Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz - ebook

Oceń:
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
, PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-7780-5
Język:
Polski
Rok wydania:
2014
Rozmiar pliku:
1,4 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Produkt niedostępny

Pełny opis

W komentarzu zaprezentowano zagadnienia dotyczące gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład publicznych zasobów nieruchomości. Przedstawiono procedury związane z obrotem i z gospodarowaniem takimi nieruchomościami.

W trzecim wydaniu uwzględniono zmiany ustawy dokonane zarówno przed ukazaniem się, jak i po ukazaniu się kolejnego tekstu jednolitego ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518).

Spis treści

Wykaz skrótów 15
Słowo wstępne 25
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 27
DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 29
Art. 1. [Zakres regulacji] 29
Art. 2. [Inne ustawy] 35
Art. 3. [Organ centralny i doradczy] 38
Art. 4. [Słowniczek] 41
Art. 5. [Waloryzacja] 69
Art. 6. [Cele publiczne] 72
Art. 7. [Rzeczoznawcy majątkowi] 112
Art. 8. [Zawiadamianie stron] 115
Art. 9. [Wstrzymanie wykonania decyzji] 119
Art. 9a. [Organ wyższego stopnia] 127
DZIAŁ II GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA ORAZ WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 132
Rozdział 1 Zasady ogólne 132
Art. 10. [Zakres przedmiotowy] 132
Art. 11. [Reprezentacja] 135
Art. 11a. [Rozszerzenie stosowania] 144
Art. 12. [Zasady prawidłowej gospodarki] 146
Art. 13. [Obrót nieruchomościami] 148
Art. 14. [Umowy ze Skarbem Państwa] 157
Art. 15. [Zamiana] 160
Art. 16. [Zrzeczenie się] 165
Art. 17. [Nabywanie nieruchomości] 168
Art. 18. [Formy używania nieruchomości publicznych] 171
Art. 19. [Szczególne obszary] 173
Rozdział 2 Zasoby nieruchomości 178
Art. 20. [Rodzaje zasobów] 178
Art. 21. [Zasób nieruchomości Skarbu Państwa] 180
Art. 21a. [Wyłączenia z zasobu Skarbu Państwa] 182
Art. 22. [Darowizna na rzecz gminy] 183
Art. 23. [Gospodarowanie nieruchomościami] 186
Art. 24. [Gminny zasób nieruchomości] 202
Art. 25. [Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości] 206
Art. 25a. [Powiatowy zasób nieruchomości] 212
Art. 25b. [Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości] 213
Art. 25c. [Wojewódzki zasób nieruchomości] 214
Art. 25d. [Gospodarowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości] 214
Art. 26. [Granice nieruchomości] 215
Rozdział 3 Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste 216
Art. 27. [Forma zbycia nieruchomości] 216
Art. 28. [Tryb przetargowy] 233
Art. 29. [Obowiązkowe postanowienia umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste] 235
Art. 30. [Ujawnienie] 239
Art. 31. [Oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego] 241
Art. 32. [Sprzedaż użytkownikowi wieczystemu] 243
Art. 33. [Wygaśnięcie użytkowania wieczystego] 250
Art. 34. [Pierwszeństwo w nabyciu] 258
Art. 35. [Wykaz nieruchomości] 269
Art. 36. [Odpowiedzialność za naruszanie art. 34 ust. 1-5 i 7] 273
Rozdział 4 Przetargi na zbycie nieruchomości 275
Art. 37. [Zasada podstawowa i wyjątki] 275
Art. 38. [Organizacja przetargu] 299
Art. 39. [Kolejne przetargi] 304
Art. 40. [Formy przetargu] 306
Art. 41. [Obowiązki po przetargu] 310
Art. 42. [Upoważnienie] 314
Rozdział 5 Oddawanie w trwały zarząd 333
Art. 43. [Pojęcie trwałego zarządu] 333
Art. 44. [Czas trwania trwałego zarządu] 348
Art. 45. [Ustanowienie trwałego zarządu] 349
Art. 46. [Wygaśnięcie trwałego zarządu] 354
Art. 47. [Wygaśnięcie trwałego zarządu na wniosek] 358
Art. 48. [Przekazanie zarządu] 360
Art. 49. [Wygaśnięcie trwałego zarządu w związku z likwidacją jednostki] 361
Art. 49a. [Odpowiednie stosowanie przepisów] 362
Art. 50. [Odesłanie] 363
Rozdział 6 Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne 364
Art. 51. [Wyposażenie jednostek państwowych w nieruchomości] 364
Art. 52. [Wskazanie nieruchomości] 365
Art. 53. [Wyposażenie jednostek w nieruchomości] 367
Art. 54. [Organ wyposażający] 367
Art. 55. [Podział jednostek] 369
Art. 56. [Tworzenie jednostek samorządowych] 370
Art. 57. [Likwidacja i prywatyzacja] 372
Art. 58. [Aporty] 376
Art. 59. [Wyposażenie fundacji i darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego] 380
Art. 60. [Instytucje naczelne i centralne] 384
Art. 60a. [Szczególne przypadki oddania nieruchomościw trwały zarząd] 388
Art. 61. [Przedstawicielstwa] 391
Rozdział 7 Ustalanie sposobu i terminówzagospodarowania nieruchomości gruntowych 393
Art. 62. [Obowiązki użytkownika wieczystego] 393
Art. 63. [Dodatkowe terminy i opłaty] 396
Art. 64. [Termin wnoszenia opłat dodatkowych] 400
Art. 65. [Wyjątki od pobierania opłat dodatkowych] 401
Art. 66. [Odpowiednie stosowanie] 402
Rozdział 8 Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości 402
Art. 67. [Cena nieruchomości i jej związek z wartością nieruchomości] ..... 402
Art. 68. [Bonifikaty w cenie] 408
Art. 68a. [Bonifikaty w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego] 442
Art. 69. [Zaliczenie na poczet ceny] 443
Art. 70. [Termin zapłaty i rozłożenie jej na raty] 446
Art. 71. [Opłaty za użytkowanie wieczyste] 452
Art. 72. [Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste] 461
Art. 73. [Sytuacje szczególne] 467
Art. 74. [Obligatoryjne bonifikaty] 479
Art. 75. [Zbieg praw do bonifikat] 481
Art. 76. [Zmiana stawek procentowych i zwolnienie od opłat rocznych] 481
Art. 77. [Aktualizacja opłat rocznych] 483
Art. 78. [Wypowiedzenie opłaty] 493
Art. 79. [Wniosek o ustalenie opłaty] 500
Art. 80. [Sprzeciw] 508
Art. 81. [Żądanie obniżenia opłaty] 513
Art. 82. [Opłaty z tytułu trwałego zarządu] 517
Art. 83. [Wysokość opłat, wyłączenia] 518
Art. 84. [Sytuacje szczególne] 524
Art. 85. [Pozbawienie bonifikaty i zmiana wysokości opłaty rocznej] 527
Art. 86. [Podwyższenie stawki procentowej] 529
Art. 87. [Aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu] 530
Art. 88. [Nakłady na budowę] 534
Art. 89. [Opłaty za zarząd z mocy prawa] 536
Art. 90. [Przekazanie i wygaśnięcie trwałego zarządu] 537
Art. 91. [Upoważnienie] 540
DZIAŁ III WYKONYWANIE, OGRANICZANIE LUB POZBAWIANIE PRAW DO NIERUCHOMOŚCI 541
Rozdział 1 Podziały nieruchomości 541
Art. 92. [Zakres stosowania] 541
Art. 93. [Ograniczenia podziału] 551
Art. 94. [Podział w razie braku planu miejscowego] 568
Art. 95. [Niestosowanie ograniczeń] 573
Art. 96. [Formalne podstawy podziału] 581
Art. 97. [Podział na wniosek i z urzędu] 589
Art. 97a. [Procedury podziału z urzędu] 603
Art. 98. [Wydzielenie działek pod drogi] 606
Art. 98a. [Opłata adiacencka] 623
Art. 98b. [Połączenie i ponowny podział] 630
Art. 99. [Droga konieczna] 633
Art. 100. [Delegacja do wydania rozporządzenia] 635
Rozdział 2 Scalanie i podział nieruchomości 640
Art. 101. [Zakres przedmiotowy i wyłączenia] 640
Art. 102. [Kompetencje gminy i przesłanki postępowania] 643
Art. 103. [Uczestnicy postępowania] 650
Art. 104. [Uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości] 656
Art. 105. [Wydzielenie działek pod drogi] 666
Art. 106. [Odszkodowanie] 670
Art. 107. [Opłaty adiacenckie] 672
Art. 108. [Delegacja ustawowa] 676
Rozdział 3 Prawo pierwokupu nieruchomości 677
Art. 109. [Prawo pierwokupu gminy] 677
Art. 110. [Skutki i wykonanie prawa pierwokupu] 694
Art. 111. [Cena w przypadku pierwokupu] 699
Rozdział 4 Wywłaszczanie nieruchomości 701
Art. 112. [Wywłaszczenie nieruchomości] 701
Art. 113. [Beneficjenci wywłaszczenia i nieuregulowany stan prawny nieruchomości] 709
Art. 114. [Rokowania o nabycie, ogłoszenie zamiaru wywłaszczenia] 715
Art. 115. [Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego] 719
Art. 116. [Wniosek o wywłaszczenie] 726
Art. 117. [Wpis w księdze wieczystej] 731
Art. 118. [Rozprawa administracyjna] 733
Art. 118a. [Wywłaszczenie w przypadku nieuregulowanego stanu nieruchomości] 735
Art. 119. [Decyzja o wywłaszczeniu] 737
Art. 120. [Wywłaszczenie a nieruchomości sąsiednie] 741
Art. 121. [Przejście własności, wygaśnięcie użytkowania wieczystego, dzierżawa] 746
Art. 122. [Niezwłoczne zajęcie nieruchomości] 749
Art. 122a. [Zrealizowanie celu publicznego a niezakończenie postępowania] 750
Art. 123. [Wpis w księdze wieczystej] 752
Art. 124. [Ograniczenie sposobu korzystania w nieruchomości] 754
Art. 124a. [Ograniczenie korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym] 781
Art. 124b. [Udostępnianie nieruchomości w celu wykonania konserwacji, remontu lub usunięcia awarii] 783
Art. 125. [Zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z wydobyciem kopalin] 785
Art. 126. [Ograniczenie praw do nieruchomości w przypadku siły wyższej i zagrożenia powstaniem szkody] 788
Art. 127. (uchylony). 795
Rozdział 5 Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości 795
Art. 128. [Odszkodowania za wywłaszczenie - podstawowe zasady] 795
Art. 129. [Ustalenie odszkodowania] 805
Art. 130. [Wysokość odszkodowania] 809
Art. 131. [Nieruchomość zamienna] 814
Art. 132. [Zapłata odszkodowania] 818
Art. 133. [Wypłata odszkodowania do depozytu sądowego] 833
Art. 134. [Wartość rynkowa podstawą ustalenia odszkodowania] 835
Art. 135. [Ustalenie odszkodowania na podstawie wartości odtworzeniowej] 840
Rozdział 6 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości 843
Art. 136. [Zwrot wywłaszczonej nieruchomości] 843
Art. 137. [Zbędność na cel wywłaszczenia] 872
Art. 138. [Wygaśnięcie praw do nieruchomości] 882
Art. 139. [Stan zwracanej nieruchomości] 884
Art. 140. [Zwrot odszkodowania] 885
Art. 141. [Rozłożenie należności na raty] 890
Art. 142. [Orzekanie o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości] 892
Rozdział 7 Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej 896
Art. 143. [Budowa urządzeń infrastruktury technicznej] 896
Art. 144. [Opłaty adiacenckie] 899
Art. 145. [Ustalenie opłaty adiacenckiej] 905
Art. 146. [Wysokość opłaty adiacenckiej] 912
Art. 147. [Rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty] 916
Art. 148. [Terminy wnoszenia, waloryzacja, zaliczanie nakładów] 918
Art. 148a. (uchylony). 920
Art. 148b. [Warunki podłączenia do urządzeń infrastruktury technicznej] 920
DZIAŁ IV WYCENA NIERUCHOMOŚCI 922
Rozdział 1 Określanie wartości nieruchomości 922
Art. 149. [Zakres przedmiotowy wyceny nieruchomości] 922
Art. 150. [Wycena] 923
Art. 151. [Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa] 927
Art. 152. [Podejścia do wyceny] 930
Art. 153. [Podejścia: porównawcze, dochodowe, kosztowe] 931
Art. 154. [Wybór podejścia,metody i techniki szacowania nieruchomości] 939
Art. 155. [Dane o nieruchomościach] 949
Art. 156. [Operat szacunkowy] 952
Art. 157. [Oceny operatu] 961
Art. 158. [Informacje do katastru i wyciąg z operatu] 969
Art. 159. [Upoważnienie ustawowe] 970
Rozdział 2 Powszechna taksacja nieruchomości 978
Art. 160. [Zakres powszechnej taksacji] 978
Art. 161. [Cel i podstawa taksacji] 979
Art. 162. [Wartości katastralne] 983
Art. 163. [Okresy i terminy powszechnej taksacji nieruchomości] 984
Art. 164. [Zasady taksacji] 985
Art. 165. [Wartość katastralna] 986
Art. 166. [Wartość katastralna gruntu] 987
Art. 167. [Wartość katastralna części składowych gruntu] 987
Art. 168. [Ponowne ustalenie wartości] 988
Art. 169. [Mapy i tabele taksacyjne] 988
Art. 170. [Decyzja o ustaleniu wartości katastralnej] 991
Art. 171. [Obowiązek dostarczenia organowi informacji i dokumentów] 994
Art. 172. [Kontrola taksacji] 996
Art. 173. [Upoważnienie ustawowe] 998
Rozdział 3 Badanie rynku nieruchomości 999
Art. 173a. [Zakres badania rynku] 999
Art. 173b. [Udostępnianie informacji] 1001
Art. 173c. [Zakres informacji o rynku nieruchomości] 1001
DZIAŁ V DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA W DZIEDZINIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 1003
Rozdział 1 Rzeczoznawstwo majątkowe 1003
Art. 174. [Rzeczoznawstwo majątkowe i rzeczoznawca majątkowy] 1003
Art. 175. [Zasady wykonywania zawodu rzeczoznawcy] 1013
Art. 176. [Wyłączenie rzeczoznawcy od udziału w szacowaniu nieruchomości] 1021
Art. 177. [Wymagania wobec kandydatów na rzeczoznawców majątkowych] 1022
Art. 178. [Odpowiedzialność zawodowa] 1032
Rozdział 2 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 1038
Art. 179. (uchylony). [Pośrednictwo i pośrednik w obrocie nieruchomościami] 1038
Art. 180. [Czynności pośrednictwa] 1039
Art. 181. [Zasady wykonywania pośrednictwa] 1058
Art. 182. (uchylony). 1063
Art. 183. (uchylony). 1064
Art. 183a. (uchylony). 1064
Rozdział 3 Zarządzanie nieruchomościami 1065
Art. 184. (uchylony). 1065
Art. 185. [Zarządzanie nieruchomością i zakres czynności zarządcy] 1066
Art. 186. [Zasady wykonywania zarządzania nieruchomościami] 1093
Art. 186a. [Przekazywanie informacji o czynszach] 1097
Art. 187. (uchylony). 1100
Art. 188. (uchylony). 1100
Art. 189. (uchylony). 1101
Art. 190. (uchylony). 1105
Rozdział 4 Nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym i dokonywanie wpisów do centralnego rejestru oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej 1107
Art. 191. [Nadawanie uprawnień i licencji i postępowanie kwalifikacyjne] 1107
Art. 192. [Stwierdzenie nadania uprawnień zawodowych] 1123
Art. 193. [Rejestry rzeczoznawców, pośredników i zarządców] 1124
Art. 193a. (uchylony). 1129
Art. 194. [Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej] 1130
Art. 195. [Postępowanie wyjaśniające] 1134
Art. 195a. [Zastosowanie kar dyscyplinarnych] 1139
Art. 196. [Programy studiówpodyplomowych i kursówspecjalistycznych] 1141
Art. 196a. (uchylony). 1144
Art. 197. [Delegacja] 1144
DZIAŁ VI PRZEPISY KARNE 1148
Art. 198. [Kary] 1148
Art. 198a. [Wyłączenie kary] 1150
DZIAŁ VII PRZEPISY PRZEJŚCIOWE, ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH I PRZEPISY KOŃCOWE 1152
Rozdział 1 Przepisy przejściowe 1152
Art. 199. [Nabycie własności i nabycie trwałego zarządu] 1152
Art. 200. [Niezakończone sprawy o stwierdzenie nabycia praw] 1155
Art. 205. [Postępowanie względem przedsiębiorstw państwowych utworzonych na podstawie zarządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej] 1174
Art. 202. [Uwłaszczenie instytucji kultury] 1175
Art. 203. [Zabezpieczanie zobowiązań] 1189
Art. 204. [Roszczenie o użytkowanie wieczyste] 1191
Art. 205. [Stosowanie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami do roszczeń spółdzielni, związków spółdzielczych i innych osób prawnych] 1197
Art. 206. [Upoważnienie do określenia szczegółowych zasad nabywania praw do nieruchomości] 1199
Art. 207. [Uprawnienia posiadaczy nieruchomości Skarbu Państwa lub gminy] 1199
Art. 207a. [Zakres stosowania art. 207] 1207
Art. 208. [Decyzje lokalizacyjne i pozwolenia na budowę jako przesłanki uwłaszczenia] 1208
Art. 209. [Przekształcenie prawa zabudowy w użytkowanie wieczyste] 1215
Art. 209a. [Roszczenie o nabycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości przyległej związane z własnością lokali] 1220
Art. 210. [Użytkowanie] 1227
Art. 211. [Nabycie garażu] 1229
Art. 212. (uchylony). 1234
Art. 213. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa] 1235
Art. 214. [Grunty warszawskie - zwrot nieruchomości] 1236
Art. 215. [Odszkodowania za gospodarstwo rolne lub dom jednorodzinny na gruntach warszawskich] 1240
Art. 216. [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy] 1248
Art. 216a. [Wyłączenia pierwszeństwa w nabyciu] 1257
Art. 217. [Ponowne nabycie własności nieruchomości] 1259
Art. 218. [Zaliczenie nakładów na poczet ceny] 1261
Art. 219. [Rozkładanie na raty i umarzanie zaległych opłat oraz umarzanie odsetek] 1264
Art. 220. [Termin zagospodarowania nieruchomości gruntowej] 1266
Art. 221. [Określanie stawek procentowych opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste] 1267
Art. 222. [Zmiana stawek procentowych opłat rocznych z tytułu zarządu] 1271
Art. 223. [Przekazanie dokumentacji nieruchomości przeznaczonych na potrzeby instytucji państwowych; oddanie w trwały zarząd nieruchomości zajętych pod drogi krajowe] 1272
Art. 224. [Przekształcenie ewidencji gruntów i budynków] 1274
Art. 225. [Wartość katastralna gruntów rolnych] 1274
Art. 226. [Pierwsza powszechna taksacja nieruchomości] 1275
Art. 227. [Wskaźniki waloryzacji] 1275
Art. 228. [Wyjątki w zakresie ewidencjonowania nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa] 1276
Art. 229. [Wyłączenie roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości] 1277
Art. 229a. (utracił moc). 1281
Art. 230. [Termin wykonywania zawodu przez osoby niemające licencji i uproszczony tryb uzyskiwania licencji] 1282
Art. 231. [Uznawanie uprawnień zawodowych] 1285
Art. 232. (uchylony). 1287
Art. 233. [Przepisy intertemporalne] 1288
Rozdział 2 Zmiany w przepisach obowiązujących 1289
Art. 234-239. (pominięte 1289
Rozdział 3 Przepisy końcowe 1289
Art. 240. [Wyjaśnienia i odesłania] 1289
Art. 241. [Utrata mocy prawnej ustaw] 1290
Art. 242. [Wejście w życie ustawy] 1291
Literatura 1293
Skorowidz rzeczowy 1297

BESTSELLERY

Serwis korzysta z plików cookies w celach określonych w Polityce Prywatności i Cookies (aktualizacja dn. 26.10.2016 r.). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie.