Systemy informatyczne zarządzania - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Systemy informatyczne zarządzania - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7488-052-7
Język:
Polski
Rok wydania:
2013
Rozmiar pliku:
11 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
42,00
Cena w punktach Virtualo:
4200 pkt.

Pełny opis

Obecny świat jest zupełnie inny niż z był 20 czy nawet 10 lat temu. Wiruje, zmienia się i wciąż nam ucieka. Tam gdzie jest mój laptop tam jest moja uczelnia, moja praca, moja rozrywka. Czas nabrał nowego wymiaru, przestrzeń to jest tylko jeden “klik”. Przed nami nowe możliwości – powstał największy nieograniczony e-rynek ale powstały też nowe zagrożenia – cyberterroryzm. Książka odzwierciedla pogląd autora, że obecne zarządzanie to zarządzanie informacją i wiedzą a inne jej formy (analiza systemowa, badania operacyjne, szkoła behawioralna czy klasyczna) tylko ją wspierają.
Książka, którą przekazuje czytelnikowi jest zarazem: monografią poświęconą złożonym problemom zarządzania wspomaganego systemami informatycznymi jak też podręcznikiem akademickim i poradnikiem dla osób poruszających się w tym obszarze. Jej zadaniem jest przekonanie czytelnika o możliwościach skuteczniejszego i efektywniejszego zarządzania z udziałem technologii informacyjnej TI W książce zastosowałem podejście projektowo-zasobowe. Pokazuje jak przy pomocy TI można uzyskać nową wartość organizacji wykorzystując jej zasoby informacji i wiedzy a w konsekwencji budując jej kapitał intelektualny i zwiększając jej business value. Starałem się przedstawić kompendium wiedzy o zastosowaniach TI w zarządzaniu. Oczywiście jest to bardzo rozległa tematyka, dlatego dokonałem selekcji materiału. Zdaję sobie sprawę z pewnego subiektywnego podejścia do tego procesu. Wybór dokonany został na podstawie kryteriów: własnego doświadczenia krajowego i zagranicznego, analizy obowiązujących w Polsce standardów nauczania, dyskusji z wykładowcami podczas przeprowadzanych wizytacji, jako członek PKA, w szeregu znakomitych polskich uczelniach i dyskusji ze słuchaczami, zwłaszcza studiów podyplomowych i MBA, analizy wybranych programów i podręczników zagranicznych z tematyki MIS [Managment Information Systems]. MIS czyli po polsku SIZ [Systemy Informatyczne Zarządzania] traktuję jako proces powstania i jako funkcje, kiedy zwracam uwagę na jego rolę w zarządzaniu.
Logika książki jest następująca. Całość materiału podzieliłem na pięć, wzajemnie się przenikających, części. W każdej z nich są aspekty metodologiczne oraz prezentacja wybranych rozwiązań, będących ilustracją dla przedstawionych problemów. Tematykę można też przedstawić graficznie w postaci pięciu okręgów, których rdzeniem jest część pierwsza, poświęcona problematyce informacji i wiedzy. Właśnie te dwa elementy są podstawą współczesnego zarządzania. Następne dwa okręgi to budowa SIZ z punktu widzenia użytkownika i zastosowania. Tu pragnąłem pokazać procesy integracyjne w budowie SIZ. Dwa najbardziej zewnętrzne okręgi to z kolei nowe zarządzenie czyli e-zarządzanie i społeczno-ekonomiczno-prawny kontekst tego nowego typu zarządzania.

Spis treści

Wstęp

Część 1. Systemy Informacyjne Zarządzania – SIZ [MIS] i ich rola w procesie zarządzania

Rozdział 1. Zarządzanie informacją i wiedzą

1.1. O informacji i wiedzy w zarządzaniu organizacją

1.2. Informacje dla zarządzania (informacja zarządcza)

1.3. Wiedza i jej rola w zarządzaniu

1.4. Kapitał intelektualny i jego tworzenie

Rozdział 2. Infrastruktura zarządzania i miejsce w niej systemów informacyjnych i Technologii Informacyjnej

2.1. Informatyczna Infrastruktura Zarządzania (IIZ) jako element SIZ

2.2. Informatyka dla zarządzania i jej powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi

2.3. System zarządzania – system informacyjny – system informatyczny

Rozdział 3. System informacyjny organizacji

3.1. Budowa i zadania systemu informacyjnego zarządzania

3.2. System informacyjny dla zarządzania wiedzą, czyli jak wykorzystać posiadany kapitał intelektualny, jak absorbować i generować wiedzę w systemie informacyjnym

3.3. Ocena jakości systemu informacyjnego – audyt systemu

3.4. Generacje systemów informacyjnych zarządzania, czyli co daje TI jej użytkownikom

Rozdział 4. Bank Handlowy w Warszawie S.A. jako przykład rozwoju systemu informacyjnego

Część 2.Zarządzanie projektami czyli tworzenie, wdrażanie i doskonalenie systemów informacyjnych

Rozdział 5. Projekt systemu informacyjnego

5.1. Podejście projektowe w zarządzaniu

5.2. Organizacja procesu projektowania – systemy komunikacji stosowane w zespołach projektowych i ich elementy

Rozdział 6. Analiza organizacji

6.1. Miejsce analizy w cyklu życia systemu

6.2. Procedura analizy

6.3. Użytkownicy systemu i ich identyfikacja

6.4. Cele systemu – identyfikacja i ograniczenia w realizacji

6.5. Metody stosowane w analizie organizacji

6.6. Komputerowe wspomaganie analizy organizacji. Przykład – system ADONIS

Rozdział 7. Projektowanie systemu informacyjnego zarządzania

7.1. Wybrane rozwiązania metodyczne stosowane w procesie projektowania

7.2. Metody i techniki projektowania systemów

7.3. CASE czyli komputerowe wspomaganie projektowania

7.4. Jakość projektu i procedur realizujących

7.5. Doskonalenie projektu reengineering i X-engineering

7.6. Procedura projektowania – strategia realizacji procesu tworzenia systemu informacyjnego organizacji

7.7. Komputerowe wspomaganie projektowania. Przykład – System ARIS

Rozdział 8. Wdrażanie systemów informacyjnych

8.1. Miejsce wdrażania  w cyklu życia systemu

8.2. Procedura wdrażania

8.3. Zarządzanie procesem wdrażania

8.4. Czynniki wpływające na efektywność wdrażania systemu

8.5. Miejsce wdrażania systemów informacyjnych w metodyce projektowania firmy Lawson Software – przykład praktyczny

Część 3.Zastosowania technologii informacyjnej – TI,
czyli o podstawowych systemach informacyjnych

Rozdział 9. Zasoby informacyjne i ich przedstawienie w systemach informacyjnych

9.1. O zasobach informacyjnych w systemach informacyjnych

9.2. Baza danych i modele danych w bazie danych

9.3. Rozwój systemów z bazą danych, czyli baza baz danych – hurtownia danych

9.4. Baza modeli i procedur

9.5. Baza wiedzy

9.6. Baza tekstowa

Rozdział 10. Zarządzanie zasobami informacyjnymi

10.1. Systemy komunikacji z zasobami informacyjnymi

10.2. Ochrona zasobów informacyjnych

Rozdział 11. Charakterystyka podstawowych systemów informacyjnych wspierających procesy zarządzania

11.1. Generacje systemów informacyjnych – typologia

11.2. Systemy Wspomagające Systemy Informatyczne Zarządzania – MIS

11.3. Systemy transakcyjne czyli systemy informacyjne I. generacji

11.4. Systemy wyszukiwania informacji i informowania kierownictwa – systemy informacyjne II. generacji

11.5. Systemy doradcze czyli systemy informacyjne III. generacji

11.6. Zastosowania systemu doradczego na przykładzie systemu kreowania polityki cenowej w liniach lotniczych

Rozdział 12. Zintegrowane systemy informacyjne wspierających procesy zarządzania,czyli systemy klasy MRP II /ERP I i II

12.1. Charakterystyka zintegrowanych systemów informacyjnych dla zarządzania

12.2. System firmy IFS Applications jako przykład zintegrowanego systemu informatycznego

Część 4.E-zarządzanie

Rozdział 13. E-zarządzanie jako współczesny kierunek zarządzania

13.1. E-zarządzanie – pojęcia, modele, zadania

13.2. E-zarządzanie w elektronicznej gospodarce

13.3. Sieć komputerowa  jako infrastruktura e-zarządzania

Rozdział 14. Wirtualizacja i jej elementy

14.1. Wirtualizacja i wirtualne organizacje

14.2. Technologie wirtualne jako narzędzie pozwalające na rozszerzanie możliwości zastosowania e-zarządzania

14.3. Efekty i bariery zastosowania wirtualizacji

Rozdział 15. O niektórych zastosowaniach procedur e-zarządzania w gospodarce

15.1. Handel elektroniczny

15.2. Bankowość elektroniczna

15.3. E-logistyka

Rozdział 16. System Amadeus jako przykład zastosowania TI dla wspomagania e-zarządzania

Część 5.Społeczny, ekonomiczny i prawny kontekst zastosowań technologii informacyjnej

Rozdział 17. Społeczny kontekst zastosowań technologii informacyjnej

17.1. Rola TI w transformacji infrastruktury zarządzania i powstania społeczeństwa informacyjnego

17.2. Kontekst etyczny w zastosowaniu technologii informacyjnej

17.3. E-edukacja i jej rola w tworzeniu nowoczesnego społeczeństwa

17.4. O wybranych środkach oddziaływania TI na społeczeństwo

17.5. Cyberterroryzm jako zagrożenie  w budowie społeczeństwa informacyjnego

Rozdział 18. Ekonomiczny kontekst zastosowań technologii informacyjnej

18.1. O ekonomicznej ocenie TI

18.2. Czynniki wpływające na efektywność zastosowań TI

18.3. Elementy oceny efektywności TI – korzyści i bariery

18.4. Proces decyzyjny wyboru wariantu realizacji TI

18.5. Ocena efektywności ekonomicznej zastosowań TI – metody rachunku

18.6. Procedura systemowej oceny efektywności ekonomicznej zastosowań TI

18.7. Co daje TI, czyli efekty komputeryzacji – wyniki badań

Rozdział 19. Prawny kontekst zastosowań technologii informacyjnej

Literatura

Spis rysunków

Spis tabel

 

Indeks

BESTSELLERY