Lobbing w procesie kształtowania prawa autorskiego w Unii Europejskiej - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-6620-5
Język:
Polski
Rok wydania:
2013
Rozmiar pliku:
2,2 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Produkt niedostępny

Pełny opis

Książka przedstawia interesujące i wieloaspektowe studium lobbingu w zakresie prawa autorskiego i systematyzuje wiedzę na temat specyfiki tego zjawiska w Unii Europejskiej.

Lobbing jest ujęty na tle przepisów unijnych dotyczących dzieł osieroconych, wydłużenia czasu ochrony niektórych praw pokrewnych oraz ruchu społecznego ACTA. Omawiane zagadnienia wpisują się w publiczną debatę na temat rozwoju jednolitego rynku cyfrowego. Zawarta w pracy systematyczna analiza działań lobbingowych od strony organizacji grup interesu oraz instytucji UE pozwala zrozumieć przyczyny i konsekwencje tego zjawiska.

Adresaci:
Publikacja zainteresuje wydawców, polityków i urzędników zajmujących się procesami stanowienia prawa, w tym przejrzystością procesów legislacyjnych oraz regulacją działań lobbingowych. Jej adresatami są także środowiska naukowe oraz studenci takich kierunków, jak: prawo, administracja, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Od Autorki 17
Wprowadzenie 19
Część I Lobbing. Rozważania teoretyczne 35
Rozdział I Zjawisko lobbingu - uwagi ogólne 37
1. Zakres pojęciowy 37
1.1. Definicja lobbingu 37
1.2. Definicja lobbysty i grupy interesu 40
2. Rodzaje lobbingu i organizacji grup interesu 46
2.1. Rodzaje lobbingu 46
2.2. Formy reprezentacji interesów 49
3. Lobbing i grupy interesu w systemach politycznych 51
3.1. Korzenie współczesnego lobbingu i grup interesu 51
3.2. Modele lobbingu w systemach politycznych 53
3.3. Rola grup interesu w systemach politycznych 57
4. Ramy prawne działalności lobbingowej 60
Rozdział II Specyfika lobbingu w Unii Europejskiej 62
1. Lobbing w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej 62
2. Podejście instytucji unijnych do lobbingu i grup interesu 66
3. Lobbing w Unii Europejskiej 71
3.1. Charakter lobbingu w UE 71
3.2. Podmioty lobbujące 72
3.3. Metody działania lobbystów 75
4. Rola grup interesu w procesie integracji europejskiej 77
4.1. Rola grup interesu w procesie integracji europejskiej - podejścia teoretyczne 78
4.1.1. Podejścia tradycyjne 78
4.1.2. Nowe teorie integracji europejskiej 80
4.1.3. Grupy interesu jako przejaw "demokracji deliberatywnej" UE 82
4.2. Rola grup interesu w kreowaniu polityk Unii Europejskiej 83
4.3. Rola grup interesu w "europeizacji" obywateli UE 86
5. Regulacje działalności lobbingowej 90
6. Spór o model lobbingu w Unii Europejskiej 94
Część II Studium lobbingu w zakresie prawa autorskiego 97
Rozdział III Osobliwości lobbingu w obszarze prawa autorskiego 99
1. Specyfika prawa autorskiego 99
1.1. Cele ochrony prawnoautorskiej 99
1.2. Charakter chronionych dóbr 100
1.3. Systemy prawa autorskiego 101
1.4. Ponadnarodowy wymiar prawa autorskiego 102
1.4.1. Międzynarodowe akty prawne 103
1.4.2. Prawo wspólnotowe pierwotne 105
1.4.3. Prawo wspólotowe wtórne 107
2. Procedury legislacyjne w zakresie regulacji prawnoautorskich 109
2.1. Zwykła procedura ustawodawcza 110
2.2. Procedura przystępowania do umów międzynarodowych - uwarunkowania ogólne 114
3. Charakterystyka lobbingu w zakresie prawa autorskiego 116
3.1. Rodzaje lobbingu w obszarze prawa autorskiego 116
3.1.1. Cele i korzyści 116
3.1.2. Przedmiot lobbingu a jego zasięg 118
3.2. Podmioty zainteresowane regulacjami prawnoautorskimi 121
3.2.1. Podmioty uprawnione z tytułu praw autorskich 121
3.2.2. Podmioty uprawnione z tytułu praw pokrewnych 123
3.2.3. Podmioty działające w oparciu o przepisy prawa autorskiego 123
3.3. Instytucjonalny wymiar lobbingu 124
3.4. Relacje między grupami interesu 127
3.5. Reprezentacja interesów w obszarze prawa autorskiego 128
Rozdział IV Przypadek regulacji czasu trwania niektórych praw pokrewnych 131
1. Wprowadzenie do tematyki 131
2. Polityka Unii Europejskiej w zakresie czasu trwania niektórych praw pokrewnych 132
2.1. Stan prawny sprzed nowelizacji 132
2.2. Inicjatywa Komisji Europejskiej w kierunku wydłużenia czasu trwania praw artystów wykonawców i producentów fonogramów 133
2.3. Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca zmiany dyrektywy 2006/116/WE 137
2.4. Dalsze kroki legislacyjne 138
2.5. Dyrektywa 2011/77/UE 141
3. Analiza lobbingu 143
3.1. Strony sporu 143
3.2. Lobbing w początkowej fazie dyskusji 144
3.3. Lobbing po ogłoszeniu zapowiedzi zmiany dyrektywy 2006/116/WE 149
3.4. Lobbing po skierowaniu wniosku o zmianę dyrektywy 2006/116/WE 151
4. Rezultaty lobbingu 158
Rozdział V Przypadek regulacji problemu dzieł osieroconych 172
1. Wprowadzenie do tematyki 172
2. Polityka Unii Europejskiej w zakresie dzieł osieroconych 175
2.1. Stan prawny sprzed nowelizacji 175
2.2. Geneza polityki w zakresie dzieł osieroconych 177
2.3. Zalecenie Komisji Europejskiej 2006/585/WE 179
2.4. Konsultacje w zakresie dzieł osieroconych 181
2.5. Propozycja dyrektywy dotyczącej dzieł osieroconych 189
3. Analiza lobbingu 195
3.1. Strony sporu 196
3.2. Lobbing w początkowej fazie dyskusji 197
3.2.1. Działania grup interesu 197
3.2.2. Koncepcje prawne i praktyczne działania 200
3.3. Lobbing w ramach procesu konsultacji 207
3.3.1. Rekomendacje podgrupy HLEG ds. prawa autorskiego 207
3.3.2. Stanowisko stron wyrażone podczas seminarium z 14 września 2007 r. 210
3.3.3. Wspólne stanowisko stron w ramach sektorowych grup roboczych 211
3.3.4. Argumenty stron wyrażane w ramach konsultacji on-line i publicznych spotkań (2009-2010) 213
3.3.5. Stanowisko grupy Comité des Sages 217
4. Rezultaty lobbingu 218
Rozdział VI Lobbing a polityka UE w zakresie prawa autorskiego. Próba określenia przyczyn skuteczności lobbingu 227
1. Analiza wybranych aspektów lobbingu zainteresowanych stron 228
1.1. Pozycja grup interesu względem Komisji Europejskiej 228
1.2. Rodzaj i układ organizacji grup interesu 229
1.3. Metody działania grup interesu 233
1.4. Strategia działań lobbingowych 234
1.5. Konsolidacja grup interesu 237
1.6. Skuteczność podejmowanych działań 241
2. Analiza wybranych aspektów polityki unijnej 243
2.1. Kontekst instytucjonalny lobbingu 243
2.2. Ocena polityki unijnej w zakresie proponowanych rozwiązań prawnych 245
2.2.1. Stanowiska środowisk naukowych wobec polityki Komisji Europejskiej w zakresie proponowanych rozwiązań prawnych 245
2.2.2. Sposób prowadzenia polityki 255
2.2.3. Zakres regulacji prawnych 257
2.2.4. Zasadność działań legislacyjnych 260
2.3. Ocena polityki unijnej w kontekście problemów prowadzenia dialogu z obywatelami 262
2.3.1. Spójność i komplementarność polityk unijnych 262
2.3.2. Lobbing a dialog ze społeczeństwem obywatelskim 263
2.3.3. Sposób prowadzenia dialogu ze społeczeństwem obywatelskim 265
2.3.4. Konsultacje a przejrzystość działań Komisji 268
2.3.5. Reprezentacja interesów branżowych niektórych krajów 271
2.3.6. Kwestia otwartości Komisji na grupy interesu 274
2.3.7. Problem wyważania interesów stron w regulacjach prawnoautorskich 276
3. Wnioski. Przyczyny i konsekwencje skutecznego lobbingu 280
Rozdział VII Przypadek ACTA 284
1. Wprowadzenie do tematyki 284
2. Treść porozumienia 285
3. Proces decyzyjny 286
3.1. Prace nad ACTA 286
3.2. Działania informacyjne 291
3.2.1. Informacje na temat ACTA 291
3.2.2. Polityka informacyjna Komisji Europejskiej w sprawie ACTA 294
3.2.3. Działania Parlamentu Europejskiego na rzecz przejrzystości 296
4. Analiza lobbingu 300
4.1. Lobbing w fazie prac nad ACTA 300
4.2. Lobbing po zakończeniu negocjacji 313
5. Rezultaty lobbingu 317
6. Wnioski 321
Wnioski końcowe 325
Indeks podmiotów prowadzących działania lobbingowe 333
Spis tabel 337
Bibliografia 339
Wykaz źródeł 347
Indeks rzeczowy i nazwisk 363
Abstract 367

BESTSELLERY

Serwis korzysta z plików cookies w celach określonych w Polityce Prywatności i Cookies (aktualizacja dn. 26.10.2016 r.). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie.