System pomiaru i oceny dokonań szpitala - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

System pomiaru i oceny dokonań szpitala - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-2119-8
Język:
Polski
Rok wydania:
2011
Rozmiar pliku:
1,7 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
52,00
Cena w punktach Virtualo:
5200 pkt.

Pełny opis

Prezentowana publikacja, przygotowana przez zespół pracowników naukowych Katedry Rachunku Kosztów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierunkiem prof. Marii Hass-Symotiuk, stanowi kompendium wiedzy o zintegrowanym systemie pomiaru i oceny dokonań szpitali. Ukazane w niej zostały zasadnicze problemy związane z budową tego systemu, a wynikające ze specyfiki działalności szpitali oraz wielorakości realizowanych przez nie celów [medycznych, społecznych i finansowych). Zaproponowana koncepcja uwzględnia pięć obszarów: pacjenta, procesy wewnętrzne, rozwój, finanse i interesariuszy. Dla każdego z nich dobrano adekwatne wskaźniki, odzwierciedlające dokonania szpitala.
Książka jest przeznaczona dla kierownictwa szpitali zarówno publicznych, jak i niepublicznych, przedstawicieli rad społecznych i nadzorczych, głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych i statystyki medycznej oraz kontrolerów i audytorów wewnętrznych szpitali.
Opracowanie może stanowić także cenną pomoc dla organów założycielskich szpitali w sprawowaniu funkcji kontroli i nadzoru, agend wojewody i Ministerstwa Zdrowia dokonujących kontroli ich działalności oraz płatników (w tym Narodowego Funduszu Zdrowia). Ponadto może być wykorzystane przez słuchaczy studiów podyplomowych z zarządzania w ochronie zdrowia czy studentów studiów ekonomicznych, a także okazać się przydatne podczas projektowania i wdrażania rachunkowości zarządczej oraz stosowania nowoczesnych metod zarządzania w szpitalach.

Spis treści

Wstęp 7
Rozdział 1. Szpital jako podmiot oceny przez różnych interesariuszy 11
1.1. Istota i cechy szpitala 11
1.2. Typologia szpitali 20
1.3. Interesariusze szpitala, ich cele i oczekiwania 27
1.4. Organy założycielskie szpitali i ich rola w ocenie dokonań 33
1.5. Nadzór i kontrola nad działalnością szpitali 50
Rozdział 2. Specyfika systemu pomiaru i oceny dokonań szpitali 63
2.1. Dokonania jako baza pomiaru i oceny 63
2.2. Istota i elementy systemu pomiaru i oceny dokonań szpitali 75
2.3. Zasady opracowania i wdrożenia systemu pomiaru i oceny dokonań 86
2.4. Funkcje systemu pomiaru i oceny dokonań w szpitalach 95
2.5. Mierniki pomiaru i oceny dokonań i ich typologia 105
Rozdział 3. Rachunkowość jako podstawa systemu oceny dokonań szpitali 117
3.1. Wykorzystanie rachunkowości finansowej do oceny dokonań szpitali 117
3.2. Pomiar dokonań w rachunkowości zarządczej 132
3.3. Instrumenty pomiaru dokonań w rachunkowości zarządczej 137
3.3.1. Narzędzia doskonalące pomiar dokonań finansowych 138
3.3.2. Pomiar dokonań wykorzystujący informacje ze sprawozdawczości finansowej 153
3.3.3. Wielokryterialne narzędzia pomiaru dokonań 156
3.4. Komunikacja informacji o dokonaniach różnym odbiorcom 162
Rozdział 4. Zbilansowana karta wyników jako podstawa systemu pomiaru i oceny dokonań szpitali 166
4.1. Założenia modelu systemu pomiaru i oceny dokonań szpitali 166
4.2. Ogólna charakterystyka zbilansowanej karty wyników w szpitalach 170
4.3. Płaszczyzny pomiaru i oceny dokonań w szpitalach 177
4.3.1. Perspektywy według klasycznej koncepcji Kaplana i Nortona 178
4.3.2. Perspektywy według niemieckich rozwiązań Friedaga i Schmidta 183
4.3.3. Propozycja perspektyw pomiaru i oceny dokonań szpitala 185
4.4. Mierniki i wskaźniki proponowane do pomiaru i oceny dokonań szpitali i ich prezentacja 190
4.4.1. Mierniki i wskaźniki w perspektywie finansowej 192
4.4.2. Mierniki i wskaźniki w perspektywie klienta 193
4.4.3. Mierniki i wskaźniki w perspektywie procesów wewnętrznych 194
4.4.4. Mierniki i wskaźniki w perspektywie rozwoju 195
4.4.5. Proponowane mierniki i wskaźniki dla szpitala 198
4.4.6. Projekt modelu zbilansowanej karty wyników 202
4.5. Warunki implementacji zbilansowanej karty wyników w polskich szpitalach 206
Spis tabel i rysunków 211
Wykaz aktów prawnych 213
Literatura 215

BESTSELLERY