Facebook - konwersja
Filologia jako porządkowanie chaosu. Studia nad językiem i tekstem - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Pobierz fragment

Filologia jako porządkowanie chaosu. Studia nad językiem i tekstem - ebook

Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-8142-402-8
Język:
Polski
Rok wydania:
2018
Rozmiar pliku:
10 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
22,45
Cena w punktach Virtualo:
2245 pkt.

Filologia jako porządkowanie chaosu. Studia nad językiem i tekstem - opis ebooka

Tom gromadzi trzydzieści jeden tekstów w różny sposób nawiązujących do tytułowego zagadnienia. Refleksję nad rolą filologii podejmują przede wszystkim historycy języka, jednak wielość ujęć, wynikająca z różnego rozumienia idei porządkowania chaosu, różnorodność analizowanych źródeł oraz przyjmowanie różnych perspektyw badawczych nadają publikacji charakter wieloaspektowy i wielowymiarowy, inspirujący również dla przedstawicieli innych dyscyplin. Autorzy ukazują podejmowane w ciągu wieków inicjatywy i sposoby kategoryzowania treści, formułują postulaty i propozycje uporządkowania chaosu pojęciowego i terminologicznego, a także – poddając oglądowi różne typy, odmiany i gatunki tekstów oraz stosując różne narzędzia badawcze – systematyzują wiedzę o dawnej i współczesnej rzeczywistości językowej.

Spis treści

 

Od Redakcji 9

Zagadnienia ogólne i teoretyczno-metodologiczne 11

Aleksandra Janowska, Stałość, stabilność, ciągłość. Uwagi terminologiczne 13

Artur Rejter, Onomastyczne konteksty historii języka 23

Irmina Kotlarska, Światowa mowa volapük (wolapik) — kariera i bariera 35

Krystyna Kleszczowa, Tekst w tekście i o tekście 51

Grzegorz Rudziński, Czy pojęcie kryptotypu służy uporządkowaniu polszczyzny? 61

Studia nad językiem 77

Grażyna Rytter, Kształtowanie się pojęcia czasu w językach słowiańskich 79

Lucyna Agnieszka Jankowiak, Trwałość idealnego terminu na przykładzie polskiej terminologii medycznej przełomu XIX i XX wieku 89

Renata Marciniak-Firadza, Słowotwórcze i leksykalne zróżnicowanie formacji wariantywnych na przykładzie gwarowych nazw człowieka, który stale kłamie 103

Joanna Sobczykowa, O niektórych porządkach w języku i tekście 115

Studia nad tekstem 129

Teksty religijne 131

Stanisław Koziara, Filologiczne przestrzenie polskich psałterzy. Od stanu uporządkowania ku nowym zadaniom badawczym 133

Danuta Kowalska, O rytmiczności prozatorskiej parafrazy Psałterza Dawidowego Mikołaja Reja 145

Alina Kępińska, Jezus jako nauczyciel, mistrz. Apelatywne nazwy Syna Bożego w staropolskich i szesnastowiecznych przekładach Ewangelii 161

Tomasz Lisowski, Hiponimizacja polskich ekwiwalentów greckich leksemów z pola semantycznego DZIECKO w Nowym Testamencie Biblii Jakuba Wujka (1599) 183

Rafał Zarębski, Ekwiwalenty językowe nazwy Szeol/szeol w polskich przekładach Biblii 201

Małgorzata Nowak, Bereszith Harry’ego Dudy na tle polskiej tradycji przekładowej Księgi Rodzaju 213

Dorota Szagun, Między konwencją a oryginalnością. O Pacierzu Ślęzakow do Pana Boga na Prusakow 231

Teksty literackie, publicystyczne, listy prywatne 241

Magdalena Hawrysz, Adama Kazimierza Czartoryskiego uwagi o sztuce przekładu jako przejaw świadomości lingwistycznej osiemnastowiecznych elit 243

Marceli Olma, Obraz Orientu w języku listów prywatnych Stanisława Chlebowskiego (1835–1884) 255

Magdalena Pietrzak, Obraz Indian w Listach z podróży do Ameryki Henryka Sienkiewicza w kontekście publicystyki „Wędrowca”. Część I. Sposoby nazywania przedstawicieli społeczności indiańskiej 271

Agnieszka Zatorska, O strukturach z czasownikami cogitandi i sentiendi oraz ich funkcjach w powieści Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza 285

Maria Wichowa, Katalogowanie jako metoda pracy polskich twórców literatury epok dawnych 299

Elżbieta Kucharska-Dreiss, D.V.I.G.N.V., czyli o pewnej ciekawostce ze sztambucha (głównie na materiale niemieckojęzycznym z XVI i XVII wieku) 323

Teksty naukowe 345

Jolanta Migdał, Bogdan Walczak, O zbiorach tekstów do historii języka polskiego i ich nazwach 347

Tadeusz Lewaszkiewicz, Łódzko-zielonogórski Wybór tekstów z dziejów języka polskiego (2015) pod redakcją Marka Cybulskiego na tle chrestomatii polskich, słowiańskich i niesłowiańskich 359

Iwona Pałucka-Czerniak, Wątki genologiczno-pragmatyczne w wybranych pracach Marka Cybulskiego 375

Teksty urzędowe 389

Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, O sposobach oddziaływania na odbiorcę w uniwersałach doby średniopolskiej (na przykładzie uniwersałów sejmików wiszeńskich) 391

Magdalena Jurewicz-Nowak, Formuły z udziałem verba dicendi sterujące zachowaniami językowymi odbiorcy w Zwierciadle saskim Pawła Szczerbica (XVI wiek) 405

Jolanta Klimek-Grądzka, Patent w dawnej Polsce — wokół gatunku 415

Magdalena Wismont, Osoby w sądzie. Określenia osób w sprawie rozwodowej na przykładzie tłumaczeń Kodeksu Napoleona 431

Iwona Żuraszek-Ryś, Protokoły Towarzystwa Polskich Rzemieślników w Zielonej Górze jako uporządkowana relacja z zebrania 443

Anna Wiśniewska-Grabarczyk, Publikacje naukowe oraz podręczniki szkolne Polski Ludowej w świetle recenzji cenzorskich z lat 50. XX wieku 453

BESTSELLERY