Facebook - konwersja
Pobierz fragment

Hybrydowe modelowanie procesów demograficznych z wykorzystaniem rozmytych przyłączających układów dynamicznych - ebook

Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Rok wydania:
2016
Pobierz fragment
20,95
Cena w punktach Virtualo:
2095 pkt.

Hybrydowe modelowanie procesów demograficznych z wykorzystaniem rozmytych przyłączających układów dynamicznych - ebook

Umieralność i prawidłowości z nią związane są przedmiotem dociekań od wielu stuleci. Za ojca metodologii tablic wymieralności uznaje się J. Graunta, który w roku 1662 opublikował pracę „Natural and Political Observations Made upon the Bills of Mortality”. Kontynuatorem badań Graunta był angielski astronom E. Halley. Autorem współczesnej metodologii budowy tablic wymieralności jest C. L. Chiang. Gwałtowny rozwój teorii i zastosowań modeli umieralności obserwujemy szczególnie w ostatnich czterech dekadach, czego dowodem jest też niniejsza książka. Przedstawione są w niej najnowsze modele umieralności, które umożliwiają prognozowanie procesu wymierania populacji w perspektywie średnio- i długookresowej. Autorzy omawiają kolejne modyfikacje modelu Lee-Cartera, wykorzystując teorię równań różniczkowych, algebry liczb rozmytych oraz algebry liczb zespolonych. Zastosowanie tych struktur pozwala na modelowanie umieralności, a następnie na wskazanie własności prognostycznych poszczególnych modeli. W sytuacji starzenia się społeczeństw w krajach rozwiniętych proponowane modele mogą znaleźć zastosowanie m.in. w planach emerytalnych i ubezpieczeniach na życie.

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1. Modele umieralności 11

1.1. Wprowadzenie 11

1.2. Podstawowe tablicowe mierniki umieralności 11

1.3. Związek kohortowych współczynników zgonów i prawdopodobieństw zgonów 12

1.4. Modele interpolacyjne 13

1.4.1. Model interpolacji liniowej 14

1.4.2. Model interpolacji wykładniczej 15

1.5. Inne tablicowe mierniki umieralności 18

1.6. Związek kohortowych współczynników zgonów i natężenia zgonów 18

1.7. Prawa umieralności 22

1.8. Wybrane modele umieralności 25

1.8.1. Model Lee–Cartera 26

1.8.2. Modyfikacje i uogólnienia modelu Lee–Cartera 31

1.8.3. Model rozmyty Koissi–Shapiro 36

1.8.4. Wybrane dynamiczne modele umieralności – model

Vasička i Coxa–Ingersolla–Rossa 37

1.8.5. Dynamiczny model umieralności Lee–Cartera 38

1.8.6. Model Milevskiego–Promislowa i model Giacometti 41

1.8.7. Uogólniony model Milevskiego–Promislowa z wektorowym, liniowym filtrem 43

1.9. Uwagi końcowe 43

Rozdział 2. Statyczne i dynamiczne modele hybrydowe 45

2.1. Statyczne modele hybrydowe 45

2.2. Dynamiczne modele hybrydowe 47

2.3. Momentowe modele hybrydowe 53

2.4. Uwagi końcowe 60

Rozdział 3. Dynamiczne, hybrydowe modele umieralności 61

3.1. Wprowadzenie 61

3.2. Skalarny, hybrydowy model Vasička 62

3.3. Skalarny, hybrydowy model Coxa–Ingersolla–Rossa 62

3.4. Skalarny, hybrydowy model Lee–Cartera 63

3.5. Uogólniony, skalarny, hybrydowy model Lee–Cartera 64

3.6. Uogólnione, hybrydowe modele Milevskiego–Promislowa 66

3.6.1. Model ze skalarnym, liniowym filtrem 66

3.6.2. Model z wektorowym, liniowym filtrem 69

3.6.3. Model z liniowymi, skalarnymi filtrami 77

3.6.4. Model z niezależnymi, liniowymi, skalarnymi filtrami . . . 79

3.7. Dyskretno-czasowe reprezentacje modeli hybrydowych 82

3.7.1. Uogólniony, skalarny, hybrydowy model Lee–Cartera . . . 82

3.7.2. Uogólnione, hybrydowe modele Milevskiego–Promislowa . 82

3.7.3. Dyskretno-czasowa reprezentacja układu równań momentów dla uogólnionych, hybrydowych modeli Milevskiego–Promislowa 85

3.8. Estymacja parametrów hybrydowych modeli umieralności 87

3.8.1. Estymacja parametrów hybrydowego modelu Lee–Cartera 87

3.8.2. Estymacja parametrów uogólnionego, hybrydowego modelu Milevskiego–Promislowa 88

3.9. Uwagi końcowe 90

Rozdział 4. Model Koissi–Shapiro oparty na skierowanych liczbach rozmytych 91

4.1. Wprowadzenie 91

4.2. Algebra skierowanych liczb rozmytych OFN 92

4.3. Model umieralności typu Koissi–Shapiro 103

4.4. Przełącznikowa fazyfikacja macierzy obserwacji 105

4.4.1. Metoda fazyfikacji obserwacji 105

4.4.2. Wykrywanie punktów przełączenia 108

4.4.3. Podstawy teoretyczne testu JL 112

4.4.4. Poszukiwanie punktu przełączenia funkcji trendu 113

4.5. Estymacja parametrów modelu Koissi–Shapiro 122

4.6. Uwagi końcowe 124

Rozdział 5. Modele umieralności oparte na zmodyfikowanych liczbach rozmytych i funkcjach zespolonych 125

5.1. Wprowadzenie 125

5.2. Model umieralności oparty na algebrze zmodyfikowanych liczb rozmytych 125

5.2.1. Estymacja parametrów modelu 128

5.3. Model umieralności oparty na funkcjach zespolonych 131

5.3.1. Estymacja parametrów modelu 134

5.4. Kwaternionowy model umieralności 135

5.4.1. Estymacja parametrów modelu 139

5.5. Uwagi końcowe 143

Rozdział 6. Estymacja i ewaluacja modeli umieralności 145

6.1. Wprowadzenie 145

6.2. Wyniki estymacji dynamicznego, hybrydowego modelu

Lee–Cartera 147

6.3. Wyniki estymacji hybrydowego modelu Milevskiego–Promislowa . 152

6.4. Wyniki estymacji modelu umieralności opartego na zmodyfikowanych liczbach rozmytych 161

6.5. Wyniki estymacji modelu kwaternionowego 167

6.6. Uwagi końcowe 172

Dodatek A. Elementy analizy procesów stochastycznych i równania stochastyczne 175

A.1. Podstawowe definicje procesów stochastycznych 175

A.1.1. Procesy drugiego rzędu 177

A.1.2. Procesy stacjonarne 179

A.1.3. Procesy gaussowskie 179

A.1.4. Procesy Markowa 180

A.1.5. Procesy o przyrostach niezależnych 182

A.1.6. Biały szum 184

A.2. Rachunek różniczkowy i całkowy procesów stochastycznych 186

A.2.1. Całkowanie oraz różniczkowanie w sensie średnio-kwadratowym 186

A.2.2. Całki stochastyczne względem procesów dyfuzyjnych . . . 187

A.2.3. Formuła Itô dla procesów dyfuzyjnych 190

A.2.4. Stochastyczne równania różniczkowe Itô i Stratonowicza dla procesów dyfuzyjnych 191

A.3. Równania momentów w liniowych, stochastycznych układach dynamicznych 196

A.3.1. Układy liniowe z addytywnymi wymuszeniami 196

A.3.2. Układy liniowe z addytywnymi i parametrycznymi wymuszeniami 198

A.4. Metody dyskretyzacji stochastycznych równań różniczkowych 201

Dodatek B. Elementy algebry zmodyfikowanych liczb rozmytych i zespolonych 203

B.1. Zmodyfikowane liczby rozmyte 203

B.2. Liczby i funkcje zespolone 209

B.2.1. Algebra Banacha C 210

B.2.2. Algebra Banacha C(T ) 210

B.2.3. Przestrzeń kwaternionów 216

 

Bibliografia 227

Kategoria: Nauki społeczne
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-8088-042-9
Rozmiar pliku: 4,0 MB

BESTSELLERY

Kategorie: