Dezinwestycje funduszy private equity metodą IPO - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Dezinwestycje funduszy private equity metodą IPO - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-501-0
Język:
Polski
Rok wydania:
2014
Rozmiar pliku:
4,3 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
23,30
Cena w punktach Virtualo:
2330 pkt.

Pełny opis

Prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach niestabilnego i złożonego otoczenia skłania przedsiębiorstwa do podejmowania ustawicznych działań, mających na celu kreowanie przewag konkurencyjnych. Istotną przeszkodą w dynamicznym rozwoju wielu przedsiębiorstw są ograniczone zasoby finansowe, techniczne i ludzkie. Jedną z form przezwyciężania tych barier, dostępną dla innowacyjnych przedsiębiorstw charakteryzujących się dużym potencjałem wzrostu wartości rynkowej, jest pozyskanie do spółki inwestora w postaci funduszu private equity, oferującego wsparcie biznesowe i finansowe na wielu płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednakże inwestycje funduszy private equity cechują się ograniczonym horyzontem inwestycyjnym, a newralgicznym etapem całego procesu inwestycyjnego jest dezinwestycja. W monografii skoncentrowano się na kwestii zakończenia procesu inwestycyjnego funduszy private equity metodą pierwszej oferty publicznej w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Analizy teoretyczno-empiryczne umożliwiły rozpoznanie i ocenę działalności funduszy private equity w kontekście realizacji procesów dezinwestycji z wykorzystaniem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Może zainteresować zarządzających funduszami private equity, właścicieli i menedżerów innowacyjnych przedsiębiorstw poszukujących nowych możliwości rozwoju, a także inwestorów giełdowych. Może być też wykorzystywana w kształceniu studentów ekonomii, finansów oraz zarządzania zainteresowanych tą tematyką.

Spis treści

Wprowadzenie   9
Rozdział 1. Zarys funkcjonowania funduszy private equity   13
1.1. Pojęcie private equity i jego związek znaczeniowy z określeniem venture capital   13
1.2. Struktura rynku kapitału podwyższonego ryzyka i jego segmenty   19
1.3. Etapy rozwoju przedsiębiorstw wspieranych przez fundusze private equity   27
1.4. Korzyści i zagrożenia finansowania rozwoju przedsiębiorstw kapitałem podwyższonego ryzyka   33
1.5. Przebieg procesu inwestycyjnego funduszy private equity   37
1.5.1. Pozyskanie kapitału przez fundusze private equity   39
1.5.2. Inwestycje funduszy private equity w przedsiębiorstwa działające w Polsce   42
Rozdział 2. Dezinwestycja jako kluczowy etap procesu inwestycyjnego funduszy private equity   51
2.1. Pojęcie dezinwestycji i jej znaczenie dla funduszy kapitału podwyższonego ryzyka   51
2.2. Charakterystyka sposobów wyjścia z inwestycji funduszy private equity   56
2.2.1. Dezinwestycja poprzez wprowadzenie akcji spółki do publicznego obrotu i ich sprzedaż za pośrednictwem giełdy papierów wartościowych   56
2.2.2. Rynek fuzji i przejęć przedsiębiorstw jako miejsce realizacji procesów wyjścia z inwestycji funduszy private   64
2.2.3. Wyjście funduszu private equity z inwestycji w wyniku transakcji wykupu menedżerskiego i lewarowanego   71
2.2.4. Write-off i likwidacja spółki jako formy dezinwestycji   73
2.3. Rynkowe uwarunkowania procesów dezinwestycji funduszy private equity   74
2.4. Metody dezinwestycji funduszy private equity na rynku polskim   86
Rozdział 3. Determinanty architektury procesu dezinwestycji funduszy private equity   99
3.1. Główne nurty teoretyczne kształtowania procesu dezinwestycji funduszy private equity   99
3.1.1. Teoria agencji a dezinwestycje funduszy private equity   100
3.1.2. Asymetria informacji a wyjście z inwestycji   106
3.2. Wybór optymalnego momentu wyjścia z inwestycji funduszy private equity   109
3.3. Czynniki wpływające na wybór czasu wyjścia z inwestycji   112
3.4. Czynniki wpływające na wybór metody dezinwestycji   116
3.4.1. Zewnętrzne uwarunkowania wyboru metody dezinwestycji   118
3.4.2. Cechy specyficzne funduszu private equity a metoda dezinwestycji   120
3.4.3. Wpływ cech charakterystycznych spółek portfelowych funduszy private equity na wybór metody dezinwestycji   121
3.4.4. Relacja między funduszem private equity i spółką portfelową a wybór metody wyjścia z inwestycji   123
3.5. Kierunki realizacji strategii dezinwestycji funduszy private equity na krajowym publicznym rynku papierów wartościowych   124
3.5.1. Metodyka badań nad dynamiką i czasem trwania dezinwestycji funduszy private equity na GPW w Warszawie   124
3.5.2. Wyniki badań empirycznych   128
3.5.3. Stopień dezinwestycji funduszu private equity a emisja nowych akcji przez spółkę portfelową   135
3.5.4. Wyniki badań empirycznych nad stopniem dezinwestycji funduszu private equity a emisją nowych akcji przez spółkę portfelową   136
3.5.5. Wybrane przykłady dezinwestycji funduszy private equity realizowanych za pośrednictwem warszawskiej giełdy   140
3.5.5.1. Redukcja zaangażowania kapitałowego funduszu private equity w spółkę Travelplanet.pl SA   142
3.5.5.2. Redukcja zaangażowania kapitałowego funduszu private equity w spółkę Opoczno SA   150
3.5.5.3. Redukcja zaangażowania kapitałowego funduszu private equity w Grupę Kapitałową W. KRUK   157
3.5.5.4. Redukcja zaangażowania kapitałowego funduszu private equity w spółkę K2 Internet SA   161
3.5.5.5. Wnioski z analizy przypadków   165
Rozdział 4. Rynkowe efekty procesów dezinwestycji zrealizowanych metodą pierwszej oferty publicznej   167
4.1. Rentowność kapitału własnego spółek portfelowych funduszy private equity objętych procesami dezinwestycji na publicznym rynku papierów wartościowych   167
4.1.1. Podstawy metodyczne badań nad zmianami rentowności kapitału własnego spółek portfelowych funduszy private equity   168
4.1.2. Wyniki badań empirycznych nad rentownością kapitału własnego spółek portfelowych funduszy private equity   171
4.2. Koszty przeprowadzenia pierwszych ofert publicznych   179
4.2.1. Bezpośrednie koszty pierwszych ofert publicznych spółek portfelowych funduszy private equity   182
4.2.2. Pośrednie koszty pierwszych ofert publicznych spółek portfelowych funduszy private equity   188
4.2.2.1. Eksplikacja niedowartościowania pierwszych ofert publicznych w literaturze przedmiotu   188
4.2.2.2. Metodyka badań nad niedowartościowaniem akcji w pierwszym dniu notowań giełdowych spółek portfelowych funduszy private equity   196
4.2.2.3. Wyniki badań empirycznych nad niedowartościowaniem pierwszych ofert publicznych spółek portfelowych funduszy private equity   201
4.2.2.4. Alokacja kosztu niedowartościowania akcji w pierwszych ofertach publicznych spółek portfelowych funduszy private equity   211
4.2.2.5. Wyniki badań empirycznych nad alokacją kosztu niedowartościowania akcji w pierwszych ofertach publicznych spółek portfelowych funduszy private equity   216
4.3. Wyniki badań nad zmianami stóp zwrotu z pierwszych ofert publicznych spółek portfelowych funduszy private equity   218
4.3.1. Przewartościowanie pierwszych ofert publicznych w perspektywie średnio- i długoterminowej – wnioski z badań literaturowych   218
4.3.2. Przyjęte w badaniach empirycznych rozwiązania metodyczne   222
4.3.3. Wyniki badań empirycznych nad zmianami stóp zwrotu z pierwszych ofert publicznych spółek portfelowych funduszy private equity   225
Zakończenie   237
Bibliografia   241
Spis tabel   250
Spis schematów   254
Spis wykresów   255

BESTSELLERY