Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-727-4
Język:
Polski
Rok wydania:
2014
Rozmiar pliku:
12 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
25,20
Cena w punktach Virtualo:
2520 pkt.

Pełny opis

Publikacji poświęcona jest szeroko pojętej bibliologii uniwersyteckiej, nakreślonej przez bardzo odległe zagadnienia badawcze. Autorzy reprezentują różne ośrodki akademickie i biblioteki naukowe, co sprzyja odrębnemu spojrzeniu na zagadnienia najszerzej pojmowanej bibliologii. W XX w. w Polsce na dużą skalę rozwijały się badania o charakterze bibliologicznym i bibliotekoznawczym. Od czasu usamodzielnienia się bibliologia stanowi ważną składową szerszego, humanistycznego dyskursu naukowego, ściśle związanego z pokrewnymi dziedzinami nauki, np. historią, literaturoznawstwem, prasoznawstwem, kulturoznawstwem, pedagogiką. Osiągnięcia najstarszych w Polsce ośrodków bibliologicznych, znajdujących się w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, stanowią rdzeń dorobku naukowego polskiej szkoły bibliologicznej, reprezentowanej przez takie osobowości naukowe jak Jan Muszkowski, Adam Łysakowski, Aleksander Birkenmajer, Helena Więckowska, Karol Głombiowski, Radosław Cybulski, Janusz Dunin i in.

W książce pokazano wieloaspektowość badań prowadzonych w polskich ośrodkach bibliotekoznawczych, wskazano też na liczne koneksje bibliologii z pokrewnymi dyscyplinami. Redaktorzy tomu wyrażają nadzieję, że publikacja przyczyni się do wyeksponowania różnorodności współczesnych polskich badań bibliologicznych i stanowić będzie inspirację do dalszych poszukiwań naukowych w obrębie szeroko rozumianej kultury książki. Ich propozycje zawierają rozważania o charakterze przeglądowym i syntetycznym.

Spis treści

Wprowadzenie  7

Część pierwsza: Historia i metodologia bibliologii  11

Tomasz Stolarczyk, Historia w bibliologii. Rola badań historycznych w odtwarzaniu dziejów bibliotek i księgozbiorów  13

Maria Wichowa, Dzieje polskich badań nad polonikami ze zbiorów zamku Skokloster  29

Krzysztof Walczak, Rosyjskie biblioteki publiczne na terenie guberni kaliskiej. Przyczynek do dziejów bibliotekarstwa początków XX wieku  43

Agnieszka Fluda-Krokos, Sprawozdania z działalności krakowskich gimnazjów jako źródło do badań dziejów bibliotekarstwa szkolnego w 1. połowie XX wieku (na przykładzie II Państwowego Gimnazjum i Liceum im. św. Jacka)  63

Joanna Stawińska, Rozwój metod opracowania polskich zbiorów rękopiśmiennych w świetle katalogów drukowanych  79

Karina Nabiałczyk, Powiązania bibliotekoznawstwa i informatologii z innymi dyscyplinami na przykładzie analizy cytowań piśmiennictwa z lat 1956-2006  97

Część druga: Książka i biblioteka w XX wieku  113

Ryszard Nowicki, Polskie zbiornice księgozbiorów zabezpieczonych w latach 1947-1955  115

Andrzej Dróżdż, Działalność Centralnego Zarządu Bibliotek (1951-1957)  139

Grzegorz Nieć, Problematyka księgarska w polskich badaniach nad książką do 1989 roku  167

Danuta Wańka, Życie książki 1. połowy XX wieku w świetle „Myśli Narodowej” (1921-1939)  187

Evelina Kristanova, Formy promocji książki w katolickich czasopismach społeczno-kulturalnych 1. połowy XX wieku w Polsce  215

Część trzecia: Lodziana  233

Jadwiga Konieczna, Świat książki Łodzi powojennej. Początek czy kontynuacja?  235

Magdalena Kwiatkowska, Źródło do dziejów ruchu wydawniczego w spuściźnie Jana Muszkowskiego przechowywanej w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego  257

Monika Sulejewicz-Nowicka, Andrzej Kempa jako badacz biografii ludzi książki  275

Izabela Olejnik, Stan badań nad literaturą Zagłady na przykładzie Litzmannstadt Getto. Projekt bibliografii getta łódzkiego  293

Martyna Augustyniak, Życie kulturalne i naukowe w Łodzi na łamach „Dziennika Łódzkiego” w latach 1945-1953  321

Część czwarta: Biografistyka księgoznawcza  335

Adrian Uljasz, Józef Grycz (1890-1954). Bibliotekarz i bibliolog  337

Marta Pękalska, Historia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich biografiami jego twórców pisana  359

Emilia Klich, Zaangażowanie instytucji nauki i kultury w rozwój polskiej biografistyki księgoznawczej  381

Sabina Kwiecień, Bibliotekarze, księgarze, wydawcy, bibliofile łódzcy w wydawnictwie słownikowym Oficyny Bibliofilów  397

Barbara Góra, Poznańczycy: Edward Kuntze, Stefan Vrtel-Wierczyński, Aleksander Birkenmajer i ich reformatorska polityka biblioteczna  415

Elżbieta Pokorzyńska, Stan badań nad biografistyką introligatorstwa polskiego  445

Jacek Ladorucki, Antropologiczne wątki bibliologii Janusza Dunina  455

 

Informacja o autorach  471

BESTSELLERY