Modelowanie ewaluacji projektów europejskich - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Modelowanie ewaluacji projektów europejskich - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7488-047-3
Język:
Polski
Rok wydania:
2013
Rozmiar pliku:
4,8 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
79,00
Cena w punktach Virtualo:
7900 pkt.

Pełny opis

Rosnące znaczenie ewaluacji w naukach o zarządzaniu wynika z dorobku teoretycznego i praktycznego w obszarach m.in. zarządzania jakością oraz doskonalenia organizacji, jak i zwiększającego się zainteresowania dziedziną zarządzania projektami europejskimi (z dofinansowaniem UE). Sprawna realizacja badań ewaluacyjnych służy doskonaleniu systemu wykorzystania funduszy europejskich finansowanych przez ogół obywateli UE. Wyniki tych badań winny stanowić wiarygodne i obiektywne uzasadnienie dla podejmowanych decyzji o alokacji coraz trudniej dostępnych zasobów. Dodatkowo, system ewaluacji wymaga systematycznego dostosowywania do ciągłych zmian następujących w otoczenia projektów i organizacji, wewnątrz przedsięwzięć i organizacji oraz modyfikacji przepisów i uregulowań prawnych. W tej publikacji starano się więc odpowiedzieć m.in. na następujące pytania. 1. Czy istnieje potrzeba i możliwość zbudowania oraz implementacji modelu systemu bazującego na wiedzy, pozwalającego na generowanie reguł decyzyjnych przy wykorzystaniu projektów europejskich wpisanych do zbioru uczącego oraz przeprowadzenie procesu pozytywnej weryfikacji ewaluacji nowych projektów? 2. Czy model systemu bazującego na wiedzy empirycznej, stanowiącej uogólnienie doświadczeń ekspertów klasyfikujących projekty europejskie, umożliwia zarządzanie taką wiedzą i wykorzystywanie jej w procesie ewaluacji projektów? 3. Czy iteracyjne modyfikowanie zbioru projektów uczących oraz regułowej bazy wiedzy może przyczynić się do poprawy jakości modelu wyrażającej się wzrostem trafności klasyfikowania projektów europejskich? 4. Czy istnieje potrzeba i możliwość dokonywania ewaluacji przy wykorzystaniu komputerowej reprezentacji wiedzy eksperckiej z uzasadnieniem dla podjętych decyzji dotyczących przyporządkowania projektów europejskich do określonych klas decyzyjnych w postaci wygenerowanych reguł decyzyjnych? Wybór tematu publikacji podyktowany jest zapotrzebowaniem zarówno ekspertów oceniających wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów, jak również potencjalnych beneficjentów ubiegających się o środki z funduszy UE. Istotne jest dostarczenie polskiej administracji rządowej i samorządowej wsparcia metodologicznego, niezbędnego także w szkoleniu kadr zarządzających funduszami strukturalnymi oraz innymi wyspecjalizowanymi funduszami UE. Jeśli ta publikacja przyczyni się do budowy systemów pozwalających bardziej obiektywnie ocenić projekty na każdym etapie ich przedkładania i realizacji – spełni ona swój cel.

Spis treści

Wstęp

rozdział 1 ewaluacja projektów europejskich

1.1. Zagadnienia terminologiczne

1.2. Specyfika projektów z dofinansowaniem ue

1.3. Ewaluacja w procesie zarządzania projektami

1.3.1. Zarządzanie projektami

1.3.2. Ewaluacja projektów

1.3.3. Wskaźniki i kryteria oceny

1.4. Metody ewaluacji projektów europejskich

1.4.1. Klasyczny system metod oceny projektów europejskich

1.4.2. Ważniejsze metody ewaluacji efektywności projektów

1.4.3. Analiza wielokryterialna

1.5. Wnioski z przeglądu stanu wiedzy

rozdział 2.  Podejście systemowe w procesie oceny projektów europejskich

2.1. Przesłanki wykorzystania podejścia systemowego

2.2. Istota podejścia systemowego

2.2.1. Wątki integracyjne w badaniach systemowych

2.2.2. Projekt jako system

2.3. Instrumenty wspomagające decyzje i systemy wiedzy

2.3.1. Szkoła systemowa na tle innych koncepcji w zarządzaniu

2.3.2. Zarządzanie informacją i wiedzą

2.3.3. Systemy zarządzania wiedzą projektową i ewaluacyjną

2.4. Systemy uczące się

2.4.1. Inteligencja obliczeniowa

2.4.2. Pozyskiwanie wiedzy w wyniku uczenia się systemu

2.4.3. Systemy z regułowymi bazami wiedzy

2.4.4. Zbiory przybliżone w doskonaleniu wielokryterialnych  systemów wiedzy

2.5. Wnioski z przeglądu systemowych uwarunkowań procesu oceny projektów

rozdział 3.  Modelowanie doskonalenia ewaluacji

3.1. Wstępna charakterystyka procesu modelowania

3.2. Zintegrowane podejście metodyczne

3.3. Koncepcja modelu doskonalenia ewaluacji

3.3.1. System ocen

3.3.2. Elementy systemu oceny

3.3.3. Procesy informacyjno-decyzyjne

3.4. Sformalizowana postać modelu iteracyjnego

3.4.1. Proces konstruowania sformalizowanego modelu

3.4.2. Gromadzenie informacji i wiedzy w tablicy decyzyjnej

3.4.3. Wykorzystanie regułowej reprezentacji wiedzy

3.5. Wnioski z procesu budowania modelu

rozdział 4.  Weryfikacja iteracyjnego modelu doskonalenia ewaluacji

4.1. Charakterystyka danych zastosowanych  w procesie weryfikacji

4.2. Założenia implementacyjne modelu

4.3. Gromadzenia wiedzy ewaluacyjnej  w tablicy decyzyjnej

4.4. Organizowanie procesu uczenia systemu i budowy mierników ewaluacj

4.5. Zastosowanie mierników do podejmowania decyzji klasyfikacyjnych

4.6. Analiza wyników i ocena jakości modelowania

4.7. Wnioski z przeprowadzonych badań empirycznych

podsumowanie

aneks 1. Formalny język modelowania

a.1.1. Klasyczna teoria zbiorów przybliżonych

a.1.2. Relacja dominacji

a.1.3. Tablica decyzyjna i skumulowane  klasy decyzyjne

a.1.4. Proces budowania i doskonalenia  systemu wiedzy

aneks 2.  Projekty wykorzystane w procesie uczenia systemu

aneks 3.  Reguły występujące w bazie wiedzy

aneks 4. Projekty testowe

aneks 5.  Ważniejsze wyniki procesu klasyfikacji  projektów testowych

aneks 6.  Narzędzia informatyczne wykorzystane  w procesie weryfikacji modelu

bibliografia

spis rysunków, tabel

 

 

BESTSELLERY