MERITUM Prawo pracy 2016 - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-8092-155-9
Język:
Polski
Rok wydania:
2015
Rozmiar pliku:
14 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Produkt niedostępny

Pełny opis

W jednej zwartej publikacji czytelnik znajdzie kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc.

Omówiono zatem m.in. sposoby nawiązania stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, elastyczne formy zatrudnienia, uprawnienia i obowiązki pracodawcy i pracownika, rozwiązanie stosunku pracy, problematykę zbiorowego prawa pracy, a także zatrudniania osób niepełnosprawnych, pracowników młodocianych, bezrobotnych oraz sposoby ich aktywizacji. W sposób przystępny przedstawione zostały zasady funkcjonowania przepisów prawa pracy w praktyce.
Atutem jest ponadto poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony "żargonu" prawniczego pozwala na korzystanie z książki także osobom zajmującym się sprawami kadrowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego.

Spis treści

WPROWADZENIE 11
Wykaz skrótów 13
Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy 17
1. Katalog danych osobowych - uregulowania prawne 18 2. Wstępne badania lekarskie 24 3. Przyjęcie pracownika do pracy - sposób postępowania 26
Rozdział II. Strony stosunku pracy 31
1. Pracodawca 32 2. Pracownik 49
Rozdział III. Umowa o pracę 55
1. Umowa o pracę 56 2. Umowa o pracę na okres próbny 80 3. Umowa o pracę na czas określony 82 4. Umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy 90 5. Umowa na czas wykonania określonej pracy - przepisy przejściowe 94 6. Umowa o pracę na czas nieokreślony 94
Rozdział IV. Pozostałe formy świadczenia pracy 97
1. Kodeksowe 99 2. Cywilnoprawne 119 3. Elastyczne formy pracy 149
Rozdział V. Obowiązki pracodawcy 199
1. Zakres obowiązków pracodawcy - zagadnienia ogólne 201 2. Katalog obowiązków pracodawcy 226 3. Regulamin pracy 262 4. Zapewnienie bhp 271
Rozdział VI. Obowiązki pracownika 323
1. Obowiązek wykonywania pracy 324 2. Szczegółowe obowiązki pracownika 325
Rozdział VII. Odpowiedzialność w stosunkach pracy 349
1. Odpowiedzialność pracowników 350 2. Odpowiedzialność pracodawcy 372
Rozdział VIII. Wynagrodzenie za pracę 383
1. Ogólna charakterystyka wynagrodzenia za pracę 385 2. Składniki wynagrodzenia za pracę 385 3. Ustalanie warunków wynagrodzenia za pracę 409 4. Ochrona wynagrodzenia za pracę 426 5. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy 437 6. Wynagrodzenie za pracę wadliwą 451 7. Inne świadczenia związane z pracą 452 8. Odszkodowania przysługujące pracownikom 463 9. Roszczenia o wynagrodzenie za pracę 479 10. Rola organów Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie realizacji prawa do wynagrodzenia za pracę 482 11. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu pojednawczym 485 12. Sądowe dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie za pracę 487 13. Przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie za pracę 490
Rozdział IX. Czas pracy 493
1. Zagadnienia ogólne 496 2. Przepisy o czasie pracy 496 3. Kluczowe pojęcia dotyczące czasu pracy 500 4. Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy 526 5. Okresy niewliczane do czasu pracy 535 6. Okresy odpoczynku od pracy 549 7. Systemy czasu pracy 554 8. Praca w godzinach nadliczbowych 582 9. Praca w nocy 604 10. Praca w dni wolne od pracy 608 11. Szczególne regulacje czasu pracy wybranych grup zawodowych 615 12. Kumulacja zatrudnienia a czas pracy 689 13. Tryb wprowadzania i zmiany systemów oraz rozkładów czasu pracy 692 14. Planowanie i rozliczanie czasu pracy 699 15. Ewidencja czasu pracy 706 16. Naruszenie przepisów o czasie pracy 711
Rozdział X. Urlopy pracownicze 713
1. Urlop wypoczynkowy 715 2. Urlop bezpłatny 772 3. Urlopy szkoleniowe 779 4. Urlopy okolicznościowe 785
Rozdział XI. Uprawnienia pracownika-rodzica 787
1. Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży 789 2. Urlop macierzyński 803 3. Urlop wychowawczy 832 4. Pozostałe uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem 841 5. Zasiłek opiekuńczy 848
Rozdział XII. Zatrudnianie pracowników młodocianych 851
1. Zagadnienia wstępne 852 2. Wiek pracowników młodocianych 853 3. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 856 4. Prawo do refundacji 873 5. Praktyki absolwenckie 876
Rozdział XIII. Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych 881
1. Zagadnienia ogólne 883 2. Osoba niepełnosprawna 888 3. Typy pracodawców 918 4. Adaptacja środowiska pracy 936 5. Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych 940 6. Wpłaty na PFRON 948 7. Formy wsparcia dla pracodawców 969 8. Wspieranie samozatrudnienia 1021 9. Pomoc publiczna 1023 10. Odpowiedzialność wykroczeniowa 1024 11. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 1026 12. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1027 13. Rady konsultacyjne do spraw osób niepełnosprawnych 1028
Rozdział XIV. Środki prawne aktywizacji zawodowej i zatrudniania osób bezrobotnych 1031
1. Pojęcie bezrobotnego 1032 2. Środki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 1038 3. Instrumenty wspierające zatrudnianie osób bezrobotnych 1043 4. Formy zatrudnienia subsydiowanego osób bezrobotnych 1046 5. Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej jako instrument wspierania samozatrudnienia osób bezrobotnych 1049 6. Zasiłek dla bezrobotnych jako zastępcza forma wspierania osób bezrobotnych 1051 7. Uprawnienia przysługujące pracodawcom w związku z zatrudnianiem osób bezrobotnych 1052 8. Uwagi końcowe 1060
Rozdział XV. Zmiana treści stosunku pracy 1063
1. Porozumienie zmieniające 1064 2. Wypowiedzenie zmieniające 1066 3. Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy 1077
Rozdział XVI. Ustanie umowy o pracę 1085
1. Wprowadzenie 1087 2. Rozwiązanie umowy o pracę - zagadnienia ogólne 1091 3. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron 1105 4. Rozwiązanie umów terminowych 1108 5. Wypowiedzenie umowy o prac. 1111 6. Procedura zwolnień grupowych 1171 7. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia 1181 8. Wygaśnięcie stosunku pracy 1206 9. Uprawnienia pracownicze towarzyszące ustaniu umowy o pracę 1212 10. Świadectwo pracy 1223
Rozdział XVII. Rozwiązywanie indywidualnych sporów ze stosunku pracy 1233
1. Zagadnienia ogólne 1234 2. Terminy do dochodzenia roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy 1261 3. Wykonalność orzeczeń z zakresu prawa pracy 1262 4. Zaskarżanie orzeczeń 1263 5. Skarga na przewlekłość postępowania 1265 6. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 1266
Rozdział XVIII. Zbiorowe prawo pracy 1271
1. Układy zbiorowe pracy 1273 2. Związek zawodowy u pracodawcy 1310 3. Rady pracowników 1344
Rozdział XIX. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - ubezpieczenie wypadkowe 1351
1. Ustawa wypadkowa - nowe przepisy 1352 2. Choroby zawodowe 1424 3. Wypadki i choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach 1436 Rozdział XX. Kontrola pracowników 1439
1. Zakres prawny dopuszczalności kontroli 1440 2. Kontrola bezpośrednia sposobu i efektywności wykonywanej pracy 1443 3. Sankcje dla pracodawcy 1453
Aneks 1457
Indeks rzeczowy 1477

BESTSELLERY

Serwis korzysta z plików cookies w celach określonych w Polityce Prywatności i Cookies (aktualizacja dn. 26.10.2016 r.). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie.