Kwalifikacja kapitałów własnych w sprawozdawczości finansowej - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Kwalifikacja kapitałów własnych w sprawozdawczości finansowej - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-8088-604-9
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
1,1 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
22,45
Cena w punktach Virtualo:
2245 pkt.

Pełny opis

Kapitał własny to jedna z najważniejszych kategorii finansowych w przedsiębiorstwie, a jego wyodrębnianie jest normalną procedurą zarówno wśród praktyków, jak i teoretyków rachunkowości. Jako kategoria ekonomiczna kapitał własny odzwierciedla wartość księgową przedsiębiorstwa oraz pozwala na ocenę jego sytuacji finansowej i dokonań. Identyfikacja kapitału własnego jest kluczowa dla analiz prowadzonych przez analityków finansowych, biegłych rewidentów czy inwestorów, w tym ustalania rentowności kapitału własnego i relacji zadłużenia do kapitału własnego.

 

W niniejszej książce podjęto problematykę kwalifikacji umów, instrumentów finansowych i ich skutków ekonomicznych do kapitałów własnych. W tym kontekście omówiono wyraźne niespójności w zakresie identyfikacji kapitału własnego w polskich i międzynarodowych regulacjach rachunkowości oraz poddano analizie czynniki ekonomiczne, które mogą być uznane za determinanty jego wyróżniania.

Spis treści

Wstęp  7

Rozdział 1. Kapitał własny w rachunkowości – przegląd literatury 11

Rozdział 2. Kapitał własny w regulacjach rachunkowości 21

2.1. Wytyczne Ram koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej (MSSF)        21

2.2. Kapitał własny w świetle polskich regulacji rachunkowości         28

2.2.1. Kwalifikacja kapitału własnego   29

2.2.2. Ujęcie i wycena kapitałów własnych w świetle krajowych regulacji rachunkowości    36

2.2.2.1. Ujęcie i wycena kapitałów własnych na przykładzie spółek kapitałowych podlegających polskiemu prawu gospodarczemu   36

2.2.3. Prezentacja i podział kapitału własnego zgodnie z ustawą o rachunkowości  49

2.3. Kwalifikacja kapitałów własnych w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej                51

2.3.1. Kwalifikacja kapitałów własnych w świetle MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”       51

2.3.1.1. Umowne zobowiązanie jako podstawa kwalifikacji kapitałów własnych            52

2.3.1.2. Kontrakty rozliczane we własnych instrumentach kapitałowych  59

2.3.1.2.1. Niepochodne kontrakty rozliczane we własnych instrumentach kapitałowych 59

2.3.1.2.2. Pochodne kontrakty rozliczane we własnych instrumentach kapitałowych       71

2.3.2. Kwalifikacja kapitałów własnych w świetle MSSF 2 „Płatności w formie akcji”             76

2.3.3. Ujęcie kapitału własnego w kontekście rozliczania połączeń jednostek gospodarczych (MSSF 3) i przygotowania sprawozdania skonsolidowanego (MSSF 10)           82

2.3.4. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat kapitału własnego (MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”)           88

Rozdział 3. Determinanty kapitału własnego – analiza i próba syntezy 91

3.1. Sposób (źródła) powstawania kapitału własnego          92

3.2. Forma prawna prowadzenia działalności        97

3.3. Forma prawna i ekonomiczna umów zawieranych przez jednostkę gospodarczą i jej właścicieli     97

3.4. Okres finansowania jako przesłanka identyfikacji kapitału własnego     99

3.5. Udział w zyskach i okoliczności jego dystrybucji          100

3.6. Prawa właścicieli i założycieli            102

3.7. Wymagania prawne dotyczące utrzymania kapitału własnego  105

3.8. Ustalenia umowne między współwłaścicielami                            106

3.9. Możliwości i okoliczności wypłat na rzecz właścicieli lub założycieli     107

3.10. Korzyści ekonomiczne i ryzyko jako podstawa kwalifikacji instrumentów kapitałowych    109

3.11. Zdolność do absorpcji straty              111

Podsumowanie i wnioski               113

Bibliografia       119

 

Spis tabel           123

BESTSELLERY