Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-764-9
Język:
Polski
Rok wydania:
2014
Rozmiar pliku:
1,9 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
25,20
Cena w punktach Virtualo:
2520 pkt.

Pełny opis

Rosnące znaczenie informacji i wiedzy w biznesie jest pochodną głębokich i coraz szybciej dokonujących się zmian w jego otoczeniu, co skutkuje wzrostem niepewności i ryzyka w działalności przedsiębiorstwa. Tworzy się nowe środowisko biznesu, w którym informacja oraz umiejętność przekształcenia jej w unikatową wiedzę stają się kluczowymi elementami podnoszenia poziomu konkurencyjności organizacji i budowania jej trwałej przewagi konkurencyjnej. W książce opisano rolę informacji, pozyskiwanych głównie w drodze badań marketingowych, w podejmowaniu decyzji menedżerskich. Wyjaśniono istotę informacji i jej znaczenia w zarządzaniu modelem biznesowym przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem relacji potrzeby informacyjne – decyzje marketingowe. Zebrano wyniki szeroko zakrojonych badań empirycznych wśród przedsiębiorstw. Poza diagnozą stanu i uwarunkowań badań marketingowych, dokonano oceny użyteczności tychże badań w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw. Zawarto ocenę wykorzystania wyników badań marketingowych w rozwiązywaniu konkretnych problemów rynkowych. Za nowatorskie można uznać badania dotyczące negocjacji biznesowych. Jest adresowana do szerokiego grona odbiorców. Treści pracy mogą być inspirujące dla pracowników naukowych zajmujących się problematyką zarządzania informacjami (głównie marketingiem). Poruszono w niej także wiele wątków użytecznych dla praktyki gospodarczej. Może być wykorzystywana w dydaktyce na różnych poziomach studiów ekonomii i zarządzania.

Spis treści

O autorach  7

Wstęp  9

 

Rozdział I. Informacje i wiedza we współczesnej gospodarce  13

1. Społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy  13

2. Istota informacji oraz jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem  23

3. Potrzeby informacyjne a decyzje marketingowe  36

 

Rozdział II. Badania marketingowe w procesach zarządczych ich geneza oraz dotychczasowy rozwój  45

1. Istota badań marketingowych  45

2. Geneza i ewolucja badań marketingowych  50

3. Kierunki rozwoju oraz aktualny stan badań marketingowych w Polsce  63

 

Rozdział III. Wykorzystanie badań marketingowych na użytek procesów decyzyjnych w praktyce gospodarczej  79

1. Cel i metodyka badania oraz charakterystyka próby  79

2. Badania marketingowe w praktyce przedsiębiorstw  84

2.1. Stopień upowszechnienia badań marketingowych wśród przedsiębiorstw  84

2.2. Przedmiot prowadzonych badań marketingowych  89

2.3. Zakres oraz rodzaje prowadzonych badań marketingowych  94

2.4. Źródła i metody pozyskiwania danych w drodze badań marketingowych  106

3. Użyteczność badań marketingowych w procesach decyzyjnych przedsiębiorstwa  109

3.1. Ujęcie definicyjne pojęcia użyteczności w kontekście badań marketingowych  109

3.2. Ocena użyteczności badań marketingowych w świetle wykorzystania ich wyników przez przedsiębiorstwa  110

4. Podsumowanie  120

Rozdział IV. Badania na użytek procesów negocjacyjnych  123

1. Informacyjne podstawy negocjacji biznesowych  124

2. Wsparcie informacyjne negocjacji biznesowych w praktyce przedsiębiorstw  126

2.1. Metodyka badania  127

2.2. Stopień upowszechnienia oraz przedmiot negocjacji w praktyce gospodarczej  130

2.3. Zakres oraz źródła informacji pozyskiwanych na potrzeby wsparcia procesów negocjacji  134

2.4. Użyteczność pozyskanych informacji w kontekście zaspokojenia zapotrzebowania informacyjnego negocjatorów  151

2.5. Badania marketingowe a wsparcie informacyjne negocjacji gospodarczych  153

3. Podsumowanie  158

Zakończenie  161

Bibliografia  165

Spis table  173

Spis rysunków  175

 

Załączniki  177

BESTSELLERY