Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7488-049-7
Język:
Polski
Rok wydania:
2009
Rozmiar pliku:
14 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
46,00
Cena w punktach Virtualo:
4600 pkt.

Pełny opis

W polskiej praktyce gospodarczej obserwuje się dynamiczny rozwój rozmaitych więzi (relacji) między podmiotami rynku. W obliczu rosnącej zmienności otoczenia kształtowanie więzi między podmiotami nabiera nowej jakości. Relacje te są znane jedynie a priori, gdyż nie były dotąd rozpoznane. Skłoniło to nas do podjęcia badań, które stworzyłyby empiryczną bazę dla weryfikacji hipotez odnoszących się do charakteru i możliwości kształtowania relacji między różnymi podmiotami rynku.

Celem niniejszego opracowania była identyfikacja, ocena i dokonanie typologii relacji zachodzących między podmiotami na wybranych rynkach w Polsce w kontekście ich zmiennych uwarunkowań. Badaniami objęto rynki: dóbr szybkozbywalnych, wybranych dóbr trwałych, usług medycznych oraz usług bankowych.

Wyniki badań powinny szczególnie zainteresować menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych oraz usługowych, które już budują lub dopiero zamierzają kształtować, świadomie w przyszłości, relacje z różnymi podmiotami ze swojego otoczenia. Wnioski z badań mogą też zainspirować ich do dalszych poszukiwań w sferze możliwości kształtowania i utrwalania korzystnych relacji z różnymi podmiotami.

Spis treści

Wstęp (K. Bilińska-Reformat)

Część I. Teoretyczne podstawy relacji rynkowych

Rozdział 1. Uczestnicy rynku jako podmioty relacji

1. Przedsiębiorstwa jako podmioty rynkowe (J. Wiechoczek)

1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa w różnych dyscyplinach naukowych

1.2. Rodzaje przedsiębiorstw i kryteria ich podziału

1.3. Cele przedsiębiorstwa

1.4. Powiązania przedsiębiorstwa z otoczeniem

2. Indywidualne podmioty konsumpcji (A. Burgiel)

2.1. Pojęcia konsumenta i gospodarstwa domowego

2.2. Zachowania konsumentów i gospodarstw domowych

2.3. Typy, struktura i cechy gospodarstw domowych

3. Instytucje rynkowe i regulacyjne (I. Sowa, J. Zrałek)

3.1. Pojęcie i cechy instytucji rynkowych i regulacyjnych

3.2. Rodzaje i zadania instytucji rynkowych

Rozdział 2. Relacje podmiotów rynkowych w teorii marketingu

1. Relacje w paradygmatach marketingu (M. Rajzer)

1.1. Istota relacji rynkowych

1.2. Podstawowe paradygmaty marketingu

1.3. Cele przedsiębiorstwa a paradygmaty marketingu

1.4. Cele przedsiębiorstwa w marketingu relacji

2. Istota i zakres relacji (K. Rupik)

3. Klasyfikacja relacji i ich elementy (K. Rupik)

4. Relacje w teorii konsumpcji (S. Smyczek

Rozdział 3. Uwarunkowania kształtowania relacji podmiotów rynkowych

1. Charakterystyka współczesnego otoczenia przedsiębiorstw (K. Bilińska-Reformat)

2. Zewnętrzne uwarunkowania relacji (B. Reformat)

2.1. Uwarunkowania ekonomiczne

2.2. Uwarunkowania techniczno-technologiczne

2.3. Uwarunkowania społeczno-kulturowe

2.4. Uwarunkowania polityczno-prawne

3. Wewnętrzne uwarunkowania budowy relacji (K. Bilińska-Reformat, J. Matysiewicz)

3.1. Zasoby przedsiębiorstwa jako uwarunkowania wewnętrzne budowy relacji pomiędzy podmiotami rynkowymi

3.2. Wpływ zasobów przedsiębiorstwa na kreowanie długoterminowych relacji z partnerami rynkowymi

Część II. Wyniki badań empirycznych

Rozdział 4. Charakterystyka  badanych rynków

1. Charakterystyka rynku FMCG (K. Bilińska-Reformat)

2. Charakterystyka rynku odzieżowego (K. Rupik)

3. Charakterystyka rynku usług medycznych – wybrane aspekty (J. Matysiewicz)

4. Charakterystyka rynku usług bankowych (S. Smyczek)

5. Charakterystyka rynku dóbr trwałych (J. Wiechoczek)

Rozdział 5. Metodyka badań empirycznych sektora przedsiębiorstw

1. Ogólne założenia badań bezpośrednich (A. Burgiel, W. Hantke)

2. Metodyka badań bezpośrednich przedsiębiorstw (A. Burgiel, W. Hantke)

3. Charakterystyka próby badanych przedsiębiorstw (J. Wiechoczek)

Rozdział 6. Wyniki badań bezpośrednich przedsiębiorstw w sferze budowy relacji

1. Relacje przedsiębiorstw działających na rynku FMCG z wybranymi podmiotami rynkowymi i ich determinanty – wyniki badań (K. Bilińska-Reformat)

2. Relacje przedsiębiorstw odzieżowych z wybranymi podmiotami rynkowymi i ich determinanty – wyniki badań (K. Rupik)

3. Relacje jednostek usług medycznych z podmiotami na rynku i ich determinanty – wyniki badań (J. Matysiewicz)

4. Relacje banków z wybranymi podmiotami i ich determinanty – wyniki badań (S. Smyczek, J. Zrałek)

5. Relacje przedsiębiorstw działających na rynku dóbr trwałych z wybranymi podmiotami  i ich determinanty – wyniki badań (J. Wiechoczek)

Rozdział 7. Metodyka badań empirycznych klientów indywidualnych

1. Metodyka badań bezpośrednich klientów indywidualnych (A. Burgiel, W. Hantke)

2. Charakterystyka próby klientów indywidualnych (J. Wiechoczek)

Rozdział 8. Wyniki badań prowadzonych wśród klientów indywidualnych

1. Wyniki badań uzyskane wśród klientów placówek handlowych FMCG (K. Bilińska-Reformat, B. Reformat)

1.1. Relacje klientów z placówkami handlowymi i ich determinanty – wyniki badań

1.2. Identyfikacja determinant relacji placówka handlowa – klient na podstawie analizy czynnikowej

2. Wyniki badań uzyskane wśród klientów indywidualnych kupujących odzież (K. Rupik)

2.1. Relacje klientów z dostawcami odzieży i ich determinanty – wyniki badań

2.2. Identyfikacja determinant relacji dostawca odzieży–klient na podstawie analizy czynnikowej

3. Wyniki badań uzyskane wśród pacjentów korzystających z usług placówek medycznych (J. Matysiewicz)

3.1. Relacje pacjentów z jednostkami medycznymi i ich determinanty – wyniki badań

3.2. Identyfikacja determinant relacji jednostka medyczna–pacjent na podstawie analizy czynnikowej

4. Wyniki badań uzyskane wśród klientów indywidualnych banków (A. Burgiel, I. Sowa)

4.1. Relacje klientów z bankami i ich determinanty – wyniki badań

4.2. Identyfikacja determinant relacji bank–klient na podstawie analizy czynnikowej

5. Wyniki badań uzyskane wśród klientów indywidualnych nabywających dobra trwałe (J. Wiechoczek)

5.1. Relacje nabywców mebli ze sprzedawcami i ich determinanty – wyniki badań

5.2. Identyfikacja determinant relacji sprzedawca mebli–klient na podstawie analizy czynnikowej

5.3. Relacje nabywców AGD ze sprzedawcami i ich determinanty – wyniki badań bezpośrednich

5.4. Identyfikacja determinant relacji sprzedawca AGD–klient na podstawie analizy czynnikowej

5.5. Relacje nabywców samochodów osobowych ze sprzedawcami oraz markami samochodów i ich determinanty – wyniki badań

5.6. Identyfikacja determinant relacji sprzedawca samochodów osobowych – klient oraz marka producenta – klient na podstawie analizy czynnikowe

Zakończenie

BESTSELLERY