Ludność Łodzi – rozwój i przemiany strukturalne - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Ludność Łodzi – rozwój i przemiany strukturalne - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-722-9
Język:
Polski
Rok wydania:
2014
Rozmiar pliku:
29 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
22,60
Cena w punktach Virtualo:
2260 pkt.

Pełny opis

Przedmiotem opracowania jest rozwój ludności Łodzi oraz przemiany jej struktur demograficzno-społecznych i przestrzennych od powstania miasta do czasów współczesnych. Analizą objęto pięć okresów: 1) do 1820 r., 2) lata 1820–1918, 3) lata 1918–1945, 4) lata 1945–1989 oraz 5) po 1989 r. Pokazano prawidłowości rządzące dynamiką, strukturą i zmiennością przestrzenną ludności Łodzi w warunkach specyficznych dla danych okresów. Opisano też kierunki dotychczasowego rozwoju demograficznego i zmiany w strukturze ludności miasta, a także ich ważniejsze konsekwencje. Zwrócono w szczególności na głęboki regres demograficzny oraz zmiany struktury demograficznej i społeczno-zawodowej ludności, generowane przez transformację systemową, w tym zwłaszcza na proces starzenia demograficznego ludności. Omówiono perspektywy demograficzne Łodzi, z uwzględnieniem zarówno uwarunkowań, jak i konsekwencji przewidywanego, dużego ubytku ludności miasta.

Książka może zainteresować studentów i pracowników naukowych zajmujących się problemami geograficznymi, historycznymi, demograficznymi, socjologicznymi i ekonomicznymi dotyczącymi Łodzi. Może być ono również przydatna dla osób związanych z urbanistyką, planowaniem, polityką oraz gospodarką przestrzenną Łodzi.

Spis treści

1. WSTĘP | 5

1.1. PROBLEMATYKA BADAWCZA | 5

1.2. PRZEDMIOT, PODMIOT I CEL BADAŃ | 6

1.3. LITERATURA PRZEDMIOTU | 6

1.4. ŹRÓDŁA INFORMACJI I METODY BADAWCZE | 8

1.5. UKŁAD PRACY | 9

2. LUDNOŚĆ ŁODZI DO 1918 ROKU | 11

2.1. LUDNOŚĆ ŁODZI ROLNICZEJ DO 1820 ROKU | 11

2.2. LUDNOŚĆ ŁODZI PRZEMYSŁOWEJ W OKRESIE 1820‒1918 | 14

2.2.1. DYNAMIKA ROZWOJU LUDNOŚCI | 14

2.2.2. RUCH MIGRACYJNY I NATURALNY | 19

2.2.3. STRUKTURA DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNA LUDNOŚCI | 21

2.2.4. PODZIAŁ LUDNOŚCI WEDŁUG WYZNANIA I NARODOWOŚCI | 28

2.2.5. STRUKTURA PRZESTRZENNA LUDNOŚCI | 33

2.3. PODSUMOWANIE | 37

3. LUDNOŚĆ ŁODZI W LATACH 1918‒1945 | 41

3.1. PRZEMIANY LUDNOŚCIOWE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM | 41

3.1.1. ROZWÓJ DEMOGRAFICZNY | 41

3.1.2. RUCH NATURALNY I MIGRACYJNY | 43

3.1.3 STRUKTURA DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNA LUDNOŚCI | 47

3.1.4 STRUKTURA WYZNANIOWA I NARODOWOŚCIOWA LUDNOŚCI | 55

3.1.5. STRUKTURA PRZESTRZENNA LUDNOŚCI | 59

3.2. MIESZKAŃCY ŁODZI W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ I OKUPACJI NIEMIECKIEJ | 70

3.3. PODSUMOWANIE | 75

4. ZMIANY LUDNOŚCIOWE W ŁODZI W OKRESIE 1945‒1989 | 79

4.1. WZROST DEMOGRAFICZNY | 79

4.2. RUCH NATURALNY I MIGRACYJNY | 85

4.2.1. RUCH NATURALNY | 85

4.2.2. RUCH MIGRACYJNY | 89

4.3. STRUKTURA DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNA | 91

4.3.1. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA | 91

4.3.2. STRUKTURA SPOŁECZNO-ZAWODOWA | 103

4.4. STRUKTURA WYZNANIOWA I NARODOWOŚCIOWA | 110

4.5. STRUKTURA PRZESTRZENNA LUDNOŚCI | 113

4.5.1. STRUKTURA PRZESTRZENNA LUDNOŚCI W 1970 ROKU | 113

4.5.2. STRUKTURA PRZESTRZENNA LUDNOŚCI W 1988 ROKU | 122

4.5.3. PIONOWA STRATYFIKACJA LUDNOŚCI | 135

4.6. PODSUMOWANIE | 136

5. PRZEMIANY LUDNOŚCIOWE ŁODZI NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU | 141

5.1. ROZWÓJ LUDNOŚCIOWY | 141

5.2. RUCH NATURALNY I MIGRACYJNY | 143

5.2.1. RUCH NATURALNY | 143

5.2.2. RUCH MIGRACYJNY | 152

5.3. STRUKTURA DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNA | 156

5.3.1. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA | 156

5.3.2. STRUKTURA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA | 166

5.4. STRUKTURA WYZNANIOWA I NARODOWOŚCIOWA | 177

5.5. STRUKTURA PRZESTRZENNA LUDNOŚCI | 182

5.5.1. ROZMIESZCZENIE I GĘSTOŚĆ LUDNOŚCI | 182

5.5.2. PRZESTRZENNA STRUKTURA DEMOGRAFICZNA | 184

5.5.3. PRZESTRZENNA STRUKTURA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA | 187

5.5.4. TYPOLOGIA PRZESTRZENNA LUDNOŚCI | 192

5.6. PODSUMOWANIE | 196

6. PROGNOZA LUDNOŚCI ŁODZI | 201

6.1. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DO 2030 ROKU | 201

6.2. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DO 2035 ROKU | 203

7. ZAKOŃCZENIE | 207

BIBLIOGRAFIA | 213

SPIS RYCIN, TABEL I FOTOGRAFII | 220

BESTSELLERY