Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-8107-137-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
3,8 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Produkt niedostępny

Pełny opis

Stan prawny na: 2.09.2016 r.

  • Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks postępowania cywilnego wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę, a także przepisami ją wprowadzającymi. Zamieszczono również ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.
  • Artykuły kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem.
  • W książce znajduje się także skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji.
  • Publikacja ta jest skierowana do prawników praktyków, a także do osób przygotowujących się do wszelkiego rodzaju egzaminów prawniczych.

Spis treści

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.)
Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) 13
CZĘŚĆ PIERWSZA. POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE
KSIĘGA PIERWSZA. PROCES 16
Tytuł I. Sąd (art. 15-54) 16
Dział I. Właściwość sądu (art. 15-46) 16
Przepis wstępny (art. 15) 16
Rozdział 1. Właściwość rzeczowa (art. 16-26) 17
Oddział 1. Podstawy właściwości (art. 16-18) 17
Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu (art. 19-26) 18
Rozdział 2. Właściwość miejscowa (art. 27-46) 20
Oddział 1. Właściwość ogólna (art. 27-30) 20
Oddział 2. Właściwość przemienna (art. 31-37(1)) 20
Oddział 3. Właściwość wyłączna (art. 38-42) 22
Oddział 4. Przepisy szczególne (art. 43-46) 23
Dział II. Skład sądu (art. 47-47(1)) 24
Dział III. Wyłączenie sędziego (art. 48-54) 25
Tytuł II. Prokurator (art. 55-60) 27
Tytuł III. Organizacje pozarządowe (art. 61-63) 28
Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy (art. 63(1)-63(2)) 29
Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów (art. 63(3)-63(4)) 30
Tytuł IIIc. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów (art. 63(5)) 30
Tytuł IV. Strony (art. 64-97) 31
Dział I. Zdolność sądowa i procesowa (art. 64-71) 31
Dział II. Współuczestnictwo w sporze (art. 72-74) 33
Dział III. Interwencja główna i uboczna (art. 75-83) 34
Dział IV. Przypozwanie (art. 84-85) 35
Dział V. Pełnomocnicy procesowi (art. 86-97) 36
Tytuł V. Koszty procesu (art. 98-124) 40
Dział I. Zwrot kosztów procesu (art. 98-110) 40
Dział II. Pomoc prawna z urzędu (art. 111-124) 44
Tytuł VI. Postępowanie (art. 125-424(12)) 50
Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych (art. 125-183) 50
Rozdział 1. Pisma procesowe (art. 125-130(5)) 50
Rozdział 2. Doręczenia (art. 131-147) 58
Rozdział 3. Posiedzenia sądowe (art. 148-163) 66
Rozdział 4. Terminy (art. 164-166) 73
Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu (art. 167-172) 73
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania (art. 173-183) 75
Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji (art. 183(1)-226) 80
Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze (art. 183(1)-186) 80
Oddział 1. Mediacja (art. 183(1)-183(15)) 80
Oddział 2. Postępowanie pojednawcze (art. 184-186) 86
Rozdział 2. Pozew (art. 187-205) 87
Rozdział 3. Rozprawa (art. 206-226) 93
Dział III. Dowody (art. 227-315) 99
Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów (art. 227-234) 99
Rozdział 2. Postępowanie dowodowe (art. 235-309) 100
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 235-243) 100
Oddział 2. Dokumenty (art. 244-257) 102
Oddział 3. Zeznania świadków (art. 258-277) 107
Oddział 4. Opinia biegłych (art. 278-291) 111
Oddział 5. Oględziny (art. 292-298) 113
Oddział 6. Przesłuchanie stron (art. 299-304) 114
Oddział 7. Inne środki dowodowe (art. 305-309) 115
Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów (art. 310-315) 117
Dział IV. Orzeczenia (art. 316-366) 118
Rozdział 1. Wyroki (art. 316-353) 118
Oddział 1. Wydanie wyroku (art. 316-332) 118
Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków (art. 333-338) 123
Oddział 3. Wyroki zaoczne (art. 339-349) 125
Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków (art. 350-353) 127
Rozdział 1a. Nakazy zapłaty (art. 353(1)-353(2)) 128
Rozdział 2. Postanowienia sądu (art. 354-362(1)) 129
Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń (art. 363-366) 131
Dział V. Środki odwoławcze (art. 367-398) 132
Rozdział 1. Apelacja (art. 367-391) 132
Rozdział 1(1). Kasacja (art. 392-393(20)) 138
Rozdział 2. Zażalenie (art. 394-398) 139
Dział Va. Skarga kasacyjna (art. 398(1)-398(21)) 142
Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego (art. 398(22)-398(23)) 148
Dział VI. Wznowienie postępowania (art. 399-416(1)) 149
Dział VII. Rewizja nadzwyczajna (art. 417-424) 153
Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 424(1)-424(12)) 154
Tytuł VII. Postępowania odrębne (art. 425-505(37)) 157
Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich (art. 425-452) 157
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 425-435) 157
Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację (art. 436-446) 159
Rozdział 3. Inne sprawy (art. 447-452) 162
Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 453-458) 163
Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 459-477(16)) 166
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 459-476) 166
Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 477-477(7)) 173
Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 477(8)-477(16)) 174
Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania (art. 478-479) 180
Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów (art. 479(1)-479(35)) 180
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 479(1)-479(27)) 180
Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji (art. 479(28)-479(35)) 181
Dział IVb. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (art. 479(36)-479(45)) 185
Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki (art. 479(46)-479(56)) 186
Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (art. 479(57)-479(67)) 188
Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (art. 479(68)-479(78)) 190
Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze (art. 480-505) 192
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 480-484) 192
Rozdział 2. Postępowanie nakazowe (art. 4841-497) 193
Rozdział 3. Postępowanie upominawcze (art. 497(1)-505) 196
Dział VI. Postępowanie uproszczone (art. 505(1)-505(14)) 199
Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych (art. 505(15)-505(27a)) 202
Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe (art. 505(15)-505(20)) 202
Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (art. 505(21)-505(27a)) 204
Dział VIII. Postępowania elektroniczne (art. 505(28)-505(37)) 206
Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze (art. 505(28)-505(37)) 206
KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE 212
Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 506-525) 212
Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw (art. 526-694(8)) 219
Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego (art. 526-560(1)) 219
Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu (art. 526-543) 219
Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego (art. 526-534) 219
Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu (art. 535-538) 221
Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu (art. 539-543) 222
Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie (art. 544-560(1)) 223
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 544-547) 223
Oddział 2. Doradca tymczasowy (art. 548-551) 224
Oddział 3. Postępowanie (art. 552-560(1)) 225
Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli (art. 561-605) 228
Rozdział 1. Sprawy małżeńskie (art. 561-567(5)) 228
Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze (art. 568-598(22)) 232
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 568-578(1)) 232
Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 579-584) 235
Oddział 3. Sprawy o przysposobienie (art. 585-589) 238
Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki (art. 590-598) 241
Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (art. 598(1)-598(14)) 242
Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem (art. 598(15)-598(22)) 246
Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli (art. 599-605) 248
Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego (art. 606-626(13)) 250
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 606-608) 250
Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia (art. 609-610) 250
Rozdział 2a. Przepadek rzeczy (art. 610(1)-610(7)) 251
Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego (art. 610(1)-610(5)) 251
Oddział 2. Przepadek pojazdów (art. 610(6)-610(7)) 252
Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem (art. 611-616) 253
Rozdział 4. Zniesienie współwłasności (art. 617-625) 254
Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu (art. 626) 256
Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe (art. 626(1)-626(13)) 256
Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego (art. 627-691) 262
Przepisy wstępne (art. 627-632) 262
Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza (art. 633-639) 263
Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku (art. 640-645) 272
Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu (art. 646-654) 273
Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych (art. 655-660) 275
Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego (art. 661-663) 276
Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu (art. 664-665) 277
Rozdział 7. Zarząd spadku nieobjętego (art. 666-668(1)) 278
Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego (art. 669-679) 279
Rozdział 9. Dział spadku (art. 680-689) 283
Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe (art. 690-691) 284
Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (art. 691(1)-691(9)) 285
Dział V. Sprawy depozytowe (art. 692-693(22)) 287
Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (art. 692-693(10)) 287
Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu (art. 693(11)-693(17)) 290
Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu (art. 693(18)-693(22)) 291
Dział VI. Postępowanie rejestrowe (art. 694(1)-694(8)) 292
KSIĘGA TRZECIA. SĄD POLUBOWNY (art. 695-715) 296
KSIĘGA CZWARTA. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGINIĘCIA LUB ZNISZCZENIA AKT (art. 716-729) 296
CZĘŚĆ DRUGA. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE
Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 730-746) 299
Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (art. 747-754(1)) 305
Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia (art. 755-757) 311
CZĘŚĆ TRZECIA. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 758-843) 313
Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności (art. 758-775(1)) 313
Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności (art. 776-795) 326
Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego (art. 795(1)-795(5)) 338
Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty (art. 795(6)-795(7)) 340
Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 795(8)-795(9)) 340
Dział IId. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych (art. 795(10)-795(11)) 341
Dział IIe. Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych (art. 795(12)-795(13)) 342
Dział IIf. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych (art. 795(14)-795(17)) 343
Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne (art. 796-817) 344
Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania (art. 818-828) 354
Dział V. Ograniczenia egzekucji (art. 829-839) 359
Dział VI. Powództwa przeciwegzekucyjne (art. 840-843) 365
Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych (art. 844-1040) 368
Dział I. Egzekucja z ruchomości (art. 844-879(11)) 368
Rozdział 1. Zajęcie (art. 844-863) 368
Rozdział 2. Sprzedaż (art. 864-879) 373
Rozdział 3. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej (art. 879(1)-879(11)) 381
Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę (art. 880-888) 383
Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych (art. 889-894) 387
Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności (art. 895-908) 396
Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych (art. 909-912) 402
Dział V. Wyjawienie majątku (art. 913-920(2)) 408
Dział VI. Egzekucja z nieruchomości (art. 921-1013) 410
Rozdział 1. Przepisy wstępne (art. 921-922) 410
Rozdział 2. Zajęcie (art. 923-941) 411
Rozdział 3. Opis i oszacowanie (art. 942-951) 417
Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji (art. 952-961) 420
Rozdział 5. Warunki licytacyjne (art. 962-971) 423
Rozdział 6. Licytacja (art. 972-986) 425
Rozdział 7. Przybicie (art. 987-997) 429
Rozdział 8. Przysądzenie własności (art. 998-1003) 431
Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego (art. 1004-1013) 433
Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości (art. 1013(1)-1013(6)) 435
Dział VII. Egzekucja ze statków morskich (art. 1014-1022(4)) 437
Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji (art. 1023-1040) 439
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1023-1028) 439
Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę (art. 1029-1032) 443
Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych (art. 1033-1034) 445
Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości (art. 1035-1040) 445
Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji (art. 1041-1095(1)) 449
Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych (art. 1041-1059) 449
Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców (art. 1060-1065) 456
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1060-1064) 456
Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy (art. 1064(1)-1064(13)) 458
Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (art. 1064(14)-1065) 462
Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej (art. 1066-1071) 465
Dział V. Egzekucja na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej (art. 1072-1080) 466
Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych (art. 1081-1088) 467
Dział VI. Wykonanie orzeczeń dotyczących odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (art. 1089-1095(1)) 469
CZĘŚĆ CZWARTA. PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
Przepis wstępny (art. 1096) 469
KSIĘGA PIERWSZA. JURYSDYKCJA KRAJOWA 470
Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1097-1099(1)) 470
Tytuł II. Przepisy łączne dla jurysdykcji krajowej (art. 1100-1102) 471
Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie (art. 1103-1105(1)) 471
Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym (art. 1106-1110(2)) 476
Tytuł IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym (art. 1110(3)-1110(4)) 480
KSIĘGA PIERWSZA A. IMMUNITET SĄDOWY I EGZEKUCYJNY (art. 1111-1116) 480
KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE 484
Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa (art. 1117-1118) 484
Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu (art. 1119-1128) 484
Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych (art. 1129) 486
Tytuł IV. Pomoc prawna (art. 1130-1136) 487
Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów (art. 1137) 491
Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe (art. 1138) 491
Tytuł VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach (art. 1139-1142) 492
Tytuł VIIa. Europejskie poświadczenie spadkowe (art. 1142(1)-1142(6)) 493
Tytuł VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności (art. 1143) 495
Tytuł IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń (art. 1144-1144(1)) 495
Tytuł X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej (art. 1144(2)) 496
KSIĘGA TRZECIA. UZNANIE I STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI 496
Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych (art. 1145-1149(1)) 496
Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych (art. 1150-1153) 499
Tytuł III. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego (art. 1153(1)-1153(3)) 501
Tytuł IV. Wykonalność europejskich nakazów zapłaty wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 1153(4)-1153(6)) 501
Tytuł V. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wydanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 1153(7)-1153(9)) 502
Tytuł VI. Wykonalność orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych z państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach alimentacyjnych (art. 1153(10)-1153(12)) 502
KSIĘGA CZWARTA. UZNANIE I WYKONANIE NIEKTÓRYCH ORZECZEŃ SĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POCHODZĄCYCH Z TYCH PAŃSTW UGÓD I DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH 503
Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1153(13)-1153(15)) 503
Tytuł II. Wykonanie (art. 1153(16)-1153(22)) 504
Tytuł III. Odmowa uznania lub wykonania (art. 1153(23)-1153(25)) 507
CZĘŚĆ PIĄTA. SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻOWY)
Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1154-1160) 508
Tytuł II. Zapis na sąd polubowny (art. 1161-1168) 510
Tytuł III. Skład sądu polubownego (art. 1169-1179) 512
Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego (art. 1180-1182) 516
Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym (art. 1183-1193) 517
Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania (art. 1194-1204) 520
Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (art. 1205-1211) 523
Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (art. 1212-1217) 526
* * *
Wykaz aktów zmieniających Kodeks postępowania cywilnego 530
Wykaz aktów wykonujących Kodeks postępowania cywilnego 543
* * *
Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 297 ze zm.) 549
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. I-XIII) 549
Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. XIV) 554
Rozdział 3. Przepisy przechodnie (art. XV-XXII) 555
* * *
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804) (wyciąg) 558
Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98) (wyciąg) 561
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 178, poz. 1478) (wyciąg) 563
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 235, poz. 1699) (wyciąg) 564
Ustawa z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 112, poz. 766) (wyciąg) 566
Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 121, poz. 831) (wyciąg) 568
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1287) (wyciąg) 569
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 234, poz. 1571) (wyciąg) 570
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381) (wyciąg) 572
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 218 ze zm.) (wyciąg) 574
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1311 ze zm.) (wyciąg) 575
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1137) (wyciąg) 578
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634) (wyciąg) 579
Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. poz. 1595) (wyciąg) 581
Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44) 583
* * *
Skorowidz przedmiotowy do Kodeksu postępowania cywilnego 590

BESTSELLERY

Serwis korzysta z plików cookies w celach określonych w Polityce Prywatności i Cookies (aktualizacja dn. 26.10.2016 r.). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie.