Czynnościowy charakter derywatów rzeczownikowych w gwarach północnomałopolskich i przyległych. Studium morfologiczno-leksykalne - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Czynnościowy charakter derywatów rzeczownikowych w gwarach północnomałopolskich i przyległych. Studium morfologiczno-leksykalne - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-8088-401-4
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
3,7 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
21,95
Cena w punktach Virtualo:
2195 pkt.

Pełny opis

Prezentowana publikacja dotyczy sposobu funkcjonowania w rzeczywistości gwarowej i pozagwarowej określonych konstrukcji leksykalno-słowotwórczych i ich wariantów. Autorka podejmuje próbę ustalenia czynnościowego charakteru derywatów rzeczownikowych, tzn. określenia specyfiki relacji pomiędzy jednostkami derywowanymi a znaczeniami czynności. Autorka przeprowadziła analizę bogatego materiału gwarowego (30 tys. jednostek); jako podstawę źródłową przyjęła Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego - materiały gromadzone przez Profesora Karola Dejnę i niewykorzystane w Atlasie gwarowym województwa kieleckiego. Eksplorowana w drugiej połowie XX w. leksyka pochodzi od informatorów urodzonych w końcu XIX i na początku XX w.

Spis treści

1. Część wstępna                9

1.1. Stan badań           9

1.2. Cel i założenia badawcze   11

1.3. Podstawa źródłowa            12

1.4. Założenia metodologiczne                13

1.5. Mapa objętego eksploracją obszaru               17

1.6. Wykaz skrótów, przyjętych dla miejscowości objętych eksploracją        18

2. Interpretacja derywatów               23

2.0. Zasady prezentacji formacji rzeczownikowych o charakterze czynnościowym      23

2.1. Derywaty odczasownikowe, czynnościowo prymarne               26

2.1.1. Nazwy czynności, procesów i stanów, N Acc. 26

2.1.2. Nazwy subiektów czynności, procesów i stanów, N Sub.              74

2.1.3. Nazwy atrybutywnych subiektów czynności, procesów, stanów, N Sub. Attr.        101

2.1.4. Nazwy środków czynności, N Instr.    134

2.1.5. Nazwy rezultatów czynności, procesów, N Res.              206

2.1.6. Nazwy obiektów czynności, procesów, stanów N Ob.    239

2.1.7. Nazwy miejsc, N Loc.             253

2.1.8. Nazwy temporalne, N Temp. 273

2.2. Derywaty odczasownikowo-odrzeczownikowe            276

2.2.1. Nazwy czynności, stanów N Acc.       276

2.2.2. Nazwy subiektów czynności, N Sub.  277

2.2.3. Nazwy atrybutywnych subiektów czynności, N Sub. Attr.           278

2.2.4. Nazwy środków czynności, N Instr.    279

2.2.5. Nazwy rezultatów czynności, procesów, N Res.              280

2.2.6. Nazwa miejsca, N Loc.           280

2.2.7. Nazwy temporalne, N Temp. 280

2.3. Derywaty odrzeczownikowe, czynnościowo-sekundarne          281

2.3.1. Nazwy czynności odinstrumentalne, N Acc.(Instr.)        283

2.3.2. Nazwy czynności odobiektowe, N Acc.(Ob.)    283

2.3.3. Nazwy subiektów czynności odinstrumentalne, N Sub.(Instr.)     283

2.3.4. Nazwy subiektów czynności odrezultatywne, N Sub.(Res.)          284

2.3.5. Nazwy subiektów czynności odobiektowe, N Sub.(Ob.)                285

2.3.6. Nazwy subiektów czynności odmiejscowe, N Sub.(Loc.)               288

2.3.7. Nazwy subiektów czynności odtemporalne, N Sub.(Temp.)          290

2.3.8. Nazwy środków czynności odsubiektowe, N Instr.(Sub.)              290

2.3.9. Nazwy środków czynności odrezultatywne, N Instr.(Res.)            291

2.3.10. Nazwy środków czynności odobiektowe, N Instr.(Ob.)               292

2.3.11. Nazwy środków czynności odsposobowe, N Instr.(Mod.)          295

2.3.12. Nazwa środka czynności odtemporalna, N Instr.(Temp.)             295

2.3.13. Nazwy rezultatów czynności odsubiektowe, N Res.(Sub.)          295

2.3.14. Nazwy rezultatów czynności odobiektowe, N Res.(Ob.)              296

2.3.15. Nazwy rezultatów czynności odsposobowe, N Res.(Mod.)        298

2.3.16. Nazwa rezultatu czynności odtemporalna, N Res.(Temp.)          299

2.3.17. Nazwy obiektów czynności odsubiektowe, N Ob.(Sub.)            299

2.3.18. Nazwy obiektów czynności odmiejscowe, N Ob.(Loc.)               300

2.3.19. Nazwy obiektów czynności odsposobowe, N Ob.(Mod.)          300

2.3.20. Nazwa obiektu czynności odtemporalna, N Ob.(Temp.)             301

2.4. Derywaty czynnościowe w interpretacji słowotwórstwa gniazdowego 301

2.4.1. Nazwy żeńskie od męskich subiektów czynności, N Fem.(N Sub.)             304

2.4.2. Nazwy żeńskie od atrybutywnych nazw subiektów czynności, N Fem. (N Sub. Attr.)               305

2.4.3. Nazwy żeńskie od nazw osobowych obiektów czynności, N Fem.(N Ob.)                305

2.4.4. Nazwy deminutywne od nazw środków czynności, N Dem.(N Instr.)         305

2.4.5. Nazwy deminutywne od nazw rezultatów czynności, N Dem.(N Res.)       306

2.4.6. Nazwa deminutywna od nazwy obiektu czynności, N Dem.(N Ob.)            306

2.4.7. Nazwa deminutywna od nazwy miejsca, N Dem.(N Loc.)              306

2.4.8. Nazwa ekspresywna od nazwy subiekta czynności, N Expr.(N Sub.)         307

2.4.9. Nazwy ekspresywne od nazw atrybutywnych subiektów czynności, N Expr.(N Sub. Attr.)      307

2.4.10. Nazwy stopni pokrewieństwa od nazw subiektów czynności, N Famil. (N Sub.)       307

3. Charakterystyka rzeczownikowych derywatów gwarowych o charakterze czynnościowym 309

3.1. Opis relacji motywacyjnych 309

3.2. Mechanizmy derywacyjne 312

3.3. Udział podstaw słowotwórczych i wykładników formalnych 313

3.4. Zagadnienie słowotwórczej wariantywności derywatów rzeczownikowych o charakterze czynnościowym 326

3.5. Wielokategorialność rzeczownikowych derywatów o charakterze czynnościowym 331

Zakończenie     339

Indeks                341

Literatura           383

Functional nature of denominatives in the vernaculars of North Little Poland and those of adjoining regions. Morphological and lexical study (Summary)             393

 

Od Redakcji      395

BESTSELLERY