Implementacja zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego w przedsiębiorstwie - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Implementacja zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego w przedsiębiorstwie - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7488-062-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2004
Rozmiar pliku:
3,9 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
69,00
Cena w punktach Virtualo:
6900 pkt.

Pełny opis

Nowa gospodarka, która na dobre rozpoczęła się wraz z rozwojem Internetu, i która łączy tak pozornie odległe zjawiska, jak globalizacja oraz rzeczywistość wirtualna, wywołuje ogromne zmiany warunków funkcjonowania przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa są zmuszone do działania w myśl strategii ciągłego odnawiania się w otoczeniu (generative strategy). Polega ona nie na poszukiwaniu długotrwałej przewagi konkurencyjnej, lecz na wykreowaniu organizacji, zdolnej do nieustannego regenerowania swojej przewagi konkurencyjnej w odpowiedzi na zmiany otoczenia. Kolejnym imperatywem jest wymóg stosowania rozwiązań wykorzystujących infrastrukturę Internetu.

Systemy i technologie informacyjne oraz wykorzystujące je rozwiązania biznesowe pozwalają przedsiębiorstwu utrzymywać i kreować przewagę konkurencyjną wynikającą nie tyle z samego faktu bycia uczestnikiem biznesu elektronicznego, lecz z tego, że aby nim się stać, firma musi dokonywać znaczącego i permanentnego podnoszenia własnej sprawności wewnętrznej. Problem aplikacji systemów i technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach ma swoje bezpośrednie przełożenie na skalę makroekonomiczną, a więc stopień rozwoju całej gospodarki.

Spis treści

Słownik wybranych terminów stosowanych w pracy

Wykaz niektórych skrótów

Wprowadzenie

rozdział 1. E-biznes i zarządzanie przedsiębiorstwami nowej gospodarki

1.1. Współczesna ewolucja koncepcji  i systemów zarządzania

1.1.1. Przyczyny ewolucji – cechy nowej gospodarki

1.1.2. Presja technologiczna globalnego rynku i jej przejawy

1.1.3. Współczesne kierunki rozwoju nauk zarządzania

1.2. Nowe koncepcje kreowania wartości i strategie konkurowania

1.2.1. Łańcuchy, sklepy i sieci wartości

1.2.2. Organizacje wirtualne

1.3. Segmenty, modele i cele wdrożeń  biznesu elektronicznego

1.3.1. Segmenty gospodarki internetowej

1.3.2. Modele e-biznesu

1.3.3. Cele deklaratywne i faktyczne wdrożeń e-biznesu

1.3.4. Klasyfikacja celów wdrażania e-biznesu w przedsiębiorstwie

1.4. Problem recepcji zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego i cele naukowe pracy

1.5. Podsumowanie

Aneks 1. Praktyka nowej gospodarki  studium przypadku (Tajwan, 2005)

ROZDZIAŁ 2. Egzogeniczne uwarunkowania recepcji  zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego

2.1. Uwagi wstępne

2.2. Rankingi nowoczesności gospodarek i ich gotowości sieciowej

2.2.1. Etapy rozwoju rankingów nowej gospodarki

2.2.2. Ranking NRI (Networked Readiness Index)

2.2.3. Ranking KEI (Knowledge-based Economy Index)

2.2.4. Rankingi KBE/S (Knowledge-based Economy and Society)

2.3. Rankingi e-readiness

2.3.1. Uwagi wprowadzające

2.3.2. CSPP Readiness Guide

2.3.3. Metodyka The Center for International Development

2.3.4. E-Commerce Readiness Assessment

2.3.5. International Survey of E-Commerce

2.3.6. Metodyka McConnell

2.3.7. Metodyka CIDCM – Negotiating the Net Model

2.3.8. Metodyka MOSAIC

2.3.9. Metodyka The Economist

2.3.10. Podsumowanie

2.4. Identyfikacja i klasyfikacja egzogenicznych czynników recepcji ZRBE

Aneks 2. Wykaz źródeł internetowych poświęconych  rankingom e-readiness

ROZDZIAŁ 3. Endogeniczne czynniki  warunkujące implementację  e-biznesu

3.1. Klasyfikacja endogenicznych czynników recepcji biznesu elektronicznego

3.2. Strategiczne czynniki recepcji e-biznesu

3.2.1. Net Readiness i wrażliwość internetowa przedsiębiorstwa

3.2.2. Wybrane badania strategicznych czynników sukcesu e-biznesu

3.2.3. Zestawienie strategicznych czynników recepcji ZRBE

3.3. Środowiskowe i procesowe czynniki  recepcji e-biznesu

3.3.1. Model akceptacji technologii – TAM

3.3.2. Model adekwatności zadań i technologii – TTF

3.3.3. Wybrane badania środowiskowych i procesowych czynników recepcji e-biznesu

3.3.4. Klasyfikacja środowiskowych i procesowych czynników recepcji ZRBE

rOZDZIAŁ 4. Luka e-technologiczna i luka e-organizacyjna w Polsce

4.1. Uwagi wstępne

4.2. Luka e-technologiczna polskiej gospodarki

4.2.1. Metoda pomiaru

4.2.2. Korelacje wskaźników nowej gospodarki

4.2.3. Wielkość luki e-technologicznej w Polsce

4.3.  Luka e-organizacyjna  w polskich przedsiębiorstwach

4.3.1. Charakterystyka problemu

4.3.2. Założenia badawcze, metodyka badań oraz warstwowanie próby badawczej

4.3.3. Gotowość internetowa polskich przedsiębiorstw

4.3.4. Wielkość luki e-organizacyjnej w polskich przedsiębiorstwach

4.3.5. Konkluzje

4.4. Podsumowanie

Aneks 3. Procedura określania wielkości luki  e-organizacyjnej w przedsiębiorstwie

ROZDZIAŁ 5. Model recepcji  zaawansowanych rozwiązań  biznesu elektronicznego (EBRM)

5.1. Uwagi wprowadzające

5.2. Ogólna charakterystyka i oryginalność modelu recepcji zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego

5.3. Elementy składowe i struktura wewnętrzna modelu EBRM

5.3.1. Poziomy szczegółowości w modelu EBRM

5.3.2. Poziom eksploracyjny modelu EBRM

5.3.3. Poziom operacyjny modelu EBRM

5.4. Hipotezy badawcze w modelu EBRM

5.5. Prezentacja wyników badań  recepcji e-biznesu w Polsce

5.5.1. Grupy homogeniczne i regresja w grupie badawczej

5.5.2. Wrażliwość internetowa przedsiębiorstwa a recepcja e-biznesu

5.5.3. Poziom Net Readiness a poziom recepcji e-biznesu

5.5.4. Związek profilu przedsiębiorstwa z poziomem recepcji e-biznesu

5.6. weryfikacja hipotez badawczych

5.7. Synteza wyników badań i uogólnienie wniosków

ROZDZIAŁ 6. Strategia elastycznej adaptacji e-biznesowej przedsiębiorstwa i jej wdrażanie                280

6.1. Problem wzajemnych relacji  między strategiami biznesowymi a strategiami IS/IT w przedsiębiorstwie

6.1.1. Uwagi wprowadzające

6.1.2. Model Hendersona-Venkatramana

6.1.3. Inne ujęcia i wskazówki teoretyczne

6.2. strategia elastycznej adaptacji firmy do konkurowania w warunkach nowej gospodarki

6.2.1. Podstawowe elementy strategii

6.2.2. Procedura formułowania strategii SEAEB

6.3. Procedury wdrożeniowe SEAEB w warunkach polskich przedsiębiorstw

6.3.1. Wybrane aspekty wdrażania strategii SEAEB

6.3.2. Etapy wdrożenia strategii SEAEB

6.4. Podsumowanie

Aneks 4. Wykorzystanie modelu EBRM w strategii  elastycznej adaptacji e-biznesowej  przedsiębiorstwa

Zakończenie

1. Wyniki naukowe i aplikacyjne pracy

2. Rekomendacje dla polityki gospodarczej

3. Rekomendacje dla praktyki działalności gospodarczej

 

Bibliografia

Spis tabel Spis rysunków

Załącznik 1. Kwestionariusz badawczy

Załącznik 2. Szczegółowe wyniki badań Net Readiness oraz poziomu luki e-organizacyjnej w Polsce

Z.2.1. Gotowość sieciowa i luka e-organizacyjna w przedsiębiorstwach  o niskiej wrażliwości internetowej

Z.2.2. Gotowość sieciowa i luka e-organizacyjna w przedsiębiorstwach o wysokiej wrażliwości internetowej

Z.2.3. Gotowość sieciowa i luka e-organizacyjna w przedsiębiorstwach produkcyjnych

 

Z.2.4. Gotowość sieciowa i luka e-organizacyjna w przedsiębiorstwach usługowych

BESTSELLERY