Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym. Geneza, rozwój, przemiany, percepcja - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym. Geneza, rozwój, przemiany, percepcja - ebook

Średnia ocena: 5/2
Szczegóły głosowania
Ilość ocen klientów: 0 (0)
Ilość ocen klientów: 0 (0)
Ilość ocen klientów: 0 (0)
Ilość ocen klientów: 0 (0)
Ilość ocen klientów: 2 (2)
Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-8088-211-9
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
5,5 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
22,45
Cena w punktach Virtualo:
2245 pkt.

Pełny opis

Wielkie socjalistyczne osiedla mieszkaniowe o zabudowie blokowej popularnie określane „blokowiskami” lub „osiedlami z wielkiej płyty” stanowią szczególne środowisko mieszkaniowe obecne w wielu miastach europejskich, ale przede wszystkich w miastach Europy Środkowo-Wschodniej. W książce poddano analizie genezę, rozwój, przemiany oraz percepcję tej formy zabudowy w wybranych miastach postsocjalistycznych. Podjęcie refleksji dotyczącej tej tematyki uznano za ważne, ponieważ osiedla te są najbardziej widocznym i rozległym przestrzennie dziedzictwem socjalizmu we współczesnych miastach i dominującą formą zamieszkiwaną przez niemal połowę ludności tych miast. Ponadto obszary te, mimo swej powszechności, są wciąż stosunkowo mało poznane i postrzegane przez pryzmat wielu stereotypów, które należy weryfikować w badaniach w różnych skalach przestrzennych i przy użyciu różnych metod. Praca ma walory nie tylko poznawcze ale także aplikacyjne. Jej rezultaty są ważnym głosem w toczącej się obecnie dyskusji na temat aktualnego stanu oraz przyszłości wielkich osiedli mieszkaniowych we współczesnych miastach postsocjalistycznych. Stanowi źródło niezbędnej wiedzy w procesach modernizacji i humanizacji tej formy zabudowy, czyli działań zmierzających do zapewnienia takich warunków zamieszkania, które w lepszy niż dotychczas sposób mogą zaspokoić potrzeby ich mieszkańców.

Spis treści

1. WPROWADZENIE  9

1.1. Problem badawczy  10

1.2. Założenia i cele pracy  15

1.3. Podstawy teoretyczne pracy  18

1.4. Metody badań i materiały źródłowe  21

2. KONTEKST TEORETYCZNY PRACY  27

2.1. Mieszkalnictwo jako przedmiot badań naukowych  27

2.2. Wielkie osiedle mieszkaniowe jako forma urbanistyczna i społeczna  32

2.3. Podejścia teoretyczne w badaniach osiedli mieszkaniowych  37

2.4. Wielkie osiedla mieszkaniowe w badaniach naukowych  41

2.5. Koncepcje wyjaśniające przemiany osiedli mieszkaniowych  47

3. GENEZA I UWARUNKOWANIA ROZWOJU WIELKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH W MIASTACH EUROPEJSKICH  63

3.1. Koncepcje urbanistyczno-architektoniczne z XIX i z I połowy XX wieku   64

3.2. Pierwsze realizacje wielkoskalowych modernistycznych założeń osiedlowych w miastach europejskich  77

3.3. Uwarunkowania rozwoju wielkich osiedli mieszkaniowych w powojennej Europie  82

3.4. Podsumowanie  85

4. ROZWÓJ I EWOLUCJA WIELKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH W MIEŚCIE SOCJALISTYCZNYM  89

4.1. Miasto socjalistyczne jako idea i byt realny  89

4.2. Czynniki kształtujące strukturę rezydencjalną w mieście socjalistycznym   91

4.3. Uwarunkowania rozwoju wielkich osiedli mieszkaniowych w mieście socjalistycznym  100

4.4. Od osiedla społecznego do wielkiego osiedla mieszkaniowego - ewolucja wielorodzinnej zabudowy osiedlowej w powojennej Polsce  103

4.5. Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście socjalistycznym u progu transformacji   115

4.6. Podsumowanie  130

5. PRZEMIANY WIELKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH W MIEŚCIE POSTSOCJALISTYCZNYM   135

5.1. Miasto postsocjalistyczne - główne cechy  135

5.2. Procesy kształtujące strukturę rezydencjalną w mieście postsocjalistycznym  139

5.3. Przemiany wielkich osiedli mieszkaniowych w miastach postsocjalistycznych - wybrane przykłady  147

5.3.1. Przemiany w strukturze demograficznej i statusie społecznym mieszkańców  148

5.3.2. Przemiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej i morfologii..  163

5.3.3. Przemiany fizjonomiczne  173

5.4. Podsumowanie  175

6. PERCEPCJA I WALORYZACJA WIELKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH W MIEŚCIE POSTSOCJALISTYCZNYM  183

6.1. Teoretyczne podstawy badań percepcji i waloryzacji środowiska mieszkaniowego   183

6.2. Uwarunkowania percepcji i waloryzacji środowiska mieszkaniowego...  192

6.3. Percepcja i waloryzacja wielkich osiedli mieszkaniowych w mieście postsocjalistycznym - wybrane przykłady  197

6.3.1. Satysfakcja mieszkaniowa, poczucie więzi z miejscem zamieszkania i preferencje migracyjne  200

6.3.2. Ocena wybranych aspektów zagospodarowania i wyposażenia osiedli oraz ich walorów architektoniczno-urbanistycznych i estetycznych   204

6.3.3. Relacje społeczne i więzi mieszkańców  207

6.3.4. Poczucie bezpieczeństwa w osiedlach  211

6.4. Podsumowanie  214

7. WIELKIE OSIEDLA MIESZKANIOWE ŁODZI - STUDIUM PRZYPADKU  219

7.1. Ewolucja struktury społeczno-przestrzennej miasta  219

7.2. Wielkie osiedla mieszkaniowe Łodzi - rozwój przestrzenny i charakterystyka   232

7.3. Przemiany wielkich osiedli mieszkaniowych Łodzi po 1990 roku  249

7.3.1. Przemiany w strukturze demograficznej i statusie społecznym mieszkańców  249

7.3.2. Przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej i morfologii  264

7.3.3. Przemiany fizjonomiczne  277

7.4. Percepcja i waloryzacja wielkich osiedli mieszkaniowych Łodzi - wybrane aspekty  282

7.5. Podsumowanie  297

8. ZAKOŃCZENIE  303

Bibliografia  318

 

Summary  343

BESTSELLERY