Ustawa o odpadach. Komentarz - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Ustawa o odpadach. Komentarz - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-8107-129-1
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
3,0 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
199,00
Cena w punktach Virtualo:
19900 pkt.

Pełny opis

Komentowana ustawa o odpadach określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie oraz organów administracji publicznej. Ponadto przedstawia zasady dokonywania klasyfikacji odpadów i postępowania z nimi, a także wiele rozwiązań prawnych podkreślających konieczność zapobiegania powstawaniu odpadów i ułatwiających ich ponowne wykorzystanie.

Od czasu poprzedniego wydania książki ustawa była już dwunastokrotnie nowelizowana. Ukazały się przepisy wykonawcze zastępujące te, które wydane na podstawie ustawy poprzedniej, zostały czasowo utrzymane w mocy.W opracowaniu omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:
  • zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
  • finansowania inwestycji z zakresu odpadów komunalnych, w tym budowlanych i rozbiórkowych, ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  • regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,
  • obowiązku sporządzania planów inwestycyjnych jako uzupełnienia wojewódzkich planów gospodarki odpadami,
  • gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
  • Autor dokonuje szczegółowej analizy przepisów, akcentując powiązania ustawy z prawem Unii Europejskiej. W sposób kompleksowy prezentuje również problematykę odpowiedzialności prawnej za przestępstwa, wykroczenia i delikty administracyjne związane z wykonywaniem tych przepisów.

    Komentarz jest przeznaczony dla podmiotów gospodarujących odpadami, organów administracji rządowej i samorządowej kontrolujących przestrzeganie ustawy oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wdrażających instrumenty odpowiedzialności prawnej za naruszenie jej postanowień.

Spis treści

Wykaz skrótów 17
Wstęp 23
CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ODPADÓW 27 1. Rozwój przepisów o odpadach 29 2. Miejsce ustawy o odpadach w polskim systemie prawnym 56
CZĘŚĆ II. KOMENTARZ 89
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 91
DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE 93
Rozdział 1. Zakres ustawy 93 Art. 1. [Przedmiot regulacji] 93 Art. 2. [Wyłączenie stosowania] 94 Rozdział 2. Objaśnienia określeń ustawowych 110 Art. 3. [Definicje] 110 Rozdział 3. Katalog odpadów i zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne 117 Art. 4. [Klasyfikacja odpadów] 117 Art. 5. [Zakaz zmiany klasyfikacji] 124 Art. 6. [Odpady niebezpieczne] 125 Art. 7. [Dozwolona zmiana klasyfikacji] 125 Art. 8. [Zgłoszenie zmiany klasyfikacji] 127 Art. 9. [Informacje o zmianie klasyfikacji] 129 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny 132 Art. 10. [Warunki uznania za produkt uboczny] 132 Art. 11. [Zgłoszenie uznania za produkt uboczny] 133 Art. 12. [Informacje o uznaniu za produkt uboczny] 135 Art. 13. [Powrót do uznania za odpady] 136 Rozdział 5. Utrata statusu odpadów 137 Art. 14. [Przesłanki utraty statusu odpadów] 137 Art. 15. [Zakazy magazynowania] 141
DZIAŁ II. ZASADY OGÓLNE GOSPODARKI ODPADAMI 143
Rozdział 1. Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska 143 Art. 16. [Zasada ochrony] 143 Rozdział 2. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami 145 Art. 17. [Sposoby postępowania z odpadami] 145 Art. 18. [Obowiązki posiadaczy odpadów] 149 Art. 19. [Obowiązki organów administracji publicznej] 151 Rozdział 3. Zasada bliskości 153 Art. 20. [Zakres zasady bliskości] 153 Rozdział 4. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi 158 Art. 21. [Mieszanie odpadów niebezpiecznych] 158 Rozdział 5. Koszty gospodarowania odpadami 160 Art. 22. [Ponoszenie kosztów] 160 Rozdział 6. Zbieranie i transport odpadów 160 Art. 23. [Zbieranie odpadów] 160 Art. 24. [Transport odpadów] 163 Rozdział 7. Magazynowanie odpadów 165 Art. 25. [Warunki magazynowania] 165 Rozdział 8. Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania 168 Art. 26. [Obowiązek usuwania odpadów] 168 Rozdział 9. Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami 173 Art. 27. [Przekazywanie odpadów i jego konsekwencje] 173 Art. 28. [Przeniesienie odpowiedzialności w lokalu wspólnym] 178 Rozdział 10. Przetwarzanie odpadów w instalacjach i urządzeniach 179 Art. 29. [Instalacje i urządzenia] 179 Art. 30. [Zakaz przetwarzania poza instalacjami lub urządzeniami] 180 Art. 31. [Spalanie odpadów] 182 Rozdział 11. Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów 185 Art. 32. [Przesłanki i procedury wstrzymania działalności] 185 Rozdział 12. Postępowanie z odpadami 189 Art. 33. [Obowiązki posiadacza odpadów] 189
DZIAŁ III. PLANY GOSPODARKI ODPADAMI 193
Art. 34. [Opracowywanie planów] 193 Art. 35. [Zawartość planów] 197 Art. 35a. [Plan inwestycyjny] 211 Art. 36. [Krajowy i wojewódzki plan gospodarki odpadami] 212 Art. 37. [Aktualizacja planów] 216 Art. 38. [Uchwała w sprawie wykonania planu wojewódzkiego] 216 Art. 38a. [Konsekwencje nieujęcia instalacji w planie] 226 Art. 39. [Sprawozdania z realizacji planów] 227 Art. 40. [Delegacja ustawowa] 228
DZIAŁ IV. UPRAWNIENIA WYMAGANE DO GOSPODAROWANIA ODPADAMI ORAZ PROWADZENIE REJESTRU 231
Rozdział 1. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów 231 Art. 41. [Wydawanie zezwoleń] 231 Art. 41a. [Kontrola] 237 Art. 42. [Wnioski o zezwolenia] 238 Art. 43. [Zawartość zezwoleń] 247 Art. 44. [Czas ważności zezwolenia] 249 Art. 45. [Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia] 250 Art. 46. [Odmowa wydania zezwolenia] 260 Art. 47. [Cofnięcie zezwolenia] 263 Art. 48. [Wygaśnięcie zezwolenia] 265 Rozdział 2. Rejestr 266 Art. 49. [Prowadzenie rejestru] 266 Art. 50. [Wpis do rejestru na wniosek] 268 Art. 51. [Wpis do rejestru z urzędu] 271 Art. 52. [Informacje zamieszczane w rejestrze] 273 Art. 53. [Wniosek o wpis do rejestru] 282 Art. 54. [Numer rejestrowy] 288 Art. 55. [Indywidualne konto w bazie danych] 289 Art. 56. [Obowiązki marszałka województwa] 289 Art. 57. [Opłata rejestrowa i opłata roczna] 290 Art. 58. [Wpływy z opłat] 291 Art. 59. [Zmiana wpisu w rejestrze] 292 Art. 60. [Wykreślenie z rejestru na wniosek] 293 Art. 61. [Delegacja ustawowa] 294 Art. 62. [Odmowa wpisu do rejestru] 295 Art. 63. [Umieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach] 296 Art. 64. [Wykreślenie z rejestru z urzędu] 296 Art. 65. [Kwestie proceduralne] 298
DZIAŁ V. EWIDENCJA ODPADÓW I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 300
Rozdział 1. Ewidencja odpadów 300 Art. 66. [Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów] 300 Art. 67. [Dokumenty ewidencyjne] 303 Art. 68. [Delegacja ustawowa] 305 Art. 69. [Karta przekazania odpadów] 306 Art. 70. [Karta ewidencji odpadów] 307 Art. 71. [Uproszczona ewidencja odpadów] 308 Art. 72. [Przechowywanie i udostępnianie dokumentów] 309 Rozdział 2. Sprawozdawczość w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami 310 Art. 73. [Sprawozdania roczne] 310 Art. 74. [Sprawozdania organizacji odzysku] 315 Art. 74a. [Dodatkowe sprawozdania organizacji odzysku sprzętu] 318 Art. 75. [Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi] 319 Art. 76. [Składanie sprawozdań] 323 Art. 77. [Weryfikacja sprawozdań] 325 Art. 78. [Przechowywanie i przekazywanie dokumentów] 326
DZIAŁ VI. BAZA DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI 328
Art. 79. [Baza danych] 328 Art. 80. [Obowiązki marszałka województwa] 333 Art. 81. [Administrator bazy] 335 Art. 82. [Prowadzenie bazy] 335 Art. 83. [Dostęp do bazy] 336 Art. 84. [Delegacja ustawowa] 340
DZIAŁ VII. SZCZEGÓLNE ZASADY GOSPODAROWANIA NIEKTÓRYMI RODZAJAMI ODPADÓW 341
Rozdział 1. PCB oraz odpady zawierające PCB 341 Art. 85. [Zakaz odzysku PCB] 341 Art. 86. [Postępowanie z odpadami zawierającymi PCB] 342 Art. 87. [Unieszkodliwianie PCB] 343 Art. 88. [Zakaz spalania PCB na statkach] 344 Art. 89. [Informacje o PCB] 344 Rozdział 2. Oleje odpadowe 344 Art. 90. [Zbieranie olejów odpadowych] 344 Art. 91. [Przetwarzanie olejów odpadowych] 345 Art. 92. [Zakaz mieszania olejów odpadowych] 348 Art. 93. [Zakaz zrzutu olejów odpadowych] 348 Rozdział 3. Odpady medyczne i odpady weterynaryjne 348 Art. 94. [Zakaz odzysku odpadów medycznych i weterynaryjnych] 348 Art. 95. [Unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych] 350 Rozdział 4. Komunalne osady ściekowe 355 Art. 96. [Stosowanie komunalnych osadów ściekowych] 355 Rozdział 5. Odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów 362 Art. 97. [Zakaz odprowadzania odpadów do morza] 362 Art. 98. [Przetwarzanie] 363 Art. 99. [Informacje] 364 Art. 100. [Delegacja ustawowa] 365 Rozdział 6. Odpady z wypadków 368 Art. 101. [Gospodarowanie odpadami z wypadków] 368 Rozdział 7. Odpady metali 373 Art. 102. [Zbieranie odpadów metali] 373
DZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA PROCESÓW PRZETWARZANIA ODPADÓW 377
Rozdział 1. Składowanie odpadów 377 Art. 103. [Składowiska odpadów] 377 Art. 104. [Zakazy na składowiskach] 379 Art. 105. [Przekształcanie odpadów przed składowaniem] 381 Art. 106. [Składowanie odpadów niebezpiecznych] 381 Art. 107. [Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne] 382 Art. 108. [Składowisko odpadów obojętnych] 384 Art. 109. [Dopuszczenie odpadów do składowania] 384 Art. 110. [Podstawowa charakterystyka odpadów] 385 Art. 111. [Odpady wytwarzane regularnie] 388 Art. 112. [Odpady wytwarzane nieregularnie] 389 Art. 113. [Test zgodności] 389 Art. 114. [Weryfikacja odpadów] 390 Art. 115. [Pobieranie próbek] 391 Art. 116. [Przechowywanie i przekazywanie dokumentów] 392 Art. 117. [Kryteria dopuszczania odpadów do składowania] 392 Art. 118. [Delegacja ustawowa] 393 Art. 119. [Dodatkowe obowiązki zarządzającego składowiskiem] 395 Art. 120. [Odmowa przyjęcia odpadów do składowania] 395 Art. 121. [Składowanie selektywne] 396 Art. 122. [Zakazy składowania] 398 Art. 123. [Budowa i prowadzenie składowiska] 400 Art. 124. [Prowadzenie składowiska] 401 Art. 125. [Zabezpieczenie roszczeń] 404 Art. 126. [Lokalizacja składowiska] 406 Art. 127. [Pozwolenie na budowę składowiska odpadów] 410 Art. 128. [Warunki rozpoczęcia prowadzenia składowiska odpadów] 414 Art. 129. [Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów] 415 Art. 130. [Dodatkowe wymagania i zabezpieczenie roszczeń] 418 Art. 131. [Zabezpieczenie roszczeń] 418 Art. 132. [Kierownik składowiska] 420 Art. 133. [Odrębny monitoring] 420 Art. 134. [Odmowa zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska] 421 Art. 135. [Odpowiedzialność zarządzającego składowiskiem] 422 Art. 136. [Gminne składowisko odpadów] 424 Art. 137. [Cena za przyjęcie odpadów na składowisko] 425 Art. 138. [Obowiązek powiadamiania] 427 Art. 139. [Działania naprawcze] 427 Art. 140. [Wstrzymanie użytkowania składowiska odpadów] 428 Art. 141. [Usuwanie przyczyn i skutków zagrożeń] 431 Art. 142. [Cofnięcie zezwolenia na przetwarzanie odpadów] 432 Art. 143. [Wydobywanie odpadów ze składowiska] 432 Art. 144. [Zgoda na wydobywanie odpadów] 433 Art. 145. [Zakazy wydobywania odpadów] 435 Art. 146. [Zamknięcie składowiska lub jego części] 436 Art. 147. [Zgoda na zamknięcie składowiska lub jego części] 438 Art. 148. [Zamknięcie składowiska lub jego części z urzędu] 439 Art. 149. [Wykonanie zamknięcia składowiska lub jego części] 442 Art. 150. [Koszty] 444 Art. 151. [Zmiana zarządzającego składowiskiem] 445 Art. 152. [Nowy podmiot zarządzający składowiskiem] 447 Art. 153. [Zwrot zabezpieczenia] 448 Art. 154. [Skutki prawne decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków] 449 Rozdział 2. Termiczne przekształcanie odpadów 449 Art. 155. [Prowadzenie termicznego przekształcania] 449 Art. 156. [Zarządzający spalarnią lub współspalarnią] 451 Art. 157. [Ogólne wymagania dotyczące spalarni i współspalarni] 452 Art. 158. [Procesy termicznego przekształcania] 453 Art. 159. [Odzyskana energia] 454 Art. 160. [Obowiązki zarządzającego spalarnią lub współspalarnią] 456 Art. 161. [Wstrzymanie termicznego przekształcania] 459 Art. 162. [Usunięcie skutków termicznego przekształcania] 462 Art. 163. [Termiczne przekształcanie niektórych odpadów] 463 Rozdział 3. Kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami 465 Art. 164. [Kierownik obiektu] 465 Art. 165. [Świadectwo stwierdzające kwalifikacje] 465 Art. 166. [Wniosek o przeprowadzenie egzaminu] 466 Art. 167. [Egzamin] 466
DZIAŁ IX. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA I PRZEPISY SZCZEGÓLNE W POSTĘPOWANIU O WYDANIE DECYZJI Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI 469
Art. 168. [Zakres zadań zleconych] 469 Art. 169. [Organ wyższego stopnia] 472 Art. 170. [Zagadnienia proceduralne] 472
DZIAŁ X. PRZEPISY KARNE I ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE 479
Rozdział 1. Przepisy karne 479 Art. 171. [Wykroczenie przeciwko zasadom bezpieczeństwa] 490 Art. 172. [Wykroczenia przeciwko zasadzie bliskości] 491 Art. 173. [Wykroczenia przeciwko regionalizacji] 492 Art. 174. [Wykroczenia transportujących i magazynujących odpady] 494 Art. 175. [Wykroczenie zlecającego gospodarowanie odpadami] 496 Art. 176. [Wykroczenia naruszania zasad bezpieczeństwa] 497 Art. 177. [Wykroczenie zbierającego odpady] 498 Art. 178. [Wykroczenie gospodarowania niezgodnie z rejestrem] 498 Art. 179. [Wykroczenia związane z rejestrem] 499 Art. 180. [Wykroczenia w zakresie ewidencji] 500 Art. 180a. [Wykroczenia w zakresie sprawozdawczości] 500 Art. 181. [Wykroczenia związane z PCB] 501 Art. 182. [Wykroczenia związane z olejami odpadowymi] 502 Art. 183. [Wykroczenia związane z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi] 502 Art. 184. [Wykroczenia związane z komunalnymi osadami ściekowymi] 504 Art. 185. [Inne wykroczenia związane z komunalnymi osadami ściekowymi] 505 Art. 186. [Wykroczenie władającego powierzchnią ziemi] 507 Art. 187. [Wykroczenie związane z dwutlenkiem tytanu] 508 Art. 188. [Wykroczenia związane za zbieraniem odpadów metali] 509 Art. 189. [Wykroczenia zarządzającego składowiskiem odpadów] 510 Art. 190. [Wykroczenia zatrudnienia osoby bez kwalifikacji] 515 Art. 191. [Wykroczenia termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią lub współspalarnią] 516 Art. 192. [Wykroczenia zarządzającego spalarnią lub współspalarnią] 517 Art. 193. [Stosowanie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia] 519 Rozdział 2. Administracyjne kary pieniężne 526 Art. 194. [Delikty administracyjne] 530 Art. 195. [Bezprawne transportowanie odpadów] 535 Art. 196. [Właściwość organów] 537 Art. 197. [Podstawy stwierdzenia naruszeń] 537 Art. 198. [Wymiar administracyjnej kary pieniężnej] 538 Art. 199. [Ustalanie wysokości kary] 539 Art. 200. (uchylony). 540 Art. 201. [Uiszczanie administracyjnych kar pieniężnych] 540 Art. 202. [Stosowanie Ordynacji podatkowej] 541
DZIAŁ XI. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE, DOSTOSOWUJĄCE I KOŃCOWE 542
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących 542 Art. 203. [Zastąpienie poprzedniej ustawy o odpadach nową ustawą] 542 Art. 204. (uchylony). 543 Art. 205. (uchylony). 543 Art. 206. [Zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach] 543 Art. 207. [Zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska] 543 Art. 208. [Zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych] 550 Art. 209. [Zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej] 551 Art. 210. [Zmiany w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne] 554 Art. 211. [Zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym] 555 Art. 212. [Zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym] 555 Art. 213. [Zmiany w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji] 556 Art. 214. [Zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym] 558 Art. 215. [Zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej] 567 Art. 216. [Zmiany w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie] 568 Art. 217. [Zmiany w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów] 568 Art. 218. [Zmiany w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych] 570 Art. 219. [Zmiany w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko] 571 Art. 220. [Zmiany w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach] 573 Art. 221. [Zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze] 578 Rozdział 2. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe 579 Art. 222. [Dotychczasowe procesy odzysku] 579 Art. 223. [Dotychczasowe zmiany klasyfikacji odpadów] 580 Art. 224. [Kontynuacja postępowania z odpadami zakaźnymi] 581 Art. 225. [Dotychczasowe zezwolenia na spalanie odpadów] 581 Art. 226. [Zezwolenia na przetwarzanie odpadów] 582 Art. 227. [Dotychczasowe plany gospodarki odpadami] 582 Art. 228. [Utrata mocy planów powiatowych i gminnych] 583 Art. 229. [Regiony gospodarki odpadami komunalnymi] 583 Art. 230. [Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych] 584 Art. 231. [Dotychczasowe decyzje] 584 Art. 232. [Dotychczasowe zezwolenia na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów] 586 Art. 233. [Dotychczasowe zezwolenia na transport odpadów] 588 Art. 234. [Rejestr] 589 Art. 235. [Dotychczasowe rejestry] 592 Art. 236. [Ewidencja] 592 Art. 237. [Sprawozdawczość] 593 Art. 237a. [Sprawozdania za lata 2015 i 2016] 595 Art. 237b. [Sprawozdania w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych] 596 Art. 237c. [Sprawozdanie zbiorcze] 599 Art. 238. [Bazy danych] 599 Art. 239. [Dotychczasowe zabezpieczenia roszczeń] 602 Art. 240. [Dotychczasowe składowiska odpadów] 602 Art. 241. [Tytuły prawne] 604 Art. 242. [Dotychczasowe pozwolenia na wydobywanie odpadów] 605 Art. 243. [Dotychczasowe składowiska gminne] 606 Art. 243a. [Zarządzanie składowiskiem gminnym] 607 Art. 244. [Fundusz rekultywacyjny] 608 Art. 244a. [Zgoda na zamknięcie składowiska] 608 Art. 245. [Dotychczasowe świadectwa stwierdzające kwalifikacje] 609 Art. 246. [Stosowanie dotychczasowych przepisów karnych] 609 Art. 247. [Wpływy z kar pieniężnych] 610 Art. 248. [Przeznaczenie wpływów z kar pieniężnych] 611 Art. 249. [Przekazywanie akt przez starostów] 611 Art. 250. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze] 611 Art. 251. [Limit wydatków budżetowych] 615 Art. 252. [Utrata mocy poprzedniej ustawy o odpadach] 617 Art. 253. [Wejście w życie nowej ustawy o odpadach] 618
Załączniki do ustawy o odpadach 621
Indeks rzeczowy 623
Bibliografia 633

BESTSELLERY