Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-3056-5
Język:
Polski
Rok wydania:
2011
Rozmiar pliku:
6,8 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
129,00
Cena w punktach Virtualo:
12900 pkt.

Pełny opis

Komentarz zawiera omówienie znowelizowanych z dniem 1 października 2011 r. przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Czytelnik znajdzie w nim odpowiedzi na pytania dotyczące m.in.: nowych zasad uzyskiwania stopnia doktora, warunków niezbędnych do uzyskania stopnia doktora habilitowanego, zmian w systemie fi nansowania uczelni, znowelizowanych regulacji autonomii programowej uczelni, nowych procedur konkursów na wszystkie stanowiska na uczelniach, obowiązku uzyskania przez wykładowcę zgody rektora na przyjęcie drugiego etatu, nowych zasad podejmowania nauki na drugim kierunku studiów. .. Publikacja adresowana jest do osób pełniących funkcje kierownicze na wyższych uczelniach i w innych jednostkach naukowych, studentów, pracowników naukowych, a także członków centralnych organów kolegialnych (których organizację i funkcjonowanie nowelizacja zmienia w sposób istotny): Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. .. Autorzy partnerzy w Spółce Prawniczej I&Z s.c., członkowie Polskiego Towarzystwa Legislacji, autorzy lub współautorzy wielu projektów ustaw, w tym: o szkolnictwie wyższym oraz o tytule naukowym i stopniach naukowych, uchwalonych w 1990 r.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 11
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw 15
Art. 1. [Zmiana ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym] 17
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 17
Dział I. System szkolnictwa wyższego 18
Rozdział 1. Przepisy ogólne 18
Rozdział 2. Tworzenie i likwidacja uczelni 74
Rozdział 3. Nadzór nad uczelniami 103
Rozdział 4. Współpraca międzynarodowa uczelni w zakresie kształcenia i badań naukowych 117
Rozdział 5. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego 127
Rozdział 6. Polska Komisja Akredytacyjna 138
Rozdział 7. Konferencje rektorów 148
Dział II. Ustrój uczelni 151
Rozdział 1. Statut uczelni 151
Rozdział 2. Organy uczelni 156
Rozdział 3. Organizacja uczelni 188
Rozdział 4. Mienie i finanse uczelni 207
Dział III. Pracownicy uczelni 245
Rozdział 1. Przepisy ogólne 245
Rozdział 2. Stosunek pracy pracowników uczelni 256
Rozdział 3. Emerytury i renty nauczycieli akademickich 293
Rozdział 4. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich 294
Rozdział 5. Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników uczelni 303
Dział IV. Studia i studenci 314
Rozdział 1. Organizacja studiów 314
Rozdział 2. Prawa i obowiązki studentów 337
Rozdział 3. Studia doktoranckie 370
Rozdział 4. Samorząd i organizacje studenckie 385
Rozdział 5. Samorząd i organizacje doktorantów 392
Rozdział 6. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów 394
Rozdział 7. Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów 400
Dział V. Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni 402
Dział VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe [Art. 231-277] 405
Art. 2. [Zmiana ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki] 407
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 407
Rozdział 1. Przepisy ogólne 408
Rozdział 2. Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki 412
Rozdział 3. Tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki 460
Rozdział 4. Przepisy wspólne 468
Rozdział 5. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów 476
Rozdział 6. (uchylony) 487
Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe [art. 42-55] 488
Art. 3-15. [Przepisy zmieniające] 489
Art. 16-38. [Przepisy wprowadzające, przejściowe i końcowe] 497
Akty prawne 513
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 513
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 664
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw 689
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (wyciąg w zakresie zmiany ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw 799

BESTSELLERY