Metodyka sporządzania umów gospodarczych - ebook

Oceń:
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-8092-348-5
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
1,4 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Produkt niedostępny

Pełny opis

Aleksandra Cempura adwokat; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziału Administracji Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orleanie we Francji; autorka publikacji dla prawników praktyków oraz dla aplikantów. Prowadzi kancelarię adwokacką. Jest mediatorem przy Centrum Mediacyjnym Naczelnej Rady Adwokackiej, a także mediatorem wpisanym na listę biegłych Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych.
Anna Kasolik adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego wydawniczego i prasowego oraz z prawa medycznego i bioetyki, a także studia z zakresu prawa podatkowego; autorka publikacji dla prawników praktyków oraz dla aplikantów. Prowadzi kancelarię adwokacką.
Znajomość ogólnych schematów opracowywania umów w obrocie gospodarczym, a także wiedza, na co zwrócić uwagę, aby sporządzić umowę kompletną pod względem formalnym, a jednocześnie odzwierciedlającą rzeczywistą wolę jej stron, są niezbędne wszystkim osobom, które biorą udział w ich negocjowaniu bądź opiniowaniu.
Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można spotkać się w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. Dodatkowo uwzględniono orzecznictwo Sądu Najwyższego, które ukształtowało praktykę interpretacji klauzul wzbudzających wątpliwości w określonych sytuacjach.
Autorki zawarły w niej zarówno zwięzłe omówienie istotnych zagadnień stosunku zobowiązaniowego i oświadczenia woli, jak i wiele konkretnych przykładów obrazujących praktyczne konsekwencje stosowania przedstawionych rozwiązań.
W obecnym wydaniu dodano nowe przykłady umów, m.in. pożyczki, barteru, franchisingu, inkasa, które będą przydatne w praktyce, jak również takie, których przygotowanie może sprawiać trudności.
Książka skierowana jest w szczególności do aplikantów, którzy podczas odbywania aplikacji powinni zdobyć podstawową wiedzę o technice sporządzania umów, aby później doskonalić się w tej materii. Opracowanie adresowane jest również do prawników praktyków mających do czynienia z obrotem gospodarczym, którzy mają szansę ulepszyć wypracowane już techniki lub zwrócić uwagę na te elementy, które dotychczas były pomijane.

Spis treści

Wykaz skrótów 13
Wprowadzenie 15
ROZDZIAŁ 1. Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych 17 1. Wstęp 17 2. Oświadczenia woli 18 2.1. Pojęcie oświadczeń woli 18 2.2. Wykładnia oświadczeń woli 23 2.3. Wykładnia umowy 25 2.4. Problematyka wad oświadczeń woli 30 2.4.1. Brak świadomości lub swobody w podjęciu decyzji i wyrażeniu woli 31 2.4.2. Pozorność 34 2.4.3. Błąd 36 2.4.4. Groźba 40 2.5. Problematyka uchylania się od skutków oświadczenia woli 40 3. Pojęcie i struktura stosunku zobowiązaniowego 44 3.1. Pojęcie stosunku zobowiązaniowego 44 3.2. Struktura stosunku zobowiązaniowego 49 3.3. Umowa jako stosunek zobowiązaniowy 51 3.3.1. Zawarcie umowy 52 3.3.2. Uchylenie się od zawarcia umowy 53 3.3.3. Zmiana umowy 55 3.3.4. Wygaśnięcie umowy 56 4. Pojęcie i zakres zasady swobody umów 59 4.1. Pozytywna strona zasady swobody umów 60 4.2. Wyznaczanie granic swobody umów 61 4.3. Skutki przekroczenia zakresu swobody umów 65 4.3.1. Wyzysk 66 4.3.2. Niemożliwość świadczenia 66 4.3.3. Szczególne przypadki ograniczenia zasady swobody umów 67 5. Szczególne zasady i klauzule wyznaczające treść zawieranej umowy 67 5.1. Zasada trwałości umów 68 5.2. Zasada współdziałania 69 5.3. Zasada dobrej wiary (dobrych obyczajów) 70 5.4. Zasada uczciwego obrotu (uczciwości kupieckiej) 71 5.5. Klauzula społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa 71 5.6. Klauzula zwyczaju 72 6. Zawieranie umów w obrocie konsumenckim 73 6.1. Pojęcie wzorców umownych 74 6.2. Charakter prawny wzorców 76 6.3. Zawarcie umowy przy użyciu wzorca 76 6.4. Niedozwolone postanowienia umowne w umowach konsumenckich 78 6.5. Umowy zawierane z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa 80 6.6. Umowy z konsumentem zawierane na odległość 80 6.7. Zagadnienia szczególne związane z umowami z udziałem konsumenta 82 6.8. Wzorce umów w handlu elektronicznym 85 7. Forma umowy 86 7.1. Rodzaje formy czynności prawnej 86 7.2. Elementy konstrukcyjne zwykłej formy pisemnej 86 7.3. Elementy konstrukcyjne kwalifikowanej formy pisemnej 92 7.3.1. Forma pisemna z urzędowym poświadczeniem podpisu 92 7.3.2. Forma aktu notarialnego 94 7.3.3. Forma pisemna z datą pewną 98 7.4. Pactum de forma 99 7.5. Skutki niezachowania formy zastrzeżonej 102 7.5.1. Forma pisemna zastrzeżona ad probationem 102 7.5.2. Forma pisemna zastrzeżona ad solemnitatem 104 7.5.3. Forma ad eventum 107 7.6. Forma następczych czynności prawnych 108 8. Systematyka wadliwych czynności prawnych 109 8.1. Nieważność umowy 109 8.1.1. Sprzeczność umowy z prawem jako przesłanka jej nieważności 112 8.1.2. Sprzeczność umowy z właściwością stosunku 114 8.1.3. Sprzeczność umowy z zasadami współżycia społecznego 115 8.1.4. Konsekwencje nieważnych zapisów umownych 117 8.2. Bezskuteczność czynności prawnej 121 8.2.1. Bezskuteczność zawieszona 121 8.2.2. Bezskuteczność względna 125 9. Wykonanie zobowiązań wynikających z kontraktu 127 9.1. Wykonanie zobowiązania 127 9.1.1. Wykonanie zobowiązania w całości lub części 128 9.1.2. Jakość świadczenia 128 9.1.3. Zarachowanie świadczenia na poczet kilku długów 129 9.2. Osobisty charakter świadczenia dłużnika 130 9.3. Zasada współdziałania wierzyciela 133 9.4. Miernik staranności 134 9.5. Miejsce i czas wykonania zobowiązania 136 9.5.1. Miejsce wykonania zobowiązania 136 9.5.2. Termin wykonania zobowiązania 138 9.6. Wykonanie zobowiązania o charakterze wzajemnym 141 9.7. Prawo zatrzymania 142 10. Przesłanki i zasady odpowiedzialności kontraktowej 145 10.1. Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej 145 10.1.1. Uwagi ogólne 145 10.1.2. Odpowiedzialność za culpa in contrahendo 150 10.2. Zasady odpowiedzialności kontraktowej 152 10.3. Umowna modyfikacja zasad odpowiedzialności kontraktowej 154 10.4. Następcza niemożliwość świadczenia 158 10.5. Opóźnienie a zwłoka dłużnika 160 10.6. Zwłoka wierzyciela 164 10.7. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów wzajemnych 165 10.8. Zbieg odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej 170
ROZDZIAŁ 2. Komparycja umowy 174 1. Pojęcie komparycji umowy 174 2. Zdolność kontraktowa 174 3. Struktura komparycji umowy 175 3.1. Nazwa umowy 175 3.2. Data i miejsce zawarcia umowy 176 3.3. Preambuła 177 3.3.1. Uwagi ogólne 177 3.3.2. Przykładowe propozycje preambuły 178 3.4. Strony umowy 179 3.4.1. Osoba fizyczna 179 3.4.1.1. Indywidualizacja osoby fizycznej 179 3.4.1.2. Konsumenci 180 3.4.1.3. Przedsiębiorcy 181 3.4.1.4. Firma jako oznaczenie przedsiębiorcy 183 3.4.1.5. Zawarcie umowy przez osobę pozostającą w związku małżeńskim 187 3.4.2. Osoby prawne 190 3.4.2.1. Uwagi ogólne 190 3.4.2.2. Skarb Państwa 192 3.4.2.3. Państwowe osoby prawne 193 3.4.2.4. Jednostki samorządu terytorialnego 194 3.4.3. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej 196 3.4.4. Kościelne osoby prawne 196 3.4.4.1. Kościół katolicki 196 3.4.4.2. Pozostałe kościoły i związki wyznaniowe 198 3.5. Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umowy 199 3.5.1. Spółka cywilna 200 3.5.2. Spółka jawna 202 3.5.3. Spółka partnerska 204 3.5.4. Spółka komandytowa 205 3.5.5. Spółka komandytowo-akcyjna 207 3.5.6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 208 3.5.7. Spółka akcyjna 210 3.5.8. Spółdzielnia 213 3.5.9. Wspólnota mieszkaniowa 214 3.5.10. Fundacja 215 3.5.11. Stowarzyszenie 216 3.5.12. Skarb Państwa 219 3.5.13. Jednostki samorządu terytorialnego 220 3.6. Pełnomocnictwo 222 3.6.1. Uwagi ogólne 222 3.6.2. Zawarcie umowy z osobą do tego nieupoważnioną 224 3.7. Prokura 226 4. Wzory komparycji z praktycznymi wyjaśnieniami 229 4.1. Skarb Państwa - minister 229 4.2. Wojewoda 229 4.3. Urząd wojewódzki 230 4.4. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 231 4.5. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 231 4.6. Przedsiębiorstwo państwowe 232 4.7. Agencja Nieruchomości Rolnych 233 4.8. Agencja Mienia Wojskowego 234 4.9. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 235 4.10. Sądy powszechne 237 4.11. Prokuratura 238 4.12. Policja 238 4.13. Straż miejska 239 4.14. Państwowa Straż Pożarna 240 4.15. Urząd skarbowy 241 4.16. Izba skarbowa 241 4.17. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) 242 4.18. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 243 4.19. Gmina 244 4.20. Jednostka organizacyjna gminy 245 4.20.1. Ogród zoologiczny 245 4.20.2. Przedszkole 245 4.20.3. Szkoła podstawowa 246 4.21. Miasto stołeczne Warszawa 246 4.22. Powiat 247 4.23. Województwo 248 4.24. Muzeum 250 4.25. Teatr 251 4.26. Stowarzyszenie 251 4.26.1. Ochotnicza straż pożarna 253 4.26.2. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) 253 4.26.3. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) 254 4.26.4. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) 254 4.27. Uczelnia 255 4.28. Fundacja 255 4.29. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 256 4.30. Spółdzielnia 257 4.31. Wspólnota mieszkaniowa 257 4.32. Związki zawodowe 259 4.33. Instytut badawczy 260 4.34. Spółka cywilna 261 4.35. Spółka jawna 262 4.36. Spółka partnerska 263 4.37. Spółka komandytowa 264 4.38. Spółka komandytowo-akcyjna 266 4.39. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 267 4.40. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji 269 4.41. Spółka akcyjna 270 4.42. Spółka akcyjna w organizacji 271 4.43. Syndyk 272 4.44. Sądowy zarządca nieruchomości 273 4.45. Towarzystwo budownictwa społecznego (TBS) 274 4.46. Kościelne osoby prawne 275
ROZDZIAŁ 3. Podstawowe postanowienia umowne 278 1. Proces formułowania postanowień umownych 278 1.1. Oferta 279 1.1.1. Uwagi ogólne 279 1.1.2. Oferta w postaci elektronicznej 283 1.2. Negocjacje 285 1.3. List intencyjny 285 1.4. Przetarg i aukcja 287 2. Elementy treści umowy 290 2.1. Uwagi ogólne 290 2.2. Preambuła 291 2.3. Słownik pojęć umowy 294 2.4. Postanowienia wstępne 296 2.5. Przedmiot umowy 296 2.5.1. Uwagi ogólne 296 2.5.2. Świadczenia jednorazowe, okresowe, ciągłe 299 2.5.3. Świadczenia podzielne i niepodzielne 300 2.5.4. Świadczenia oznaczone indywidualnie i rodzajowo 302 2.5.5. Świadczenie pieniężne i odsetki 303 2.5.6. Umowy odnoszące się do osób trzecich 304 2.5.6.1. Uwagi ogólne 304 2.5.6.2. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią - art. 391 k.c. 304 2.5.6.3. Umowa o zwolnienie dłużnika od obowiązku świadczenia - art. 392 k.c. 307 2.5.6.4. Umowa na rzecz osoby trzeciej - art. 393 k.c. 309 2.6. Postanowienia dotyczące wymagalności świadczeń 312 2.7. Miejsce wykonania umowy 313 2.8. Podstawowe obowiązki stron 314 2.9. Sposób spełnienia świadczenia 318 2.10. Terminy spełnienia świadczeń 319 2.11. Materiały i siła robocza 320 2.12. Wartość umowy 320 2.13. Sposób rozliczenia i płatności 321 2.14. Odpowiedzialność za szkody 321 2.15. Czas zawarcia umowy 322 2.16. Dodatkowe zabezpieczenia 322 2.17. Postanowienia końcowe 323 2.18. Omówienie skreśleń i pomyłek 324 2.19. Podpis 324 2.20. Załączniki do umowy 325
ROZDZIAŁ 4. Klauzule umowne 326 1. Klauzula dotycząca przejścia korzyści i ciężarów oraz niebezpieczeństwa 326 2. Klauzula miejsca wykonania umowy 329 3. Wynagrodzenie kosztorysowe 332 4. Wynagrodzenie ryczałtowe 336 5. Wykonanie zastępcze 340 6. Klauzula dotycząca podwykonawców 344 7. Zadatek 348 8. Zaliczka 354 9. Klauzula przejścia majątkowych praw autorskich 356 10. Klauzula dotycząca udzielenia licencji 368 11. Odsetki 376 12. Kara umowna 383 13. Warunek 393 14. Termin 399 15. Klauzula rebus sic stantibus 403 16. Siła wyższa 408 17. Gwarancja 412 18. Zabezpieczenie wekslowe 419 19. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 424 20. Hipoteka 428 21. Zastaw 434 22. Klauzula czynności z samym sobą 438 23. Klauzula zakazu konkurencji 443 23.1. Uwagi ogólne 443 23.2. Zakaz konkurencji w umowie agencyjnej 447 23.3. Zakaz konkurencji w umowie zawieranej z pracownikiem 448 23.4. Modyfikacje, przykłady, orzecznictwo 450 24. Klauzula poufności 456 25. Klauzula waloryzacyjna 462 26. Klauzula umownego prawa odstąpienia 465 27. Odstępne 471 28. Zapis na sąd polubowny 474 29. Klauzula prorogacyjna 480 30. Klauzula dotycząca jurysdykcji 483 31. Klauzula salwatoryjna 487 32. Klauzula języka 489 33. Koszty związane z zawarciem umowy 491 34. Zmiana umowy 492
ROZDZIAŁ 5. Umowy podstawowe 498 1. List intencyjny 498 2. Umowa przedwstępna 503 3. Umowa ramowa 512 4. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią (art. 391 k.c.) 530 5. Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art. 392 k.c.) a umowa o przejęcie długu (art. 519 k.c.) 535
ROZDZIAŁ 6. Przykładowe umowy 544 1. Umowa cesji wierzytelności 544 2. Umowa czarterowa 547 3. Umowa o dzieło (umowa o wykonanie projektu architektonicznego) 553 4. Umowa zlecenia 571 5. Umowa zastawu na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 579 6. Umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 586 7. Umowa spółki cywilnej 595 8. Umowa o roboty budowlane 613 9. Umowa konsorcjum 626 10. Umowa spółki jawnej 636 11. Umowa spółki partnerskiej 647 12. Umowa spółki komandytowej 658 13. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 667 14. Porozumienie wekslowe 690 15. Umowa faktoringu niewłaściwego 693 16. Umowa faktoringu właściwego 699 17. Umowa o prawo dostępu do strony internetowej (hostingowa) 703 18. Umowa leasingu operacyjnego 708 19. Umowa leasingu finansowego 717 20. Umowa merchandisingu reklamowego 722 21. Umowa najmu wirtualnego biura 725 22. Umowa poddzierżawy nieruchomości 731 23. Umowa o nadzór autorski nad inwestycją 736 24. Umowa poręczenia spłaty pożyczki 740 25. Umowa pożyczki udziałowca do spółki 742 26. Umowa barteru 746 27. Umowa franchisingu 749 28. Umowa upoważnienia inkaso 757

BESTSELLERY

Serwis korzysta z plików cookies w celach określonych w Polityce Prywatności i Cookies (aktualizacja dn. 26.10.2016 r.). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie.