Prawo Europejskie. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości - ebook

Oceń:
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-8754-5
Język:
Polski
Rok wydania:
2015
Rozmiar pliku:
1,3 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Produkt niedostępny

Pełny opis

Publikacja zawiera między innymi:
 • Traktat o Unii Europejskiej;
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
 • Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej;
 • Wyjaśnienia dotyczące Karty Praw Podstawowych;
 • Protokół w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa;
 • Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości - tekst skonsolidowany regulaminu;
 • Regulamin postępowania przed Sądem;
 • Notę informacyjną dotyczącą wniosków składanych przez sądy krajowe w trybie prejudycjalnym;
 • Praktyczne instrukcje odnoszące się do skarg bezpośrednich i odwołań;
 • Praktyczne instrukcje dla stron w postępowaniach przed Sądem.
 • Seria z paragrafem to zbiory przepisów z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, handlowego, prawa pracy, prawa nieruchomości oraz prawa europejskiego.

  W poszczególnych zbiorach znajdują się najważniejsze dla danego działu akty prawne wraz ze skorowidzem rzeczowym ułatwiającym korzystanie z publikacji.

  Adresaci:
  Książki przeznaczone są dla praktyków prawa, aplikantów oraz studentów wydziałów prawa i administracji.

Spis treści

Traktat o Unii Europejskiej 17
Tytuł I. Postanowienia wspólne 21
Tytuł II. Postanowienia o zasadach demokratycznych 25
Tytuł III. Postanowienia o instytucjach 27
Tytuł IV. Postanowienia o wzmocnionej współpracy 33
Tytuł V. Postanowienia ogólne o działaniach zewnętrznych Unii i postanowienia szczególne dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 34
Rozdział 1. Postanowienia ogólne o działaniach zewnętrznych Unii 34
Rozdział 2. Postanowienia szczególne dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 36
Sekcja 1. Postanowienia wspólne 36
Sekcja 2. Postanowienia dotyczące wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 46
Tytuł VI. Postanowienia końcowe 51
Skorowidz 57
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 61
Część pierwsza. Zasady 63
Tytuł I. Kategorie i dziedziny kompetencji Unii 64
Tytuł II. Postanowienia ogólne 67
Część druga. Niedyskryminacja i obywatelstwo Unii 71
Część trzecia. Polityki i działania wewnętrzne Unii 75
Tytuł I. Rynek wewnętrzny 75
Tytuł II. Swobodny przepływ towarów 76
Rozdział 1. Unia celna 77
Rozdział 2. Współpraca celna 78
Rozdział 3. Zakaz ograniczeń ilościowych między Państwami Członkowskimi 79
Tytuł III. Rolnictwo i rybołówstwo 81
Tytuł IV. Swobodny przepływ osób, usług i kapitału 85
Rozdział 1. Pracownicy 85
Rozdział 2. Prawo przedsiębiorczości 88
Rozdział 3. Usługi 92
Rozdział 4. Kapitał i płatności 95
Tytuł V. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 98
Rozdział 1. Postanowienia ogólne 98
Rozdział 2. Polityki dotyczące kontroli granicznej, azylu i imigracji 101
Rozdział 3. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych 104
Rozdział 4. Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych 105
Rozdział 5. Współpraca policyjna 109
Tytuł VI. Transport 111
Tytuł VII. Wspólne reguły w dziedzinie konkurencji, podatków i zbliżenia ustawodawstw 117
Rozdział 1. Reguły konkurencji 117
Sekcja 1. Reguły mające zastosowanie do przedsiębiorstw 117
Sekcja 2. Pomoc przyznawana przez Państwa 121
Rozdział 2. Postanowienia podatkowe 123
Rozdział 3. Zbliżanie ustawodawstw 125
Tytuł VIII. Polityka gospodarcza i pieniężna 129
Rozdział 1. Polityka gospodarcza 129
Rozdział 2. Polityka pieniężna 135
Rozdział 3. Postanowienia instytucjonalne 139
Rozdział 4. Postanowienia szczególne dla Państw Członkowskich, których walutą jest euro 140
Rozdział 5. Postanowienia przejściowe 142
Tytuł IX. Zatrudnienie 147
Tytuł X. Polityka społeczna 150
Tytuł XI. Europejski Fundusz Społeczny 157
Tytuł XII. Edukacja, kształcenie zawodowe, młodzież i sport 159
Tytuł XIII. Kultura 161
Tytuł XIV. Zdrowie publiczne 162
Tytuł XV. Ochrona konsumentów 164
Tytuł XVI. Sieci transeuropejskie 165
Tytuł XVII. Przemysł 167
Tytuł XVIII. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna 168
Tytuł XIX. Badania i rozwój technologiczny oraz przestrzeń kosmiczna 171
Tytuł XX. Środowisko 177
Tytuł XXI. Energetyka 179
Tytuł XXII. Turystyka 180
Tytuł XXIII. Ochrona ludności 181
Tytuł XXIV. Współpraca administracyjna 182
Część czwarta. Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich 182
Część piąta. Działania zewnętrzne Unii 186
Tytuł I. Postanowienia ogólne dotyczące działań zewnętrznych Unii 186
Tytuł II. Wspólna polityka handlowa 186
Tytuł III. Współpraca z państwami trzecimi i pomoc humanitarna 188
Rozdział 1. Współpraca na rzecz rozwoju 188
Rozdział 2. Współpraca gospodarcza, finansowa i techniczna z państwami trzecimi 190
Rozdział 3. Pomoc humanitarna 191
Tytuł IV. Środki ograniczające 192
Tytuł V. Umowy międzynarodowe 192
Tytuł VI. Stosunki Unii z organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi oraz Delegatury Unii 196
Tytuł VII. Klauzula solidarności 197
Część szósta. Postanowienia instytucjonalne i finansowe 198
Tytuł I. Postanowienia instytucjonalne 198
Rozdział 1. Instytucje 198
Sekcja 1. Zgromadzenie 198
Sekcja 2. Rada Europejska 204
Sekcja 3. Rada 205
Sekcja 4. Komisja 209
Sekcja 5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 213
Sekcja 6. Europejski Bank Centralny 229
Sekcja 7. Trybunał Obrachunkowy 230
Rozdział 2. Akty prawne Unii, procedury przyjmowania i inne postanowienia 234
Sekcja 1. Akty prawne Unii 234
Sekcja 2. Procedury przyjmowania aktów i inne postanowienia 236
Rozdział 3. Organy doradcze Unii 241
Sekcja 1. Komitet Ekonomiczno-Społeczny 242
Sekcja 2. Komitet Regionów 244
Rozdział 4 . Europejski Bank Inwestycyjny 246
Tytuł II. Postanowienia finansowe 248
Rozdział 1. Zasoby własne Unii 249
Rozdział 2. Wieloletnie ramy finansowe 250
Rozdział 3. Roczny budżet Unii 251
Rozdział 4. Wykonanie budżetu i absolutorium 254
Rozdział 5. Postanowienia wspólne 256
Rozdział 6. Zwalczanie nadużyć finansowych 258
Tytuł III. Wzmocniona współpraca 259
Część siódma. Postanowienia ogólne i końcowe 263
Skorowidz 275
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej 285
Tytuł I. Godność 286
Tytuł II. Wolności 287
Tytuł III. Równość 290
Tytuł IV. Solidarność 292
Tytuł V. Prawa obywatelskie 294
Tytuł VI. Wymiar sprawiedliwości 296
Tytuł VII. Postanowienia ogólne dotyczące wykładni i stosowania karty 298
Skorowidz 301
Wyjaśnienia dotyczące karty praw podstawowych 305
Tytuł I. Godność 305
Tytuł II. Wolności 309
Tytuł III. Równość 316
Tytuł IV. Solidarność 319
Tytuł V. Prawa obywatelskie 322
Tytuł VI. Wymiar sprawiedliwości 325
Tytuł VII. Postanowienia ogólne dotyczące wykładni i stosowania karty 328
Protokół (nr 30) w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa 335
Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 337
Tytuł I. Sędziowie i rzecznicy generalni 338
Tytuł II. Organizacja Trybunału Sprawiedliwości 340
Tytuł III. Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości 342
Tytuł IV. Sąd 350
Tytuł IVa. Sądy wyspecjalizowane 355
Tytuł V. Postanowienia końcowe 356
Skorowidz 357
Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości 361
Przepisy Wstępne 363
Tytuł I. Organizacja trybunału 364
Rozdział 1. Sędziowie i rzecznicy generalni 364
Rozdział 2. Prezes Trybunału, tworzenie izb i wyznaczanie Pierwszego Rzecznika Generalnego 365
Rozdział 3. Przydzielanie spraw sędziom sprawozdawcom i rzecznikom generalnym 367
Rozdział 4. Sprawozdawcy pomocniczy 368
Rozdział 5. Sekretariat 368
Rozdział 6. Funkcjonowanie Trybunału 370
Rozdział 7. Składy orzekające 371
Sekcja 1. Ustalanie składów orzekających 371
Sekcja 2. Narady 374
Rozdział 8. System językowy 375
Tytuł II. Wspólne przepisy proceduralne 378
Rozdział 1. Prawa i obowiązki pełnomocników, doradców oraz adwokatów lub radców prawnych 378
Rozdział 2. Doręczenia 380
Rozdział 3. Terminy 381
Rozdział 4. Zwykły tryb postępowania i odstępstwa od niego 382
Rozdział 5. Pisemny etap postępowania 384
Rozdział 6. Sprawozdanie wstępne i przydział spraw składom orzekającym Trybunału 385
Rozdział 7. Środki organizacji postępowania i środki dowodowe 386
Sekcja 1. Środki organizacji postępowania 386
Sekcja 2. Środki dowodowe 387
Rozdział 8. Ustny etap postępowania 391
Rozdział 9. Wyroki i postanowienia 393
Tytuł III. Odesłania prejudycjalne 395
Rozdział 1. Przepisy ogólne 395
Rozdział 2. Przyspieszony tryb prejudycjalny 399
Rozdział 3. Pilny tryb prejudycjalny 400
Rozdział 4. Pomoc prawna 403
Tytuł IV. Skargi bezpośrednie 404
Rozdział 1. Reprezentacja stron 404
Rozdział 2. Pisemny etap postępowania 405
Rozdział 3. Zarzuty i dowody 407
Rozdział 4. Interwencja 407
Rozdział 5. Tryb przyspieszony 409
Rozdział 6. Koszty 410
Rozdział 7. Ugoda, cofnięcie skargi, umorzenie postępowania i kwestie incydentalne 413
Rozdział 8. Wyroki zaoczne 414
Rozdział 9. Wnioski i środki zaskarżenia dotyczące wyroków i postanowień 415
Rozdział 10. Zawieszenie wykonania aktu i inne środki tymczasowe 418
Tytuł V. Odwołania od orzeczeń sądu 420
Rozdział 1. Forma, zawartość i żądania odwołania 420
Rozdział 2. Odpowiedź na odwołanie, replika i duplika 422
Rozdział 3. Forma, zawartość i żądania odwołania wzajemnego 423
Rozdział 4. Wymiana pism po wniesieniu odwołania wzajemnego 424
Rozdział 5. Odwołania, w przedmiocie których orzeka się w drodze postanowienia 424
Rozdział 6. Skutki wykreślenia odwołania głównego dla odwołania wzajemnego 425
Rozdział 7. Koszty i pomoc prawna w postępowaniu odwoławczym 425
Rozdział 8. Inne przepisy mające zastosowanie do postępowań odwoławczych 427
Tytuł VI. Szczególna procedura kontroli orzeczeń sądu 428
Tytuł VII. Opinie 430
Tytuł VIII. Postępowania szczególne 431
Przepisy końcowe 434
Regulamin Dodatkowy Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2014 r. 437
Rozdział I. Wnioski o pomoc sądową 438
Rozdział II. Wnioski o przyznanie pomocy prawnej 438
Rozdział III. Doniesienia o złamaniu przez świadków lub biegłych przysięgi 439
Przepisy końcowe 439
ZAŁĄCZNIKI 441
Załącznik I. Wykaz, o którym mowa w art. 2 ust. 1 441
Załącznik II. Wykaz, o którym mowa w art. 4 ust. 2 443
Załącznik III. Wykaz, o którym mowa w art. 6 445
Skorowidz 447
Regulamin postępowania przed Sądem z dnia 2 maja 1991 r. 455
Regulamin 456
Przepis wstępny 456
Tytuł 1. Organizacja sądu 456
Rozdział 1. Prezes i członkowie sądu 456
Rozdział 2. Tworzenie izb oraz wyznaczanie sędziów sprawozdawców i rzeczników generalnych 459
Rozdział 3. Sekretariat 463
Sekcja 1. Sekretarz 463
Sekcja 2. Pozostałe służby 466
Rozdział 4. Funkcjonowanie sądu 466
Rozdział 5. System językowy 469
Rozdział 6. Prawa i obowiązki pełnomocników, doradców i adwokatów lub radców prawnych 471
Tytuł 2. Postępowanie 473
Rozdział 1. Procedura pisemna 473
Rozdział 2. Procedura ustna 480
Rozdział 3. Środki organizacji postępowania i środki dowodowe 482
Sekcja 1. Środki organizacji postępowania 482
Sekcja 2. Środki dowodowe 483
Sekcja 3. Wzywanie i przesłuchiwanie świadków i biegłych 485
Rozdział 3a. Tryb przyspieszony 491
Rozdział 4. Zawieszenie postępowania i stwierdzenie niewłaściwości przez sąd 492
Rozdział 5. Wyroki 493
Rozdział 6. Koszty 495
Rozdział 7. Pomoc w zakresie kosztów postępowania 498
Rozdział 8. Cofnięcie skargi 501
Rozdział 9. Doręczenia 502
Rozdział 10. Terminy 503
Tytuł 3. Procedury szczególne 505
Rozdział 1. Zawieszenie wykonania aktu lub postępowania egzekucyjnego i inne środki tymczasowe 505
Rozdział 2. Kwestie incydentalne 507
Rozdział 3. Interwencja 509
Rozdział 4. Wyroki sądu wydane po uchyleniu jego orzeczenia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania 511
Rozdział 4a. Orzeczenia sądu wydane po poddaniu jego orzeczenia wyjątkowej procedurze ponownego rozpoznania i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania 513
Rozdział 5. Wyroki zaoczne i sprzeciwy 514
Rozdział 6. Nadzwyczajne środki zaskarżenia 515
Sekcja 1. Powództwo osoby trzeciej przeciwko prawomocnemu orzeczeniu 515
Sekcja 2. Wznowienie postępowania 517
Sekcja 3. Wykładnia wyroków 518
Tytuł 4. Postępowanie w sprawach z zakresu własności intelektualnej 519
Tytuł piąty. Odwołania od orzeczeń sądu do spraw służy publicznej Unii Europejskiej 524
Przepisy końcowe 528
Skorowidz 529
Zalecenia dla sądów krajowych, dotyczące składania wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 537
I - Postanowienia ogólne 537
Właściwość Trybunału w zakresie odesłań prejudycjalnych 537
Rola Trybunału w procedurze prejudycjalnej 538
Decyzja o skierowaniu odesłania prejudycjalnego 539
Etap postępowania, na którym należy dokonać odesłania prejudycjalnego 540
Forma i zawartość wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 540
Skutki odesłania prejudycjalnego dla postępowania krajowego 542
Koszty postępowania i pomoc prawna 542
Komunikacja między Trybunałem a sądami krajowymi 543
II - Postanowienia szczególne dotyczące odesłań prejudycjalnych o charakterze pilnym 543
Warunki zastosowania trybu przyspieszonego i trybu pilnego 543
Wniosek o zastosowanie trybu przyspieszonego lub trybu pilnego 544
Komunikacja między Trybunałem, sądem odsyłającym a stronami w postępowaniu głównym 545
Regulaminy Wewnętrzne Praktyczne instrukcje dla stron dotyczące spraw wnoszonych do Trybunału 547
I. Przepisy ogólne 548
Etapy postępowania przed Trybunałem i ich zasadnicza charakterystyka 548
Reprezentacja stron przed Trybunałem 549
Opłaty sądowe, koszty postępowania przed Trybunałem i pomoc prawna 549
Utajnienie tożsamości 550
II. Pisemny etap postępowania 551
Cel pisemnego etapu postępowania 551
Pisemny etap postępowania w sprawach prejudycjalnych 551
Pisemny etap postępowania w sprawach ze skarg bezpośrednich 552
Pisemny etap postępowania odwoławczego 554
Interwencja w postępowaniach ze skarg bezpośrednich i w postępowaniach odwoławczych 557
Forma i struktura pism procesowych 558
Składanie i przekazywanie dokumentów procesowych 560
III. Ustny etap postępowania 561
Cel rozprawy 561
Wniosek o przeprowadzenie rozprawy 562
Wezwanie na rozprawę i obowiązek udzielenia szybkiej odpowiedzi na to wezwanie 562
Środki ostrożności w kontekście rozprawy 563
Zwyczajowy przebieg rozprawy 563
Część pierwsza rozprawy: wystąpienia 563
Część druga rozprawy: pytania członków Trybunału 564
Część trzecia rozprawy: repliki 565
Specyfika tłumaczeń konferencyjnych i ograniczenia z nimi związane 565
Dalszy przebieg postępowania po zamknięciu rozprawy 566
IV. Przepisy końcowe 566
Praktyczne instrukcje dla stron w postępowaniach przed Sądem 567
I. Procedura pisemna 568
A. Postanowienia ogólne 568
A.1. Stosowanie technicznych środków komunikacji 568
A.2. Wymagania dotyczące dokumentów procesowych 569
A.3. Wymagania dotyczące plików składanych za pomocą aplikacji e-Curia 570
A.4. Długość pism procesowych 571
B. Struktura i zawartość pism procesowych 571
B.1. Skargi bezpośrednie 571
B.2. Odwołania 574
C. Załączniki do dokumentów procesowych 576
D. Usuwanie braków dokumentów procesowych 577
D.1. Usuwanie braków skarg 577
D.2. Usuwanie braków skarg obszernych 580
D.3. Usuwanie braków innych dokumentów procesowych 580
E. Wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym 580
F. Wnioski o zawieszenie wykonania aktu lub postępowania egzekucyjnego i o zastosowanie innych środków tymczasowych 582
G. Wnioski o zachowanie poufności 582
H. Wnioski dotyczące drugiej wymiany pism 584
H.1. Wnioski o zezwolenie na złożenie repliki lub dupliki w sprawach z zakresu własności intelektualnej 584
H.2. Wnioski o zezwolenie na złożenie repliki w postępowaniach w przedmiocie odwołania 584
I. Wnioski o przeprowadzenie rozprawy 585
I.1. Wnioski o przeprowadzenie rozprawy w sprawach z zakresu własności intelektualnej 585
I.2. Wnioski o przeprowadzenie rozprawy w postępowaniach w przedmiocie odwołania 585
J. Wnioski o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania 585
II. Procedura ustna 587
III. Wejście w życie niniejszych instrukcji praktycznych 590
Deklaracja Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 591
Deklaracja Rzeczypospolitej Polskiej dotycząca Protokołu w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w odniesieniu do Polski i Zjednoczonego Królestwa 593
Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej 595
Rozdział I. Mienie, fundusze, aktywa i operacje Unii Europejskiej 596
Rozdział II. Komunikacja i laissez-passer 597
Rozdział III. Członkowie Zgromadzenia 598
Rozdział IV. Przedstawiciele Państw Członkowskich biorący udział w pracach instytucji Unii 599
Rozdział V. Urzędnicy i inni pracownicy Unii 600
Rozdział VI. Przywileje i immunitety placówek dyplomatycznych państw trzecich akredytowanych przy Unii 603
Rozdział VII. Postanowienia ogólne 603
Skorowidz 607
Protokół w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej 609
Tytuł I. Informacje dla parlamentów narodowych 609
Tytuł II. Współpraca międzyparlamentarna 612
Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego 613
Skorowidz 627
Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego 631
Rozdział I. Europejski System Banków Centralnych 631
Rozdział II. Cele i zadania ESBC 632
Rozdział III. Organizacja ESBC 634
Rozdział IV. Funkcje monetarne i operacje wykonywane przez ESBC 639
Rozdział V. Nadzór ostrożnościowy 641
Rozdział VI . Przepisy finansowe ESBC 642
Rozdział VII. Postanowienia ogólne 646
Rozdział VIII . Zmiana Statutu i prawodawstwo uzupełniające 648
Rozdział IX. Postanowienia przejściowe oraz inne postanowienia dotyczące ESBC 649
Skorowidz 653
Protokół w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu 657
Protokół w sprawie kryteriów konwergencji 659
Protokół w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej 661
Protokół w sprawie prawa azylu dla obywateli Państw Członkowskich Unii Europejskiej 665
Protokół w sprawie stosunków zewnętrznych Państw Członkowskich dotyczących przekraczania zewnętrznych granic 667
Protokół w sprawie systemu publicznego nadawania w Państwach Członkowskich 669
Protokół w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS oraz w sprawie funduszu badawczego węgla i stali 671
Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności 673
Protokół w sprawie Eurogrupy 677
Protokół w sprawie stałej współpracy strukturalnej ustanowionej na mocy artykułu 42 Traktatu o Unii Europejskiej 679
Protokół dotyczący artykułu 6 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie przystąpienia Unii do Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 683
Protokół w sprawie rynku wewnętrznego i konkurencji 685
Protokół w sprawie wykonywania kompetencji dzielonych 687
Protokół w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym 689
Protokół w sprawie decyzji Rady odnoszącej się do wykonania artykułu 16 ustęp 4 Traktatu o Unii Europejskiej i artykułu 238 ustęp 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w okresie między 1 listopada 2014 roku a 31 marca 2017 roku i od 1 kwietnia 2017 roku 691
Tabele ekwiwalencyjne, o których mowa w artykule 5 Traktatu zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 693
A. Traktat o Unii Europejskiej 693

BESTSELLERY

Serwis korzysta z plików cookies w celach określonych w Polityce Prywatności i Cookies (aktualizacja dn. 26.10.2016 r.). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie.