Prawo podatkowe przedsiębiorców - ebook

Oceń:
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-5985-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2013
Rozmiar pliku:
2,2 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Produkt niedostępny

Pełny opis

Prawo podatkowe Przedsiębiorców - wydanie siódme - obejmuje całość problematyki podatkowej z punktu widzenia podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. W książce wyjaśniono nie tylko konstrukcje podatków, ale przedstawiono też ocenę funkcjonowania regulacji podatkowych w praktyce poprzez odwołanie do orzecznictwa sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości UE oraz interpretacji organów podatkowych. W kwestiach kontrowersyjnych omówiono różne linie orzecznicze i wskazano na ryzyko podatkowe związane ze stosowaniem określonych przepisów. Niniejsze wydanie książki zostało też poszerzone o zagadnienia podatkowych aspektów pomocy publicznej. Uwzględniono w nim również najnowsze zmiany w podatku VAT.

W publikacji omówiono m.in. kwestie dotyczące:
 • ustalenia dochodu przedsiębiorcy,
 • opodatkowania przekształceń przedsiębiorcy,
 • opodatkowania transgranicznych przepływów dochodów,
 • transakcji wewnątrzwspólnotowych w VAT,
 • eksportu i importu towarów,
 • podatku naliczonego w VAT,
 • obrotu wyrobami akcyzowymi,
 • pomocy publicznej w formie instrumentów podatkowych.
 • Adresaci:
  Książka jest przeznaczona zarówno dla praktyków zajmujących się lub mających styczność z prawem podatkowym (przedsiębiorców, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, księgowych, pracowników administracji), jak i dla studentów szkół wyższych. Będzie przydatna również osobom przygotowującym się do egzaminów na doradcę podatkowego.

  Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.;
  w zakresie VAT uwzględniono zmiany wchodzące w życie 1 kwietnia 2013 r. i 1 stycznia 2014 r. wynikające z ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35)

Spis treści

Wykaz skrótów 19
Wstęp 25
CZĘŚĆ I. PODATKI DOCHODOWE
Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatków dochodowych 29
1.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 29
1.1.1. Charakterystyka ogólna 29
1.1.1.1. Typy i podstawowe cechy podatku 29
1.1.1.2. Zakres podmiotowy 31
1.1.1.3. Teorie dochodu i zakres przedmiotu opodatkowania 31
1.1.1.4. Okres podatkowy 33
1.1.1.5. Taryfa podatkowa 34
1.1.1.6. Pobór podatku 34
1.1.1.7. Podatek dochodowy a inflacja 35
1.1.1.8. Harmonizacja podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach prawa unijnego 36
1.1.2. Konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce 39
1.1.2.1. Pojęcie nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego 39
1.1.2.2. Pojęcie dochodu ze źródła przychodu i katalog źródeł przychodu 40
1.1.2.3. Pojęcie przedmiotu i podstawy opodatkowania 45
1.1.2.4. Ustalanie wysokości podatku i zasady jego poboru 48
1.1.3. Dochód z działalności gospodarczej osób fizycznych 50
1.1.3.1. Formy opodatkowania 50
1.1.3.2. Pozarolnicza działalność gospodarcza a działalność wykonywana osobiście 51
1.1.3.3. Pojęcie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej 55
1.1.3.4. Opodatkowanie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej 59
1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych 66
1.2.1. Charakterystyka ogólna 66
1.2.2. Dochód podatkowy a zysk brutto osoby prawnej 67
1.2.3. Problem podwójnego opodatkowania dochodu spółki kapitałowej i sposoby jego rozwiązania 74
1.2.4. Harmonizacja podatku dochodowego od osób prawnych w ramach prawa unijnego 75
1.2.4.1. Dyrektywy 75
1.2.4.2. Orzecznictwo TSUE 78
1.2.5. Konstrukcja podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce 79
1.2.5.1. Podmiot opodatkowania 79
1.2.5.2. Przedmiot opodatkowania 81
1.2.5.3. Podstawa opodatkowania, stawki, pobór podatku 85
1.2.6. Opodatkowanie zysku podzielonego osoby prawnej 87
1.2.6.1. Pojęcie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych 87
1.2.6.2. Opodatkowanie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych 94
1.2.6.3. Problem ukrytej dywidendy 96
Rozdział 2. Ustalanie dochodu przedsiębiorców. Zasady ogólne 99
2.1. Ogólna charakterystyka przychodów i kosztów uzyskania przychodów 99
2.1.1. Przychód 99
2.1.1.1. Problemy definicyjne 99
2.1.1.2. Ustawowe pojęcie przychodu z działalności gospodarczej 100
2.1.1.3. Moment osiągnięcia przychodu z działalności gospodarczej 100
2.1.1.4. Rodzaje przychodów 103
2.1.1.5. Przychody nieuznawane za przychody podatkowe 106
2.1.1.6. Przychód z działalności gospodarczej a przychód z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych 106
2.1.2. Koszty uzyskania przychodów 107
2.1.2.1. Pojęcie kosztów uzyskania przychodów 107
2.1.2.2. Moment poniesienia kosztu 113
2.1.2.3. Udokumentowanie poniesienia kosztu 117
2.1.2.4. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 118
2.1.2.5. Koszty specyficzne dla osób prawnych 135
2.2. Przychody i koszty uzyskania przychodów. Wybrane zagadnienia 143
2.2.1. Różnice kursowe 143
2.2.2. Wierzytelności nieściągalne (złe długi). Nieterminowe opłacanie zobowiązań przez dłużnika 150
2.2.2.1. Wierzytelności nieściągalne (złe długi) 150
2.2.2.2. Nieterminowe opłacanie zobowiązań przez dłużnika 156
2.2.3. Rezerwy księgowe - problem nieuznawania za koszty uzyskania przychodów 157
2.2.4. Przychody i koszty związane z obrotem instrumentami finansowymi, w tym pochodnymi 159
2.2.5. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 165
2.2.5.1. Pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 165
2.2.5.2. Zasady wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla celów amortyzacji 167
2.2.5.3. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych 177
2.2.5.4. Problem niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym 182
2.2.5.5. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych 184
2.2.6. Wkłady niepieniężne (aporty) do spółek w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa 185
2.2.6.1. Wkłady do spółek kapitałowych 185
2.2.6.2. Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy 192
2.2.6.3. Wkłady do spółek osobowych 193
2.2.7. Opodatkowanie stron umowy leasingu 194
2.2.7.1. Uwagi wstępne 194
2.2.7.2. Podstawowe pojęcia 194
2.2.7.3. Warianty umów i odpowiadające im skutki podatkowe 196
2.2.7.4. Problemy związane z wypowiedzeniem umowy leasingu 201
2.2.7.5. Rozwiązania szczegółowe 202
2.2.7.6. Leasing konsumencki 206
2.2.7.7. Ocena uregulowań podatkowych dotyczących leasingu 207
Rozdział 3. Ustalanie dochodu wybranych kategorii podatników 209
3.1. Wspólnicy spółek niebędących osobami prawnymi 209
3.1.1. Zasady traktowania na gruncie podatków dochodowych spółek niebędących osobami prawnymi 209
3.1.2. Wypłata przez spółkę wspólnikowi świadczeń z innego tytułu niż udział w zysku 211
3.1.3. Wkłady niepieniężne do spółki niebędącej osobą prawną 215
3.1.3.1. Wkłady wniesione przed 2011 r. - kontrowersje 215
3.1.3.2. Wkłady wniesione po 2011 r. 217
3.1.4. Likwidacja spółki niebędącej osobą prawną i wystąpienie wspólnika 219
3.1.4.1. Zasady ogólne 219
3.1.4.2. Wspólnik otrzymuje środki pieniężne 219
3.1.4.3. Wspólnik otrzymuje składniki majątkowe w naturze 221
3.1.5. Spółka komandytowo-akcyjna jako szczególny typ spółki niebędącej osobą prawną. Problemy kwalifikacji przychodów akcjonariusza 222
3.2. Grupa kapitałowa jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych 227
3.2.1. Teorie opodatkowania 227
Teoria rozdziału 227
Teoria jedności gospodarczej 229
3.2.2. Opodatkowanie grup kapitałowych w wybranych państwach Unii Europejskiej 231
3.2.3. Wyrównywanie strat pomiędzy spółkami grupy z siedzibą w różnych państwach członkowskich 232
3.2.4. Grupa CCCTB - projekt dyrektywy 234
3.2.5. Opodatkowanie grupy kapitałowej w Polsce 236
3.2.5.1. Zawiązanie podatkowej grupy kapitałowej 237
3.2.5.2. Rok podatkowy spółek tworzących podatkową grupę kapitałową 238
3.2.5.3. Ustalanie dochodu (straty) podatkowej grupy kapitałowej 238
3.2.5.4. Udziałowcy mniejszościowi w podatkowych grupach kapitałowych 239
3.2.5.5. Utrata statusu podatkowej grupy kapitałowej 240
3.2.5.6. Grupa kapitałowa w rozumieniu przepisów prawa bilansowego a podatkowa grupa kapitałowa 241
3.2.5.7. Znaczenie uregulowań podatkowych dotyczących grup kapitałowych 241
3.2.6. Zawarcie umowy typu cash pooling pomiędzy spółkami tworzącymi grupę kapitałową 243
3.3. Instytucje finansowe 245
3.3.1. Banki 245
3.3.1.1. Rezerwy celowe 246
3.3.1.2. Rezerwy w bankach sporządzających sprawozdania finansowe według MSR 249
3.3.1.3. Rezerwa na ryzyko ogólne a rezerwa na poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe (IBNR) 251
3.3.1.4. Sekurytyzacja wierzytelności bankowych 252
3.3.1.5. "Przekształcenie" oddziału banku zagranicznego w bank krajowy 253
3.3.2. Ubezpieczyciele 254
3.3.2.1. Rozliczenia z tytułu składek 255
3.3.2.2. Rozliczenia z tytułu reasekuracji 256
3.3.2.3. Rozliczenia z tytułu akwizycji 258
3.3.2.4. Przychody z tytułu regresów i odzysków 258
3.3.3. Fundusze kapitałowe 259
3.4. Organizacje non profit 262
Rozdział 4. Opodatkowanie dochodu przy przekształceniach, połączeniach i podziałach przedsiębiorców, zbyciu zorganizowanej masy majątkowej oraz likwidacji przedsiębiorcy 267
4.1. Ogólna charakterystyka przekształceń, połączeń i podziałów przedsiębiorców 267
4.1.1. Pojęcie przekształceń, połączeń i podziałów 267
4.1.2. Podstawy prawne przekształceń, połączeń i podziałów 268
4.1.3. Sukcesja podatkowa przy przekształceniach, połączeniach i podziałach 269
4.1.4. Problemy opodatkowania dochodu przy przekształceniach, połączeniach i podziałach 272
4.2. Opodatkowanie przy wybranych rodzajach przekształceń przedsiębiorców 274
4.2.1. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową 274
4.2.2. Przekształcenie spółki osób fizycznych niebędącej osobą prawną w spółkę kapitałową 275
4.2.3. Przekształcenie spółki osób fizycznych niebędącej osobą prawną w inną spółkę niebędącą osobą prawną 281
4.2.4. Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową 282
4.2.5. Przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę kapitałową 286
4.3. Opodatkowanie dochodu przy połączeniach przedsiębiorców 290
4.3.1. Połączenie spółek kapitałowych 290
4.3.1.1. Rok podatkowy 290
4.3.1.2. Strata spółki 290
4.3.1.3. Sposób podatkowego traktowania nadwyżek wartości ujawnionych przy przeszacowaniu majątku spółki przejmowanej 291
4.3.1.4. Sposób podatkowego traktowania nadwyżek wartości przejętego majątku nad wartością udziałów u spółki przejmującej 292
4.3.1.5. Sposób traktowania nadwyżek wartości udziałów u wspólników 296
4.3.1.6. Obejście prawa 299
4.3.2. Połączenia z udziałem osobowych spółek handlowych 299
4.3.2.1. Połączenia osobowych spółek handlowych osób fizycznych przez zawiązanie spółki kapitałowej 299
4.3.2.2. Połączenie przez przejęcie osobowej spółki handlowej przez spółkę kapitałową 301
4.4. Opodatkowanie dochodu przy podziałach spółek 301
4.4.1. Rodzaje podziałów spółek 301
4.4.2. Podziały spółek polegające na przeniesieniu zorganizowanych części przedsiębiorstwa 303
4.4.3. Podziały spółek polegające na przeniesieniu składników majątkowych niestanowiących zorganizowanych części przedsiębiorstwa 306
4.4.4. Porównanie obciążeń podatkowych przy podziałach spółek 308
4.5. Zbycie zorganizowanej masy majątkowej 310
4.5.1. Pojęcie przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie ustaw o podatkach dochodowych 310
4.5.2. Kupno/sprzedaż przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa 315
4.5.3. Nabycie/zbycie przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) w formie wkładu niepieniężnego do spółki 318
4.5.3.1. Wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do spółki kapitałowej 318
4.5.3.2. Wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do spółki niebędącej osobą prawną 321
4.5.4. Kupno i wymiana udziałów (akcji) w spółce jako alternatywa dla transakcji mającej za przedmiot przedsiębiorstwo 321
4.5.4.1. Kupno udziałów 321
4.5.4.2. Wymiana udziałów 322
4.6. Likwidacja przedsiębiorcy 327
4.6.1. Pojęcie likwidacji i jej ujęcie w księgach podatnika 327
4.6.2. Likwidacja przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną i spółki niebędącej osobą prawną 328
4.6.3. Likwidacja spółki kapitałowej 328
Rozdział 5. Międzynarodowe aspekty opodatkowania dochodu 331
5.1. Ogólna charakterystyka umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 331
5.1.1. Zjawisko międzynarodowego podwójnego opodatkowania 331
5.1.2. Znaczenie MK OECD oraz komentarza OECD w procesie wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 333
5.1.3. Charakterystyka podstawowych pojęć i struktury MK OECD 335
5.1.4. Proces stosowania umów wzorowanych na MK OECD 342
5.2. Postanowienia polskiego prawa podatkowego służące eliminowaniu podwójnego opodatkowania 345
5.2.1. Regulacje dotyczące rezydentów uzyskujących dochody za granicą 345
5.2.2. Regulacje dotyczące nierezydentów uzyskujących dochody na terytorium Polski 348
5.3. Opodatkowanie podmiotów powiązanych w świetle MK OECD, wytycznych OECD i prawa polskiego 350
5.3.1. Geneza szczególnych regulacji podatkowych dotyczących podmiotów powiązanych 350
5.3.2. Pojęcie przedsiębiorstw powiązanych 351
5.3.3. Zasada arm's length i jej odzwierciedlenie w prawie polskim 353
5.3.4. Analiza porównywalności transakcji 355
5.3.5. Metody ustalania cen transferowych 357
5.3.6. Ogólne zasady ustalania cen transferowych w przypadku świadczenia usług między podmiotami powiązanymi 360
5.3.7. Szczegółowe zasady ustalania cen transferowych dotyczące wybranych rodzajów usług 367
5.3.7.1. Usługi reklamowe 367
5.3.7.2. Usługi finansowe 367
5.3.7.3. Prace badawczo-rozwojowe 368
5.3.8. Obowiązki w zakresie dokumentacji ciążące na podatnikach dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi 369
5.3.9. Ciężar dowodu w postępowaniu w sprawie cen transferowych 372
5.3.10. Zasady dokonywania korekty dochodów podmiotów powiązanych 373
5.3.11. Uprzednie porozumienia cenowe 377
5.4. Opodatkowanie dochodu stałego zakładu w świetle MK OECD i prawa polskiego 383
5.4.1. Pojęcie stałego zakładu 383
5.4.2. Definicja zagranicznego zakładu w prawie polskim 386
5.4.3. Przypisanie zysków do stałego zakładu w świetle MK OECD 387
5.4.4. Przypisanie zysków do stałego zakładu w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przed 2010 r. oraz w prawie polskim 392
5.4.5. Dywidendy, odsetki i należności licencyjne uzyskane przez stały zakład 398
5.4.6. Rozliczanie strat stałego zakładu 399
5.5. Międzynarodowe planowanie podatkowe 400
5.5.1. Uwagi ogólne 400
5.5.2. Międzynarodowe podwójne nieopodatkowanie 400
5.5.3. Treaty shopping 401
5.5.4. Klauzula beneficial owner jako narzędzie zapobiegania nadużyciu korzyści wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 403
5.5.5. Tax sparing credit 404
5.5.6. Tax arbitrage. Odmienna kwalifikacja podmiotów oraz płatności do celów podatkowych 405
5.5.6.1. Hybrydyzacja podmiotowości podatkowej na przykładzie spółek osobowych 405
5.5.6.2. Odmienna kwalifikacja płatności dla celów podatkowych 407
5.6. Raje podatkowe 409
5.6.1. Pojęcie i klasyfikacja rajów podatkowych 409
5.6.2. Sposoby wykorzystania rajów podatkowych w planowaniu podatkowym 409
5.6.3. Przeciwdziałanie zjawisku rajów podatkowych 411
Rozdział 6. Wybrane zagadnienia z zakresu opodatkowania transgranicznych przepływów dochodów 413
6.1. Opodatkowanie transgranicznego przepływu dywidend 413
6.1.1. Opodatkowanie dywidend na podstawie przepisów implementujących dyrektywę o spółkach dominujących i spółkach zależnych 413
6.1.1.1. Problem podwójnego opodatkowania 413
6.1.1.2. Zasady opodatkowania dywidend 414
6.1.1.3. Zwolnienie z opodatkowania dywidend dla zakładu 416
6.1.1.4. Opodatkowanie dywidend w konkretnych sytuacjach 417
6.1.2. Opodatkowanie dywidend z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 421
6.2. Opodatkowanie transgranicznego przepływu odsetek i należności licencyjnych 427
6.2.1. Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych na podstawie przepisów implementujących dyrektywę o odsetkach i należnościach licencyjnych 427
6.2.2. Opodatkowanie odsetek na podstawie przepisów implementujących dyrektywę o dochodach z oszczędności 430
6.2.3. Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 432
6.3. Opodatkowanie przy transgranicznych zdarzeniach restrukturyzacyjnych 435
6.3.1. Ogólna charakterystyka dyrektywy MR 435
6.3.2. Podstawowe pojęcia stosowane w dyrektywie MR 436
6.3.3. Charakterystyka uregulowań prawnych dyrektywy MR 447
6.3.3.1. Skutki podatkowe dla spółek 447
6.3.3.2. Skutki podatkowe dla wspólników - zasady ogólne 449
6.3.3.3. Skutki podatkowe dla wspólników - wymiana udziałów 450
6.3.3.4. Szczególny przypadek wniesienia zakładu 452
6.3.3.5. Przeniesienie zarejestrowanej siedziby spółki europejskiej i spółdzielni europejskiej 453
6.3.3.6. Spółki transparentne podatkowo 454
6.3.4. Przeciwdziałanie obejściu przepisów dyrektywy MR 455
6.3.5. Implementacja dyrektywy MR w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 456
6.3.6. Opodatkowanie transgranicznych zdarzeń restrukturyzacyjnych - przykłady 459
6.3.6.1. Wniesienie przez spółkę z siedzibą w państwie członkowskim jej zakładu położonego w Polsce do spółki z siedzibą w Polsce 459
6.3.6.2. Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez spółkę z siedzibą w Polsce do spółki z siedzibą w innym państwie członkowskim 460 CZĘŚĆ II. POWSZECHNY PODATEK OBROTOWY - VAT
Rozdział 7. Ogólna charakterystyka powszechnego podatku obrotowego 465
7.1. Istota podatków obrotowych 465
7.1.1. Klasyfikacja podatków obrotowych 465
7.1.2. Podatek od obrotu brutto 466
7.1.3. Podatek od wartości dodanej 468
7.2. Źródła prawa UE i krajowego oraz relacje między nimi 469
7.2.1. Regulacje krajowe 469
7.2.2. Regulacje UE 470
7.2.3. Przepisy krajowe a prawo UE 472
7.3. Zasady podatku od wartości dodanej 478
7.3.1. Źródło zasad 478
7.3.2. Powszechność 479
7.3.3. Opodatkowanie konsumpcji 479
7.3.4. Proporcjonalność 481
7.3.5. Neutralność 482
7.3.6. Unikanie podwójnego opodatkowania i braku opodatkowania 483
7.3.7. Unikanie zakłócenia warunków konkurencji 484
7.3.8. Wielofazowość 484
7.3.9. Zastosowanie metody fakturowej 484
7.4. Podmiot podatku 493
7.4.1. Definicja podatnika podatku od towarów i usług 493
7.4.2. Organy władzy publicznej 499
7.4.3. Podmioty zagraniczne. Przedstawiciel podatkowy 501
7.4.4. Szczególne kategorie podatników VAT 502
7.4.5. Zwolnienia podmiotowe 503
7.4.6. Szczególne uprawnienia małych podatników 505
7.5. Przedmiot opodatkowania. Zagadnienia ogólne 506
7.5.1. Definicja przedmiotu opodatkowania 506
7.5.2. Klasyfikacja czynności opodatkowanych 508
7.5.3. Ważność i legalność czynności opodatkowanych. Czynności extra commercium 510
7.6. Dostawa towarów. Zakres przedmiotowy 513
7.6.1. Definicja towaru 513
7.6.2. Dostawa towarów - definicja 516
7.6.3. Nieodpłatne przekazanie towarów 518
7.6.4. Dostawa seryjna (łańcuchowa) 521
7.6.5. Przymusowe przeniesienie własności w zamian za odszkodowanie 522
7.6.6. Komis 523
7.6.7. Nabycie towarów od podmiotu zagranicznego 524
7.6.8. Towary pozostałe po zakończeniu działalności 525
7.7. Dostawa towarów. Miejsce wykonania czynności 525
7.7.1. Uwagi ogólne 525
7.7.2. Towary wysyłane lub transportowane 526
7.7.3. Towary montowane lub instalowane 526
7.7.4. Dostawa bez wysyłki i transportu 527
7.7.5. Dostawa dla pasażerów statków i samolotów 527
7.7.6. Dostawa seryjna (łańcuchowa) 527
7.7.7. Dostawa różnych postaci energii 528
7.7.8. Sprzedaż wysyłkowa 529
7.8. Dostawa towarów. Zwolnienia przedmiotowe 531
7.9. Dostawa towarów. Wyłączenie przedmiotowe 532
7.10. Świadczenie usług. Zakres przedmiotowy 535
7.10.1. Definicja świadczenia usług 535
7.10.2. Komis usług 541
7.10.3. Nieodpłatne świadczenie usług 544
7.10.4. Import usług 545
7.11. Świadczenie usług. Miejsce wykonania czynności 546
7.11.1. Podstawowe kryterium: status usługobiorcy 546
7.11.2. Usługi świadczone na rzecz podatników 549
7.11.3. Usługi świadczone na rzecz konsumentów 550
7.11.4. Usługi związane z nieruchomościami 551
7.11.5. Usługi transportu 551
7.11.6. Usługi wykonane w miejscu ich faktycznego świadczenia 552
7.11.7. Usługi elektroniczne, telekomunikacyjne oraz nadawcze radiowe i telewizyjne 553
7.11.8. Usługi niematerialne na rzecz konsumentów spoza UE 556
7.12. Świadczenie usług. Zwolnienia przedmiotowe 557
7.13. Moment powstania obowiązku podatkowego 557
7.14. Podstawa opodatkowania 565
7.14.1. Uwagi ogólne 565
7.14.2. Dotacje 568
7.14.3. Zaliczki 571
7.14.4. Rabaty, zwroty zapłaty i towarów 571
7.14.5. Dostawa budynków lub budowli trwale związanych z gruntem 574
7.14.6. Czynności bez określenia ceny, z ceną określoną w naturze oraz czynności nieodpłatne 574
7.15. Stawki podatku 577
7.16. Obowiązki formalne podatników VAT 578
7.16.1. Rejestracja 578
7.16.2. Faktury 579
7.16.3. Ewidencje, deklaracje, informacje podsumowujące 582
Rozdział 8. Obrót towarami w ramach rynku wewnętrznego i z państwami trzecimi jako przedmiot opodatkowania VAT 584
8.1. Transakcje wewnątrzwspólnotowe 584
8.1.1. Uwagi wstępne 584
8.1.2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 585
8.1.2.1. Pojęcie 585
8.1.2.2. Nabycie od podatnika VAT 586
8.1.2.3. Sprowadzenie własnych towarów do kraju. Magazyn konsygnacyjny 588
8.1.2.4. Nabycie nowych środków transportu 590
8.1.2.5. Miejsce świadczenia 590
8.1.2.6. Zwolnienia 592
8.1.2.7. Podstawa opodatkowania 592
8.1.3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 593
8.1.3.1. Pojęcie 593
8.1.3.2. Dostawa towarów przez podatnika polskiego VAT 595
8.1.3.3. Przemieszczenie własnych towarów z Polski do innego kraju członkowskiego przez podatnika polskiego VAT 597
8.1.3.4. Dostawa nowych środków transportu 597
8.1.3.5. Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów 598
8.1.3.6. Stawka 0% 598
8.1.4. Transakcje trójstronne 599
8.1.4.1. Wewnątrzwspólnotowa transakcja seryjna 599
8.1.4.2. Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna. Warunki procedury uproszczonej 603
8.1.4.3. Skutki wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej dla jej uczestników 605
8.2. Eksport towarów 609
8.2.1. Uwagi ogólne 609
8.2.2. Stawka w eksporcie 610
8.2.3. Zwrot podatku podróżnym 611
8.3. Import towarów 612
8.3.1. Uwagi ogólne 612
8.3.2. Zwolnienia 613
8.3.3. Podstawa opodatkowania 614
8.3.4. Pobór podatku 614
Rozdział 9. Podatek naliczony VAT 616
9.1. Ogólne zasady obniżenia podatku należnego o podatek naliczony 616
9.1.1. Prawo do odliczenia jako podstawowy element konstrukcji VAT 616
9.1.2. Obowiązek udowodnienia prawa do odliczenia podatku 618
9.2. Prawo do odliczenia związane z czynnościami nieopodatkowanymi 621
9.3. Warunki nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego 623
9.4. Zwrot podatku 625
9.5. Częściowe odliczenie. Korekta podatku naliczonego 629
9.6. Zakaz i ograniczenie możliwości odliczenia podatku naliczonego 637
9.6.1. Zakazy odliczenia podatku naliczonego niedotyczące samochodów osobowych 637
9.6.2. Zakazy i ograniczenia związane z zakupem i eksploatacją samochodów osobowych 640
9.7. Inne przypadki odliczeń i zwrotów 643
9.7.1. Zwrot podatku byłym wspólnikom spółki osobowej 643
9.7.2. Pomniejszanie podatku w związku z nieściągalnością wierzytelności 644
Rozdział 10. Wybrane typy transakcji jako przedmiot opodatkowania VAT 645
10.1. Obrót nieruchomościami 645
10.1.1. Obrót gruntami 645
10.1.2. Nieruchomości zwolnione od VAT 648
10.1.2.1. Grunty nieprzeznaczone pod zabudowę 648
10.1.2.2. Budynki i budowle 649
10.2. Leasing 651
10.3. Rolnicy ryczałtowi 654
10.4. Usługi turystyczne 655
10.5. Towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki 657
10.6. Złoto inwestycyjne 659
CZĘŚĆ III. SELEKTYWNE PODATKI OBROTOWE
Rozdział 11. Ogólna charakterystyka podatku akcyzowego 663
11.1. Istota i typologia selektywnych podatków obrotowych 663
11.2. Harmonizacja podatku akcyzowego 665
Rozdział 12. Przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym. Podstawowe elementy konstrukcji podatku 669
12.1. Regulacja podatku akcyzowego 669
12.2. Wyroby akcyzowe 670
12.3. Przedmiot opodatkowania 674
12.4. Podatnicy 684
12.5. Moment powstania obowiązku podatkowego 686
12.6. Podstawa opodatkowania, stawki 689
12.7. Zasady rozliczania i terminy płatności 690
Rozdział 13. Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi 693
13.1. Uwagi ogólne 693
13.2. Procedura zawieszenia poboru akcyzy 693
13.3. Zawieszenie poboru akcyzy w składzie podatkowym 703
13.4. Zarejestrowany odbiorca 712
13.5. Zarejestrowany wysyłający 715
13.6. Podmiot pośredniczący 717
13.7. Przemieszczenie wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą 719
13.7.1. Przemieszczenie wyrobów pomiędzy podmiotami profesjonalnymi 719
13.7.2. Przemieszczenie wyrobów pomiędzy podmiotem profesjonalnym a konsumentem 722
13.8. Oznaczenie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy 725
Rozdział 14. Wybrane aspekty opodatkowania niektórych kategorii wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych 729
14.1. Energia elektryczna 729
14.2. Wyroby alkoholowe 735
14.3. Wyroby tytoniowe i susz tytoniowy 739
14.4. Samochody osobowe 742
Rozdział 15. Podatek od gier 748
CZĘŚĆ IV. PODATKI MAJĄTKOWE
Rozdział 16. Podatek od nieruchomości 753
Rozdział 17. Podatek rolny 766
Rozdział 18. Podatek leśny 775
Rozdział 19. Podatek od środków transportowych 780
Rozdział 20. Podatek od czynności cywilnoprawnych 789
Rozdział 21. Podatek od wydobycia niektórych kopalin 807
CZĘŚĆ V. POMOC PUBLICZNA. ASPEKTY PODATKOWE
Rozdział 22. Ogólna charakterystyka pomocy publicznej 811
22.1. Polski i unijny system prawa pomocy publicznej 811
22.2. Występowanie pomocy publicznej 814
22.2.1. Zasoby państwowe 814
22.2.2. Selektywna ekonomiczna korzyść 815
22.2.2.1. Pojęcie przedsiębiorstwa 815
22.2.2.2. Korzyść 816
22.2.2.3. Selektywność 819
22.2.2.4. Forma pomocy 824
22.2.3. Zakłócenie konkurencji 825
22.2.4. Wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi 826
22.2.5. Pomoc de minimis 827
22.3. Wyjątki od traktatowego zakazu udzielania pomocy publicznej 829
22.3.1. Pomoc zgodna z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 2 TFUE 829
22.3.2. Pomoc, która może zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 TFUE 830
22.4. Aspekty proceduralne 833
22.4.1. Uwagi wstępne 833
22.4.2. Pomoc wymagająca zgłoszenia Komisji Europejskiej zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE 834
22.4.2.1. Obowiązek notyfikacji 834
22.4.2.2. Pomoc istniejąca a nowa pomoc 836
22.4.2.3. Postępowanie przed Prezesem UOKiK w sprawie nowej pomocy 838
22.4.2.4. Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie nowej pomocy 840
22.4.3. Pomoc de minimis 843
22.4.4. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych 844
22.4.5. Postępowanie w sprawie pomocy przyznanej bezprawnie 845
22.4.5.1. Naruszenie klauzuli zawieszającej 845
22.4.5.2. Postępowanie w sprawie pomocy bezprawnej prowadzone przez Komisję Europejską 845
22.4.5.3. Postępowanie w sprawie pomocy bezprawnej prowadzone przed sądami krajowymi 847
Rozdział 23. Pomoc publiczna w formie instrumentów podatkowych 849
23.1. Pomoc publiczna udzielana w specjalnych strefach ekonomicznych 849
23.1.1. Uwagi wstępne 849
23.1.2. Historia SSE 851
23.1.3. Zasady udzielania pomocy publicznej w SSE 854
23.1.3.1. Zróżnicowane reżimy udzielania pomocy publicznej w SSE 854
23.1.3.2. Wyłączenia stosowania rozporządzenia pomocowego 855
23.1.3.3. Koszty kwalifikowane 858
23.1.3.4. Efekt zachęty 862
23.1.3.5. Dopuszczalna wielkość pomocy publicznej 865
23.1.3.6. Wydzielenie dochodów uzyskiwanych w SSE 867
23.1.3.7. Obliczanie wielkości pomocy publicznej 869
23.2. Pomoc publiczna na podstawie przepisów ordynacji podatkowej 871
23.3. Ulgi i zwolnienia stosowane w podatkach i opłatach lokalnych 878
23.3.1. Dostępne formy pomocy publicznej 878
23.3.2. Zróżnicowane stawki podatków i opłat lokalnych 878
23.3.3. Zwolnienia przedmiotowe w podatkach i opłatach lokalnych 880
23.4. Uwagi końcowe 885
Bibliografia 887
Skorowidz 897
O autorach 915

BESTSELLERY

Serwis korzysta z plików cookies w celach określonych w Polityce Prywatności i Cookies (aktualizacja dn. 26.10.2016 r.). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie.