Obywatelskość jako płaszczyzna integracji społeczności muzłumańskich ze społeczeństwem polskim. Na przykładzie Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Obywatelskość jako płaszczyzna integracji społeczności muzłumańskich ze społeczeństwem polskim. Na przykładzie Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-728-1
Język:
Polski
Rok wydania:
2014
Rozmiar pliku:
2,9 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
22,00
Cena w punktach Virtualo:
2200 pkt.

Pełny opis

W monografii opisano sposób pojmowania obywatelskości jako płaszczyzny integracji społeczności muzułmańskich ze społeczeństwem polskim na przykładzie Ligi Muzułmańskiej w RP. W wymiarze analiz teoretycznych dotyczył on trzech wiodących zagadnień – integracji, obywatelskości oraz wielokulturowości. Przedstawione analizy wykazały, że w społeczeństwach wielokulturowych, pomimo różnorodności jego modeli, obywatelskość i integracja wzajemnie się uzupełniają. Konieczne jest jednak wyraźne nakreślenie granicy pomiędzy społeczeństwem pluralistycznym a wielokulturowym, pomiędzy wielokulturowością a wieloraką jednokulturowością. Podstawowe dylematy związane z włączaniem imigrantów do społeczeństw przyjmujących w perspektywie wielokulturowości dotyczyły istoty takiego społeczeństwa: niejednoznaczności definiowania i rozumienia wielokulturowości, współistnienia praw jednostkowych i grupowych, spójności społecznej.

Dla społeczeństwa wielokulturowego integracja jest zgodna z jego zasadami oraz optymalnym sposobem na włączenie imigrantów do społeczeństwa przyjmującego. Gwarantuje zachowanie własnej tradycji społeczno-kulturowej przez nowych przybyszów przy wykształceniu się licznych powiązań z nowym miejscem osiedlenia. Bycie obywatelem staje się tym samym wartością rdzenną dla tworzących się społeczeństw multikulturowych. Dynamiczny i dwuwymiarowy charakter integracji zmienia obie strony tego procesu. Taki proces związany jest z wykształceniem się ponadetnicznej definicji nowego obywatela.

Spis treści

Wstęp 9

Rozdział 1. Podstawowe założenia badawcze 17

1.1. Charakterystyka dotychczasowych badań nad społecznościami muzułmańskimi o pochodzeniu imigranckim w Polsce  17

1.2. Cel i podstawowe problemy badawcze  24

1.3. Hipotezy badawcze  26

1.4. Charakterystyka zastosowanych metod i technik badawczych  28

Rozdział 2. Znaczenie obywatelskości jako płaszczyzny integracji imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym 35

Wstęp  35

2.1. Przegląd wiodących teorii i podejść dotyczących włączania imigrantów do społeczeństwa przyjmującego  40

2.2. Wiodące podejścia do ujmowania integracji  50

2.3. Obywatelskość – de-etnicyzacja obywatelskości w Europie w perspektywie teorii integracji i obywatelskości  56

2.4. Modele włączania imigrantów do społeczeństwa przyjmującego w perspektywie teorii integracji i obywatelskości  64

2.5. Dylematy związane z włączaniem imigrantów – wielokulturowość w kontekście demokracji liberalnej  68

Podsumowanie  83

Rozdział 3. Muzułmanie w Polsce – ogólna charakterystyka 87

Wstęp  87

3.1. Islam a kwestia lojalności obywatelskiej i integracji ze społeczeństwem przyjmującym – przypadek Tatarów – historia i współczesność  90

3.2. Współczesna aktywność religijna i organizacyjna społeczności tatarskich i imigranckich muzułmanów w Polsce  95

Podsumowanie  100

Rozdział 4. Muzułmanie w Polsce – społeczności nietatarskie i ich wpływ na Ligę Muzułmańską w RP 103

Wstęp  103

4.1. Nietatarskie organizacje muzułmańskie w Polsce  106

4.2. Nietatarskie związki wyznaniowe skupiające muzułmanów w Polsce  110

4.3. Liczebność i różnorodność społeczności muzułmańskich w Polsce  114

Podsumowanie  118

Rozdział 5. Liga Muzułmańska w Rzeczypospolitej Polskiej – charakterystyka działalności 121

Wstęp 121

5.1. Liga Muzułmańska w RP – ogólna charakterystyka  126

5.2. Działalność Ligi Muzułmańskiej w RP i organizacji ją zakładających w perspektywie teorii integracji  134

Podsumowanie  143

Rozdział 6. Charakterystyka podejścia Ligi Muzułmańskiej w RP do zagadnienia obywatelskości 145

6.1. Charakterystyka „muzułmańskiej” obywatelskości w Europie  145

6.2. Zróżnicowane postawy obywatelskie wśród muzułmanów w Europie i w Polsce  155

6.3. Wpływ przynależności Ligi Muzułmańskiej w RP do FIOE na pojmowanie obywatelskości  163

6.4. Charakterystyka podejścia Ligi Muzułmańskiej do obywatelskości na podstawie analizy dokumentów  172

Podsumowanie  181

Rozdział 7. Pojmowanie obywatelskości na łamach czasopisma „As-Salam” 185

Wstęp  185

7.1. Założenia i wyniki analizy treści czasopisma „As-Salam”  186

7.1.1. Wymiar istnienia – analiza ilościowa  186

7.1.2. Wymiar wartości – analiza jakościowa  189

7.2. Obecność treści dotyczących obywatelskości  213

Podsumowanie uwarunkowania związane z wydawaniem czasopisma „As-Salam” przez Ligę Muzułmańską w RP  215

Rozdział 8. Obywatelskość i integracja społeczności muzułmańskich ze społeczeństwem polskim w opiniach działaczy Ligi Muzułmańskiej w RP 223

8.1. Ogólna charakterystyka działaczy Ligi Muzułmańskiej w RP  223

8.2. Aktywność w muzułmańskich organizacjach i związkach wyznaniowych – tzw. biografia organizacyjna  227

8.3. Motywacja i okoliczności związane z działalnością w Lidze Muzułmańskiej w RP  229

8.4. Muzułmańska obywatelskość  234

8.4.1. Obywatelskość w aspekcie prawno-instytucjonalnym  236

8.4.2. Obywatelskość w aspekcie obowiązków i lojalności obywatelskiej  238

8.4.3. Obywatelskość w aspekcie aktywności obywatelskiej  243

8.4.4. Obywatelskość w aspekcie tożsamościowym  247

8.5. Integracja ze społeczeństwem polskim  250

8.6. Islam i religijność muzułmanów w Polsce na tle społeczności skupionej w Lidze Muzułmańskiej w RP  254

8.7. Relacje Ligi Muzułmańskiej ze społecznością Tatarów w Polsce  257

8.8. Wizerunek muzułmanów oraz stan wiedzy na temat islamu w społeczeństwie polskim  260

8.9. Sytuacja polskich muzułmanów w perspektywie uwarunkowań wyznawców islamu w Europie Zachodniej  262

Podsumowanie  266

Zakończenie i weryfikacja hipotez 271

Bibliografia 287

Aneksy 307

Aneks 1. Oficjalne dokumenty i oświadczenia instytucji muzułmańskich dotyczących ważnych zagadnień dotyczących muzułmanów na świecie zamieszczone w „As-Salam”  307

Aneks 2. Dyspozycje do wywiadów swobodnych ukierunkowanych z działaczami Ligi Muzułmańskiej w RP  309

Aneks 3. Biogramy respondentów – działaczy Ligi Muzułmańskiej w RP  311

 

Spis skrótów stosowanych w monografii 315

BESTSELLERY