Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-8088-290-4
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
2,8 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
24,95
Cena w punktach Virtualo:
2495 pkt.

Pełny opis

Marketing terytorialny zyskał w ostatnich latach znaczną popularność. Nawiązuje on do klasycznego marketingu z sektora przedsiębiorstw, bazującego na teorii wymiany, jednak nie przystaje już do coraz bardziej złożonego otoczenia miast i regionów. W publikacji autor objaśnił rozwój koncepcji marketingu terytorialnego na podstawie teorii współdziałania międzyorganizacyjnego. Dokonał świadomego zawężenia tej koncepcji do procesów przyciągania mobilnych czynników wzrostu do terytorium. Wymagało to zastąpienia samorządu terytorialnego jego organizacyjnym wymiarem w postaci struktur administracji samorządowej wraz z ich kierownictwem (organizacja terytorialna). W przeciwieństwie do wielu dotychczasowych ujęć, mieszkańcy zostali zaprezentowani jako udziałowcy terytorium, mający pośredni i bezpośredni wpływ na rządzenie zarówno poprzez demokratyczne instytucje sprawowania władzy, jak i procesy governance, umożliwiające im włączanie się w podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących rozwoju terytorium. W charakterze klientów znaleźli się natomiast zewnętrzni inwestorzy, turyści i studenci rozumiani jako dysponenci mobilnych zasobów kapitału, pracy i wiedzy.

Spis treści

Spis treści

Wstęp      9

Rozdział 1. Ewolucja zarządzania publicznego w kierunku relacyjnym     19

1.1. Różnice między zarządzaniem w sektorze publicznym i prywatnym             20

1.2. Ewolucja zarządzania publicznego w kierunku otwartości organizacji          23

1.2.1. Model biurokratyczny (Public Administration – PA) 25

1.2.2. Nowe zarządzanie publiczne (New Public Management – NPM) 27

1.2.3. Współrządzenie publiczne (Public Governance – PG) 30

1.3. Partnerskie zarządzanie publiczne 35

1.4. Podsumowanie     38

Rozdział 2. Marketing terytorialny w ujęciu transakcyjnym i relacyjnym   41

2.1. Marketing w sektorze publicznym  42

2.1.1. Sektor publiczny a rynek w badaniach naukowych    42

2.1.2. Kierunki rozwoju marketingu w sektorze publicznym  47

2.2. Geneza i rozwój marketingu terytorialnego 50

2.2.1. Geneza marketingu terytorialnego     50

2.2.2. Typologia podejść badawczych w marketingu terytorialnym  51

2.2.3. Rozwój marketingu terytorialnego w Polsce  54

2.3. Marketing relacji w sektorze przedsiębiorstw         57

2.3.1. Rozwój marketingu relacji w sektorze przedsiębiorstw           57

2.3.2. Marketing interesariuszy jako nowy wymiar marketingu relacji                        66

2.4. Marketing relacji w sektorze publicznym    71

2.5. Podsumowanie     74

Rozdział 3. Rozwój relacji międzyorganizacyjnych w sektorze publicznym    77

3.1. Rola partnerstwa w rozwoju terytorialnym 78

3.2. Rodzaje relacji międzyorganizacyjnych i ich rozwój           84

3.3. Teorie opisujące współdziałanie międzyorganizacyjne      91

3.3.1. Teoria zależności od zasobów (resource dependency theory)            92

3.3.2. Teoria wymiany relacyjnej (relational exchange theory)          94

3.3.3. Teoria kosztów transakcyjnych (transaction cost theory)       95

3.4. Typologie współdziałania międzyorganizacyjnego            97

3.4.1. Rodzaje i wymiary relacji partnerskich          97

3.4.2. Relacje międzyorganizacyjne w warunkach polskich samorządów województw         99

3.5. Podsumowanie   103

Rozdział 4. Metodyka badań empirycznych 105

4.1. Przesłanki prowadzonych badań i założenia badawcze     107

4.2. Operacjonalizacja pojęć   109

4.3. Uzasadnienie wyboru wielokrotnego studium przypadku jako metody badań        114

4.4. Etapy badania oraz wykorzystywane metody i narzędzia badawcze          116

4.4.1. Studia literaturowe i analiza bibliometryczna (etap 1)            117

4.4.2. Badania eksploracyjne (etap 2)       118

4.4.3. Badanie relacji region–miasto (etap 3) 127

4.5. Podsumowanie   133

Rozdział 5. Organizacja terytorialna i jej relacje z interesariuszami instytucjonalnymi w kontekście prowadzenia polityki rozwoju – wyniki badań empirycznych           135

5.1. Ocena otwartości organizacji terytorialnej i jej interesariuszy instytucjonalnych w opinii menedżerów          136

5.1.1. Otwartość organizacji terytorialnej (urzędu marszałkowskiego) i jej interesariuszy instytucjonalnych w ocenie badanych menedżerów        137

5.1.2. Identyfikacja partnerów do współpracy dla organizacji terytorialnej na szczeblu regionu        143

5.1.3. Badanie otwartości organizacji terytorialnej metodą „tajemniczy klient” (mystery client) 145

5.2. Czynniki wpływające na współpracę zewnętrzną organizacji terytorialnej    148

5.2.1. Czynniki skłaniające do współpracy i utrudniające współpracę         149

5.2.2. Czynniki charakteryzujące współpracę organizacji terytorialnej z podmiotami publicznymi     153

5.2.3. Czynniki charakteryzujące współpracę organizacji terytorialnej z partnerami niepublicznymi   162

5.2.4. Pożądane cechy publicznego i niepublicznego partnera do współpracy       165

5.3. Specyfika relacji organizacji terytorialnej na szczeblu regionu z lokalnymi JST      168

5.3.1. Obszary merytoryczne we współdziałaniu samorządu województwa z lokalnymi JST       168

5.3.2. Ocena zaangażowania kierownictwa organizacji terytorialnej we współdziałanie z lokalnymi JST oraz ocena typowych propozycji usprawnień tego procesu 170

5.3.3. Współpraca zarządu województwa z podmiotami instytucjonalnymi w ocenie interesariuszy instytucjonalnych            172

5.3.4. Postawy menedżerów publicznych wobec propozycji usprawniania procesu współdziałania region–lokalne JST 177

5.4. Podsumowanie i interpretacja wyników badań 179

Rozdział 6. Współdziałanie regionu i miasta w marketingowych procesach pozyskiwania mobilnych czynników wzrostu – wyniki badań empirycznych 185

6.1. Rola miast i regionów w dysponowaniu zasobami  186

6.2. Klasyfikacja regionów ze względu na udział stolicy w zasobach regionu ogółem    188

6.3. Oceny potencjału stolicy w regionie z perspektywy atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i akademickiej           191

6.3.1. Rola stolicy w regionie na rynku inwestycyjnym         191

6.3.2. Rola stolicy w regionie na rynku turystycznym           194

6.3.3. Rola stolicy w regionie na rynku akademickim           197

6.3.4. Zasoby stolicy w regionie w ujęciu syntetycznym      199

6.4. Ocena współdziałania pomiędzy regionem a miastem w zakresie realizacji procesów marketingowych        205

6.4.1. Kryteria oceny i ich wagi       206

6.4.2. Ocena subiektywna współdziałania dokonana przez menedżerów relacji         206

6.4.3. Miary obiektywne współdziałania      209

6.5. Zestawienie wyników badań i ich interpretacja        214

Zakończenie         219

Bibliografia           225

Summary  235

Załączniki 241

Spis tabel, rysunków i załączników            265

 

Od Redakcji         271

BESTSELLERY