Higiena szkolna w szkolnictwie ogólnokształcącym w Drugiej Rzeczypospolitej - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Higiena szkolna w szkolnictwie ogólnokształcącym w Drugiej Rzeczypospolitej - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-707-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2014
Rozmiar pliku:
3,2 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
21,40
Cena w punktach Virtualo:
2140 pkt.

Pełny opis

Reformowanie wychowania i nauczania, jakie dokonało się w drugiej połowie XIX i początkach wieku XX, zawdzięcza rozwojowi higieny szkolnej, która inspirowała do rozleglejszego i wnikliwszego spojrzenia na praktykę szkolną oraz pobudzała do poszukiwań bardziej optymalnych rozwiązań organizacyjnych, programowych i metodycznych w dziedzinie szeroko pojętej edukacji. Narastająca świadomość ważności zdrowia jako podstawy wychowania i kształcenia zyskała intensywniejsze uzasadnienie ze strony higieny szkolnej, wyodrębniającej się z higieny ogólnej, jako nauki zajmującej się zachowaniem zdrowia, stanowiącej jedną z najstarszych dyscyplin medycznych. Postęp w pedagogice, wiążący się pod koniec XIX w. z rozwojem psychologii eksperymentalnej, współgrał z osiągnięciami nauk medycznych. Szczególnie bakteriologia, okulistyka i pediatria odegrały w procesie formowania się higieny szkolnej ważną rolę. Można łączyć rozwój higieny szkolnej ze stopniowym wprowadzaniem obowiązku szkolnego i upowszechnianiem nauczania, jakie dokonywały się w drugiej połowie wieku XIX, mając jednakże świadomość daleko głębiej sięgających w przeszłość związków pedagogiki i medycyny. Problematyka zawarta w książce ma charakter interdyscyplinarny, ale jest mocno osadzona w nurcie rozważań pedagogiki i historii wychowania. Praca jest wartościowym przedsięwzięciem badawczym i może stanowić ważną lekturę nie tylko dla historyków wychowania, pedagogów, ale i dla osób zajmujących się zagadnieniami kultury fizycznej.

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Kształtowanie się koncepcji higieny szkolnej w okresie międzywojennym i jej uwarunkowania

1. Geneza zainteresowania higieną szkolną w Europie

2. Formowanie się polskiego modelu higieny szkolnej do I wojny światowej

3. Założenia ideowo-organizacyjne i struktura władz w zakresie higieny szkolnej w II RP

Rozdział II. Higiena szkolna wobec materialnego środowiska szkoły

1. Budownictwo szkolne i wymagania higieniczne z nim związane a obowiązujące regulacje prawne

2. Stan sanitarno-higieniczny lokali szkolnych

3. Składniki materialnego środowiska szkoły jako przedmiot badań naukowych

4. Polska recepcja zagranicznych rozwiązań w dziedzinie higienizacji materialnej bazy szkół

Rozdział III. Opieka higieniczno-lekarska nad zdrowiem uczniów w szkołach powszechnych i średnich

1. Założenia i organizacja opieki medycznej w szkolnictwie ogólnokształcącym

2. Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

3. Realizatorzy szkolnej opieki higieniczno-lekarskiej

Rozdział IV. Higieniczne aspekty edukacji szkolnej

1. Właściwości fizyczne i psychiczne dzieci i młodzieży polskiej jako podstawa kształcenia i wychowania

2. Higiena nauczania i wychowania oraz badania prowadzone w tym zakresie

3. Nauczyciel i jego zdrowie w procesie nauczania i wychowania

4. Środki dydaktyczne w aspekcie higienicznym

5. Zdrowie indywidualne i społeczne w dyskursie nad polskim systemem edukacji

Rozdział V. Propagowanie higieny w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół

1. Miejsce higieny/nauki o zdrowiu w programach nauczania szkół ogólnokształcących

2. Metodyka edukacji zdrowotnej

3. Edukatorzy zdrowotni

4. Prace na rzecz propagowania zdrowia w szkole

Podsumowanie

Wykaz skrótów

Bibliografia – najważniejsze źródła

The school hygiene in general education in the Second Republic of Poland (1918–1939) – Summary


Od redakcji

BESTSELLERY