Innowacyjność uwarunkowania, strategie, wyzwania - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Innowacyjność uwarunkowania, strategie, wyzwania - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7488-068-8
Język:
Polski
Rok wydania:
2014
Rozmiar pliku:
5,5 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
36,75
Cena w punktach Virtualo:
3675 pkt.

Pełny opis

Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, wobec ciągle niskiego poziomu innowacyjności Polski, stanowi jedno z kluczowych zadań polskiej polityki gospodarczej na najbliższe lata. Innowacyjność jest również przedmiotem zainteresowania samych przedsiębiorców, gdyż jest postrzegana jako główny czynnik decydujący o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. Celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie aktualnych rozważań, wyników badań, płynących z nich wniosków oraz autorskich rekomendacji dotyczących pożądanych działań mających na celu poprawę innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Poruszana problematyka obejmuje m.in. wybrane zagadnienia dotyczące uwarunkowań innowacyjności, wyboru strategii innowacji, potrzeby występowania świadomości innowacyjnosci, poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw przemysłowych, planowanych procesów innowacji oraz wykorzystania Internetu do komunikacji z klientem. Przedstawione problemy stanowią wyzwanie nie tylko dla samych przedsiębiorstw, ale także dla krajowej i regionalnej polityki innowacyjnej. Zatem adresatami opracowania są pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, ale także przedsiębiorcy, menedżerowie oraz praktycy gospodarczy kreujący szeroko rozumiane uwarunkowania do wdrażania innowacji.

Spis treści

Wstęp  Alfreda Kamińska

Rozdział I Strategie zarządzania działalnością innowacyjną

1.  Strategia przekształcania małych i średnich przedsiębiorstw w firmy innowacyjne   Alicja Sosnowska

Wprowadzenie

1.1. Wysoka inteligencja strategiczna cechą wyróżniającą współczesną firmę innowacyjną

1.2. Wybór strategii transformacji małego lub średniego przedsiębiorstwa

w firmę innowacyjną

1.2.1. Uwarunkowania powstania impulsu innowacyjnego

1.2.2. Strategia niszy rynkowej

1.2.3. Strategie współpracy MŚP z organizacjami innowacyjnymi

1.2.4. Strategia udziału firmy innowacyjnej w parku technologicznym

1.2.5. Strategie firmy w klastrze

1.2.6. Strategia firmy w sieci drogą do wzrostu innowacyjności firmy

Podsumowanie

2. Zarządzanie działalnością innowacyjną w kontekście społecznej świadomości  innowacyjności  Lidia Białoń, Emilia Werner

Wprowadzenie

2.1. Innowacyjność i świadomość innowacyjności

2.2. Proces innowacyjny

2.3. Firma innowacyjna

2.4. Zarządzanie działalnością innowacyjną – uzasadnienie wyodrębnienia jako subdyscypliny nauk o zarządzaniu

2.5. Skutki innowacji

Podsumowanie

3. Rola marketingu w kształtowaniu procesu zarządzania wiedzą  w mikroprzedsiębiorstwie  Danuta Janczewska

Wprowadzenie

3.1. Proces zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie w świetle literatury

3.2. Zasoby wiedzy w mikroprzedsiębiorstwie

3.3. Marketingowe wsparcie procesu zarządzania wiedzą na podstawie badań własnych

Podsumowanie

 

Rozdział II  Innowacyjność polskiego przemysłu – stan i bariery

1. Innowacyjność polskiego przemysłu, 2006–2012: Był postęp czy nie? Andrzej H. Jasiński

Wprowadzenie

1.1. Kluczowa rola B+R w rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa

1.2. Ogólny obraz innowacyjności polskiego przemysłu

1.3. B+R w przedsiębiorstwach a innowacyjność gospodarki

1.4. Podstawowe ustalenia

Podsumowanie

2.  Bariery wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach w Polsce  Alfreda Kamińska

Wprowadzenie

2.1. Istota i rodzaje innowacji

2.2. Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw

2.3. Czynniki hamujące innowacyjność w świetle badań

2.4. Bariery innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych

2.4.1. Charakterystyka badanej próby

2.4.2. Wyniki badań

Podsumowanie

 

Rozdział III  Determinanty i efekty innowacyjności przedsiębiorstw

1.  Uwarunkowania i ekonomiczne efekty działalności innowacyjnej spółdzielni mleczarskich w Polsce  Mariusz Chądrzyński

Wprowadzenie

1.1. Materiał i metodyka badań

1.2. Pojęcie i typologia innowacji

1.3. Klasyfikacja czynników warunkujących działalność innowacyjną

1.4. Aktywność innowacyjna spółdzielni mleczarskich

1.4.1. Czynniki ekonomiczne warunkujące działalność innowacyjną spółdzielni mleczarskich

Podsumowanie

2. Wpływ klastrów na tworzenie środowiska innowacyjnego regionu  Jan Boguski

Wprowadzenie

2.1. Skupiska rzemieślnicze oraz okręgi przemysłowe

2.2. Koncepcja gron przemysłowych

2.3. Podejścia do budowania klastrów oraz ich koordynacja

2.4. Rodzaje klastrów i ich charakterystyka

2.5. Klastry tradycyjne i kreatywne

Podsumowanie

 

Rozdział IV  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw – wybrane aspekty

1. Planowanie procesów innowacji: wymagania, ograniczenia oraz model postępowania  Magdalena Jurczyk-Bunkowska

Wprowadzenie

1.1. Specyfika procesów innowacji

1.1.1. Niepewność procesów innowacji

1.1.2. Tworzenie wiedzy, jako efekt realizacji procesów innowacji

1.2. Organizacja badań dotyczących praktyk planowania  procesów innowacji

1.2.1. Projekt badań i uzasadnienie dobranych metod

1.2.2. Realizacja badań

1.3. Planowanie procesów innowacji

1.3.1. Wymagania wobec planów procesu innowacji

1.3.2. Ograniczenia w planowaniu procesów innowacji

1.3.3. Model planowania procesów innowacji

Podsumowanie

2. Polskie przedsiębiorstwa w Internecie. Innowacja czy konieczność?  Radosław Dawidziuk

Wprowadzenie

2.1. Historia Internetu

2.2. Pojęcie innowacji

2.3. Wykorzystanie Internetu w działalności przedsiębiorstw

2.4. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych  – wyniki badań GUS

Podsumowanie

3. Innowacje organizacyjne jako determinanty rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw  Dagmara Miąsek

Wprowadzenie

3.1. Przegląd terminologiczny pojęcia innowacje organizacyjne

3.2. Uwarunkowania organizacyjne innowacji

3.3. Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

3.4. Innowacje organizacyjne w polskich i zagranicznych  małych i średnich przedsiębiorstwach  – wyniki badań

Podsumowanie

 

Podsumowanie Alfreda Kamińska

 

Bibliografia

BESTSELLERY