Ocena ryzyka zawodowego 2014 - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Ocena ryzyka zawodowego 2014

ebook
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-269-3297-7
Język:
Polski
Data wydania:
Lipiec 2014
Rozmiar pliku:
895 KB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
115,98
Cena w punktach Virtualo:
11598 pkt.

Ocena ryzyka zawodowego 2014

Praktyczny informator Ocena ryzyka zawodowego 2014 to starannie wyselekcjonowane i zebrane informacje, wskazówki oraz porady. Wszystko w jednym tomie, łatwo dostępne, całościowo obejmujące tematykę oceny ryzyka zawodowego.

Spis treści

Rozdział I
Zasady i metody oceny ryzyka zawodowego

1. Wprowadzenie 7
Podstawa prawna 7
Zasady przeprowadzenia oceny ryzyka 
zawodowego 7
2. Definicje 7
Bezpieczeństwo i higiena pracy 8
Działanie korygujące 8
Działanie zapobiegawcze 8
Identyfikacja zagrożenia 8
Niezgodność 8
Ocena ryzyka zawodowego 8
Ryzyko zawodowe 8
Stanowisko pracy 8
Wymaganie 8
Zagrożenie 8
Zagrożenie znaczące 9
Zdarzenie potencjalnie wypadkowe 9
3. Cel oceny ryzyka zawodowego 9
4. Obowiązki pracodawcy i rola służby bhp 10
A. Obowiązki pracodawcy 10
Kodeks pracy 10
Kiedy przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego 10
Okresowa ocena ryzyka zawodowego 11
B. Rola służby bhp 12
Obowiązki osób wykonujących zadania służby
bhp 12
5. Przygotowanie oceny ryzyka zawodowego w firmie 12
Polecenie (zarządzenie) pracodawcy o przeprowadzeniu oceny ryzyka zawodowego w firmie 12
Kto powinien oceniać ryzyko zawodowe 13
A. Wykaz stanowisk pracy i ich analiza 13
Rozszerzenie oceny ryzyka zawodowego
na pozostałe stanowiska pracy 13
B. Charakterystyka stanowiska pracy 14
Elementy charakterystyki stanowiska pracy 14
Wykonywane zadania 16
Miejsce wykonywania zadań 16
Wykaz wykonywanych czynności 16
Niedogodności 16
Poziom wykształcenia i przygotowania zawodowego oraz wymagane uprawnienia i predyspozycje 16
Inne osoby, które mogą być narażone 
na ryzyko związane z charakteryzowanym stanowiskiem pracy 17
C. Dodatkowe informacje 17
D. Zespół do oceny ryzyka zawodowego w firmie 17
Pracownicy nadzoru – kierownicy i majstrowie 17
Kwalifikacje powołanych osób 17
Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego 
przez podmiot zewnętrzny 18
6. Informowanie o ryzyku zawodowym 18
Sposób przekazywania informacji 18
7. Metody oceny ryzyka zawodowego 18
A. Wybór metody 18
Akceptowalny poziom ryzyka zawodowego 20
B. 
Metoda PHA (z ang. Preliminary Hazard Analysis) – wstępna analiza zagrożeń 20
Parametry ryzyka 20
Wzór – metoda PHA 20
Szacowanie parametrów ryzyka 20
Wartościowanie ryzyka 21
C. Metoda matrycy ryzyka dla niemierzalnych czynników środowiska pracy wg Polskiej Normy PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego 21
Parametry ryzyka 21
Szacowanie parametrów ryzyka 21
Wartościowanie ryzyka 22
D. Metoda oceny ryzyka dla mierzalnych czynników środowiska pracy wg Polskiej Normy PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego 23
Charakterystyka metody 23
Czynniki mierzalne 23
Wartościowanie ryzyka 23
Zmniejszenie poziomu ryzyka 24
Zwiększenie poziomu ryzyka 24
E. Metoda Risk Score (metoda wskaźnika ryzyka) 24
Wzór – metoda Risk Score 24
Ocena parametrów ryzyka 24

Rozdział II
Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

1. Wprowadzenie 29
2. Identyfikacja zagrożeń 29
Lista stanowisk pracy 31
Źródła informacji o zagrożeniach 31
Analiza stanowiska pracy 32
Lista kontrolna 33
Przykłady list kontrolnych 33
Sytuacje i czynniki a zagrożenia 39
Ergonomia i pracownicy 40
3. Szacowanie i ocena ryzyka zawodowego 40
Parametry oceny ryzyka zawodowego 40
Stopień możliwej straty 41
Wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego 41
Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia 41
Częstość i czas narażenia na zagrożenie 42
Możliwość uniknięcia lub ograniczenia strat 42
Wartościowanie (ocena) ryzyka zawodowego 43
Przykłady kart oceny ryzyka zawodowego 43

Rozdział III
Profilaktyka ryzyka zawodowego

1. Wprowadzenie 49
Charakter oceny ryzyka zawodowego 49
Efekty oceny ryzyka zawodowego 49
Bardzo małe ryzyko zawodowe 49
2. Ocena istniejących środków 
bezpieczeństwa 49
Zminimalizowanie ryzyka zawodowego 50
Działania korygujące i działania zapobiegawcze 50
3. Rodzaje działań profilaktycznych 50
A. Eliminacja zagrożenia 50
Możliwość wyeliminowania ryzyka zawodowego 50
B. Ograniczanie ryzyka zawodowego 51
Możliwość obniżenia poziomu ryzyka zawodowego 51
Zmniejszanie zagrożenia – zastępowanie 51
Środki ochrony zbiorowej 51
Organizacja pracy 52
Środki ochrony indywidualnej 52
Pierwsza pomoc 52
Przygotowanie pracowników 52
C. Wybór sposobu zmniejszenia ryzyka 
zawodowego 53
4. Planowanie profilaktyki 54
Program naprawczy po ocenie ryzyka 
zawodowego na stanowisku pracy 54
5. Skuteczność profilaktyki 54
Błędy w ocenie ryzyka zawodowego 54
Skutki błędów w ocenie ryzyka zawodowego 55
Nieskuteczność działań profilaktycznych 55

Rozdział IV
Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego

1. Proces oceny ryzyka zawodowego w firmie 59
Kto powinien oceniać ryzyko zawodowe 59
Wstępna faza oceny ryzyka zawodowego 59
2. Dokumenty z przeprowadzonej oceny 
ryzyka zawodowego 60
Dokumentacja dla pracodawcy 60
Dokumentacja dla pracownika 61
3. zory dokumentów z praktycznym 
komentarzem 61
A. 
Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z pracą w zakładzie pracy 62
B. Informacja o zapoznaniu pracownika 
z ryzykiem zawodowym 64
C.
Karta oceny ryzyka zawodowego wg Polskiej 
Normy PN-N-18002:2011 66
D. Program naprawczy po ocenie ryzyka
zawodowego przeprowadzonej w dniach ... r. 68
Rozdział V
Lista kontrolna procedury oceny ryzyka zawodowego

1. Wprowadzenie 73
2. 1 pytań, na które trzeba odpowiedzieć 
– lista kontrolna 73

Rozdział VI
Problemy praktyczne w 30 pytaniach
i odpowiedziach

1. Pracownik wykonujący ręczne prace 
transportowe – identyfikacja i weryfikacja 
zagrożeń 79
2. Uprawnieni do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego 80
3. Pracownik fizyczny – konserwator oczyszczalni ścieków – identyfikacja i weryfikacja zagrożeń 81
4. cena zagrożeń i ryzyka zawodowego 
pracownika administracyjno-biurowego 
zatrudnionego w dziale kadr 82
5. Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego 84
6. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego 
na stanowisku pracy pracownika zatrudnionego
przy pracy na wysokości (stanowisku pracy
dekarza) 86
7. Instrukcja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 87
8. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego pracownikaniepełnosprawnego na stanowisku 
pracy z komputerem 90
9. Ocena ryzyka zawodowego w zakładzie gastronomicznym 93
10. Ocena zagrożeń na stanowisku pracy 94
11. Ocena ryzyka zawodowego w firmie 
produkującej substancje rakotwórcze 96
12. Montażowe stanowisko pracy – identyfikacja i weryfikacja zagrożeń 97
13. Co robić, gdy w firmie nie przeprowadzono 
oceny ryzyka zawodowego 98
14. Przechowywanie dokumentów oceny ryzyka zawodowego 99
15. Centrum dokumentacyjne – identyfikacja 
zagrożeń 100
16. Zarządzanie ryzykiem zawodowym 
spawaczy 101
17. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego 
na stanowisku pracy kierowcy samochodu dostawczego przewożącego sprzęt rtv 102
18. Ocena ryzyka zawodowego kobiet 
w ciąży i karmiących piersią 103
19. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego 
na stanowisku pracy płetwonurka 103
20. Charakterystyka stanowiska pracy stolarza obsługującego stołową pilarkę tarczową z posuwem ręcznym i frezarkę dolnowrzecionową 106
21. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego 
na stanowisku pracy sprzątaczki biurowej  108
22. Zadaniowa ocena ryzyka zawodowego 110
23. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego 
na stanowisku pracy nauczyciela wychowania fizycznego 111
24. Informowanie pracowników o ryzyku 
zawodowym 113
25. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego 
na stanowisku pracy pielęgniarki w domu 
pomocy społecznej dla psychicznie chorych 114
26. Częstotliwość oceny ryzyka zawodowego 116
27. Ocena zagrożeń na stanowisku pracy z tomografem komputerowym 117
28. Górnik strzałowy w chodniku węglowym
kopalni węgla kamiennego – identyfikacja 
i weryfikacja zagrożeń 119
29. Ścieżka oceny ryzyka zawodowego 
w szkole 120
30. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku 
pracy projektanta przy projektowaniu 
wspomaganym komputerem 121

BESTSELLERY