Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz - ebook

Oceń:
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-4954-3
Język:
Polski
Rok wydania:
2012
Rozmiar pliku:
4,4 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
119,00
Cena w punktach Virtualo:
11900 pkt.

Pełny opis

.. W komentarzu, poza obszernym omówieniem przepisów ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie, przedstawiono równiez modelowe rozwiazania w tym zakresie funkcjonujace w Europie. .. W publikacji uwzgledniono zmiany wprowadzone nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej oraz analize przepisów wprowadzonych duza nowela z 2010 r. do innych ustaw, w tym do kodeksu karnego, kodeksu postepowania karnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekunczego. Autorka przybliza zagadnienia dotyczace w szczególnosci: nowego srodka zapobiegawczego nakazu opuszczenia lokalu, zakazu zblizania sie jako srodka karnego i probacyjnego, zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci, odebrania dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego oraz gminnych zespolów interdyscyplinarnych. .. Ksiazka zawiera równiez przydatne teksty aktów prawnych (ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie i wydanych do niej aktów wykonawczych) oraz tekst Krajowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie. .. Komentarz adresowany jest do sedziów, prokuratorów, adwokatów, funkcjonariuszy Policji, a takze pracowników socjalnych, czlonków gminnych zespolów interdyscyplinarnych oraz do organizacji zajmujacych sie przeciwdzialaniem przemocy w rodzinie.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Słowo wstępne 15
Wprowadzenie 17
1. Przemoc w rodzinie - zjawisko, mity i stereotypy 17
2. Przemoc w rodzinie w liczbach 20
3. Międzynarodowe akty prawne i inne dokumenty dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie 27
3.1. Uwagi ogólne 27
3.2. Organizacja Narodów Zjednoczonych 29
3.3. Rada Europy 39
3.4. Unia Europejska 47
4. Austriackie regulacje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 51
5. Geneza ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz jej nowelizacji z 2010 r. 56
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 67
Preambuła 67
Art. 1. [Zakres ustawy] 74
Art. 2. [Definicje pojęć ustawowych] 76
Art. 3. [Zakres działań adresowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie] 85
Art. 4. [Zakres działań adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie] 89
Art. 5. [Upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i kwalifikacji osób prowadzących te oddziaływania] 92
Art. 6. [Zadania administracji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie] 99
Art. 6a. [Kwalifikacje osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie] 112
Art. 7. [Zadania wojewody] 114
Art. 8. [Zadania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego] 120
Art. 8a. [Wytyczne Prokuratora Generalnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie] 125
Art. 9. [Współpraca organów administracji z podmiotami pozarządowymi] 128
Art. 9a. [Zespoły interdyscyplinarne] 134
Art. 9b. [Zadania zespołu interdyscyplinarnego] 135
Art. 9c. [Przetwarzanie danych przez zespół interdyscyplinarny] 136
Art. 9d. [Niebieska Karta] 146
Art. 10. [Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] 151
Art. 10a. [Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] 162
Art. 10b. [Skład Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] 163
Art. 10c. [Organizacja prac Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] 163
Art. 10d. [Pomoc dla Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] 164
Art. 10e. [Obsługa Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] 164
Art. 10f. [Upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] 164
Art. 11. [Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] 170
Art. 11a. [Nakaz opuszczenia mieszkania w postępowaniu cywilnym] 178
Art. 12. [Obowiązek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie] 185
Art. 12a. [Odebranie dziecka z rodziny] 202
Art. 12b. [Zażalenie na odebranie dziecka z rodziny] 203
Art. 12c. [Pouczenie o prawie do złożenia zażalenia na odebranie dziecka z rodziny] 203
Art. 12d. [Wniosek kuratora w sprawie skazanego za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny] 215
Art. 13. [Dodatkowe elementy orzeczenia sądu w przypadku zastosowania art. 72 § 1 pkt 7a i 7b k.k.] 217
Art. 14. [Warunkowy dozór Policji] 223
Art. 15. [Nowelizacja kodeksu karnego] 238
Art. 16. [Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej] 252
Art. 17. [Termin wejścia w życie] 258
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 261
Art. 2. [Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego] 261
Art. 3. [Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego] 274
Art. 4. [Nowelizacja ustawy o Policji] 276
Art. 5. [Nowelizacja kodeksu karnego] 278
Art. 6. [Nowelizacja kodeksu postępowania karnego] 292
Art. 7. [Nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego] 303
Art. 8. [Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej] 309
Art. 9. [Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych] 312
Art. 10. [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych] 315
Art. 11. [Termin spełnienia wymogów dotyczących kwalifikacji osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie] 317
Art. 12. [Informacja ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Rzecznika Praw Dziecka o skutkach obowiązywania ustawy] 317
Akty prawne i inne dokumenty 321
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 323
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 338
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie 363
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 365
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne 368
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" 375
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 419
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie 432
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 436
Zarządzenie nr 162 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury "Niebieskie Karty" 477
Wytyczne Nr 2 KGP z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury "Niebieskie Karty" 488
Bibliografia 491
Skorowidz przedmiotowy 499

BESTSELLERY