Kodeks pracy. Komentarz - ebook

Oceń:
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-8107-002-7
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
2,3 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
239,00
Cena w punktach Virtualo:
23900 pkt.

Pełny opis

Dziesiąte wydanie komentarza uwzględnia wszystkie zmiany, które miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2014 r. W szczególności omówiono nowe przepisy dotyczące: umów terminowych o pracę, zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, ochrony rodzicielstwa, obowiązkowej formy pisemnej umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zasad delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Ponadto zwrócono uwagę na nowelizacje kodeksu cywilnego odnoszące się do zmienionego pojęcia odsetek ustawowych, a także do formy czynności prawnej.

Tom I dotyczy ustawy - Kodeks pracy. Poszczególne przepisy są komentowane przystępnie, bez nadmiernych rozważań teoretycznych, i ilustrowane orzecznictwem Sądu Najwyższego (także niepublikowanym), Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na potrzeby praktyki zamieszczone zostały wzory podstawowych oświadczeń stron stosunku pracy oraz informacje o opodatkowaniu świadczeń pracowniczych. W drugiej części tomu pierwszego znajdują się wybrane akty prawne niezbędne do stosowania przepisów prawa pracy.

Tom II - opracowany w polskiej i angielskiej wersji językowej - przygotowany został w wersji elektronicznej [www.kodeks-pracy-komentarz-wyd-10.wolterskluwer.pl] i jest dostępny po wpisaniu zamieszczonego w tomie pierwszym kodu aktywacyjnego. Obejmuje najważniejsze regulacje obowiązującego w Polsce europejskiego prawa pracy. Są to zarówno akty ponadkodeksowe - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011- jak i dyrektywy, które były wzorcem zmian w polskim prawie pracy. Zbiór przepisów zawiera ponadto bogaty wybór orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

Publikacja przeznaczona jest dla sędziów, adwokatów, radców prawnych. Zainteresuje pracowników działów HR oraz działaczy związkowych.

Spis treści

TOM I
Od autorów 21
Wykaz skrótów 23
Część pierwsza Komentarz
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) 41
Preambuła. (uchylona) 45 Dział pierwszy. Przepisy ogólne 46 Rozdział I. Przepisy wstępne 46 Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy 94 Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu 125 Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy 142 Rozdział III. (skreślony) 143 Dział drugi. Stosunek pracy 144 Rozdział I. Przepisy ogólne 144 Rozdział II. Umowa o pracę 193 Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę 193 Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę 240 Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem 252 Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę 304 Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 339 Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 367 Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia 384 Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę 389 Rozdział IIa. (uchylony) 399 Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy 400 Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę 419 Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania 419 Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru 439 Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania 444 Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę 446 Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 449 Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą 449 Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę 472 Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę 486 Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy 518 Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna 522 Rozdział IV. Odprawa pośmiertna 528 Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika 531 Rozdział I. Obowiązki pracodawcy 531 Rozdział II. Obowiązki pracownika 571 Rozdział IIa. Zakaz konkurencji 578 Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników 605 Rozdział IV. Regulamin pracy 623 Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia 631 Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników 634 Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników 646 Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy 646 Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi 667 Dział szósty. Czas pracy 678 Rozdział I. Przepisy ogólne 678 Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy 685 Rozdział III. Okresy odpoczynku 694 Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy 699 Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych 725 Rozdział VI. Praca w porze nocnej 750 Rozdział VII. Praca w niedziele i święta 752 Dział siódmy. Urlopy pracownicze 763 Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe 763 Rozdział II. Urlopy bezpłatne 802 Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 808 Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych 892 Rozdział I. Przepisy ogólne 892 Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego 903 Rozdział III. Dokształcanie 906 Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe 907 Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia 911 Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe 918 Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe 920 Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy 921 Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy 921 Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika 929 Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy 936 Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne 937 Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia 939 Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia 946 Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 960 Rozdział VIII. Szkolenie 982 Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze 984 Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy 987 Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy 992 Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi 997 Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy 998 Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy 999 Rozdział I. Przepisy ogólne 999 Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy 1045 Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy 1063 Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy 1082 Rozdział I. Przepisy ogólne 1082 Rozdział II. Postępowanie pojednawcze 1083 Rozdział III. Sądy pracy 1086 Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika 1110 (oznaczenie oraz tytuł rozdziału I - uchylone) 1110 Rozdział II. (uchylony) 1117 Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń 1118 Dział czternasty(A). (uchylony) 1136 Dział piętnasty. Przepisy końcowe 1137
Wzory oświadczeń woli stron stosunku pracy i dokumentów związanych ze stosunkiem pracy 1157
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 1158 Kwestionariusz osobowy dla pracownika 1159 Umowa o pracę 1160 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem 1161 Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia 1162 Wypowiedzenie warunków umowy o pracę 1163 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 1165 Świadectwo pracy 1166
Ustawy nowelizujące kodeks pracy 1170
Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw 1170 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1180 Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1183 Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1186 Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 1188 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1189 Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1190 Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1194 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1196 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1199
Część druga Ustawy towarzyszące z orzecznictwem
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 1205 Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (nr 87) dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych 1225 Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (nr 98) dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych 1228 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 1231 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców 1291 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 1298 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 1316 Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy 1338 Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1366 Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1385 Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1407 Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1443 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 1446 Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 1463 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1472 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1484 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1492 Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy 1504 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług 1529
Indeks rzeczowy 1551
TOM II
Słowo wstępne 21
Wykaz skrótów 23
Część trzecia Europejskie prawo pracy
Traktat o Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana 41 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana 45
Swoboda przepływu pracowników 59 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana 59 Traktat o Przystąpieniu 87 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii 101 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzindo swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (2004/38/WE) 139 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników 207 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (96/71/WE) 237 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ("rozporządzenie w sprawie IMI") 265
Równość traktowania kobiet i mężczyzn 341 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana 341 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana) (2006/54/WE) 357 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG (2010/41/UE) 447
Równe traktowanie pracowników 473 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana 473 Dyrektywa Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (2000/43/WE) 477 Dyrektywa Rady z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (2000/78/WE) 503
Praca w niepełnym wymiarze 569 Dyrektywa Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca Porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (97/81/WE) 569
Praca na czas określony 605 Dyrektywa Rady z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (99/70/WE) 605
Praca tymczasowa 653 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej (2008/104/WE) 653
Informacja i konsultacja pracowników 681 Dyrektywa Rady z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG) 681 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej (2002/14/WE) 701
Zmiana pracodawcy 727 Dyrektywa Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów (2001/23/WE) 727
Zwolnienia grupowe 775 Dyrektywa Rady z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych (98/59/WE) 775
Niewypłacalność pracodawcy 813 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy (2008/94/WE) 813
Czas pracy i urlop wypoczynkowy 845 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (2003/88/WE) 845
Ochrona macierzyństwa 909 Dyrektywa Rady z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (92/85/EWG) 909
Urlop rodzicielski 939 Dyrektywa Rady z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylająca dyrektywę 96/34/WE (2010/18/UE) 939
Młodzi pracownicy 975 Dyrektywa Rady z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (94/33/WE) 975
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników 1009 Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) 1009
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 1051 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 1051 PROTOKÓŁ (nr 30) do Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa 1083

BESTSELLERY