Sztuka słowa Mikołaja Reja. Studium stylistycznojęzykowe Psałterza Dawidowego - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Sztuka słowa Mikołaja Reja. Studium stylistycznojęzykowe Psałterza Dawidowego - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-599-7
Język:
Polski
Rok wydania:
2013
Rozmiar pliku:
77 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
19,95
Cena w punktach Virtualo:
1995 pkt.

Pełny opis

Książka zawiera bardziej pogłębione i całościowe ujęcie językowej strony warsztatu twórczego jednego z ojców polskiej literatury. Niedostatki te w równym stopniu odnoszą się do wydanej około połowy szesnastego stulecia prozatorskiej parafrazy Psałterza Dawidowego, której autorstwo dość zgodnie dziś już badacze skłonni są wiązać z osobą Mikołaja Reja. Dzieło to, wzorowane najprawdopodobniej na łacińskiej parafrazie Jana van den Campen, dotąd w większym stopniu przyciągało uwagę od strony genetycznej, konfesyjnej i edycyjnej niż jego wartości i artyzmu językowego. Monografia Danuty Kowalskiej, reprezentantki łódzkiego środowiska językoznawczego, Sztuka słowa Mikołaja Reja. Studium stylistycznojęzykowe Psałterza Dawidowego, wypełnienia lukę badawczą.

 

Rozprawa przynosi wartościowe poznawczo i w znacznym stopniu nowatorskie w swej metodzie studium monograficzne ważnego zabytku polskiej literatury psałterzowo-biblijnej. Uczynienie polem obserwacji i oceny stylistycznojęzykowej strony niniejszej parafrazy stanowi niezaprzeczalny wkład autorki w przywrócenie należnej „równowagi” badawczej w dotychczasowych studiach nad spuścizną Nagłowiczanina. Praca ta dostarcza wielu ważnych danych nie tylko na temat języka osobniczego i warsztatu konkretnego twórcy, ale też rzuca wiele nowego światła na dzieje polszczyzny renesansowej oraz proces kształtowania się jej stylowej domeny biblijnej.

Spis treści

Wstęp

1. Psałterz Dawidow w świetle dotychczasowych badań

2. Cele pracy i założenia metodologiczne

3. Podstawa materiałowa i sposób prezentacji materiału

Wykaz skrótów

Część I. Między konwencją a indywidualizacją języka, czyli cechy stylistycznojęzykowe Rejowego Psałterza jako tekstu biblijnego

I. Leksyka Psałterza Dawidowego w ujęciu statystycznym

na tle leksyki XVI wieku i staropolskich przekładów Psałterza

1. Liczba haseł i liczba wyrazów

2. Wskaźnik bogactwa leksykalnego (k)

3. Przeciętna częstość haseł (F) i grupy frekwencyjne

4. Leksyka o najwyższej frekwencji

5. Leksyka o najniższej frekwencji

6. Charakterystyka autosemantycznych części mowy Psałterza Dawidowego

Rzeczowniki

Czasowniki

Przymiotniki

Przysłówki

7. Wskaźnik rozbieżności (DR)

8. Rozkład leksyki neutralnej, ujemnej i dodatniej w Psałterzu

9. Charakterystyka leksyki dodatniej Psałterza

10. Charakterystyka leksyki ujemnej Psałterza

II. Charakterystyka wybranych połączeń wyrazowych

1. Związki wyrazowe, które weszły do tekstu w niezmienionym kształcie

2. Związki wyrazowe zmodyfikowane

3. Związki wyrazowe imitujące biblijny wzorzec frazeologiczny

Związki wyrazowe o charakterze tautologicznym

Dwuwyrazowe połączenia analityczne typu mieć nadzieję, zastępujące związki wyrazowe o charakterze syntetycznym

Dwuwyrazowe połączenia typu rzecz + przymiotnik

Konstrukcje nominalne z użyciem rzeczownika abstrakcyjnego i konkretnego (concretum pro abstracto) typu droga żywota oraz konstrukcje z udziałem dwóch rzeczowników abstrakcyjnych typu chwała wielmożności

4. Związki wyrazowe o niebiblijnej genezie

Połączenia wyrazowe znane szesnastowiecznej polszczyźnie

Połączenia wyrazowe będące indywidualizmami Reja

III. Składniowe wykładniki konwencji stylistycznej

1. Szyk przydawki względem rzeczownika

Szyk zaimkowej przydawki dzierżawczej

Szyk przydawki przymiotnikowej

2. Szyk orzeczenia

3. Orzecznik rzeczownikowy w mianowniku

4. Obecność biernych konstrukcji czasownikowych

5. Frekwencja konstrukcji imiesłowowych

6. Obecność konstrukcji z imiesłowem opisowym (participium graphicum)

7. Struktury pleonastyczne z imiesłowem współczesnym i czasownikiem nazywającym mówienie

8. Parataksa — hipotaksa. Sposoby łączenia zdań

Część II. Poetyckie wartości Rejowego Psałterza

I. Środki służące rytmizacji psałterzowej prozy

1. Aliteracja

Aliteracja inicjalna

Aliteracja polegająca na powtarzalności głosek w różnych pozycjach sąsiadujących wyrazów

Aliteracja końcowa

Harmonia głoskowa

2. Figury słowno-dźwiękowe

Figura etymologiczna

Poliptoton

3. Paralelizm składniowy

II. Epitet i porównanie jako narzędzia instrumentacji semantycznej Psałterza

1. Epitet

2. Porównanie

Zakończenie

Aneks

Indeks wyrazów autosemantycznych Psałterza Dawidowego

1. Rzeczowniki

2. Czasowniki

3. Przymiotniki

4. Przysłówki

Bibliografia

Summary

 

Od redakcji

BESTSELLERY