Pierwotne formy kontraktualizmu. Polityczny wymiar przymierza biblijnego w myśli i praktyce protestanckiej XVI i XVII wieku - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Pierwotne formy kontraktualizmu. Polityczny wymiar przymierza biblijnego w myśli i praktyce protestanckiej XVI i XVII wieku - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-8088-133-4
Język:
Polski
Rok wydania:
2017
Rozmiar pliku:
4,2 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
24,45
Cena w punktach Virtualo:
2445 pkt.

Pełny opis

Autorka publikacji precyzyjnie omawia zarówno filozoficzne, jak i teologiczne źródła nowożytnego konstytucjonalizmu. Wnikliwie analizuje wpływ biblijnego pojęcia przymierza na zachodnią myśl polityczną. Pokazuje, jak teologowie i duchowni protestanccy, zwłaszcza wywodzący się z angielskich purytanów, za pomocą kazań, traktatów i pamfletów stymulowali rozwój tego aspektu myśli politycznej, który stawiał sobie za cel ograniczenie prerogatyw rodzącego się absolutyzmu. Odwoływali się przy tym do wzorowanej na przymierzu umowy i zasad będących jej przedmiotem.

 

Przymierze jest pojęciem religijnym, ale miało też ogromny wpływ na sferę społeczną i polityczną tej części Europy, która doświadczyła rewolucji protestanckiej. W książce pokazano związki przymierza biblijnego z rozwojem kontraktualizmu, przedstawiając różne formy przymierzy i umów, poprzedzających klasyczną teorię umowy społecznej znaną z prac Thomasa Hobbesa i Johna Locke’a oraz znaczących drogę dla jej rozwoju. Pojęcie przymierza biblijnego, obecne w tradycji religijnej Żydów, za pośrednictwem protestantów reformowanych, zwłaszcza hugenotów francuskich i purytanów angielskich, odegrało ważną rolę w procesie ograniczania prerogatyw rodzącego się absolutyzmu. Sprzeciwiano się władzy autorytetów religijnych i politycznych, argumentując, że nawet Bóg nie rządzi światem arbitralnie, lecz na podstawie przymierzy zawieranych między Nim a ludźmi, których czyni współrządzącymi i współodpowiedzialnymi za świat.

Spis treści

WSTĘP 11

1. Temat i cel pracy 11

2. Pojęcie kontraktualizmu 20

Rozdział I. PRZYMIERZA – BIBLIJNE PRAWZORCE KONTRAKTUALIZMU   33

1. Przymierze a umowa 35

2. Przymierze z Noem: potwierdzenie prawa natury 38

3. Przymierze z Abrahamem: porzucenie stanu natury 41

4. Przymierze synajskie: wyjście Hebrajczyków ze stanu natury 46

5. Przymierze-arka: przejście ze świata natury do świata antropologicznego 53

Rozdział II. IZRAELICI – LUD PRZYMIERZA 59

1. Prawo królem 61

2. Król pod prawem 70

3. Diaspora 85

4. Odnowienie Prawa 90

5. Wolność pod Prawem 95

Rozdział III. REFORMACJA: ROZPAD RELIGIJNO-POLITYCZNEJ STRUKTURY CHRISTIANITAS. ŁASKA PRZECIW NATURZE 99

1. Marcin Luter – religijny rewolucjonista, polityczny konserwatysta 102

2. Jan Kalwin – polityzacja religii, etyzacja polityki 118

a. Antropologia pesymistyczna 119

b. Kościół 120

c. Społeczeństwo z natury, państwo z konieczności 129

d. Afirmacja świata 141

e. Kalwinizm i jego znaczenie polityczne 143

3. Reformacja a doktryna prawa natury 151

a. Koncepcja prawa natury Tomasza z Akwinu 151

b. Prawo natury w ujęciu Jana Kalwina 157

c. Łaska versus natura 166

Rozdział IV. TEOLOGIA PRZYMIERZA (NA PRZYKŁADZIE HEINRICHA BULLINGERA I JOHANNESA COCCEIUSA) 171

1. Nowe przymierze 173

2. Przymierze Uczynków i Przymierze Łaski – kluczowe pojęcia protestanckiej teologii przymierza 177

3. Teologia przymierza Heinricha Bullingera 182

4. Kalwin a teologia przymierza Bullingera 193

5. Teologia przymierza Johannesa Cocceiusa 198

Rozdział V. POLITYZACJA PRZYMIERZA 205

1. Przymierze i umowa w teorii monarchomachów 207

a. Późnośredniowieczne źródła teorii zgody i aktywnego oporu 207

b. Reformacja i miasta – sojusz dla wolności religijnej i politycznej 212

c. Przymierze i umowa w teorii aktywnego oporu monarchomachów francuskich 217

d. Monarchomachizm szkocki – George Buchanan 237

2. Konsocjacjonizm Johannesa Althusiusa 249

Rozdział VI. ODMIANY PRZYMIERZA ŁASKI. PRZYMIERZE NARODOWE W REFORMACJI ANGIELSKIEJ I SZKOCKIEJ. POCZĄTKI KONGREGACJONIZMU 267

1. Reformacja w Anglii 269

2. Pactum subiectionis Richarda Hookera 272

3. Rozwój ruchu purytańskiego. Przymierze narodowe purytanów-prezbiterian 278

4. Szkockie Przymierze Narodowe – i przymierze, i umowa społeczna 291

5. Początki kongregacjonizmu (brownizm). Przymierze kongregacyjne 298

6. „Święty i wolny lud Pana” – kongregacja jako pierwowzór społeczeństwa politycznego 308

7. Kontraktualizm lewellerów i zwolenników parlamentu 309

Rozdział VII. KONTRAKTUALNY CHARAKTER OSADNICTWA NOWEJ ANGLII 325

1. Rzeczpospolita z New Plymouth 327

a. Mayflower Compact – historyczny przykład umowy społecznej i wzorzec umów osadniczych 327

b. Ustrój New Plymouth 333

2. „Nowy Kanaan” – teocentryczny charakter osadnictwa Massachusetts 336

c. Przymierze narodowe z Arbelli 336

d. Kontraktualna społeczność „widzialnych świętych 344

e. Half-Way Covenant 347

3. The Providence Agreement. Civility podstawą społeczeństwa politycznego 350

4. Nazewnictwo i charakter nowoangielskich dokumentów osadniczych 366

5. Przymierze kongregacyjne a protokonstytucjonalizm amerykański 372

Zakończenie 383

Bibliografia 387

The original forms of contractualism. Political dimension of the biblical covenant in the protestant thought and practice in the sixteenth and seventeenth century 411

Indeks osobowy 415

Indeks rzeczowy 425

 

O autorze 431

BESTSELLERY