Należyta staranność w prawie międzynarodowym - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Należyta staranność w prawie międzynarodowym - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-910-0
Język:
Polski
Rok wydania:
2013
Rozmiar pliku:
2,7 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
28,80
Cena w punktach Virtualo:
2880 pkt.

Pełny opis

Monografia stanowi pierwsze w doktrynie prawa międzynarodowego opracowanie zagadnienia należytej staranności, leżącego u podstaw odpowiedzialności międzynarodowej państw za zaniechanie ich organów. Celem dokonanej analizy jest wykazanie, iż należyta staranność zdefiniowana została w dorobku prawa międzynarodowego dostatecznie precyzyjnie, zaś jej rola jest na tyle znacząca, aby uznać ją za jedną z zasad prawa międzynarodowego.

 

Z recenzji: „Monografia stanowi istotny i wielce znaczący wkład w rozwój prawa międzynarodowego. Po raz pierwszy poddane zostało analizie międzynarodowo-prawnej zagadnienie należytej staranności, kluczowe dla praktyki przypisywania odpowiedzialności państwom za zaniechania ich organów. W dobie walki z międzynarodowym terroryzmem oraz katastrof ekologicznych, wywołanych stosowaniem nowych technologii, to właśnie odpowiedzialność państw za zaniechania, raczej niż za działania ich organów ma dominujące znaczenie praktyczne”.

dr hab. Piotr Daranowski, prof. UŁ

Spis treści

Wykaz skrótów  9

Wstęp  11

Kwestie terminologiczne  17

Wina a odpowiedzialność w prawie międzynarodowym  26

Należyta staranność w prawie krajowym  30

Rozdział 1. GENEZA ZASADY NALEŻYTEJ STARANNOŚCI  33

1.1. Państwo jako kolektyw - odpowiedzialność zbiorowa w czasach starożytnych i średniowieczu  33

1.2. Odpowiedzialność indywidualna władcy - grocjańska koncepcja winy w epoce absolutyzmu  38

1.3. Oświeceniowe koncepcje odpowiedzialności państw  42

1.4. Odpowiedzialność pośrednia (zastępcza) państwa według Oppenheima  48

1.5. Odpowiedzialność obiektywna według Anzilottiego  50

1.6. Spuścizna Anzilottiego w pracach Ago  52

Rozdział 2. NALEŻYTA STARANNOŚĆ W ORZECZNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM  57

2.1. Sprawa statku Caroline (1837)  57

2.2. Należyta staranność a odmowa wymiaru sprawiedliwości  59

2.3. Sprawa statku Alabama (1872)  69

2.4. Sprawa De Brissot i innych (1885)  71

2.5. Sprawa Lovetta i innych (1892)  73

2.6. Sprawa Davis (1903)  74

2.7. Sprawa Tellini (1923)  75

2.8. Sprawa Noyes (1933)  77

2.9. Sprawa Denham (1933)  78

2.10. Sprawa Adams (1933)  79

2.11. Sprawa Terytorium Saary (1933)  80

2.12. Sprawa huty w Trail (1941)  80

2.13. Sprawa cieśniny Korfu (1949)  84

2.14. Sprawa zatrucia Renu przez firmę Sandoz (1986) 85

2.15. Sprawa zakładników amerykańskich w Teheranie (1980)  88

2.16. Sprawa oddziałów contras w Nikaragui (1986)  92

2.17. Sprawa Tadiča (1999)  94

2.18. Sprawa ludobójstwa w Srebrenicy (2007)  96

2.19. Kwestia legalności użycia broni nuklearnej (1996)  98

2.20. Sprawa zapory Gabcikovo-Nagymaros na Dunaju (1997)  100

2.21. Sprawa młynów rzecznych (Argentyna p. Urugwajowi, 2010)  103

2.22. Podsumowanie  105

Rozdział 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA (STATE RESPONSIBILITY) ZA BRAK NALEŻYTEJ STARANNOŚCI  107

3.1. Uwagi wstępne  107

3.2. Prace Ligi Narodów nad zasadami odpowiedzialności państw  108

3.3. Prace Komisji Prawa Międzynarodowego nad zasadami odpowiedzialności państw  116

3.4. Należyta staranność w pracach KPM  127

3.5. Zasady odpowiedzialności międzynarodowej państw  141

3.6. Przypisanie państwu czynu międzynarodowo bezprawnego  144

3.7. Odpowiedzialność państwa za działania jego organów  146

3.8. Odpowiedzialność państwa za podmioty wykonujące elementy władzy państwowej  147

3.9. Odpowiedzialność państwa za osoby prywatne działające pod kierownictwem lub kontrolą państwa  148

3.10. Problem tzw. odpowiedzialności pośredniej (zastępczej) państwa za działania osób prywatnych  150

3.11. Okoliczności wyłączające bezprawność  155

Rozdział 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA (INTERNATIONAL LIABILITY) ZA BRAK NALEŻYTEJ STARANNOŚCI  157

4.1. Należyta staranność a zasada dobrosąsiedztwa - uwagi wstępne  157

4.2. Geneza powstania i historia rozwoju obszaru badań nad odpowiedzialnością międzynarodową  159

4.3. Zasady odpowiedzialności międzynarodowej za szkodliwe konsekwencje czynów niezakazanych prawem międzynarodowym  161

4.4. Teorie odpowiedzialności międzynarodowej za czyny niezakazane prawem międzynarodowym  167

4.5. Aplikacja reguł odpowiedzialności międzynarodowej  169

4.6. Należyta staranność a ryzyko i szkoda w reżimie odpowiedzialności międzynarodowej  172

4.7. Pojęcie szkody transgranicznej  198

4.8. Krytyka metodologii KPM  202

Rozdział 5. NALEŻYTA STARANNOŚĆ W REŻIMACH TRAKTATOWYCH  215

5.1. Uwagi wstępne  215

5.2. Należyta staranność w międzynarodowym prawie środowiska  218

5.3. Odpowiedzialność państwa w międzynarodowym prawie środowiska  221

5.4. Prawo morza  231

5.5. Prawo międzynarodowych cieków wodnych  235

5.6. Ochrona cudzoziemców  238

5.7. Należyta staranność w prawie dyplomatycznym  243

5.8. Ochrona cudzoziemców a obowiązki państwa wysyłającego  248

5.9. Bezpieczeństwo międzynarodowe a należyta staranność  249

5.10. Należyta staranność przy zapobieganiu przestępstwom o charakterze terrorystycznym  254

5.11. Cyberterroryzm i cyberbezpieczeństwo a zasada należytej staranności  259

Rozdział 6. ZASADA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM  271

6.1. Zasady ogólne prawa międzynarodowego  271

6.2. Zasada odpowiedzialności międzynarodowej  280

6.3. Zasada należytej staranności  283

6.4. Konsekwencje naruszenia zasady należytej staranności  292

Podsumowanie  299

Bibliografia  303

Akty prawa krajowego  303

Umowy międzynarodowe i inne źródła prawa międzynarodowego  303

Raporty Komisji Prawa Międzynarodowego i inne dokumenty miękkiego prawa międzynarodowego  305

Artykuły i monografie  307

Orzeczenia  317

 

Artykuły prasowe i inne źródła  318

BESTSELLERY