Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Microtoponymy and Macrotoponymy. Preliminary Problems - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Microtoponymy and Macrotoponymy. Preliminary Problems - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-724-3
Język:
Polski
Rok wydania:
2014
Rozmiar pliku:
16 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
25,20
Cena w punktach Virtualo:
2520 pkt.

Pełny opis

Oddawana do rąk Czytelników publikacja jest pierwszą z trzech monografii w projekcie wydawniczym Nomina loci pod auspicjami Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Niniejszy tom wpisuje się w krąg zainteresowań toponomastyki, jednocześnie uwzględniając najnowsze osiągnięcia onomastyki w zakresie studiów nad nazwami terenowymi i miejscowymi. Obejmuje istotne dla badań mikro- i makrotoponimii zagadnienia, z uzasadnionymi odniesieniami do antroponomastyki, chrematonomastyki, onomastyki literackiej i teorii nazw własnych.

Wagę poruszanych kwestii podkreśla autorski udział badaczy z licznych ośrodków polskich i zagranicznych, co wyraża się wielojęzycznością rozdziałów, począwszy od języka polskiego, poprzez czeski, słowacki, bułgarski, rosyjski, białoruski, angielski i włoski.

Prezentowana tematyka jak dotąd rzadko gościła w ujęciu monograficznym, zwłaszcza zestawienie mikrotoponimii z makrotoponimią w kontekście funkcjonowania tych dwóch zakresów nazewniczych wobec innych kategorii onimicznych, komunikacji, uzusu i różnych typów dyskursu. Wyrażamy nadzieję, że Czytelnik znajdzie tu inspiracje do własnych badań i poszukiwań.

Spis treści

OD REDAKTORÓW (Artur Gałkowski, Renata Gliwa) | 9
Artur Gałkowski, Renata Gliwa – Preliminaria do badań nad mikro- i makrotoponimią | 11
Rudolf Šrámek – Aspekty „mikro” a „makro” jako interpretační a klasifikační problém v onomastyce | 17
Robert Mrózek – Zadania współczesnej toponomastyki w świetle wewnętrznych zróżnicowań i perspektyw badawczych | 25
Jaromír Krško – Komunikačný register a proprium | 35
Milan Harvalík – Možnosti a perspektivy výzkumu slovanské anoikonymie | 41
Piotr Stalmaszczyk – Place names in Scottish Gaelic literature: The case of Sorley MacLean’s poetry | 51
Renata Gliwa – Mikrotoponimy i makrotoponimy w pamiętniku Stanisława Pigonia Z Kom- borni w świat | 57
Paolo Poccetti – Microtoponimi e macrotoponimi nell’antichità | 67
Joan Tort-Donada – ‘Microtoponymy’ as a key for geographical description. A case study in Catalonia, Spain | 89
Ewa Wolnicz-Pawłowska – Makrotoponimy we współczesnym świecie | 105
Наталия Васильева – Традиционное и новое в русской топонимической терминологии | 117
Инна Королева – Региональная гидронимия и проблемы ее изучения | 127
Jan Sosnowski – Uwagi o dawnej mikrotoponimii rosyjskiej | 137
Pavol Odaloš – Výskumné smery slovenskej a českej toponomastiky | 145
Iveta Valentová – Zo zásad koncepcie spracovania lexiky slovenských terénnych názvov | 155
Лиляна Димитрова-Тодорова – Лексикално-семантични категории теренни имена в България | 167
Ludwig Selimski – Z badań nad starymi ojkonimami w Bułgarii | 177
Elżbieta Umińska-Tytoń – Trwałość i ulotność nazw terenowych | 187
Maria Biolik – Uwagi o zbieraniu i budowie nazw terenowych | 195
Krzysztof Kosecki – Metafory i metonimie w oronimach tatrzańskich | 207
Bogdan Walczak – Makro- i mikrotoponimy: zmiana statusu w nazewnictwie miejskim (na przykładzie nazw nowych dzielnic Poznania) | 219
Renata Przybylska – Nowe tendencje w nazewnictwie osiedli mieszkaniowych w Polsce | 227
Zofia Zierhofferowa, Karol Zierhoffer – Wielka Rewolucja Francuska oraz Rewolucja Październikowa a toponimy. Polityka a toponimia | 235
Irena Kałużyńska – Mikrotoponimia chińska. Chińskie nazwy miejsc widokowych | 245
Adam Siwiec – Główne procesy w nominacji za pomocą nazw własnych (w kontekście związków między toponimami i chrematonimami) | 253
Artur Gałkowski – Aspekt lokalizujący chrematonimów w świetle mikro- i makrotoponimii | 267
Kinga Zawodzińska-Bukowiec – Nazwy części wsi, przysiółków, osad i rumunków – nazwy terenowe czy miejscowe? (na podstawie toponimów ziemi dobrzyńskiej) | 279
Вадзім Шклярык – Роля мікратапаніміі ў выяўленні семантыкі мясцовых апелятываў (на ўсходнепалескім матэрыяле) | 289
Ján Bauko – Expresívnosť orohodoným | 297
Patrycja Pałka – Toponimy w słownikach ogólnych języka polskiego | 305
POSŁOWIE | 321
Aleksandra Cieślikowa – Osiągnięcia onomastyczne jubilatów | 321
Ewa Jakus-Borkowa – Ernst Eichler – człowiek i onomasta ponad granicami | 331
Renata Gliwa, Irena Jaros – Sławomir Gala – dialektolog, onomasta, dydaktyk, organizator nauki | 337
Autorzy | 343

BESTSELLERY