W drodze do dofinansowania. Jak napisać dobry wniosek - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

W drodze do dofinansowania. Jak napisać dobry wniosek - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7488-073-2
Język:
Polski
Data wydania:
Czerwiec 2016
Rozmiar pliku:
6,5 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
66,00
Cena w punktach Virtualo:
6600 pkt.

Pełny opis

- Poradnik został napisany z myślą o beneficjentach, zamierzających realizować projekty współfinansowane z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014–2020.
- Stanowi elementarne wprowadzenie do problematyki zarządzania projektami europejskimi, a także zachęca do wykorzystania tej wiedzy w trakcie planowania i realizacji przedsięwzięć wspieranych przez Wspólnotę Europejską.
- Przedstawia podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania projektami wg metodologii zalecanej przez Unię Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem fazy przygotowania projektu, tj. napisania dobrego wniosku o dofinansowanie.
- Adresowany jest szczególnie do MŚP, ale też mogą z niego skorzystać studenci studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, w programie nauczania których znalazły się zagadnienia unijnego wsparcia Polski.
Zapraszamy do lektury poradnika, który został przygotowany:
* aby przybliżyć przedsiębiorcom najważniejsze zagadnienia związane z możliwością dofinansowania projektów MŚP;
* z myślą o potencjalnych Wnioskodawcach, którzy:
* planują korzystać ze wsparcia z funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014–2020,
* chcą przygotować spójny, trwały, wykonalny oraz realizujący cele programowe projekt z możliwością otrzymania dofinansowania z funduszy unijnych.
Dzięki poradnikowi poznasz odpowiedzi na pytania:
− czy jako MŚP możesz ubiegać się o środki finansowe?
− na co możesz przeznaczyć środki?
− jakie przeszkody/trudności/ograniczenia możesz napotkać – na co musisz uważać?
− jakie są warunki pomocy?
− jakich dokumentów potrzebujesz przy składaniu wniosku?
− jak rozpocząć proces ubiegania się o fundusze unijne?

Spis treści

WSTĘP  czyli jak dotrzeć do celu?

1.  START! PIERWSZE KROKI  na drodze do dofinansowania projektu

Kim jest beneficjent?

Czym są MŚP?

Na czym polega aplikowanie  o środki europejskie/unijne?

Czym są inteligentne specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS)?

Dlaczego dokumenty programowe są tak istotne dla beneficjentów?

Czym jest program?

Czym jest Regionalny Program Operacyjny?

Co to takiego SzOOP (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych)?

Na czym polega zasada programowania?

Czym jest programowanie?

Jaki poziom dofinansowania możesz uzyskać?

Jakie dokumenty, oprócz dokumentów programowych, są ważne dla beneficjentów?

1.1. MYŚL PROJEKTOWO –  dowiedz się jaka jest podstawowa terminologia projektowa

Czym jest projekt?

Jakie są cechy i rodzaje projektów?

1.2. METODA PCM  W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI UNIJNYMI  – na czym polega i jakie jest jej zastosowanie w praktyce?

Cykl życia projektu według PCM

Fazy cyklu życia projektu

Jakie narzędzia zarządzania projektami  wykorzystywane są w metodzie PCM?

Korzyści zastosowania metody PCM

Wątpliwości

Gdzie jest „haczyk”?

 

2.  KOLEJNE KROKI – znajdź program, w ramach którego będziesz mógł/mogła  zrealizować swój projekt

Słów kilka o… (programach)

2.1. Krajowe Programy Operacyjne – PO

2.1.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

2.1.2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020

2.1.3. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2.1.4. Program Operacyjny Polska Cyfrowa

2.1.5. Program Operacyjny Polska Wschodnia

2.1.6. Program Operacyjny Pomoc Techniczna

2.1.7. Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Programy Transgraniczne

Programy Transnarodowe

2.1.8. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2.1.9. Program Operacyjny Rybactwo i Morze

2.2. Regionalne Programy Operacyjne – RPO

2.2.1. RPO Mazowieckie

2.3. Za pośrednictwem jakich funduszy (źródeł finansowania) będziesz mógł uzyskać dofinansowanie?

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Społeczny

Fundusz Spójności

Europejski Fundusz Rolny  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

3.  KROK po KROKU  w drodze do dofinansowania,

W jaki sposób przeprowadzany  jest proces aplikacyjny?

Tryb wyboru projektów

Projekty wybierane w trybie konkursowym

Procedura odwoławcza w POIR 2014–2020

Sprawdź harmonogram konkursu

3.1. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE W jaki sposób poprawnie przygotować formularz wniosku?

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne oceny wniosku

Kryteria merytoryczne oceny wniosku

Ocena formalna

Ocena merytoryczna

Wybór projektów do dofinansowania

Czym jest wniosek o dofinansowanie?

W jaki sposób napisać dobry wniosek o dofinansowanie?

3.2. CO KROK TO ZASADA np. kwalifikowalności wydatków

Wydatki kwalifikowalne

Koszty kwalifikowalne

Kwalifikowalność projektów

Początek okresu kwalifikowania

4.  KOLEJNE KROKI Dowiedz się jakie będą Twoje obowiązki  związane z realizacją projektu

4.1. Umowa o dofinansowanie –  podpisz umowę o dofinansowanie

4.2. Wniosek o płatność –  po co trzeba przygotować wniosek o płatność?

4.3. Sprawozdawczość – dlaczego jest ważna?

5.  NIEZALEŻNIE  OD NAPOTKANYCH PO DRODZE PRZESZKÓD... Czyli na co trzeba zwrócić szczególną uwagę

5.1. Trwałość projektu – dlaczego jest ważna?

5.2. Kontrole projektu – musisz liczyć się  z tym, że Twój projekt będzie kontrolowany

5.3. Zasady promocji i oznakowania

5.4. Na co zwrócić szczególną uwagę?

6.  FINISZ!!!!!!  SŁÓW PARĘ o...

Uwarunkowania realizacji projektów w nieco szerszym kontekście niż proces aplikacyjny

Czym są cele tematyczne?

Co to takiego Wspólne Ramy Strategiczne?

Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne to...?

Jakie są powiązania między Strategią „Europa 2020” a umowami o partnerstwie i dokumentami programowymi?

Jaka jest struktura umów o partnerstwie?

Dokumenty programowe - dlaczego są ważne dla beneficjentów?

Na czym polega zasada koncentracji  i dlaczego jest ważna?

Regiony – słowo klucz

Co oznacza pojęcie „polityka spójności”  i pojęcia powiązane?

Jakie są cele polityki strukturalnej UE?

W jaki sposób konstruowany jest Budżet UE?

Logika internwencji - ile i na co wydawane/przeznaczone są fundusze?

Czym jest finansowy wkład Wspólnoty?

Dlaczego warto aplikować?

Słowniczek unijny

Załączniki

Literatura

Spis załączników, tabel i rysunków

 

Indeks

BESTSELLERY