Solidarność bierna w stosunkach dłużników z wierzycielem - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Solidarność bierna w stosunkach dłużników z wierzycielem - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-8092-574-8
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
2,6 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
139,00
Cena w punktach Virtualo:
13900 pkt.

Pełny opis

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie problematyki solidarności biernej w prawie polskim w zakresie stosunków łączących dłużników solidarnych i wierzyciela. Podejmuje ona zagadnienie systemowego ukształtowania przepisów o solidarności na tle innych pokrewnych instytucji prawa zobowiązań zakładających wielość dłużników (zobowiązania podzielne, niepodzielne, wspólne, zobowiązania in solidum). Porusza się w niej również problematykę wykładni obowiązujących przepisów o solidarności związanych z takimi kwestiami praktycznymi, jak:
istnienie zobowiązań solidarnych w okresie przed ich wygaśnięciem (m.in. w kontekście skutków naruszenia zobowiązania, przedawnienia, zwolnienia z długu, odnowienia, zwłoki wierzyciela);
zwolnienie dłużników solidarnych w następstwie zaspokojenia wierzyciela;
zarzuty przysługujące dłużnikom solidarnym.
Opracowanie zawiera analizę prawno-porównawczą solidarności dłużników, podsumowanie dotychczasowego dorobku doktryny krajowej oraz kompletny wykaz orzecznictwa związanego z poruszanymi zagadnieniami. Przedstawiona została w nim propozycja typologizacji obowiązujących przepisów o solidarności.
Publikacja jest skierowana do sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych oraz osób zajmujących się naukowo prawem prywatnym. Zainteresuje ona również dydaktyków i doktorantów.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Wprowadzenie 17
Rozdział 1 Solidarność dłużników w ujęciu historycznym i prawnoporównawczym 25 1.1. Prawo rzymskie 25 1.2. Okres przedkodyfikacyjny 30 1.3. Kodeks cywilny francuski 34 1.4. Kodeks cywilny niemiecki 41 1.5. Szwajcarskie prawo zobowiązań 48 1.6. Europejskie prawa modelowe 51 1.7. Kodeks zobowiązań 58 1.8. Kodeks cywilny 63
Rozdział 2 Wielość dłużników w obowiązującym systemie polskiego prawa 67 2.1. Zasada formalnego źródła solidarności (art. 369 k.c.) 67 2.2. Zobowiązania podzielne 72 2.3. Zobowiązania niepodzielne 89 2.4. Zobowiązania in solidum 100 2.5. Współdziałanie dłużników w spełnieniu wspólnego świadczenia (zobowiązanie wspólne) 108 2.5.1. Zarys problematyki - uwagi wprowadzające 108 2.5.2. Ocena własna instytucji - stan prawny de lege lata 113
Rozdział 3 Charakterystyka i znaczenie solidarności dłużników w prawie polskim 127 3.1. Najważniejsze przykłady ustawowej solidarności dłużników 128 3.1.1. Solidarność wynikająca z zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego wspólnego mienia dłużników (art. 370 k.c.) 128 3.1.2. Solidarność wynikająca z niepodzielności świadczenia wzajemnego (art. 380 § 2 k.c.) 142 3.1.3. Solidarność łącząca dłużników deliktowych (art. 441 § 1 k.c.) 148 3.1.4. Solidarność dotycząca wspólników spółki cywilnej (art. 864 k.c.) 151 3.1.5. Solidarność łącząca spadkobierców i zapisobierców windykacyjnych (art. 1034 § 1, art. 10341 § 1 k.c.) 155 3.1.6. Kumulatywne przystąpienie do długu 159 3.1.7. Solidarność w stosunkach małżeńskich 165 3.1.8. Solidarność w prawie wekslowym (art. 47 ust. 1 pr. weksl.) 168 3.1.9. Solidarność łącząca spółkę jawną i uczestniczących w niej wspólników (art. 22 § 2 w zw. z art. 31 § 1 k.s.h.) 172 3.1.10. Solidarność w stosunkach poręczycielskich (art. 881 k.c.) 175 3.1.11. Pozostałe przykłady solidarności 179 3.2. Typologizacja solidarności dłużników 181 3.2.1. Trójpodział solidarności w ujęciu Horsta Ehmanna 181 3.2.2. Dotychczasowe stanowisko nauki 186 3.2.3. Ocena własna zagadnienia - zarys przyjętej koncepcji 188 3.2.4. Szczególny przypadek solidarności gwarancyjnej 203 3.2.4.1. Koncepcja odpowiedzialności za dług cudzy 204 3.2.4.2. Koncepcja solidarności odpowiedzialności 213 3.2.4.3. Dylemat "akcesoryjności w solidarności" 218 3.2.5. Uzasadnienie regresu w stosunkach solidarnych 225
Rozdział 4 Konstrukcja solidarności dłużników 234 4.1. Spór wokół konstrukcji solidarności 234 4.1.1. Dotychczasowe stanowisko nauki 234 4.1.2. Koncepcja wielości zobowiązań solidarnych 241 4.2. Źródło powstania solidarności korealnej 251
Rozdział 5 Zobowiązania solidarne w okresie przed zaspokojeniem wierzyciela 256 5.1. Zasada indywidualizacji zobowiązań solidarnych 256 5.2. Zagadnienie tożsamości rodzajowej przedmiotu świadczenia 268 5.3. Naruszenie zobowiązania przez jednego z dłużników solidarnych 272 5.3.1. Dotychczasowe stanowisko nauki 272 5.3.2. Zasada indywidualizacji jako norma prawna dyspozytywna 276 5.3.3. Brak spełnienia świadczenia w terminie 283 5.3.4. Niemożliwość świadczenia 288 5.3.5. Nienależyte wykonanie zobowiązania 292 5.3.5.1. Roszczenie o usunięcie wady bądź wymianę rzeczy na wolną od wad 293 5.3.5.2. Uprawnienie do obniżenia wysokości należnej zapłaty 298 5.4. Przedawnienie w zobowiązaniach solidarnych 302 5.5. Zwolnienie z długu i zrzeczenie się solidarności 314 5.6. Odnowienie solidarnego zobowiązania 327 5.7. Zwłoka wierzyciela wobec dłużników solidarnych 340 5.8. Przelew wierzytelności w stosunkach solidarnych 351 5.9. Przejęcie solidarnego długu 360 5.10. Skutki ugody zawartej z dłużnikiem solidarnym 370 5.11. Zabezpieczenie zobowiązań solidarnych prawami akcesoryjnymi 379 5.12. Jednostronna rezygnacja z zobowiązań solidarnych 390 5.12.1. Uwagi wprowadzające 390 5.12.2. Solidarność korealna 396 5.12.2.1. Jednostronna rezygnacja ze wszystkich zobowiązań solidarnych 396 5.12.2.2. Jednostronna rezygnacja ze wszystkich zobowiązań solidarnych wobec realizacji przesłanek na gruncie jednego z nich 398 5.12.2.3. Jednostronna rezygnacja z jednego z zobowiązań solidarnych 403 5.12.3. Solidarność ochronna 409 5.12.4. Solidarność gwarancyjna 410 5.12.5. Sposób dokonania jednostronnej rezygnacji 413
Rozdział 6 Wygaśnięcie zobowiązań solidarnych w następstwie zaspokojenia wierzyciela 416 6.1. Ius electio 416 6.2. Zaspokojenie interesu wierzyciela 423 6.2.1. Uwagi wprowadzające 423 6.2.2. Potrącenie 430 6.2.3. Świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum) 440 6.2.4. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego 448 6.2.5. Konfuzja 459 6.2.6. Spełnienie świadczenia przez osobę trzecią 467 6.3. Wielokrotne świadczenie na rzecz wierzyciela 482
Rozdział 7 Problematyka zarzutów przysługujących dłużnikom solidarnym 488 7.1. Zarzuty dostępne dla dłużników solidarności korealnej i ochronnej 488 7.2. Zarzuty dostępne dłużnikom solidarności gwarancyjnej 497 7.3. Zarzut braku powstania jednego z zobowiązań solidarnych 512 7.4. Skutki wyroku korzystnego wydanego w odniesieniu do jednego z dłużników solidarnych 527
Wnioski końcowe 549
Bibliografia 565
Skorowidz 581

BESTSELLERY