Facebook - konwersja
Pobierz fragment

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych. Komentarz - ebook

Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
Rok wydania:
2013
Pobierz fragment
Produkt niedostępny

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych. Komentarz - ebook

Publikacja zawiera komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów i przepisów kodeksu cywilnego dotyczących najmu oraz analizę ich wzajemnych relacji i zakresu stosowania. Omówiono w niej także przepisy innych ustaw związanych z poruszaną problematyką, w tym ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W opracowaniu autorka obszernie odnosi się do gospodarowania publicznymi zasobami mieszkań oraz przedstawia wskazówki dotyczące ustalania zasad wynajmowania lokali należących do takich zasobów i tworzenia wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowymi zasobami gmin. Wiele uwagi poświęciła instytucji eksmisji i ostatnim zmianom zasad dostarczania pomieszczeń tymczasowych i gospodarowania takimi pomieszczeniami. W książce omówiono także przepisy o najmie okazjonalnym i przedstawiono zagadnienia związane z funkcjonowaniem towarzystw budownictwa społecznego oraz wynajmowaniem przez nie mieszkań.

W publikacji zawarto ponadto wiele przykładów orzecznictwa sądowego i przegląd wyroków Trybunału Konstytucyjnego, ważnych z punktu widzenia przedstawianej problematyki.

Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest dla prawników, lokatorów, właścicieli i zarządców nieruchomości, przedstawicieli i pracowników gmin oraz innych jednostek samorządu terytorialnego.

Spis treści

Wykaz skrótów 13
Wprowadzenie 19
Rozdział 1 Przyczyny i cel wprowadzenia ustawy o ochronie praw lokatorów 21
1.1. Ochrona praw lokatorów w świetle przepisów sprzed lipca 2001 r. 21
1.2. Powody zmian regulacji prawnych w zakresie najmu lokali mieszkalnych i praw lokatorów 24
1.3. Najważniejsze założenia i cele ustawy o ochronie praw lokatorów 27
Rozdział 2 Zakres regulacji ustawy o ochronie praw lokatorów i jej relacje z innymi ustawami 30
2.1. Zakres regulacji 30
2.2. Wejście w życie derogacji 37
2.3. Relacje z innymi ustawami 39
2.3.1. Ingerencja w przepisy innych ustaw 39
2.3.2. Normy porządkujące 41
2.4. Najważniejsze terminy i definicje 43
2.4.1. Lokator i współlokator 43
2.4.2. Właściciel i wynajmujący 48
2.4.3. Lokal 50
2.4.4. Pomieszczenie tymczasowe 61
2.4.5. Powierzchnia użytkowa 64
2.4.6. Opłaty niezależne i zależne od właściciela 68
2.4.6.1. Opłaty niezależne od właściciela 68
2.4.6.2. Opłaty zależne od właściciela 70
2.4.7. Wydatki związane z utrzymaniem lokalu 71
2.4.8. Wartość odtworzeniowa 74
2.4.9. Gospodarstwo domowe 76
2.4.10. Porządek domowy 79
2.4.11. Publiczne zasoby mieszkaniowe 81
Rozdział 3 Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych przez gminę jako forma ochrony praw lokatorów 88
Rozdział 4 Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów oraz ochrona praw lokatorów 102
4.1. Formy ochrony lokatorów przyjęte w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów 102
4.2. Obowiązki gmin w zakresie monitorowania wysokości czynszów 104
4.3. Regulacje w zakresie umów o odpłatne używanie lokalu mieszkalnego. Ograniczenia postanowień umowy 107
4.4. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o odpłatne używanie lokalu mieszkalnego 112
4.4.1. Katalog przyczyn rozwiązania umowy 112
4.4.2. Ugoda 131
4.5. Najem lokali mieszkalnych w świetle nowych przepisów 136
4.5.1. Realizacja założeń ustawy o ochronie praw lokatorów w stosunku do najmu 136
4.5.2. Zmiany w kodeksie cywilnym i przepisy o najmie 138
4.5.2.1. Uwagi wprowadzające 138
4.5.2.2. Komentarz do przepisów kodeksu cywilnego o najmie mających zastosowanie do najmu lokali mieszkalnych 145
Art. 660 k.c. [Forma umowy najmu] 152
Art. 661 k.c. [Przedłużenie najmu] 153
Art. 662 k.c. [Stan przedmiotu najmu i drobne nakłady] 154
Art. 663 k.c. [Konieczne naprawy] 158
Art. 664 k.c. [Rękojmia] 160
Art. 665 k.c. [Roszczenia osób trzecich] 163
Art. 666 k.c. [Używanie rzeczy najętej] 164
Art. 667 k.c. [Zmiany przedmiotu najmu, niewłaściwe używanie] 165
Art. 668 k.c. [Oddanie w podnajem i w bezpłatne używanie] 167
Art. 669 k.c. [Termin płatności] 169
Art. 670 k.c. [Prawo zastawu] 171
Art. 671 k.c. [Wygaśnięcie zastawu] 172
Art. 673 k.c. [Terminy wypowiedzenia najmu] 173
Art. 674 k.c. [Milczące przedłużenie najmu] 178
Art. 675 k.c. [Zwrot przedmiotu najmu] 179
Art. 677 k.c. [Przedawnienie roszczeń] 184
Art. 678 k.c. [Zbycie przedmiotu najmu] 186
Art. 679 k.c. [Wypowiedzenie najmu przez nabywcę] 190
Art. 680 k.c. [Stosowanie przepisów] 191
Art. 6801 k.c. [Wspólne prawo małżonków] 193
Art. 681 k.c. [Drobne nakłady] 196
Art. 682 k.c. [Wady lokalu zagrażające zdrowiu] 197
Art. 683 k.c. [Porządek domowy] 198
Art. 684 k.c. [Zakładanie urządzeń przez najemcę] 200
Art. 6851 k.c. [Wypowiedzenie czynszu] 203
Art. 686 k.c. [Rozszerzenie przedmiotu zastawu] 204
Art. 6881 k.c. [Odpowiedzialność za zapłatę czynszu] 205
Art. 6882 k.c. [Podnajem, bezpłatne używanie] 206
Art. 690 k.c. [Ochrona praw najemcy lokalu] 207
Art. 691 k.c. [Wstąpienie w stosunek najmu] 211
Art. 692 k.c. [Ograniczenie praw nabywcy lokalu] 223
4.5.2.3. Najem lokali mieszkalnych a niektóre przepisy kodeksu cywilnego - ulepszenia, nakłady, obowiązki majątkowe stron 224
4.5.3. Uzależnienie zawarcia umowy najmu od wpłacenia kaucji 228
4.5.3.1. Kaucja w świetle ustawy o ochronie praw lokatorów 228
4.5.3.2. Zwrot kaucji pobranych przed wejściem w życie ustawy o ochronie praw lokatorów 237
4.5.4. Nowe przepisy dotyczące najmu w ustawie o ochronie praw lokatorów 242
4.5.5. Przepisy przejściowe 249
4.6. Opłaty za używanie mieszkania 257
4.6.1. Zasadnicze zmiany w zakresie ustalania czynszu i innych opłat za używanie mieszkania - odejście od czynszu regulowanego 257
4.6.2. Zasady ustalania czynszu w publicznych zasobach mieszkaniowych - stawki czynszu i czynsz 262
4.6.3. Obniżki czynszu w zasobach publicznych 274
4.6.4. Ochrona lokatorów przed podwyżkami czynszu lub innych opłat za używanie lokalu 282
4.6.5. Czynsz najmu w zasobach towarzystw budownictwa społecznego 305
4.7. Pozostałe prawa i obowiązki właścicieli oraz lokatorów różnych zasobów związane z odpłatnym używaniem lokalu 307
4.8. Najem okazjonalny 319
4.8.1. Cechy i umowa najmu okazjonalnego 319
4.8.2. Kaucja w przypadku najmu okazjonalnego 330
4.8.3. Uzależnienie najmu okazjonalnego od zgłoszenia obowiązku podatkowego 331
4.8.4. Czynsz i opłaty w przypadku najmu okazjonalnego 334
4.8.5. Wygaśnięcie i wypowiedzenie najmu okazjonalnego 335
Rozdział 5 Eksmisja i jej konsekwencje 339
5.1. Orzeczenie przymusowego opróżnienia lokalu 339
5.2. Ochrona niektórych lokatorów przed eksmisją w świetle przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów i art. 1046 k.p.c. 343
5.3. Wykonanie wyroków eksmisyjnych 366
5.4. Realizacja wyroku TK z dnia 4 kwietnia 2001 r. 376
Rozdział 6 Brak tytułu prawnego do używania lokalu mieszkalnego 387
6.1. Używanie lokalu bez tytułu prawnego 387
6.2. Możliwość nabycia tytułu prawnego na podstawie art. 30 u.o.p.l. 400
Rozdział 7 Szczególna rola gminy 404
7.1. Realizacja zadań gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 404
7.2. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu 411
7.2.1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 411
7.2.2. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 425
7.2.3. Podstawy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w okresie przejściowym - od dnia wejścia w życie ustawy do czasu podjęcia przez radę gminy nowych uchwał 444
7.3. Obowiązki gmin w zakresie dostarczania lokali socjalnych 448
7.4. Obowiązki gmin w zakresie dostarczania lokali zamiennych najemcom opłacającym niegdyś czynsz regulowany 462
7.5. Gminny zasób pomieszczeń tymczasowych 465
Rozdział 8 Ochrona posiadania i inne szczególne formy ochrony praw lokatorów 483
Rozdział 9 Najem lokali przez towarzystwa budownictwa społecznego 490
9.1. Ogólne zasady działania towarzystw budownictwa społecznego 490
9.1.1. Formy organizacyjno-prawne i zakres działania towarzystw budownictwa społecznego 490
9.1.2. Umowa lub statut towarzystwa, nazwa i obszar działania, przeznaczanie dochodów 497
9.2. Najemcy zasobów mieszkaniowych towarzystw budownictwa społecznego 513
9.3. Czynsz i obowiązki najemców lokali towarzystw budownictwa społecznego 528
9.4. Partycypacja w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego 538
9.5. Możliwość nabycia lokalu przez niektórych najemców będących stronami umów o partycypację w kosztach wybudowania lokalu przez towarzystwo budownictwa społecznego i skutki sprzedaży lokalu przez towarzystwo 548
Załączniki 555
I. Najważniejsze akty prawne 557
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 557
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 591
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 601
II. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 623
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 1997 r., K 16/96 623
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 1999 r., K 34/98 628
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2000 r., P 11/98 638
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2000 r., K 33/99 655
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 października 2000 r., P 8/99 662
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2001 r., K 11/00 674
Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2001 r., S 2/01 682
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2002 r., K 48/01 682
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2003 r., SK 24/02 698
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2003 r., P 31/02 698
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2005 r., K 4/05 698
Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2005 r., S 1/05 719
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2007 r., P 30/06 727
Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2008 r., S 2/08 733
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2010 r., P 1/08 736
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 stycznia 2012 r., SK 25/09 755
Literatura 763
Kategoria: Budownictwo i nieruchomości
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-264-6031-9
Rozmiar pliku: 5,2 MB

BESTSELLERY

Kategorie: