Uwarunkowania skuteczności działania inkubatorów przedsiębiorczości - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Uwarunkowania skuteczności działania inkubatorów przedsiębiorczości - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-8088-054-2
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
2,3 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
24,95
Cena w punktach Virtualo:
2495 pkt.

Pełny opis

Skłonność społeczeństwa do prowadzenia własnej działalności gospodarczej odgrywa istotną rolę w rozwoju krajowych gospodarek. Biorąc pod uwagę charakterystykę jednostek należących do sektora MŚP, ich potrzeby oraz bariery, niekiedy uniemożliwiające egzystencję na rynku, warto zwrócić uwagę na konieczność kreowania narzędzi wspomagających przedsiębiorczość. Spośród licznych instrumentów wsparcia jednostek z sektora MŚP na szczególną uwagę zasługują inkubatory przedsiębiorczości, których działalność koncentruje się wokół kompleksowej pomocy udzielanej zarówno obecnym, jak i potencjalnym przedsiębiorcom. Pomimo że w zasadzie każda ze wskazanych instytucji jest inna, posiada własne, niekiedy unikatowe cechy, zadania oraz cele, organizacje te należą do najbardziej popularnych form wspomagania postaw przedsiębiorczych funkcjonujących na całym świecie. W związku z tym podmioty gospodarcze objęte wsparciem uczestniczą w procesie inkubacji, którego finalnym celem jest przygotowanie przedsiębiorstw do stabilnej egzystencji na rynku. W monografii opisano problemy związane z uwarunkowaniami skuteczności inkubatorów przedsiębiorczości, która stanowi niezwykle istotny aspekt funkcjonowania analizowanych instytucji wsparcia. Analizy przeprowadzone na przykładzie organizacji prowadzących działalność w województwie łódzkim dostarczają wiele wniosków zarówno dla decydentów na poziomie lokalnym oraz regionalnym, jak i menedżerów wszystkich ośrodków inkubujących podmioty gospodarcze.

Spis treści

Wstęp 9

Rozdział I. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości 15

1.1. Definicja przedsiębiorstwa 16

1.1.1. Przedsiębiorstwo z punktu widzenia ekonomii 17

1.1.2. Przedsiębiorstwo z punktu widzenia prawa polskiego 18

1.2. Pojęcie przedsiębiorczości i przedsiębiorcy 19

1.2.1. Historyczne ujęcie przedsiębiorczości i przedsiębiorcy 20

1.2.2. Współczesne ujęcie przedsiębiorczości i przedsiębiorcy 23

1.3. Modele działań przedsiębiorczych 27

1.3.1. Przedsiębiorczość żywiołowa 27

1.3.2. Przedsiębiorczość ewolucyjna 28

1.3.3. Przedsiębiorczość etyczna 29

1.3.4. Przedsiębiorczość systemowa 30

1.4. Przedsiębiorstwo w teorii ekonomii 30

1.4.1. Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa 31

1.4.2. Koncepcja menedżerska 32

1.4.3. Teoria kosztów transakcyjnych 33

1.4.4. Przedsiębiorstwo w teorii agencji 34

1.4.5. Podejście behawioralne 35

1.4.6. Koncepcja mechanizmu alokacji zasobów 36

1.4.7. Teoria praw własności 37

1.5. Cykl życia przedsiębiorstw 38

1.5.1. Koncepcja dwuetapowego cyklu życia przedsiębiorstwa 40

1.5.2. Koncepcja trzyetapowego cyklu życia przedsiębiorstwa 40

1.5.3. Koncepcja czteroetapowego cyklu życia przedsiębiorstwa 42

1.5.4. Koncepcja pięcioetapowego cyklu życia przedsiębiorstwa 44

1.6. Etapy tworzenia przedsiębiorstw 48

1.7. Potrzeby nowego przedsiębiorstwa 53

1.8. Przesłanki wspierania mikro- i małych przedsiębiorstw 55

1.9. Formy wspierania mikro- i małych podmiotów gospodarczych w Polsce 56

1.9.1. Finansowe instrumenty wspierające mikro- i małe przedsiębiorstwa 58

1.9.2. Instrumenty niefinansowe wspierające mikro- i małe przedsiębiorstwa 63

Rozdział II. Inkubator przedsiębiorczości jako forma wspierania nowo tworzonego podmiotu gospodarczego 65

2.1. Pojęcie inkubatorów przedsiębiorczości 66

2.2. Specyfika inkubatorów przedsiębiorczości 70

2.2.1. Cele działania inkubatorów przedsiębiorczości 71

2.2.2. Zadania inkubatorów przedsiębiorczości 73

2.2.3. Cechy inkubatorów przedsiębiorczości 74

2.3. Inicjatorzy inkubatorów przedsiębiorczości oraz ich formy prawne 79

2.4. Przebieg procesu inkubacji 83

2.4.1. Koncepcja czteroetapowego procesu inkubacji 83

2.4.2. Koncepcja sześcioetapowego procesu inkubacji 92

2.5. Rodzaje inkubatorów przedsiębiorczości 93

2.5.1. Tradycyjne inkubatory przedsiębiorczości 98

2.5.2. Inkubatory przedsiębiorczości „nowej generacji” 99

2.5.3. Publiczne inkubatory przedsiębiorczości (not-for-profit) 100

2.5.4. Prywatne inkubatory przedsiębiorczości (not-for-profit oraz for-profit) 101

2.5.5. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości 103

2.5.6. Technologiczne inkubatory przedsiębiorczości 106

2.5.7. Alternatywne formy inkubatorów przedsiębiorczości 107

Rozdział III. Inkubacja przedsiębiorczości na świecie 111

3.1. Historia inkubatorów przedsiębiorczości 112

3.1.1. Historia inkubatorów przedsiębiorczości na świecie 113

3.1.2. Historia inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce i w województwie łódzkim 117

3.2. Analiza wyników dotychczasowych badań dotyczących sposobu funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości 120

3.2.1. Cechy inkubatorów przedsiębiorczości w wybranych krajach 123

3 .2 .2 . Benchmarking inkubatorów przedsiębiorczości w Unii Europejskiej 130

3.2.3. Przeciętny inkubator przedsiębiorczości w Polsce 138

3.2.4. Kluczowe czynniki sukcesu inkubatorów przedsiębiorczości na świecie 141

3.3. Autorski wzorzec inkubatora przedsiębiorczości oraz mierniki skuteczności funkcjonowania tych instytucji 148

3.3.1. Komponenty autorskiego wzorca inkubatora przedsiębiorczości 148

3.3.2. Wspieranie postaw przedsiębiorczych u potencjalnych przedsiębiorców 150

3.3.3. Monitoring skuteczności działań podejmowanych przez inkubatory przedsiębiorczości 151

3.3.4. Świadczenie usług przez inkubator przedsiębiorczości 152

3.3.5. Wewnętrzna i zewnętrzna sieć współpracy 153

3.3.6. Polityka wejścia do oraz wyjścia z inkubatora przedsiębiorczości 154

3.3.7. Mierniki skuteczności funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości 154

Rozdział IV. Inkubatory przedsiębiorczości w województwie łódzkim 159

4.1. Organizacja i metodologia badania 160

4.2. Podstawowe informacje o inkubatorach przedsiębiorczości z województwa łódzkiego objętych badaniem 163

4.2.1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Łodzi 164

4.2.2. Inkubator Przedsiębiorczości w Kleszczowie 165

4.2.3. Inkubator Przedsiębiorczości w Kutnie 166

4.2.4. Inkubator Technologiczny w Bełchatowie 166

4.2.5. Inkubator Uniwersytetu Łódzkiego 167

4.2.6. Łódzki Inkubator Technologiczny 168

4.2.7. Zelowski Inkubator Przedsiębiorczości 169

4.3. Klasyfikacja inkubatorów w województwie łódzkim 170

4.4. Analiza opisowa sposobu funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości zlokalizowanych w województwie łódzkim 173

4.4.1. Wspieranie postaw przedsiębiorczych u potencjalnych przedsiębiorców 174

4.4.2. Monitoring skuteczności działań podejmowanych przez inkubatory przedsiębiorczości 179

4.4.3. Świadczenie usług przez inkubator przedsiębiorczości 187

4.4.4. Wewnętrzna i zewnętrzna sieć współpracy 192

4.4.5. Polityka wejścia do oraz wyjścia z inkubatora przedsiębiorczości 197

Rozdział V. Analiza skuteczności inkubatorów przedsiębiorczości z województwa łódzkiego oraz rekomendacje w zakresie inkubacji podmiotów gospodarczych 203

5.1. Analiza porównawcza benchmarku inkubatora przedsiębiorczości z inkubatorami z województwa łódzkiego 204

5.2. Analiza wskaźnikowa skuteczności inkubatorów przedsiębiorczości zlokalizowanych w województwie łódzkim 209

5.2.1. Poziomy skuteczności działania inkubatorów przedsiębiorczości z województwa łódzkiego 210

5.2.2. Analiza w obszarze wspierania postaw przedsiębiorczych u potencjalnych przedsiębiorców 216

5.2.3. Analiza w obszarze monitoringu skuteczności działań podejmowanych przez inkubatory przedsiębiorczości 223

5.2.4. Analiza w obszarze świadczenia usług przez inkubator przedsiębiorczości 232

5.2.5. Analiza w obszarze wewnętrznej i zewnętrznej sieci współpracy 239

5.2.6. Analiza w obszarze polityki wejścia do oraz wyjścia z inkubatora przedsiębiorczości 247

5.2.7. Ogólna analiza skuteczności inkubatorów przedsiębiorczości z województwa łódzkiego 254

5.3. Wnioski i rekomendacje w zakresie poprawy skuteczności inkubatorów przedsiębiorczości z województwa łódzkiego 256

5.3.1. Ocena skuteczności funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości z województwa łódzkiego w świetle prowadzonej przez nie działalności 257

5.3.2. Rekomendowane kierunki rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości z województwa łódzkiego koncentrujące się wokół poprawy skuteczności ich funkcjonowania 260

Zakończenie 271

Bibliografia 275

Spis aktów prawnych 299

Netografia 301

Spis rysunków 303

Spis tabel 305

BESTSELLERY