Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-1931-7
Język:
Polski
Rok wydania:
2010
Rozmiar pliku:
3,8 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Produkt niedostępny

Pełny opis

Książka jest poświęcona organizacji usług w sferze użyteczności publicznej realizowanych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Autor wyodrębnia i analizuje zagadnienia efektywności partnerstwa publiczno-prywatnego dla fazy inwestycyjnej i fazy operacyjnej, z uwzględnieniem polskich warunków prawnych i ekonomicznych. Udowadnia, że dostarczanie dóbr publicznych przez partnerstwo publiczno-prywatne może być bardziej efektywne niż przez monopol publiczny albo regulowany monopol prywatny oraz że inwestycje takie mogą być mniej kosztowne, ponadto można tak skonstruować umowę wiążącą stronę publiczną i prywatną, aby nie było potrzeby zewnętrznych regulacji.

Analiza obejmuje następujące obszary tematyczne:
  • prezentacja możliwych układów własnościowo-zarządczych publiczno-prywatnych, od zarysu historycznego do analizy korzyści i zarządzania ryzykiem,
  • uwarunkowania efektywności operacyjnej partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • zagadnienia związane z efektywnością w działalności inwestycyjnej w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej,
  • zalecane postępowanie przy tworzeniu efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego oraz praktyczne konsekwencje ekonomiczne,
  • przewidywane kierunki badań nad partnerstwem publiczno-prywatnym z punktu widzenia ekonomicznego i finansowego,
  • ramy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.
  • Publikacja jest skierowana zarówno do społeczności akademickiej i środowiska naukowego, jak i do grona ekspertów i decydentów w obszarze infrastruktury publicznej, a także przedstawicieli władz centralnych i lokalnych oraz inwestorów i instytucji finansowych.

Spis treści

O autorze 11
Przedmowa 13
Oznaczenia podstawowe 15
Wstęp 19
Rozdział 1. Istota partnerstwa publiczno-prywatnego jako innowacyjnego podejścia do organizacji przedsiębiorstw użyteczności publicznej 29 1.1. Wprowadzenie do problematyki rozdziału i przegląd literatury 29 1.2. Zarys historyczny partnerstwa publiczno-prywatnego w usługach użyteczności publicznej 33 1.3. Współczesne miejsce i znaczenie sektora prywatnego w inwestycjach użyteczności publicznej w Polsce i na świecie 451.4. Korzyści i ryzyko wynikające z partnerstwa publiczno-prywatnego 621.5. Podsumowanie 84
Rozdział 2. Porównawcza analiza efektywności operacyjnej w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej 862.1. Teza główna i zdefiniowanie podstawowych pojęć 862.2. Analiza porównawcza klasycznych form organizacji monopoli naturalnych 95 2.3. Modelowanie partnerstwa publiczno-prywatnego jako formy organizacji monopolu naturalnego 109 2.4. Podsumowanie 122
Rozdział 3. Efektywność inwestycyjna w przedsięwzięciach publiczno-prywatnych w sferze użyteczności publicznej 1263.1. Wprowadzenie i tezy główne rozdziału 1263.2. Poziom jakości i popyt na jakość w sferze użyteczności publicznej 127 3.3. Inwestycje w infrastrukturę użyteczności publicznej 1433.4. Ujęcie analizy monopolu naturalnego w sektorze użyteczności publicznej jako gry strategicznej 1603.5. Projektowanie partnerstwa publiczno-prywatnego jako uwewnętrznionej gry powtarzalnej 165 3.6. Kontrakty jako narzędzie określające efektywne partnerstwo publiczno-prywatne 184 3.7. Podsumowanie 188
Rozdział 4. Rezultaty poznawcze i wnioski własne oraz postulaty dla badaczy 1904.1. Wprowadzenie 1904.2. Wnioski z rozważań teoretycznych nad konstrukcją publiczno-prywatnych układów partnerskich w monopolach naturalnych 1914.3. Wpływ wielkości i zamożności jednostki samorządu terytorialnego na możliwość tworzenia układów publiczno-prywatnych w sferze użyteczności publicznej 1944.4. Problem reprezentatywnego konsumenta i paradoksu głosowania nad poziomem jakości i cen 1994.5. Taryfikator dla usług użyteczności publicznej świadczonych przez monopole naturalne 2034.6. Zalecane postępowanie przy tworzeniu efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego 2104.7. Rezultaty poznawcze i kierunki przyszłych badań związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym 214
Załącznik A. Ramy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 219 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z sektorem prywatnym 221 Współpraca na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego 227Procedura wyboru partnera prywatnego 233 Regulacja partnerstwa publiczno-prywatnego w Unii Europejskiej 237
Załącznik B. Dochody, wydatki, poziom zadłużenia oraz ustawowy potencjał zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego 239 Gminy 240 Miasta na prawach powiatu 244 Powiaty 250 Województwa samorządowe 254 Załącznik C. Sprawozdania finansowe Poznańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o 257 Bilans 257 Rachunek zysków i strat 261 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 263
Załącznik D. Empiryczna analiza popytu na dobra pierwszej potrzeby 265 Spis ilustracji 273 Spis tabel 277 Bibliografia 279 Indeks 295 Contents 299

BESTSELLERY

Serwis korzysta z plików cookies w celach określonych w Polityce Prywatności i Cookies (aktualizacja dn. 26.10.2016 r.). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie.