Modele życia rodzinnego. Studium demograficzno-społeczne na przykładzie łódzkiej młodzieży akademickiej - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Modele życia rodzinnego. Studium demograficzno-społeczne na przykładzie łódzkiej młodzieży akademickiej - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-524-9
Język:
Polski
Rok wydania:
2014
Rozmiar pliku:
4,7 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
23,30
Cena w punktach Virtualo:
2330 pkt.

Pełny opis

W części teoretycznej pracy przedstawiono: modele rodziny (pojęcie rodziny, typy rodzin, funkcje rodziny) na przestrzeni wieków, z uwzględnieniem zachodzących przemian historycznych (poglądy na życie rodzinne wśród „pierwszych ludzi”; rodzina w epoce preindustrialnej w Europie i na ziemiach polskich; rodzina w epoce industrialnej na ziemiach polskich w okresie zaborów na tle przemian życia rodzinnego w Europie w XIX i na początku XX w.) oraz alternatywne formy życia rodzinnego (monoparentalność, egalitarne małżeństwo monogamiczne, czyli małżeństwo partnerskie, niezamężna kohabitacja). Część oparta na badaniach własnych zawiera ujęcie modeli życia rodzinnego młodzieży akademickiej, określa główne determinanty preferowanego modelu, charakteryzuje respondentów w kontekście deklarowanego modelu życia, wielowymiarowej analizie poddaje uwarunkowania preferowanego modelu życia (w świetle wyników badania ankietowego) i preferowane modele życia rodzinnego.

Na tle polskiej literatury przedmiotu, w której liczne publikacje prezentują wyniki badań ankietowych poświęconych tematyce małżeńsko-rodzinnej (z młodzieżą szkolną lub akademicką jako grupą badawczą) omawiana praca jest wyjątkowa. Stanowi analizę wpływu czynników społeczno-ekonomicznych na preferencje respondentów, w tym szczególnie tzw. młodych dorosłych, związane z modelem związku i życia rodzinnego. Rzecz ogranicza się zazwyczaj do wyboru między małżeństwem a związkiem nieformalnym. Na podstawie badań można twierdzić, że rośnie grupa młodych osób deklarujących docelowo chęć życia w małżeństwie, poprzedzonym związkiem nieformalnym lub też - choć w mniejszym stopniu - chęć życia w pojedynkę. Autor żywi nadzieję, że wnioski z badania przeprowadzonego na losowej próbie 1000 studentów uczelni łódzkich wzbogacą wiedzę o preferencjach młodzieży akademickiej, dotyczących modelu życia małżeńsko-rodzinnego.

Spis treści

Podziękowania 9

Wstęp 11

Rozdział I. Modele rodziny – aspekt teoretyczny 13

1. Pojęcie rodziny  15

2. Typy rodzin  23

3. Funkcje rodziny  27

Rozdział II. Modele rodziny – przemiany historyczne w zarysie 33

1. Poglądy o formach życia rodzinnego wśród „pierwszych ludzi” 35

2. Rodzina w epoce preindustrialnej w Europie i na ziemiach polskich 42

2.1. Rodzina w epoce preindustrialnej – okres średniowiecza  43

2.2. Rodzina w epoce preindustrialnej – czasy nowożytne  49

2.3. Rodzina w epoce preindustrialnej – wiek XVIII  53

3. Rodzina w epoce industrialnej na ziemiach polskich w okresie zaborów, na tle przemian życia rodzinnego w Europie w XIX i na początku XX wieku 57

Rozdział III. Alternatywne formy życia 67

1. Wprowadzenie 69

2. Monoparentalność  73

3. Egalitarne małżeństwo monogamiczne (małżeństwo partnerskie)  76

4. Niezamężna kohabitacja  80

Rozdział IV. Modele życia rodzinnego młodzieży akademickiej – wyniki badań własnych  87

1. Metodologia badania 89

1.1. Cel badania ankietowego oraz sposób doboru jednostek do próby  89

1.2. Charakterystyka badanej próby  91

2. Prezentacja wyników badania 94

2.1. Charakterystyka studentów ze względu na wybrane aspekty życia małżeńsko- rodzinnego 95

2.2. Główne determinanty preferowanego modelu życia 114

2.3. Charakterystyka respondentów w kontekście deklarowanego modelu życia  125

3. Wielowymiarowa analiza uwarunkowań preferowanego modelu życia w świetle wyników badania ankietowego 145

3.1. Wprowadzenie 145

3.2. Analiza wielowymiarowa dotycząca preferowanego modelu życia rodzinnego  145

4. Dyskusja 162

4.1. Małżeńskość 162

4.2. Dzietność 168

4.3. Zagadnienia etyczno-moralne 171

4.4. Podział obowiązków 176

Podsumowanie 181

Streszczenie 185

Literatura 187

Indeks nazwisk 197

Spis rysunków 201

Spis tabel 203

Załącznik 1. Kwestionariusz ankietowy 209

 

Załącznik 2. Tablice wyników testu niezależności chi-kwadrat i inne zestawienia 227

BESTSELLERY