Regulamin prokuratury. Komentarz do § 121-272 i 329-345 - ebook

Oceń:
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-5969-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2013
Rozmiar pliku:
708 KB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Produkt niedostępny

Pełny opis

Prezentowany komentarz do obszernej części rozporządzenia - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury stanowi omówienie szeregu istotnych problemów w pracy prokuratorów, związanych ze stosowaniem przepisów kodeksu postępowania karnego oraz wewnętrznej pragmatyki prokuratorskiej, w tym m.in. zagadnień odnoszących się do:
  • wyłączenia prokuratora ze sprawy,
  • wszczęcia śledztwa na podstawie zawiadomienia anonimowego,
  • uchylenia immunitetu prokuratora.
  • Autor powołuje się na bogaty dorobek doktryny i orzecznictwa oraz własne doświadczenia z praktyki zawodowej, nie unikając przy tym wskazania największych mankamentów nowego regulaminu.

    Adresaci:
    Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, którzy w codziennej pracy zajmują się przedstawiana problematyka - prokuratorów, sędziów, adwokatów oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także przedstawicieli świata nauki.

Spis treści

Wykaz skrótów 13
Przedmowa 17
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (wyciąg) 23
DZIAŁ III Postępowanie przygotowawcze 25
Rozdział 1. Przepisy ogólne 25
§ 121. [Kompetencje dochodzeniowo-śledcze] 25
§ 122. [Przepisy o właściwości miejscowej. Spory kompetencyjne] 28
§ 123. [Ogólna właściwość miejscowa jednostki prokuratury] 33
§ 124. [Szczególna właściwość miejscowa] 33
§ 125. [Ustalenie właściwości miejscowej w drodze decyzji] 36
§ 126. [Przestępstwo wielomiejscowe. Wyłączenie - właściwość miejscowa] 37
§ 127. [Zabezpieczenie dowodów w niezbędnym zakresie] 39
§ 128. [Zakres postępowania przygotowawczego] 40
§ 129. [Łączność podmiotowa i przedmiotowa] 41
§ 130. [Łączenie postępowań przygotowawczych] 43
§ 131. [Postanowienie o wyłączeniu sprawy do odrębnego postępowania] 45
§ 132. [Właściwość sądów wojskowych] 50
§ 133. [Uchylenie immunitetu prokuratorskiego] 51
§ 134. [Przestępstwa ścigane na wniosek] 56
§ 135. [Wyłączenie prokuratora] 61
§ 136. [Zarządzenia ustne prokuratora] 64
Rozdział 2. Wszczęcie śledztwa i dochodzenia 65
§ 137. [Przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie] 65
§ 138. [Czynności sprawdzające] 66
§ 139. [Zawiadomienie anonimowe] 69
§ 140. [Zatwierdzenie odmowy wszczęcia postępowania] 71
§ 141. [Udział w czynnościach na miejscu zdarzenia] 72
§ 142. [Czynności w niezbędnym zakresie] 78
§ 143. [Postanowienie o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia] 81
Rozdział 3. Przebieg postępowania przygotowawczego 83
Oddział 1. Śledztwo 83
§ 144. [Zakres śledztwa] 83
§ 145. [Plan śledztwa] 85
§ 146. [Powierzenie śledztwa] 87
§ 147. [Przejęcie dochodzenia do śledztwa] 88
§ 148. [Przedłużenie śledztwa] 89
§ 149. [Prokurator uprawniony do przedłużenia okresu śledztwa] 89
Oddział 2. Dochodzenie 93
§ 150. [Wyłączenie formy dochodzenia] 93
§ 151. [Przedłużenie dochodzenia] 94
§ 152. [Umorzenie rejestrowe] 94
Oddział 3. Przedstawienie, uzupełnienie i zmiana zarzutów 95
§ 153. [Wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów] 95
§ 154. [Tryb ogłoszenia zarzutów] 96
§ 155. [Zarzuty przeciwko osobie nieobecnej] 98
§ 156. [Uzupełnienie zarzutów] 98
§ 157. [Zmiana zarzutów] 99
Oddział 4. Udostępnianie akt sprawy 101
§ 158. [Zarządzenie o udostępnieniu akt] 101
§ 159. [Powierzenie śledztwa a udostępnianie akt] 104
§ 160. [Przekazanie akt do sądu a ich udostępnienie] 105
161. [Udostępnienie akt sądom i innym organom] 105
§ 162. [Udostępnienie materiałów uzasadniających wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania] 106
Rozdział 4. Postępowanie dowodowe 109
Oddział 1. Przesłuchanie osoby 109
§ 163. [Ustalenie personaliów osoby przesłuchiwanej] 109
§ 164. [Treść protokołu przesłuchania] 111
§ 165. [Rejestracja audio i wideo przesłuchania] 116
§ 166. [Przesłuchanie przez prokuratora a obecność funkcjonariusza organu postępowania przygotowawczego] 117
§ 167. [Prawa i obowiązki pokrzywdzonego] 120
§ 168. [Prawa i obowiązki podejrzanego] 121
Oddział 2. Biegli 124
§ 169. [Powołanie biegłego] 124
§ 170. [Materiał przekazywany biegłemu] 124
§ 171. [Nadzór nad pracą biegłego] 125
§ 172. [Obserwacja psychiatryczna] 130
Oddział 3. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie. Dowody rzeczowe 132
§ 173. [Rzeczy podlegające zatrzymaniu] 132
§ 174. [Zatwierdzenie zatrzymania rzeczy i przeszukania] 134
§ 175. [Postanowienie o przeszukaniu lub zatrzymaniu rzeczy] 136
§ 176. [Kontrola nad dowodami rzeczowymi] 139
§ 177. [Postanowienie o dowodach rzeczowych] 141
§ 178. [Postępowanie z pobranym materiałem porównawczym] 143
Oddział 4. Zebranie danych o osobie podejrzanego 148
§ 179. [Zbieranie danych o podejrzanym] 148
§ 180. [Podejrzani lub pokrzywdzeni małoletni] 152
Oddział 5. Udział stron, ich obrońców i pełnomocników 155
§ 181. [Wnioski stron] 155
§ 182. [Wyznaczenie obrońcy z urzędu] 158
Oddział 6. Udział prokuratora w czynnościach dowodowych 161
§ 183. [Kierowanie oględzinami miejsca zdarzenia] 161
§ 184. [Osobista realizacja czynności] 162
§ 185. [Przesłuchanie pokrzywdzonych małoletnich] 164
§ 186. [Wniosek o przesłuchanie świadka przez sąd w postępowaniu przygotowawczym] 166
§ 187. [Świadek koronny] 167
Rozdział 5. Środki przymusu 177
Oddział 1. Zatrzymanie 177
§ 188. [Bieg terminu zatrzymania] 177
§ 189. [Postanowienie o zatrzymaniu] 178
§ 190. [Prokuratorska kontrola zatrzymania przez Policję] 179
Oddział 2. Środki zapobiegawcze 182
§ 191. [Wątpliwości co do zastosowania środka] 182
§ 192. [Wniosek o tymczasowe aresztowanie] 183
§ 193. [Zły stan zdrowia podejrzanego. Izolacja w areszcie śledczym] 189
§ 194. [Przesłanki uchylenia tymczasowego aresztowania] 195
§ 195. [Aresztowanie pozbawionego wolności] 200
§ 196. [Uzasadnienie wniosku o tymczasowe aresztowanie] 201
§ 197. [Uchylenie tymczasowego aresztowania] 202
§ 198. [Dyspozycja tymczasowo aresztowanym] 204
§ 199. [Transport tymczasowo aresztowanego] 207
§ 200. [Zgoda na widzenie. Cenzura korespondencji] 212
§ 201. [Zwrot sprawy prokuratorowi. Zmiana prokuratora - dysponenta] 220
§ 202. [Ponowny wniosek o tymczasowe aresztowanie] 222
§ 203. [Zwrot sprawy a przedłużenie tymczasowego aresztowania] 224
§ 204. [Tymczasowe aresztowanie powyżej 9 miesięcy] 228
§ 205. [Tymczasowe aresztowanie powyżej 1 roku] 228
§ 206. [Uchylenie tymczasowego aresztowania - obieg dokumentacji] 230
§ 207. [Zakaz opuszczania kraju] 232
§ 208. [Środki zapobiegawcze - inne] 234
Oddział 3. List gończy 236
§ 209. [List gończy] 236
§ 210. [Odwołanie listu gończego] 236
Oddział 4. Zabezpieczenie majątkowe 241
§ 211. [Zbieranie danych o majątku] 241
§ 212. [Przesłuchanie co do stanu majątkowego] 247
§ 213. [Składniki postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym] 248
§ 214. [Klauzula wykonalności. Doręczenie postanowienia] 253
§ 215. [Przechowanie zajętych ruchomości] 257
§ 216. [Tymczasowe zajęcie mienia] 258
§ 217. [Uchylenie zabezpieczenia majątkowego] 264
§ 218. [Protokół zajęcia mienia] 266
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania 266
§ 219. [Zawieszenie co do jednego z podejrzanych] 266
§ 220. [Zatwierdzenie zawieszenia postępowania] 271
§ 221. [Zawieszenie - poszukiwanie podejrzanego] 272
§ 222. [Kontrola stanu zawieszenia] 274
§ 223. [Podjęcie zawieszonego postępowania] 275
Rozdział 7. Zakończenie postępowania przygotowawczego 277
Oddział 1. Zamknięcie postępowania przygotowawczego 277
§ 224. [Zaznajomienie podejrzanego z materiałami sprawy] 277
§ 225. [Prawo przejrzenia akt postępowania] 277
§ 226. [Zamknięcie postępowania przygotowawczego] 280
Oddział 2. Umorzenie postępowania przygotowawczego 281
§ 227. [Dodatkowe podstawy umorzenia] 281
§ 228. [Częściowe umorzenie postępowania] 285
§ 229. [Treść postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego] 287
§ 230. [Umorzenie postępowania a środki zapobiegawcze i dowody rzeczowe] 288
§ 231. [Warunkowe umorzenie wobec niektórych podejrzanych] 289
Oddział 3. Akt oskarżenia 291
§ 232. [Czas sporządzenia aktu oskarżenia] 291
§ 233. [Wymogi formalne aktu oskarżenia] 293
§ 234. [Właściwość sądu] 303
§ 235. [Wymogi uzasadnienia] 304
§ 236. [Ekspedycja aktu oskarżenia - pismo przewodnie] 305
§ 237. [Ekspedycja aktu oskarżenia - odpisy i powiadomienia] 307
§ 238. [Przekazanie do dyspozycji sądu środków zapobiegawczych] 308
§ 239. [Powództwo adhezyjne] 309
§ 240. [Powództwo adhezyjne a osoba pokrzywdzonego] 310
Oddział 4. Konsensualne zakończenie postępowania przygotowawczego 311
§ 241. [Forma zgody podejrzanego na dobrowolne poddanie się karze] 311
§ 242. [Modyfikacja warunków dobrowolnego poddania się karze] 312
§ 243. [Warunki ograniczenia postępowania przygotowawczego] 313
Rozdział 8. Nadzór procesowy prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym 314
§ 244. [Nadzór nad czynnościami niecierpiącymi zwłoki] 314
§ 245. [Ogólne zasady nadzoru] 314
§ 246. [Powierzenie śledztwa. Wytyczne] 316
§ 247. [Nadzór nad dochodzeniem] 318
§ 248. [Kryteria nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym] 319
§ 249. [Udział prokuratora w nadzorowanym postępowaniu] 327
§ 250. [Nadzór prokuratora a rozpoznawanie zażaleń] 328
§ 251. [Zatwierdzenie decyzji końcowej w dochodzeniu] 329
§ 252. [Zwrot decyzji Policji do poprawki] 331
§ 253. [Zatwierdzenie aktu oskarżenia] 331
§ 254. [Wytyki służbowe] 333
§ 255. [Odpowiednie stosowanie zasad nadzoru nad Policją] 335
§ 256. [Kontrola innych oskarżycieli publicznych] 337
Rozdział 9. Terminy i zażalenia 338
§ 257. [Okresy niewliczane do postępowania] 338
§ 258. [Braki formalne zażalenia] 341
§ 259. [Zażalenie na środek zapobiegawczy oraz na zabezpieczenie majątkowe] 343
§ 260. [Zażalenie na postanowienie kończące postępowanie] 347
Rozdział 10. Podjęcie na nowo i wznowienie umorzonego postępowania oraz uchylenie lub zmiana prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania 353
§ 261. [Podjęcie na nowo i wznowienie postępowania przygotowawczego] 353
§ 262. [Podjęcie na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego] 358
§ 263. [Podjęcie i wznowienie - uzasadnienie, doręczenie] 359
§ 264. [Uchylenie przez Prokuratora Generalnego umorzonego postępowania przygotowawczego] 360
§ 265. [Wniosek o kontynuowanie postępowania] 361
Rozdział 11. Postępowanie przyspieszone 364
§ 266. [Podstawowe czynności prokuratora] 364
§ 267. [Inne czynności prokuratora] 366
§ 268. [Brak podstaw do zastosowania postępowania przyspieszonego] 367
§ 269. [Czyn ścigany z oskarżenia prywatnego] 368
Rozdział 12. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego 368
§ 270. [Odmowa objęcia ściganiem z urzędu] 368
§ 271. [Umorzenie postępowania] 372
§ 272. [Zmiana oceny karnoprawnej] 372
DZIAŁ V Udział prokuratora w postępowaniu sądowym w sprawach karnych 374
Rozdział 1. Przepisy ogólne 374
§ 329. [Zasada ochrony praworządności] 374
§ 330. [Inne zadania prokuratora] 375
Rozdział 2. Udział prokuratora w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji 380
§ 331. [Udział w posiedzeniach sądu] 380
§ 332. [Udział w rozprawie autora aktu oskarżenia] 389
§ 333. [Czynności prokuratora na rozprawie] 390
§ 334. [Przemówienie końcowe na rozprawie] 391
§ 335. [Kontrola wyroków w sprawach innych oskarżycieli publicznych] 393
§ 336. [Sprawozdanie z rozprawy. Wniosek o uzasadnienie] 394
Rozdział 3. Środki odwoławcze 397
§ 337. [Ekspedycja środka odwoławczego] 397
§ 338. [Przywołanie dowodów w środku zaskarżenia] 398
§ 339. [Przekazanie akt podręcznych] 399
Rozdział 4. Udział prokuratora w postępowaniu przed sądem odwoławczym 400
§ 340. [Udział w rozprawie odwoławczej] 400
§ 341. [Cofnięcie środka odwoławczego] 400
§ 342. [Powiadomienie o cofnięciu środka odwoławczego] 400
§ 343. [Czynności prokuratora w postępowaniu odwoławczym] 401
§ 344. [Zwrot akt podręcznych] 402
§ 345. [Wytknięcie uchybień] 402
Bibliografia 405
Wykaz aktów prawnych 409
Indeks rzeczowy 417

BESTSELLERY

Serwis korzysta z plików cookies w celach określonych w Polityce Prywatności i Cookies (aktualizacja dn. 26.10.2016 r.). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie.