Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-774-8
Język:
Polski
Rok wydania:
2014
Rozmiar pliku:
6,6 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
37,80
Cena w punktach Virtualo:
3780 pkt.

Pełny opis

Książka dotyczy najważniejszych mechanizmów i uwarunkowań procesu włączania w system bankowy poprzez podnoszenie świadomości finansowej społeczeństwa. Ze względu na prognozowane trendy demograficzne, prowadzące do zjawiska starzenia się całego społeczeństwa, w książce opisano wybrany element koncepcji silver economy, jakim jest aktywne uczestnictwo osób w wieku powyżej 50. roku życia w życiu społecznym, warunkowane świadomym i odpowiedzialnym korzystaniem z dostępnych produktów i usług finansowych. Diagnoza skali wykluczenia finansowego i poziomu wiedzy finansowej pozwoliła na wskazanie zależności między posiadaną wiedzą (zarówno teoretyczną, jak i praktyczną) a zakresem włączenia w system finansowy (w tym zwłaszcza bankowy). Analiza dostępności i atrakcyjności ofert bankowych dedykowanych osobom z segmentu 50+ oraz przegląd i ocena działań prowadzonych na rzecz zwiększenia wiedzy finansowej były podstawą do sformułowania rekomendacji pod adresem instytucji sektora bankowego oraz organizacji rządowych i pozarządowych, które mogą przyczynić się do wzmacniania kompetencji finansowych konsumentów powyżej 50. roku życia. Monografia jest efektem badań prowadzonych w ramach działalności statutowej oraz projektu „«Włączenie bankowe» jako kluczowy standard w realizacji koncepcji silver economy w województwie łódzkim”, finansowanego przez Bank Zachodni WBK w ramach programu „Santander Universidades”.

Spis treści

Wstęp  7

Rozdział I. Koncepcja „srebrnej gospodarki” i problemy wykluczenia  11

1.1. „Srebrna gospodarka” na szczeblu krajowym i międzynarodowym  11

1.1.1. Silver economy w polityce społecznej i dokumentach Unii Europejskiej  12

1. 1.2. Lokalna polityka na rzecz osób starszych  18

1.1.3. Trendy demograficzne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej  21

1.2. Wykluczenie społeczne jako problem społeczno-gospodarczy  27

1.2.1. Identyfikacja pojęcia wykluczenia społecznego  27

1.2.2. Determinanty wykluczenia społecznego  33

1.2.3. Konsekwencje wykluczenia społecznego  38

1.2.4. Skala wykluczenia społecznego osób w wieku 50+ na tle pozostałych grup wiekowych  40

1.3. Wykluczenie bankowe jako obszar wykluczenia społecznego  46

1.3.1. Wykluczenie finansowe a wykluczenie bankowe  46

1.3.2. Determinanty wykluczenia bankowego  55

1.3.3. Skala wykluczenia finansowego i bankowego osób w wieku 50+  61

1.3.4. Skutki wykluczenia bankowego  68

1.3.5. Wykluczenie bankowe a wykluczenie społeczne  69

1.3.6. Zadłużenie i niewypłacalność gospodarstw domowych a wykluczenie finansowe i społeczne  73

1.4. Kierunki interwencji na rzecz zwiększania aktywności społecznej osób starszych  83

Rozdział II. Ocena dostępności i atrakcyjności usług bankowych dla osób w wieku 50+  89

2.1. Potrzeby i zachowania finansowe gospodarstw domowych  89

2.1.1. Typologia i determinanty potrzeb i zachowań finansowych gospodarstw domowych ze szczególnym uwzględnieniem osób z segmentu 50+  89

2.1.2. Zarządzanie finansami gospodarstw domowych - zapotrzebowanie na produkty bankowe  101

2.2. Ocena dostępności i atrakcyjności oferty bankowej dedykowanej dla segmentu 50+  116

2.2.1. Dostępność podstawowych usług bankowych i ich zróżnicowanie  116

2.2.2. Ocena atrakcyjności oferty rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla segmentu 50+  118

2.2.3. Ocena atrakcyjności oferty lokat bankowych dedykowanych seniorom  127

2.2.4. Ocena atrakcyjności oferty kredytów dedykowanych seniorom  134

2.2.5. Podsumowanie  142

Rozdział III. Edukacja finansowa w podnoszeniu aktywności społecznej osób 50+  147

3.1. Definicyjne ujęcie edukacji finansowej  147

3.2. Ekonomiczne i społeczne korzyści edukacji finansowej  162

3.3. Specyfika badań nad poziomem świadomości finansowej  166

3.4. Socjalizacja ekonomiczna pierwotna i wtórna  172

3.5. Edukacja finansowa w Polsce  175

3.5.1. Problem edukacji finansowej w Polsce  175

3.5.2. Stan świadomości finansowej w Polsce na tle krajów UE w świetle badań wtórnych  190

Rozdział IV. Świadomość finansowa gospodarstw domowych w świetle badań pierwotnych  197

4.1. Tendencje demograficzne w województwie łódzkim i ich konsekwencje w dziedzinie zaspokajania potrzeb osób 50+  197

4.2. Metodyka badań w zakresie ekskluzji bankowej  201

4.3. Analiza struktury na podstawie przeprowadzonych badań pierwotnych  205

4.3.1. Struktura demograficzna próby  205

4.3.2. Stosunek do pieniędzy  211

4.3.3. Subiektywna wiedza finansowa  215

4.3.4. Zakres i częstotliwość korzystania z produktów bankowych  217

4.4. Identyfikacja zależności między poszczególnymi determinantami wykluczenia bankowego w wiedzą finansową  230

4.4.1. Wskaźnik wiedzy finansowej teoretycznej  230

4.4.2. Wskaźnik wiedzy finansowej praktycznej  235

4.4.3. Aktualne posiadanie produktów finansowych  240

4.4.4. Posiadane produkty finansowe w ciągu 2 ostatnich lat  248

4.5. Wiedza finansowa teoretyczna a aktualne posiadanie produktów finansowych  256

4.6. Podsumowanie  261

Rozdział V. Program wyrównywania szans w dostępie do wiedzy finansowej osób 50+  267

5.1. Rekomendacje dedykowane instytucjom bankowym w zakresie działań stymulujących ograniczanie zjawiska wykluczenia bankowego i podnoszenie świadomości finansowej  267

5.1.1. Przegląd i ocena działań prowadzonych przez instytucje sektora bankowego w Polsce na rzecz podnoszenia wiedzy finansowej  267

5.1.2. Przykłady dobrych praktyk podejmowanych przez banki za granicą  284

5.1.3. Rekomendacje rozwiązań na rzecz osób w wieku 50+ na podstawie przykładów dobrych praktyk  292

5.2. Rekomendacje dla podmiotów działających na rzecz osób 50+ na poziomie lokalnym w obszarze kształtowania świadomości finansowej  304

5.2.1. Przegląd doświadczeń zagranicznych w obszarze edukacji i włączenia w sektor bankowy osób 50+  304

5.2.2. Zidentyfikowanie rozwiązań na rzecz osób w wieku 50+ jako przykładów dobrych praktyk  309

5.2.3. Rekomendacje rozwiązań na rzecz osób w wieku 50+ na podstawie przykładów dobrych praktyk  312

Zakończenie  317

Bibliografia  323

Spis rysunków  339

Spis tablic  343

 

O autorach  347

BESTSELLERY