Kompetencje informatyczne nauczycieli muzyki - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Kompetencje informatyczne nauczycieli muzyki - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-718-2
Język:
Polski
Rok wydania:
2014
Rozmiar pliku:
2,1 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
21,40
Cena w punktach Virtualo:
2140 pkt.

Pełny opis

Podjęta tematyka rozważań sytuuje się na styku dwóch dużych obszarów dociekań pedagogicznych. Z jednej strony obejmuje problem pedeutologiczny, dociekając, w jakie kompetencje powinien być wyposażony współczesny nauczyciel, z drugiej zaś – aktualne problemy teorii wychowania estetycznego przez zawężenie podmiotu badań do nauczycieli muzyki.

W pierwszej rozdziale skoncentrowano się na roli technologii informacyjno-komunikacyjnej we współczesnej pedagogice, ze specjalnym uwzględnieniem edukacji estetycznej, co każe również zastanowić się nad obecnością nowych mediów w sztuce. Przedstawione są tu stanowiska zarówno pedagogów, jak i teoretyków sztuki (tu głównie Ryszarda W. Kluszczyńskiego) na temat udziału nowych mediów w obydwu rozpatrywanych obszarach.

Drugi rozdział dotyczy pojęcia kompetencji informatycznych nauczyciela muzyki. Opisano w nim kompetencje oraz poddano analizie dokumenty określające postulowany stan kompetencji informatycznych nauczycieli muzyki, a także ich naturalne rozwinięcie, jakim są programy kształcenia kandydatów na nauczycieli muzyki w uczelniach regionu łódzkiego.

 

W kolejnym rozdziale zawarto metodologię badań, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Oprócz przedmiotu badań, celów, metod, technik, narzędzi, omówiono również samą organizację badań.

Spis treści

Wstęp  7

1. Technologia informacyjno-komunikacyjna w edukacji estetycznej  16

1.1. Pojęcie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK)  16

1.2. TIK wobec współczesnych problemów pedagogiki  18

1.3. TIK jako narzędzie wypowiedzi artystycznej  23

1.4. Rola TIK we współczesnej dydaktyce przedmiotów estetycznych  26

1.5. Przyczyny oporu we wprowadzaniu TIK do warsztatu pracy nauczyciela  33

2. Kompetencje informatyczne nauczyciela muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej  40

2.1. Pojęcie kompetencji – ustalenia definicyjne  40

2.2. Pojęcie kompetencji informatycznych nauczyciela  48

2.3. Stan badań nad kompetencjami informatycznymi nauczycieli muzyki  50

2.4. Postulowany zakres kompetencji informatycznych nauczyciela muzyki w świetle dokumentów  55

2.4.1. Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki  56

2.4.2. Standardy kształcenia nauczycieli  60

2.4.3. Warunki uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  69

2.4.4. Standardy edukacji kulturalnej  70

2.4.5. Podstawa programowa kształcenia ogólnego  71

2.4.6. Zalecenia Unii Europejskiej  72

2.5. Kompetencje informatyczne w programach kształcenia kandydatów na nauczycieli muzyki w uczelniach regionu łódzkiego  74

2.5.1. Uniwersytet łódzki  76

2.5.2. akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w łodzi  77

2.5.3. Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu  78

3. Założenia metodologiczne badań  81

3.1. Przedmiot i cele badań  81

3.2. Problemy i hipotezy badawcze  83

3.3. Metody i techniki badawcze  84

3.4. Zmienne i ich wskaźniki  87

3.5. Narzędzia badawcze  88

3.5.1. ankieta dla nauczyciela  89

3.5.2. ankieta dla dyrektora szkoły  89

3.6. organizacja badań  90

4. Analiza wyników badań 92

4.1. Prezentacja wyników badań ilościowych  92

4.1.1. charakterystyka badanej grupy  92

4.1.2. Stopień wykorzystania TIK przez badanych nauczycieli  96

– Zastosowania  97

– oprogramowanie  113

– częstotliwość  131

– Sprzęt  143

4.1.3. Przyczyny niedostatecznego wykorzystania TIK w opiniach badanych nauczycieli  147

4.1.4. Poziom kompetencji informatycznych badanych nauczycieli  162

4.2. Porównanie postulowanego i rzeczywistego stanu kompetencji informatycznych badanej grupy nauczycieli  170

4.2.1. Ustalenie wyznaczników postulowanego stanu kompetencji informatycznych nauczycieli muzyki  170

4.2.2. Zestawienie stanu rzeczywistego (SR) kompetencji informatycznych badanych nauczycieli z trzema wersjami stanu postulowanego (SP)  179

4.2.3. Rozbieżności między stanem postulowanym i rzeczywistym kompetencji informatycznych badanych nauczycieli  192

4.3. Przyczyny rozbieżności między stanem postulowanym i rzeczywistym kompetencji informatycznych badanych nauczycieli  196

4.3.1. Przyczyny związane z postawą nauczyciela  198

4.3.2. Przyczyny związane z systemem kształcenia i dokształcania nauczycieli  202

4.3.3. Przyczyny związane z organizacją funkcjonowania szkoły  206

4.4. Motywacje nabywania kompetencji informatycznych w kontekście indywidualnych przypadków – analiza wywiadów  209

4.4.1. Przypadek N1  212

4.4.2. Przypadek N2  220

4.4.3. Przypadek N3  226

4.4.4. Przypadek N4  232

4.4.5. Przypadek N5  239

4.4.6. Przypadek N6  244

4.4.7. Przypadek N7  250

4.4.8. Podsumowanie wyników badań jakościowych  257

5. Wnioski i postulaty  246

5.1. Wnioski i postulaty w kontekście pedeutologicznym  264

5.2. Wnioski i postulaty dotyczące organizacji pracy szkoły  267

5.3. Wnioski i postulaty dotyczące dydaktyki muzyki – rozwiązania praktyczne  269

5.4. Wnioski i postulaty dotyczące teorii wychowania estetycznego  275

5.5. Zakończenie  279

Bibliografia  282

Aneks – Formularz ankiety dla nauczyciela muzyki  289

– Formularz ankiety dla dyrektora szkoły  295

Indeks tabel  297

 

Indeks wykresów  298

BESTSELLERY