Polityka przestrzenna w Polsce. Instytucjonalne uwarunkowania na poziomie lokalnym i jej skutki finansowe - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Polityka przestrzenna w Polsce. Instytucjonalne uwarunkowania na poziomie lokalnym i jej skutki finansowe - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-796-0
Język:
Polski
Rok wydania:
2015
Rozmiar pliku:
1,5 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
22,00
Cena w punktach Virtualo:
2200 pkt.

Pełny opis

Ład przestrzenny ma szczególną wartość dla żyjącego i gospodarującego w przestrzeni człowieka. Dzięki prawidłowemu ukształtowaniu przestrzeni można chronić walory przyrodnicze, ograniczać antropopresję, tworzyć warunki do ochrony zabytków architektury czy układów urbanistycznych, a także wpływać na efektywniejsze funkcjonowanie gospodarki. Obserwacja niekorzystnych procesów przestrzennych w Polsce – m.in. żywiołowego rozlewania się miast, rozpraszania zabudowy na terenach wiejskich – zrodziła pytanie: dlaczego jednak tak się dzieje? Przekonanie o tym, że negatywne skutki planowania przestrzennego wynikają z obowiązującego prawa, skłoniło do wykorzystania w badaniu tego problemu podejścia instytucjonalnego. Przeprowadzono zatem ekonomiczną analizę prawa, przyglądając się zależnościom pomiędzy obowiązującymi rozwiązaniami ustawowymi oraz ich interpretacjami przez sądy administracyjne a skutkami finansowymi, jakie one niosą. W literaturze polskiej niewiele jest publikacji dotyczących skutków finansowych planowania przestrzennego, a już istniejące nie przedstawiają dokładnych zależności między unormowaniami prawnymi i ich skutkami ekonomicznymi. Niniejsza monografia w znaczącym stopnie wypełnia tę lukę i jest ona adresowana do szerokiego grona Czytelników zainteresowanych gospodarką przestrzenną – zarówno studentów tego kierunku, jak i ekonomistów, geografów, urbanistów, prawników oraz ekologów.

Spis treści

Wstęp  7

Rozdział I. Ład przestrzenny w aspekcie ekonomicznym i jego znaczenie  13

1. Pojęcie przestrzeni i ładu przestrzennego  13

1.1. Przestrzeń i jej cechy  13

1.2. Istota ładu przestrzennego i jego przejawy  18

2. Ład przestrzenny jako kategoria ekonomiczna  22

3. Znaczenie ładu przestrzennego w gospodarce  31

Rozdział II. Instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania gospodarki 37

1. Ekonomia instytucjonalna – zarys nurtu  37

2. Rola oraz znaczenie państwa i prawa w gospodarce  41

3. Teoria praw własności  48

4. Teoria kosztów transakcyjnych  52

5. Procesy polityczne w ujęciu instytucjonalnym  56

6. Ekonomiczna analiza prawa (Law & Economics)  59

Rozdział III. System planowania przestrzennego w Polsce  69

1. Podstawy teoretyczne planowania przestrzennego  69

1.1. Podstawowe pojęcia gospodarki przestrzennej  69

1.2. Pojęcie polityki przestrzennej i jej cele  72

2. Uwarunkowania prawne planowania przestrzennego w Polsce 76

2.1. Planowanie przestrzenne w Polsce przed II wojną światową  76

2.2. Planowanie przestrzenne w okresie 1945–1989  79

2.3. Planowanie przestrzenne w Polsce po 1990 roku  80

3. Instrumenty realizacji polityki przestrzennej 84

3.1. Instrumenty realizacji polityki przestrzennej na poziomie lokalnym 85

3.2. Instrumenty realizacji polityki przestrzennej na poziomie wojewódzkim  92

3.3. Instrumenty realizacji polityki przestrzennej na poziomie krajowym 93

4. Prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  94

Rozdział IV. Skutki finansowe uchwalenia planu miejscowego w ujęciu instytucjonalnym  105

1. Cel i zakres rozważań oraz wyjaśnienia terminologiczne  105

2. Skutki finansowe uchwalenia i realizacji planu miejscowego jako koszty środowiska instytucjonalnego  112

2.1. Skutki finansowe wynikające z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niebędących pod kontrolą gminy 112

2.2. Skutki finansowe wynikające ze świadomej polityki przestrzennej gminy  117

2.2.1. Wpływy z tytułu uchwalenia i realizacji planu miejscowego  117

2.2.2. Wydatki wynikające z uchwalenia i realizacji planu miejscowego  127

3. Skutki finansowe planowania przestrzennego jako koszty porządku instytucjonalnego  132

Rozdział V. Skutki finansowe systemu planowania przestrzennego na poziomie lokalnym – wyniki badań  135

1. Cel i zakres badań  135

2. Ocena wpływu ram prawnych uchwalenia i realizacji planu miejscowego na sytuację finansową gmin – opinia władz lokalnych wraz z analizą finansową  140

2.1. Ocena ram prawnych uchwalenia i realizacji planu miejscowego pod względem generowania wydatków  140

2.2. Ocena ram prawnych uchwalenia i realizacji planu miejscowego pod względem generowania dochodów  153

3. Ocena prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako instrumentu wspomagającego proces decyzyjny w planowaniu przestrzennym  165

4. Propozycje zmian w prawie planowania przestrzennego w celu poprawy efektywności ekonomicznej  169

Zakończenie  179

Bibliografia  183

Załącznik – formularz ankiety  197

Summary  203

Spis tabel  205


Od Redakcji  207

BESTSELLERY