Facebook - konwersja
Pobierz fragment

Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych - ebook

Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Rok wydania:
2016
Pobierz fragment
16,95
Cena w punktach Virtualo:
1695 pkt.

Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych - ebook

Przekazywana do rąk Czytelnika książka to kolejny tom podejmujący tematykę nauczyciela wczesnej edukacji (seria „Wczesna Edukacja”) pod redakcją pracowników Katedry Pedagogiki Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Łódzkiego. W każdej kolejnej publikacji z tej serii autorzy zajmują się nowym ważnym problemem dotyczącym podmiotu badań - nauczyciela wczesnej edukacji. W prezentowanym tomie koncentrują się na postawach nauczycieli wobec zmian społecznych i kulturowych, a także na oczekiwaniach społecznych wobec nauczycieli. W zamierzeniu odbiorcą książki jest współczesny kreatywny nauczyciel, którego modelową sylwetkę można odczytać z poszczególnych tekstów: nauczyciel taki jest kreatorem dialogu międzykulturowego, potrafi również kreować własny wizerunek, kształtuje warunki do wolności, wyzwala twórczość uczniów, personalizuje edukację, dostosowuje ją do konkretnej rzeczywistości, traktuje nauczanie jako formę sztuki, która wymaga od niego mądrości.

 

W tej samej serii ukażą się: Nauczyciel wczesnej edukacji. Rozwijanie kompetencji zawodowych (red. Wiesława Leżańska, Dorota Radzikowska) oraz Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka (red. Elżbieta Płóciennik, Dorota Radzikowska).

Spis treści

Wprowadzenie    9

– Introduction     9

Grażyna Poraj, Podmiotowe determinanty funkcjonowania w zawodzie nauczyciela   17

– Personal Determinants of Functioning in the Teaching Profession      28

Anna Tyl, Status zawodowy nauczyciela    29

– Professional status of a teacher   37

Monika Wiśniewska-Kin, Nauczyciel wczesnej edukacji między rutyną a gotowością do zmian                39

Teacher early childhood education between the routine and the readiness to change               51

Elżbieta Płóciennik, Współczesne wyzwanie dla nauczycieli – rozwijanie mądrości na poziomie wczesnej edukacji            53

Today’s challenge for teachers to develop wisdom on the level of early childhood education               61

Beata Cieśleńska, Nauczyciel współcześnie kreatywny           63

– A modern creative teacher            69

Ewa Żmijewska, Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej kreatorem dialogu międzykulturowego  71

– Teacher early childhood education wizard intercultural dialogue       80

Aleksandra Feliniak, Społeczne oczekiwania wobec nauczyciela przedszkola – komunikat z badań       81

– Social expectations towards a kindergarten’s teacher – statement of research               89

Katarzyna Nadachewicz, Oczekiwania rodziców oraz uczniów klas III szkoły podstawowej w stosunku do nauczyciela    91

Expectations of parents and students in grades III school in relation to the teacher  98

Kamil Wnuk, „Wiedźma Ple-Ple” jako nauczyciel. Masz zamiar straszyć w edukacji artystycznej?          99

„Witch Ple-Ple” as a teacher. You’re going to scare you in art education?    107

Irena Szewczyk-Kowalewska, Michał Kowalewski, Edukacja teatralna w pracy nauczyciela – potrzeba i sens    109

The reflection on theater education – the need and the meaning        118

Marta Kwella, Nauczyciel w pedagogice planu daltońskiego 119

Teacher in Dalton plan 127

Agnieszka Głowala, Udział nauczyciela wczesnoszkolnego w tworzeniu uczniom warunków do wolności               129

– Participation of a primary teacher in creation of conditions to freedom for students    139

Małgorzata Sławińska, Dobry nauczyciel w rozumieniu studentów pedagogiki. Rekonstrukcja fenomenograficzna            141

A good teacher in the understanding of students of pedagogy. A phenomenographic reconstruction   150

Alicja Mironiuk-Netreba, Oblicza doskonalenia zawodowego nauczycieli edukacji przedszkolnej            151

Types of further qualification of the kindergarten teachers             159

Olga Zamecka-Zalas, Nauczyciel wczesnej edukacji w warunkach zmian społecznych i edukacyjnych. Start zawodowy – kreowanie własnego wizerunku przez nauczyciela 161

Teacher early childhood education in the conditions of social change and educational. Start a professional-creating your own image by the teacher              169

Michalina Kasprzak, Wychowawca świetlicowy, pedagog cienia?      171

Tutor in Common Room – pedagogue in the shadow?     180

 

Noty o autorach 181

Kategoria: Pedagogika
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-8088-169-3
Rozmiar pliku: 3,6 MB

BESTSELLERY

Kategorie: