Perswazja w wybranych medytacjach siedemnastowiecznych z klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Perswazja w wybranych medytacjach siedemnastowiecznych z klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-8088-125-9
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
12 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
22,95
Cena w punktach Virtualo:
2295 pkt.

Pełny opis

Przedmiotem badań i materiałową podstawą prezentowanej monografii są medytacje zamieszczone w dwóch siedemnastowiecznych kodeksach rękopiśmiennych: Pobudkach do zakonnego życia Teresy Petrycówny, wnuczki renesansowego uczonego Sebastiana Petrycego, oraz Kontemplacyi męki i śmierci Chrystusa Pana i Odkupiciela naszego ku naśladowaniu i używaniu dusze nabożnej z inszemi bardzo uciesznemi według czasu kontemplacyjami i naukami. Pisanej Roku Pańskiego 1662 anonimowej norbertanki. Autorka dysertacji wykazała, że obydwa przekazy wiązały się z kulturą retoryczną siedemnastowiecznego społeczeństwa i powstały w celu perswazyjnym – by kształtować postawy odbiorców rozważań. Zasadniczym narzędziem takiej perswazji było powoływanie się na argument z autorytetu, czyli Biblię, pisma Ojców i Doktorów Kościoła, pisarzy starożytności chrześcijańskiej, siedemnastowieczną literaturę ascetyczno-mistyczną, żywoty świętych, a także egzempla. W zakresie elocutio zaprezentowane zostały słowne formy oddziaływania na odbiorców (literackie środki stylistyczne, wyszukane koncepty oraz obrazy-symbole), sposoby mające nakłonić ich do kształtowania właściwych postaw bądź do podjęcia określonego działania.

 

Norbertańskie medytacje analizowane były z różnych punktów widzenia: jako tekst perswazyjny, jako siedemnastowieczna proza medytacyjna usytuowana w konkretnym obszarze literatury religijnej i pozostająca w związku z innymi dziełami, jako świadectwo ówczesnej religijności i duchowości autorek, wreszcie jako wyraz udziału zakonnic w staropolskiej kulturze literackiej.

Spis treści

Zasady wydania i transkrypcji 9

Wykaz skrótów 11

Wsp 13

CZĘŚĆ PIERWSZA       29

Zarys kultury i duchowości norbertanek zwierzynieckich    31

Rozdzi I. Stan badań 33

Rozdzi II. Źródła 49

2.1. Przegląd rękopisów 49

2.2. Teresa Petrycówna biografia i rękopiśmienna twórczość 60

2.3. Charakterystyka Kontemplacyi męki i śmierci Chrystusa Pana 71

Rozdzi III. Klasztor norbertanek zwierzynieckich            75

3.1. Dzieje zakonu od powstania do końca XVII wieku zarys 75

3.2. Życie duchowe w klasztorze zwierzynieckim w XVII wieku 83

3.3. Lektury norbertanek zwierzynieckich  87

3.4. Kultura umysłowa i twórczość literacka zakonnic 98

CZĘŚĆ DRUGA            107

Tematyczny przegląd omawianych rękopisów          109

Rozdzi I. „Już tu trzeba podeptać świat i marności jego, bo tu daleko zacniejsze bogactwa Oblubieńca mego. O ideale żywota klasztornego na przykładzie Pobudek do zakonnego życia Teresy Petrycówny 111

1.1. Vita contemplativa w świetle pism ascetyczno-mistycznych doby baroku 111

1.2. Doskonałość zakonna w ujęciu Teresy Petrycówny        118

Rozdzi II. Nic nie masz uboższego nad duszę grzesznego. Grzech w medytacjach Teresy Petrycówny 133

2.1. Pojęcie grzechu w świetle Tradycji 133

2.2. Grzech w ujęciu Teresy Petrycówny      141

Rozdzi III. „Przydź, o Panie, a racz łaską swoją wspomóc i ozdob ubogi dom serca mego. O idei nawrócenia w medytacjach Teresy Petrycówny 153

Rozdzi IV. „bez krzyża Twojego widzę, żem jest obłądzoną na drodze pielgrzymowania mojego. Męka Pańska w anonimowej Kontemplacyi męki i śmierci Chrystusa Pana 169

4.1. Kult ki Pańskiej w piśmiennictwie ascetyczno-mistycznym przegląd wybranych tekstów z XVII wieku  169

4.2. Kontemplacja Męki Pańskiej w kontekście idei applicatio sensuum 177

CZĘŚĆ TRZECIA         201

Źródła argumentów w przekazach norbertańskich 203

Rozdzi I. Perswazyjny argument z autorytetu        205

1.1. Tradycja biblijna w Pobudkach do zakonnego życia Teresy Petrycówny 205

1.1.1. Biblia 205

1.1.2. Stary Testament    206

1.1.3. Nowy Testament   220

1.2. Ojcowie Kościoła i pisarze starożytności chrześcijańskiej w Pobudkach do zakonnego życia Teresy Petrycówny       226

1.2.1. Medytacje Teresy Petrycówny o ślubach zakonnych w świetle pism patrystycznych 227

1.2.2. Idee i wartości w przekazach Teresy Petrycówny w świetle myśli patrystycznej 241

1.3. Mikołaj z Mościsk przewodnik duchowy norbertanek 255

1.4. Hagiograficzne wzory świętości w Kontemplacyi męki i śmierci Chrystusa Pana 273

1.5. Egzempla w przekazach norbertańskich 283

Rozdzi II. Elocutio w medytacjach norbertańskich 287

2.1. Literackie narzędzia obrazowania w Pobudkach do zakonnego życia Teresy Petrycówny       287

2.1.1. Alegorie i symbole            288

2.1.2. Analogie i porównania 310

2.1.3. Metafory i epitety 313

2.2. Koncept jako środek oddziaływania słowem w Kontemplacyi męki i śmierci Chrystusa Pana 320

2.2.1. Konceptystyczne obrazowanie w medytacjach o Zmartwychwstaniu Pańskim 321

2.2.2. Koncept w medytacjach o Duchu Świętym          335

2.3. Plastyczno-werbalna forma przekazu w Kontemplacyi męki i śmierci Chrystusa Pana 343

2.3.1. O słowie i obrazie 343

2.3.2. Słowno-obrazowe konstrukcje w Kontemplacyi męki i śmierci Chrystusa Pana 345

Z nowszej perspektywy         363

Funkcja komunikatywna w norbertańskich medytacjach 363

Zakończenie 377

Bibliografia 385

Publikacje Autorki 427

Persuasion in selected 17th century meditations from the Norbertine convent in Zwierzyniec. Summary       429

Spis ilustracji 435

Indeks osób i postaci 439

 

Nota o Autorce 461

BESTSELLERY