Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-8088-188-4
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
8,2 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
29,95
Cena w punktach Virtualo:
2995 pkt.

Pełny opis

Jacek S. Matuszewski to osobowość zawsze pełna pasji twórczej, polemicznej, nauczycielskiej bądź pozaakademickiej, ujawniającej się w działaniach obywatelskich i wspólnotowych. Dorobek naukowy Jubilata to ponad sto różnorodnych publikacji, zapewnia Mu on znaczące oraz trwałe miejsce w historii polskiej nauki prawa, jak też w historii tout court. Dzięki bogactwu treści Jego prac, a także celnej formie wypowiedzi, starannie i jasno dobranym słowom, ciętym, ale i błyskotliwym sformułowaniom Jego wpływ na współczesną kulturę prawną, nie tylko naszego środowiska, jest niebagatelny. Nie wszystkie planowane prace udało Mu się do tej pory zakończyć. Możemy oczekiwać dalszych studiów nad testamentem Bolesława Krzywoustego idących w kierunku rewizji poglądów dotychczasowej historiografii nadających mu tak ważne znaczenie ustrojowe. W sferze zainteresowań J. S. Matuszewskiego znajdują się również badania nad dziejami polskiego podpisu, także problemu znaczącego nie tylko w sferze stosunków prawnych. Profesor prezentuje wyraźną skłonność naukową wynikającą z przekonania, że znacznie efektywniejsze są wyniki badań prowadzone przez więcej niż jedną osobę. Zapewnia to bowiem wielostronne, niemożliwe do uzyskania przez jedną osobę spojrzenie na opracowywane materiały, jak też pomaga uchronić przed pochopnymi wnioskami.

Spis treści

Jacek Matuszewski – znamienne pasje w uprawianiu historii prawa, W. Witkowski 9

Dzieje skarbowości polskiej i jej prawa w pracach dr. hab. Jacka Matuszewskiego, C. Kosikowski 27

Bibliografia prac naukowych prof. zw. dr. hab. Jacka Matuszewskiego, J. Machut-Kowalczyk 39

„Species pertinentes ad vectigal”, czyli co miał na myśli Aelius Marcianus, A. Pikulska-Radomska 51

Kilka uwag o swobodzie kształtowania stosunków prawnych w prawie starożytnego Bliskiego Wschodu, L. Fijałkowska 61

Z badań nad operacjami majątkowymi w średniowiecznym Krakowie, Z. Rymaszewski 69

„Kwestia końska” w polskim ustawodawstwie średniowiecznym, J. Szymczak 81

Rękopisy Statutu krakowsko-warckiego z 1421/1423 roku, W. Uruszczak   99

Urzędnicy Koniecpolskich – starostów sieradzkich 1455–1481, A. Szymczakowa 115

Postępowanie przed sądem panującego o zwrot zabranych przez niego dóbr ziemskich w Polsce od XIII do połowy XV wieku, K. Goźdź-Roszkowski        131

Weichbild magdeburski w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej nr 4405, M. Mikuła 147

Księga ławnicza w życiu późnośredniowiecznego Pleszewa (1494–1501), Kozak 161

Dziedziczenie urzędów w austriackim rodzie von Puchheim, T. Kruszewski 173

Marszałkowie koronni w świetle konstytucji sejmowych z lat 1504–1699. Z badań nad urzędami centralnymi Rzeczypospolitej szlacheckiej, J. Malec 191

Pitavalik małomiasteczkowy – z akt sądowych Kowalewa Pomorskiego w XVII i XVIII wieku, Z. Naworski 203

Ewolucja sejmów walnych okresu regnum w latach 1587–1668, Lewandowska-Malec 217

Prawa litewskiego „lepszość i większa z zdrową polityką stosowność”, A. B. Zakrzewski 231

Niedynastyczne małżeństwa Jagiellonów i królów elekcyjnych, T. Szulc 243

Proces przed krzemienieckim sądem miejskim w Leśniowie w 1747 r. Z badań nad praktyką wymiaru sprawiedliwości w miastach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, M. Mikołajczyk 275

Wprowadzanie nowego porządku. O legitymizacji wymiaru sprawiedliwości w dawnym Sądzie Krajowym w Poznaniu, A. Gulczyński 297

Przysięga dowodowa w polskim prawie miejskim i ziemskim w XVII–XVIII wieku. Model normatywny oraz praktyka sądowa na przykładzie wybranych mniejszych miast województwa pomorskiego i malborskiego, a także sądu grodzkiego w Kiszporku (Dzierzgoniu), P. Kitowski 315

Szlachta przed sądami w świetle rezolucji Rady Nieustającej, M. Głuszak 331

O prawie rzymskim w opus magnum Tadeusza Czackiego słów kilka, I. Jakubowski 345

Kwestia tzw. juristitium oraz działań Rady Stanu Królestwa Polskiego w okresie powstania listopadowego, W. Witkowski 357

Polacy – sędziowie warszawskiego sądu okręgowego 1876–1915, A. Korobowicz 375

Opieka duchowa w więzieniach Królestwa Polskiego w latach 1815–1867 na przykładzie więzienia piotrkowskiego, J.Bieda 385

List gończy w świetle „Dzienników Urzędowych Województwa Mazowieckiego” z lat 1816–1821, P. Kamińska 401

Terminologia akt hipotecznych w zakresie własności łódzkich nieruchomości w latach 1826–1865, D. Wiśniewska-Jóźwiak 417

Rola procesowa opinii biegłych lekarzy na przykładzie praktyki Sądu Policji Prostej Okręgu Zgierskiego w Królestwie Polskim w latach 1851–1870, J. Machut-Kowalczyk 429

Rosyjski model administracji publicznej u kresu imperium, G. Smyk 451

Prawda pamięci? (o szkodliwości „nieklasycznej historiografii”), M. Cetwiński 463

Rewolucji rosyjskiej rok pierwszy. Wybrane zagadnienia prawa karnego, A. Lityński          473

Rada Finansowa (Finanzrat) wersalskiego Wolnego Miasta Gdańska (1923–1939), T. Maciejewski 491

Kodeks Makarewicza w opiniach niemieckich autorów, D. Janicka 501

Placówka Zapasowa Organów Resortu Sprawiedliwości Generalnego Gubernatorstwa w Görlitz 1944–1945, A. Wrzyszcz 517

Asesor sądowy – udana reaktywacja historycznej instytucji czy nietrafna nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych?, D. Malec 529

Początki, rozwój i stan obecny ustawodawstwa o wykonywaniu kar i innych środków prawnokarnej reakcji na przestępstwo w Polsce w latach 1918–2015, S. Lelental 549

Ewolucja zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej od Kodeksu zobowiązań do Kodeksu cywilnego, M. Kłos 577

Rezygnacja przez nupturientów i małżonków ze wspólności ustawowej w świetle praktyki notariuszy Łódzkiej Izby Notarialnej, A. Marciniak-Sikora 589

Wykaz skrótów 605

 

Afiliacje 607

BESTSELLERY