Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz - ebook

Oceń:
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-7780-5
Język:
Polski
Rok wydania:
2014
Rozmiar pliku:
1,4 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Produkt chwilowo niedostępny

Pełny opis

W komentarzu zaprezentowano zagadnienia dotyczące gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład publicznych zasobów nieruchomości. Przedstawiono procedury związane z obrotem i z gospodarowaniem takimi nieruchomościami.

W trzecim wydaniu uwzględniono zmiany ustawy dokonane zarówno przed ukazaniem się, jak i po ukazaniu się kolejnego tekstu jednolitego ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518).

Spis treści

Wykaz skrótów 15
Słowo wstępne 25
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 27
DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 29
Art. 1. [Zakres regulacji] 29
Art. 2. [Inne ustawy] 35
Art. 3. [Organ centralny i doradczy] 38
Art. 4. [Słowniczek] 41
Art. 5. [Waloryzacja] 69
Art. 6. [Cele publiczne] 72
Art. 7. [Rzeczoznawcy majątkowi] 112
Art. 8. [Zawiadamianie stron] 115
Art. 9. [Wstrzymanie wykonania decyzji] 119
Art. 9a. [Organ wyższego stopnia] 127
DZIAŁ II GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA ORAZ WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 132
Rozdział 1 Zasady ogólne 132
Art. 10. [Zakres przedmiotowy] 132
Art. 11. [Reprezentacja] 135
Art. 11a. [Rozszerzenie stosowania] 144
Art. 12. [Zasady prawidłowej gospodarki] 146
Art. 13. [Obrót nieruchomościami] 148
Art. 14. [Umowy ze Skarbem Państwa] 157
Art. 15. [Zamiana] 160
Art. 16. [Zrzeczenie się] 165
Art. 17. [Nabywanie nieruchomości] 168
Art. 18. [Formy używania nieruchomości publicznych] 171
Art. 19. [Szczególne obszary] 173
Rozdział 2 Zasoby nieruchomości 178
Art. 20. [Rodzaje zasobów] 178
Art. 21. [Zasób nieruchomości Skarbu Państwa] 180
Art. 21a. [Wyłączenia z zasobu Skarbu Państwa] 182
Art. 22. [Darowizna na rzecz gminy] 183
Art. 23. [Gospodarowanie nieruchomościami] 186
Art. 24. [Gminny zasób nieruchomości] 202
Art. 25. [Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości] 206
Art. 25a. [Powiatowy zasób nieruchomości] 212
Art. 25b. [Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości] 213
Art. 25c. [Wojewódzki zasób nieruchomości] 214
Art. 25d. [Gospodarowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości] 214
Art. 26. [Granice nieruchomości] 215
Rozdział 3 Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste 216
Art. 27. [Forma zbycia nieruchomości] 216
Art. 28. [Tryb przetargowy] 233
Art. 29. [Obowiązkowe postanowienia umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste] 235
Art. 30. [Ujawnienie] 239
Art. 31. [Oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego] 241
Art. 32. [Sprzedaż użytkownikowi wieczystemu] 243
Art. 33. [Wygaśnięcie użytkowania wieczystego] 250
Art. 34. [Pierwszeństwo w nabyciu] 258
Art. 35. [Wykaz nieruchomości] 269
Art. 36. [Odpowiedzialność za naruszanie art. 34 ust. 1-5 i 7] 273
Rozdział 4 Przetargi na zbycie nieruchomości 275
Art. 37. [Zasada podstawowa i wyjątki] 275
Art. 38. [Organizacja przetargu] 299
Art. 39. [Kolejne przetargi] 304
Art. 40. [Formy przetargu] 306
Art. 41. [Obowiązki po przetargu] 310
Art. 42. [Upoważnienie] 314
Rozdział 5 Oddawanie w trwały zarząd 333
Art. 43. [Pojęcie trwałego zarządu] 333
Art. 44. [Czas trwania trwałego zarządu] 348
Art. 45. [Ustanowienie trwałego zarządu] 349
Art. 46. [Wygaśnięcie trwałego zarządu] 354
Art. 47. [Wygaśnięcie trwałego zarządu na wniosek] 358
Art. 48. [Przekazanie zarządu] 360
Art. 49. [Wygaśnięcie trwałego zarządu w związku z likwidacją jednostki] 361
Art. 49a. [Odpowiednie stosowanie przepisów] 362
Art. 50. [Odesłanie] 363
Rozdział 6 Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne 364
Art. 51. [Wyposażenie jednostek państwowych w nieruchomości] 364
Art. 52. [Wskazanie nieruchomości] 365
Art. 53. [Wyposażenie jednostek w nieruchomości] 367
Art. 54. [Organ wyposażający] 367
Art. 55. [Podział jednostek] 369
Art. 56. [Tworzenie jednostek samorządowych] 370
Art. 57. [Likwidacja i prywatyzacja] 372
Art. 58. [Aporty] 376
Art. 59. [Wyposażenie fundacji i darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego] 380
Art. 60. [Instytucje naczelne i centralne] 384
Art. 60a. [Szczególne przypadki oddania nieruchomościw trwały zarząd] 388
Art. 61. [Przedstawicielstwa] 391
Rozdział 7 Ustalanie sposobu i terminówzagospodarowania nieruchomości gruntowych 393
Art. 62. [Obowiązki użytkownika wieczystego] 393
Art. 63. [Dodatkowe terminy i opłaty] 396
Art. 64. [Termin wnoszenia opłat dodatkowych] 400
Art. 65. [Wyjątki od pobierania opłat dodatkowych] 401
Art. 66. [Odpowiednie stosowanie] 402
Rozdział 8 Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości 402
Art. 67. [Cena nieruchomości i jej związek z wartością nieruchomości] ..... 402
Art. 68. [Bonifikaty w cenie] 408
Art. 68a. [Bonifikaty w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego] 442
Art. 69. [Zaliczenie na poczet ceny] 443
Art. 70. [Termin zapłaty i rozłożenie jej na raty] 446
Art. 71. [Opłaty za użytkowanie wieczyste] 452
Art. 72. [Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste] 461
Art. 73. [Sytuacje szczególne] 467
Art. 74. [Obligatoryjne bonifikaty] 479
Art. 75. [Zbieg praw do bonifikat] 481
Art. 76. [Zmiana stawek procentowych i zwolnienie od opłat rocznych] 481
Art. 77. [Aktualizacja opłat rocznych] 483
Art. 78. [Wypowiedzenie opłaty] 493
Art. 79. [Wniosek o ustalenie opłaty] 500
Art. 80. [Sprzeciw] 508
Art. 81. [Żądanie obniżenia opłaty] 513
Art. 82. [Opłaty z tytułu trwałego zarządu] 517
Art. 83. [Wysokość opłat, wyłączenia] 518
Art. 84. [Sytuacje szczególne] 524
Art. 85. [Pozbawienie bonifikaty i zmiana wysokości opłaty rocznej] 527
Art. 86. [Podwyższenie stawki procentowej] 529
Art. 87. [Aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu] 530
Art. 88. [Nakłady na budowę] 534
Art. 89. [Opłaty za zarząd z mocy prawa] 536
Art. 90. [Przekazanie i wygaśnięcie trwałego zarządu] 537
Art. 91. [Upoważnienie] 540
DZIAŁ III WYKONYWANIE, OGRANICZANIE LUB POZBAWIANIE PRAW DO NIERUCHOMOŚCI 541
Rozdział 1 Podziały nieruchomości 541
Art. 92. [Zakres stosowania] 541
Art. 93. [Ograniczenia podziału] 551
Art. 94. [Podział w razie braku planu miejscowego] 568
Art. 95. [Niestosowanie ograniczeń] 573
Art. 96. [Formalne podstawy podziału] 581
Art. 97. [Podział na wniosek i z urzędu] 589
Art. 97a. [Procedury podziału z urzędu] 603
Art. 98. [Wydzielenie działek pod drogi] 606
Art. 98a. [Opłata adiacencka] 623
Art. 98b. [Połączenie i ponowny podział] 630
Art. 99. [Droga konieczna] 633
Art. 100. [Delegacja do wydania rozporządzenia] 635
Rozdział 2 Scalanie i podział nieruchomości 640
Art. 101. [Zakres przedmiotowy i wyłączenia] 640
Art. 102. [Kompetencje gminy i przesłanki postępowania] 643
Art. 103. [Uczestnicy postępowania] 650
Art. 104. [Uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości] 656
Art. 105. [Wydzielenie działek pod drogi] 666
Art. 106. [Odszkodowanie] 670
Art. 107. [Opłaty adiacenckie] 672
Art. 108. [Delegacja ustawowa] 676
Rozdział 3 Prawo pierwokupu nieruchomości 677
Art. 109. [Prawo pierwokupu gminy] 677
Art. 110. [Skutki i wykonanie prawa pierwokupu] 694
Art. 111. [Cena w przypadku pierwokupu] 699
Rozdział 4 Wywłaszczanie nieruchomości 701
Art. 112. [Wywłaszczenie nieruchomości] 701
Art. 113. [Beneficjenci wywłaszczenia i nieuregulowany stan prawny nieruchomości] 709
Art. 114. [Rokowania o nabycie, ogłoszenie zamiaru wywłaszczenia] 715
Art. 115. [Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego] 719
Art. 116. [Wniosek o wywłaszczenie] 726
Art. 117. [Wpis w księdze wieczystej] 731
Art. 118. [Rozprawa administracyjna] 733
Art. 118a. [Wywłaszczenie w przypadku nieuregulowanego stanu nieruchomości] 735
Art. 119. [Decyzja o wywłaszczeniu] 737
Art. 120. [Wywłaszczenie a nieruchomości sąsiednie] 741
Art. 121. [Przejście własności, wygaśnięcie użytkowania wieczystego, dzierżawa] 746
Art. 122. [Niezwłoczne zajęcie nieruchomości] 749
Art. 122a. [Zrealizowanie celu publicznego a niezakończenie postępowania] 750
Art. 123. [Wpis w księdze wieczystej] 752
Art. 124. [Ograniczenie sposobu korzystania w nieruchomości] 754
Art. 124a. [Ograniczenie korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym] 781
Art. 124b. [Udostępnianie nieruchomości w celu wykonania konserwacji, remontu lub usunięcia awarii] 783
Art. 125. [Zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z wydobyciem kopalin] 785
Art. 126. [Ograniczenie praw do nieruchomości w przypadku siły wyższej i zagrożenia powstaniem szkody] 788
Art. 127. (uchylony). 795
Rozdział 5 Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości 795
Art. 128. [Odszkodowania za wywłaszczenie - podstawowe zasady] 795
Art. 129. [Ustalenie odszkodowania] 805
Art. 130. [Wysokość odszkodowania] 809
Art. 131. [Nieruchomość zamienna] 814
Art. 132. [Zapłata odszkodowania] 818
Art. 133. [Wypłata odszkodowania do depozytu sądowego] 833
Art. 134. [Wartość rynkowa podstawą ustalenia odszkodowania] 835
Art. 135. [Ustalenie odszkodowania na podstawie wartości odtworzeniowej] 840
Rozdział 6 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości 843
Art. 136. [Zwrot wywłaszczonej nieruchomości] 843
Art. 137. [Zbędność na cel wywłaszczenia] 872
Art. 138. [Wygaśnięcie praw do nieruchomości] 882
Art. 139. [Stan zwracanej nieruchomości] 884
Art. 140. [Zwrot odszkodowania] 885
Art. 141. [Rozłożenie należności na raty] 890
Art. 142. [Orzekanie o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości] 892
Rozdział 7 Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej 896
Art. 143. [Budowa urządzeń infrastruktury technicznej] 896
Art. 144. [Opłaty adiacenckie] 899
Art. 145. [Ustalenie opłaty adiacenckiej] 905
Art. 146. [Wysokość opłaty adiacenckiej] 912
Art. 147. [Rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty] 916
Art. 148. [Terminy wnoszenia, waloryzacja, zaliczanie nakładów] 918
Art. 148a. (uchylony). 920
Art. 148b. [Warunki podłączenia do urządzeń infrastruktury technicznej] 920
DZIAŁ IV WYCENA NIERUCHOMOŚCI 922
Rozdział 1 Określanie wartości nieruchomości 922
Art. 149. [Zakres przedmiotowy wyceny nieruchomości] 922
Art. 150. [Wycena] 923
Art. 151. [Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa] 927
Art. 152. [Podejścia do wyceny] 930
Art. 153. [Podejścia: porównawcze, dochodowe, kosztowe] 931
Art. 154. [Wybór podejścia,metody i techniki szacowania nieruchomości] 939
Art. 155. [Dane o nieruchomościach] 949
Art. 156. [Operat szacunkowy] 952
Art. 157. [Oceny operatu] 961
Art. 158. [Informacje do katastru i wyciąg z operatu] 969
Art. 159. [Upoważnienie ustawowe] 970
Rozdział 2 Powszechna taksacja nieruchomości 978
Art. 160. [Zakres powszechnej taksacji] 978
Art. 161. [Cel i podstawa taksacji] 979
Art. 162. [Wartości katastralne] 983
Art. 163. [Okresy i terminy powszechnej taksacji nieruchomości] 984
Art. 164. [Zasady taksacji] 985
Art. 165. [Wartość katastralna] 986
Art. 166. [Wartość katastralna gruntu] 987
Art. 167. [Wartość katastralna części składowych gruntu] 987
Art. 168. [Ponowne ustalenie wartości] 988
Art. 169. [Mapy i tabele taksacyjne] 988
Art. 170. [Decyzja o ustaleniu wartości katastralnej] 991
Art. 171. [Obowiązek dostarczenia organowi informacji i dokumentów] 994
Art. 172. [Kontrola taksacji] 996
Art. 173. [Upoważnienie ustawowe] 998
Rozdział 3 Badanie rynku nieruchomości 999
Art. 173a. [Zakres badania rynku] 999
Art. 173b. [Udostępnianie informacji] 1001
Art. 173c. [Zakres informacji o rynku nieruchomości] 1001
DZIAŁ V DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA W DZIEDZINIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 1003
Rozdział 1 Rzeczoznawstwo majątkowe 1003
Art. 174. [Rzeczoznawstwo majątkowe i rzeczoznawca majątkowy] 1003
Art. 175. [Zasady wykonywania zawodu rzeczoznawcy] 1013
Art. 176. [Wyłączenie rzeczoznawcy od udziału w szacowaniu nieruchomości] 1021
Art. 177. [Wymagania wobec kandydatów na rzeczoznawców majątkowych] 1022
Art. 178. [Odpowiedzialność zawodowa] 1032
Rozdział 2 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 1038
Art. 179. (uchylony). [Pośrednictwo i pośrednik w obrocie nieruchomościami] 1038
Art. 180. [Czynności pośrednictwa] 1039
Art. 181. [Zasady wykonywania pośrednictwa] 1058
Art. 182. (uchylony). 1063
Art. 183. (uchylony). 1064
Art. 183a. (uchylony). 1064
Rozdział 3 Zarządzanie nieruchomościami 1065
Art. 184. (uchylony). 1065
Art. 185. [Zarządzanie nieruchomością i zakres czynności zarządcy] 1066
Art. 186. [Zasady wykonywania zarządzania nieruchomościami] 1093
Art. 186a. [Przekazywanie informacji o czynszach] 1097
Art. 187. (uchylony). 1100
Art. 188. (uchylony). 1100
Art. 189. (uchylony). 1101
Art. 190. (uchylony). 1105
Rozdział 4 Nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym i dokonywanie wpisów do centralnego rejestru oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej 1107
Art. 191. [Nadawanie uprawnień i licencji i postępowanie kwalifikacyjne] 1107
Art. 192. [Stwierdzenie nadania uprawnień zawodowych] 1123
Art. 193. [Rejestry rzeczoznawców, pośredników i zarządców] 1124
Art. 193a. (uchylony). 1129
Art. 194. [Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej] 1130
Art. 195. [Postępowanie wyjaśniające] 1134
Art. 195a. [Zastosowanie kar dyscyplinarnych] 1139
Art. 196. [Programy studiówpodyplomowych i kursówspecjalistycznych] 1141
Art. 196a. (uchylony). 1144
Art. 197. [Delegacja] 1144
DZIAŁ VI PRZEPISY KARNE 1148
Art. 198. [Kary] 1148
Art. 198a. [Wyłączenie kary] 1150
DZIAŁ VII PRZEPISY PRZEJŚCIOWE, ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH I PRZEPISY KOŃCOWE 1152
Rozdział 1 Przepisy przejściowe 1152
Art. 199. [Nabycie własności i nabycie trwałego zarządu] 1152
Art. 200. [Niezakończone sprawy o stwierdzenie nabycia praw] 1155
Art. 205. [Postępowanie względem przedsiębiorstw państwowych utworzonych na podstawie zarządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej] 1174
Art. 202. [Uwłaszczenie instytucji kultury] 1175
Art. 203. [Zabezpieczanie zobowiązań] 1189
Art. 204. [Roszczenie o użytkowanie wieczyste] 1191
Art. 205. [Stosowanie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami do roszczeń spółdzielni, związków spółdzielczych i innych osób prawnych] 1197
Art. 206. [Upoważnienie do określenia szczegółowych zasad nabywania praw do nieruchomości] 1199
Art. 207. [Uprawnienia posiadaczy nieruchomości Skarbu Państwa lub gminy] 1199
Art. 207a. [Zakres stosowania art. 207] 1207
Art. 208. [Decyzje lokalizacyjne i pozwolenia na budowę jako przesłanki uwłaszczenia] 1208
Art. 209. [Przekształcenie prawa zabudowy w użytkowanie wieczyste] 1215
Art. 209a. [Roszczenie o nabycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości przyległej związane z własnością lokali] 1220
Art. 210. [Użytkowanie] 1227
Art. 211. [Nabycie garażu] 1229
Art. 212. (uchylony). 1234
Art. 213. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa] 1235
Art. 214. [Grunty warszawskie - zwrot nieruchomości] 1236
Art. 215. [Odszkodowania za gospodarstwo rolne lub dom jednorodzinny na gruntach warszawskich] 1240
Art. 216. [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy] 1248
Art. 216a. [Wyłączenia pierwszeństwa w nabyciu] 1257
Art. 217. [Ponowne nabycie własności nieruchomości] 1259
Art. 218. [Zaliczenie nakładów na poczet ceny] 1261
Art. 219. [Rozkładanie na raty i umarzanie zaległych opłat oraz umarzanie odsetek] 1264
Art. 220. [Termin zagospodarowania nieruchomości gruntowej] 1266
Art. 221. [Określanie stawek procentowych opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste] 1267
Art. 222. [Zmiana stawek procentowych opłat rocznych z tytułu zarządu] 1271
Art. 223. [Przekazanie dokumentacji nieruchomości przeznaczonych na potrzeby instytucji państwowych; oddanie w trwały zarząd nieruchomości zajętych pod drogi krajowe] 1272
Art. 224. [Przekształcenie ewidencji gruntów i budynków] 1274
Art. 225. [Wartość katastralna gruntów rolnych] 1274
Art. 226. [Pierwsza powszechna taksacja nieruchomości] 1275
Art. 227. [Wskaźniki waloryzacji] 1275
Art. 228. [Wyjątki w zakresie ewidencjonowania nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa] 1276
Art. 229. [Wyłączenie roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości] 1277
Art. 229a. (utracił moc). 1281
Art. 230. [Termin wykonywania zawodu przez osoby niemające licencji i uproszczony tryb uzyskiwania licencji] 1282
Art. 231. [Uznawanie uprawnień zawodowych] 1285
Art. 232. (uchylony). 1287
Art. 233. [Przepisy intertemporalne] 1288
Rozdział 2 Zmiany w przepisach obowiązujących 1289
Art. 234-239. (pominięte 1289
Rozdział 3 Przepisy końcowe 1289
Art. 240. [Wyjaśnienia i odesłania] 1289
Art. 241. [Utrata mocy prawnej ustaw] 1290
Art. 242. [Wejście w życie ustawy] 1291
Literatura 1293
Skorowidz rzeczowy 1297

BESTSELLERY