Facebook - konwersja
Pobierz fragment

MERITUM HR - ebook

Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
Rok wydania:
2013
Pobierz fragment
Produkt niedostępny

MERITUM HR - ebook

Meritum HR to profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W sposób przystępny przedstawia zagadnienia związane z podstawowymi czynnościami funkcji personalnej, a także rozbudowane aspekty zarządzania pracą.

Celem publikacji jest ułatwienie osobom zajmującym się w swojej pracy zawodowej zarządzaniem zasobami ludzkimi, korzystania i stosowania użytecznej wiedzy z obszaru HR.

Zawiera:

 • kompleksowe omówienie tematyki HR w jednej publikacji bez konieczności sięgania do innych rozproszonych źródeł i informacji na ten temat,
 • warsztat narzędziowy, czyli zestaw wzorów dokumentów (regulaminów, procedur), a także formularze ułatwiające i porządkujące wybrane przedsięwzięcia HR, przykłady: procedury postępowania, arkusze, itp.
  • układ treści umożliwiający łatwe odszukanie informacji poprzez podział na zwięzłe fragmenty,
  • wyraźne wyodrębnienie przykładów,
  • zamieszczone do praktycznego wykorzystania wzory dokumentów, procedur, regulaminów itp.
  • szczegółowy indeks rzeczowy, przyjazna szata graficzna.
   • szczegółowa matryca systemu opisu stanowisk pracy,
   • uniwersalny formularz planowania zatrudnienia i wynagrodzeń w organizacji,
   • uzupełniony zestaw pytań przykładowych w procesie rekrutacji,
   • formularz referencji pracownika,
   • poszerzone przykłady wartościowania stanowisk pracy,
   • testy psychologiczne - jako wsparcie procesu rekrutacji,
   • zarządzanie talentami - ze szczegółowym omówieniem struktury procesu,
   • powiązanie zarządzania zasobami ludzkimi z zarządzaniem jakością w organizacji,
   • ocena pracowników w systemie MBO (Management by Objectives).
   Dodatkowe materiały, w tym niezwykle przydatne w codziennej pracy procedury HR, dostępne na stronie internetowej stworzonej specjalnie dla Czytelników Meritum HR.

   Autorzy:
   Albert Binda - rozdział XII.3-8;
   Hanna Fiszer - rozdziały: X.5.E, XI.3.A, XIII.9, XIV.6.B;
   Zbigniew Kozak - rozdział VII.5.D;
   Monika Leśnikowska-Marciniak - rozdziały: IV.9-10, V.5.I, IX.6.F;
   Jarosław Marciniak - rozdziały: I- III, IV.1-8, 11, V.1-5, VI, VII.1-5.C, 6-7, VIII, IX.1-4, 6.A-E, 7, X.1-5.D, 6, XI.1-2, 3.B-7, XIII.1-8, XIV.1-6.A, 7-10, XV,
   Wprowadzenie;
   Iwona Szakiewicz - rozdział IX.5

Drugie wydanie zostało uzupełnione i rozszerzone o takie zagadnienia, jak m.in.: Autorami są specjaliści-praktycy z zakresu HR: doradcy personalni, trenerzy, psychologowie, szkoleniowcy i twórcy programów szkoleniowych.

Czytelnik ma możliwość korzystania ze zgromadzonych w publikacji materiałów w sposób przystępny i szybki dzięki zastosowanym zabiegom edytorskim, takim jak:

Spis treści

Wprowadzenie 9
Wykaz skrótów 11
Rozdział I. Funkcja personalna w organizacji 13
1. Charakter i istota funkcji personalnej 15
2. Podział kompetencji w firmach w odniesieniu do zarządzania ludźmi - przykłady rozwiązań (dział personalny, zarząd, menedżerowie) 33
3. Strategia personalna organizacji 36
4. Przykłady strategii personalnych 53
Rozdział II. Administracja i obsługa kadrowa 65
1. Administracja i obsługa jako punkt wyjścia dla HR 67
2. Omówienie najważniejszych kwestii związanych z administracją kadrową - podstawy prawne 68
3. Standardy obsługi kadrowej 71
4. Standardy pracy kadrowej/standardy stanowisk 74
5. Regulaminy jako podstawa polityki kadrowej organizacji 92
6. Przykłady regulacji podstawowych w praktyce kadrowej 98
7. Ocena działalności działu kadr - obsługa kadrowa, administracja, regulaminy i relacje z podmiotami zewnętrznymi (PIP, sądy pracy) 124
8. Administracja i obsługa kadrowa a potrzeby i rola kierowników w tym obszarze 129
Rozdział III. Analiza i planowanie zatrudnienia 131
1. Analiza i planowanie zatrudnienia w systemie HR współczesnej organizacji 133
2. Czynniki wpływające na plan zatrudnienia 134
3. Analiza stanu zatrudnienia - dlaczego jest niezbędna 137
4. Opisy stanowisk jako podstawowe narzędzie w pracy kadrowej 144
5. Plan zatrudnienia - narzędzie "kadrowe" i narzędzie "kierownicze" 162
6. Procedura planowania zatrudnienia 167
7. Wdrożenie planu zatrudnienia 169
Rozdział IV. Pozyskiwanie pracowników - rekrutacja 203
1. Pozyskiwanie/dobór pracowników w systemie HR współczesnej organizacji 205
2. Co umożliwia sprawne pozyskiwanie i dobór pracowników 206
3. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna - porównanie 211
4. Wpływ przepisów prawnych na proces rekrutacji 214
5. Procedura rekrutacyjna 237
6. Konkurs na stanowisko - zastosowanie w rekrutacji 249
7. Rozmowy kwalifikacyjne w praktyce rekrutacji 258
8. Przykładowy zestaw pytań do rozmów kwalifikacyjnych wraz z komentarzem 267
9. Pozostałe metody stosowane w rekrutacji pracowników 313
10. Zasady ostatecznego wyboru kandydata 324
11. Przykład wypełnionego dokumentu - raportu podsumowującego obszar HR rekrutacja - w danym roku 327
Rozdział V. Adaptacja i integracja 337
1. Adaptacja i integracja pracowników w systemie HR współczesnej organizacji 339
2. Kontekst zespołowy procesu adaptacji zawodowej i podmioty realizujące proces adaptacji 341
3. Adaptacja i integracja pracowników a "budowanie" lojalności 344
4. Procedura adaptacyjna 347
5. Zakończenie procesu adaptacji zawodowej w firmie 364
Rozdział VI. Motywacja płacowa i pozapłacowa - wprowadzenie 383
1. Motywacja płacowa i pozapłacowa w systemie HR współczesnej organizacji 385
2. Wynagradzanie pracowników - podstawy prawne 393
3. Podstawowe pojęcia związane z systemem wynagrodzeń 398
4. Tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń 401
5. Wewnętrzna analiza wynagrodzeń - punkt wyjścia do poprawy systemu motywacji 407
6. Stosowane motywatory w praktyce polskich przedsiębiorstw 420
Rozdział VII. Wynagrodzenie stałe i wartościowanie stanowisk pracy 443
1. Charakterystyka wynagrodzenia podstawowego - płacy zasadniczej 445
2. Zmiana wynagrodzeń - zasady 450
3. Taryfikatory w zarządzaniu płacą zasadniczą 456
4. Wartościowanie stanowisk 460
5. Wybrane metodologie wartościowania 467
6. Przykład zastosowania Metody Profilowej Wartościowania Stanowisk Pracy 492
Rozdział VIII. Systemy premiowania 507
1. Premiowanie - czym jest premia 509
2. Prowizje i nagrody w systemie premiowania pracowników 513
3. Tworzenie i wdrażanie systemu premiowania 520
4. Kafeteryjne systemy wynagrodzeń 525
5. Przykłady systemów premiowania 529
Rozdział IX. Szkolenia i rozwój zawodowy 565
1. Szkolenia i rozwój pracowników w systemie HR współczesnej organizacji 567
2. Aspekty prawne związane z nowymi przepisami dotyczącymi szkoleń 572
3. Planowanie szkoleń 587
4. Rozwój zawodowy pracowników 606
5. Mentoring i coaching jako narzędzia w procesie rozwoju pracowników 609
6. Mobilność pracowników jako alternatywa dla awansów 620
7. Przykłady dokumentów z obszaru szkoleń i rozwoju 630
Rozdział X. Ocena pracowników 649
1. Oceny w systemie HR współczesnej organizacji 651
2. Procedura/regulamin ocen okresowych 658
3. Kryteria oceniania 667
4. Konsekwencje ocen 667
5. Rozmowy oceniające 670
6. Przykład kompleksowego systemu ocen 681
Rozdział XI. Racjonalizacja zatrudnienia 713
1. Działania optymalizacyjne w systemie HR współczesnej organizacji 715
2. Podmioty zaangażowane w proces zmian 719
3. Relacje kierownik - pracownicy w procesie restrukturyzacji 724
4. Rola i zadania działu personalnego w przygotowywaniu organizacji na zmiany 725
5. Analizy - punkt wyjścia 731
6. Zestawienie obecnej struktury zatrudnienia z potrzebami - analiza przerostów zatrudnienia, niedoborów w zatrudnieniu oraz luki kompetencyjnej 735
7. Określenie koniecznych zmian ilościowych oraz jakościowych w zatrudnieniu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych 738
8. Narzędzia ułatwiające optymalizację zatrudnienia - przykłady formularzy do analiz i ocen 742
Rozdział XII. Redukcja zatrudnienia 757
1. Zakończenie współpracy z pracownikiem w systemie HR współczesnej organizacji 759
2. Komunikacja - najważniejszy element procesu zwolnień 761
3. Rozmowy ze zwalnianymi pracownikami - wskazówki 765
4. Outplacement - program osłonowy dla zwalnianych pracowników 769
5. Korzyści z outplacementu 775
6. Organizacja i przebieg programu outplacementu 777
7. Usługi składające się na program outplacementu 782
8. Skuteczność pomocy indywidualnej w programach outplacementu 793
Rozdział XIII. Kontrola i audyt procesów HR 797
1. Kontrola i audyt w systemie HR współczesnej organizacji 799
2. Funkcja kontrolna działu personalnego 802
3. Przygotowanie systemu controllingu personalnego w firmie 805
4. Miary i wskaźniki w systemie controllingu HR 814
5. Wdrożenie systemu controllingu w organizacji 822
6. Pojęcie audytu funkcji personalnej w organizacji 825
7. Cele audytu funkcji personalnej 828
8. Korzyści z audytu funkcji personalnej 839
9. Zarządzanie zasobami ludzkimi a System Zarządzania Jakością w organizacji 854
Rozdział XIV. Budowa wizerunku pracodawcy i marketing personalny 863
1. Marketing wewnętrzny i zewnętrzny w systemie HR współczesnej organizacji 865
2. Podstawowe pojęcia związane z wizerunkiem pracodawcy 868
3. Budowa przewag wizerunkowych w wybranych obszarach HR 872
4. Rekrutacja i oddziaływanie na ogólny rynek pracy 875
5. Współpraca z uczelniami i szkołami 877
6. Budowa specyficznych przewag w wizerunku pracodawcy 878
7. Współpraca HR z PR w obszarze wizerunkowym 889
8. Charakter zaangażowania HR w budowanie wizerunku 893
9. Rekomendacje dla współpracy HR z różnymi grupami podmiotów w organizacji 894
10. Współpraca i zasady komunikacji HR - ze związkami zawodowymi 898
Rozdział XV. Trendy HR 903
1. Wymagania wobec działów personalnych - tendencje 905
2. HR - dla menedżerów i "z menedżerami" 906
3. HR - właściciel procedur 909
4. HR a porządek prawny organizacji i kwestia zapewnienia zgodności 912
5. Różnorodność kontra specjalizacja 913
6. Przyszłość HR w naszych realiach 914
Indeks rzeczowy 919

Kategoria: Poradniki
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-264-6009-8
Rozmiar pliku: 6,6 MB

BESTSELLERY

Kategorie: