Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7941-233-4
Język:
Polski
Rok wydania:
2009
Rozmiar pliku:
2,8 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
49,00
Cena w punktach Virtualo:
4900 pkt.

Pełny opis

„Nie ma darmowych obiadów" - zwykł mawiać znany ekonomista, laureat nagrody Nobla Milton Friedman.

Również płatności nie są darmowe, mimo że taka panuje powszechna opinia. Obrót gotówkowy i bezgotówkowy generuje koszty, które ponoszą zaan­gażowani w cykl płatności: bank centralny, banki komercyjne, firmy pośredniczące w rozliczeniach (agenci rozliczeniowi, organizacje płatnicze, izby roz­liczeniowe), firmy obsługujące obrót gotówkowy, przedsiębiorstwa (w tym głównie handlowe) i konsumenci.Warto się zastanowić, jakie czynniki wpły­wają na konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych, przyjmując punkt widzenia rożnych podmiotów.

* Dlaczego wypieranie gotówki z obiegu postępuje tak powoli?

* Czy zawsze jest ona najdroższym społecznie instrumentem płatniczym?

* Czy i kiedy elektroniczne instrumenty płatnicze mają szansę zdetronizować gotówkę?

* Skąd się bierze niska świadomość rzeczywistych kosztów płatności?


Autor szuka odpowiedzi na te pytania, posługując się nowatorskimi metodami oraz sięgając do licznych teorii ekonomicznych, a także analiz uznanych specjalistów i agencji konsultingowych. Okazuje się, że rynek płatności jest skomplikowanym systemem naczyń połączonych, zaś brak przejrzystości kosztowej instrumentów płatniczych utrudnia wykształcenie się optymalnego - z punktu widzenia kosztów społecznych - wzorca płatności.

Praca doktorska, na podstawie której powstała niniejsza książka, otrzymała w 2009 r. nagrodę główną w XI edycji Konkursu Kredyt Banku S.A. i TUiR WARTA S.A. na najlepszą pracę doktorską z dziedziny bankowości.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Rozwój współczesnych form pieniądza na świecie
1.1. Współczesne formy pieniądza
1.2. Ryzyko prywatyzacji pieniądza
1.3. Podaż pieniądza na świecie - założenia badawcze
1.4. Szybkość obiegu pieniądza oraz współczynnik monetyzacji w świetle teorii ekonomicznych (podejście transakcyjne i dochodowe)
1.5. Empiryczna makroekonomiczna analiza znaczenia pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego
1.5.1. Porównanie krajowych współczynników monetyzacji i udziału gotówki w latach 2000-2004
1.5.2. Waluty światowe
1.5.2.1. Przypadek dolara amerykańskiego
1.5.2.2. Przypadek euro
1.5.3. Determinanty współczynnika monetyzacji - ekonometryczny model panelowy dla krajów UE spoza strefy euro
1.5.4. Współczynniki monetyzacji i udziału gotówki w Polsce w latach 1993-20071.6. PodsumowanieRozdział

Rozdział 2. Narodowa kultura płatnicza
2.1. Podział instrumentów płatniczych wykorzystujących różne formy pieniądza
2.1.1. Podział instrumentów płatniczych w szerokim znaczeniu - tradycyjne ujęcie rozliczeń pieniężnych
2.1.2. Podział instrumentów płatniczych w wąskim znaczeniu zgodny z Niebieską Księgą EBC oraz Czerwoną Księgą BIS - podejście praktyczne
2.1.3. Podział instrumentów płatniczych i systemów płatności właściwychdla konsumenckich segmentów płatności
2.1.4. Problemy definicyjne i statystyczne
2.2. Trendy światowe w wykorzystaniu podstawowych instrumentów płatniczych- dane empiryczne
2.2.1. PKB per capita oraz wartości referencyjne badanych krajów
2.2.2. Liczba i wartość transakcji dokonywanych bezgotówkowymiinstrumentami płatniczymi
2.2.3. Stopień użytkowania gotówki na świecie
2.2.4. Tendencje na rynku kart płatniczych
2.2.5. Rynek płatności pieniądzem elektronicznym
2.2.6. Rynek instrumentów płatniczych w Polsce
2.3. PodsumowanieRozdział

Rozdział 3. Czynniki kształtujące rynek instrumentów płatniczych
3.1. Charakterystyka systemu płatniczego i systemów płatności
3.2. Interpretacja prawa Kopernika w odniesieniu do form pieniądza i instrumentów płatniczych
3.3. Idea społeczeństwa bezgotówkowego. Stanowiska interesariuszy obiegupieniężnego względem wad i zalet gotówki
3.4. Operacje płatnicze z punktu widzenia ich rentowności dla dostawców
3.4.1. Dochodowość ogółem operacji płatniczych sektora bankowego w UE
3.4.2. Dochodowość debetowych i kredytowych kart płatniczych w Europie- kwestia opłaty Interchange
3.4.3. Konsekwencje subsydiowania gotówki i czeków przez elektroniczneprodukty płatnicze i niepłatnicze produkty bankowe (kredyty)
3.5. Szara strefa w gospodarce jako czynnik tłumaczący popyt na gotówkę
3.6. PodsumowanieRozdział

Rozdział 4. Koszty społeczne i prywatne instrumentów płatniczych
4.1. Koncepcja prywatnego i społecznego kosztu płatności
4.2. Koszty instrumentów płatniczych w świetle badań przeprowadzonych na świecie
4.2.1. Badania holenderskie i belgijskie
4.2.2. Badania szwedzkie
4.2.3. Badania amerykańskie
4.2.4. Badania australijskie Simes et al
4.2.5. Badania Banku Australii
4.3. Syntetyczne porównanie badań nad kosztami instrumentów płatniczychw ujęciu kosztów i korzyści prywatnych oraz kosztów społecznych (wg krajów)
4.4. Ocena badań nad kosztami instrumentów płatniczych
4.5. PodsumowanieRozdział

Rozdział 5. Systemy płatności w świetle ekonomii sieci i skali
5.1. Efekty sieci i skali - teoria rynków dwustronnych
5.2.Rynek handlu elektronicznego i systemy płatności wykorzystywane w internecie
5.2.1. Perspektywy rozwoju handlu elektronicznego
5.2.2. Systemy płatności w internecie
5.3. Problem masy krytycznej w systemach płatności
5.3.1. Świat wirtualny - przypadek systemu płatności PayPal
5.3.2. Świat realny - przypadek elektronicznych portmonetek
5.4. Wpływ programu Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SĘPA) na rynekdetalicznych instrumentów płatniczych w świetle ekonomii sieci i skali
5.4.1. Idea i założenia SEPA
5.4.2. Możliwe warianty wpływu SEPA na rynek
5.5. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia

BESTSELLERY